Mõtlemise mõistevõrk

Allikas: Vikipeedia

"Mõtlemise mõistevõrk" on Leho Lamuse koostatud tänapäeva filosoofia ja kaasaja mõtteloo sõnaraamat, mis ilmus aastal 2017 kirjastuselt AVA. Sõnaraamatus on üle 1000 mõisteühendi.

"Mõtlemise mõistevõrk" sisaldab 20. sajandi filosoofiat olulisemalt mõjutanud mõtlejaid ja nende uusi väljendeid: antus, arheoloogia, arhiiv, arutlev poliitika, atoopia, avalikkus, avatud ühiskond, biopoliitika, biovõim, dasein, dekonstruktsionism, dekonstruktsioon, diskursus, eneseloome, erimeelsus, erinevus, erinevuste mäng, funktsionalism, genealoogia, heterotoopia, hullus, ideoloogiate lõpp, iha, jälg, keeleline pööre, kirjutus, konstruktsionism, koostoime, lisasnauding, loodumus, metsik mõtlemine, muutumatud tähistajad, muutuvad tähistajadmääramatus, müütiline mõtlemine, naiskirjutus, nauding, negatiivne dialektika, negatiivne mõtlemine, nomaadlik mõtlemine, normaliseerimine, nõrk mõtlemine (nõrklus), paljusus, pastoraalvõim, pidevusetus, piirangusüsteem, reduktsionism, redutseerimine, refleksioon, religioonihirm, representatsionism, repressioon, rikkusmõtlemine, risoom, simulaakrum, suhtlemise tegevus, suur jutustus, sümboolne, sündmus, tehnoteadus, tõeväidete süsteem, teine, teooriate paljusus, ummik, vaatemänguühiskond, vaesusmõtlemine, valgustusprojekt, võimalikud maailmad, väli, ülev, ühiskondlik lootus, ühismõõdutus, ümberkirjeldamine, ümbertähistamine.

"Mõtlemise mõistevõrk" erineb varem ilmunud sõnastikest selle poolest, et tutvustatakse peamiselt 20. sajandi teise poole filosoofiat ja tõlkimisel kasutatud vähetuntud uusi eestikeelseid väljendeid: elavik (ka elusus), erinewus (Hasso Krull), inimsus, juturavi, kirjeldusõpetus, komberuum (Kersti Kaljulaid), libauudis, loov laiskus (Lauri Vahtre), lõiming (Margus Ott), mitmiktaju (Valdur Mikita), mõistusõpetus (Eduard Tinn), mõjung (Margus Ott), nihe (Margus Ott), olem (Riin Kõiv), olev (Eduard Parhomenko), otsus, peegeldussuhe, piirsõnavara, põhistamine, seadistu (tehnika süsteemi asemel), seesmus, sissevõetus, soolisus, tajuväli (Margus Ott), teadvustamatus (või mitteteadvus, senise alateadvuse asemel), teisesus (ka teissus), tundetarkus, tähistaja, tähistatav, tõejärgsus, tõlgitsus (Andrus Tool), vaatluskeel, välisus (objektiivsus asemel), võimusuhe, võõrdumine (võõrandumise asemel), välistamine, äratõukamine, ühismõõdutus, üleilmsus, ülemvõim, ülemääratus, ümberpööramine.

Koostaja mõisteid[muuda | muuda lähteteksti]

Ainulisus, aineliseõpetus, ainelisus, ajalisus, ajaloolisus, ajaloostamine, arengulisus, arvulisus, astmestus, austussüsteem, ebakindlusõpetus, eitusõpetus, enesekohane mõtlemine, erinevusmõtlemine, erisus, erisusfilosoofia, kahesus, kahesusmõtlemine, kehaõpetus, koetis, koetiserisus, koetisõpetus, kogemuseelsus, minakeskne mõtteviis, mõtlemine mõtlemisest, mõttelisus, mõttemuster, mõtteviga, märgiõpetus, naismõtlemine, naisõigus, nähtumus, nähtus, nähtuvus (vt eelneva kolme mõiste suhtestust), olu, olemisfilosoofia, olemisõpetus, olemusmõtlemine, pilkaja, pilkavmõtlemine, silmapiir, simulatsiooniõpetus, seadustamine, soolisustamine, suhestus, suhtelisus, suhtlemispädevuse mõttemudel, suhtlustoiming, tarbimismõtlemine, taustkultuur, teabeteooria, teabeühiskond, teadmisõpetus, teisesuse filosoofia, toiminguõpetus, topeltteadvus, tõlgendusõpetus, tõlgitsusõpetus, tõsikindlusõpetus, tähendusõpetus, uudsus, vaatenurgaõpetus, vahendiõpetus, väärtusõpetus, ühendus, ühiskonnastamine, ühiskonnastumine, ümberpööramine.

Koostaja koondab väljendi muutumatud tähistajad tähenduse alla "jäigad tähistajad" ja "tühjad tähistajad", ning väljendi muutuvad tähistajad tähenduse alla "ujuvad tähendused" ja "juhuslikud tähistajad".

20. sajandi teist poolt mõjutanud mõtlejad[muuda | muuda lähteteksti]

Mõistevõrk sisaldab ülevaateid 20. sajandi teise poole mõjukamatest mõtlejatest: Theodor Adorno, Giorgio Agamben, Hannah Arendt, John Austin, Alfred Ayer, Roland Barthes, Jean Baudrillard, Simone de Beauvoir, Homi K. Bhabha, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Noam Chomsky, Hélène Cixous, Donald Davidson, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michael Dummett, Umberto Eco, Albert Einstein, Paul Feyerabend, Michel Foucault, Erich Fromm, Francis Fukuyama, Hans-Georg Gadamer, Nelson Goodman, Kurt Gödel, Jürgen Habermas, Martin Heidegger, Max Horkheimer, Samuel Huntington, Luce Irigaray, Karl Jaspers, Carl Jung, Saul Kripke, Julia Kristeva, Thomas Kuhn, Jacques Lacan, Emmanuel Levinas, Claude Levi-Strauss, Juri Lotman, Niklas Luhmann, Jean-Francois Lyotard, Herbert Marcuse, Maurice Merleau-Ponty, George Edward Moore, Thomas Nagel, Karl Popper, Hilary Putnam, Willard Quine, Paul Ricœur, Richard Rorty, Edward Said, Jean-Paul Sartre, Ferdinand de Saussure, Peter Singer, Gayatri Spivak, Peter Strawson, Slavoj Žižek, Alfred Tarski, Charles Taylor, Arnold Toynbee, Alan Turing, Gianni Vattimo, Ludwig Wittgenstein.

Mõistevõrgus on ka varasemaid mõtlejaid, selliselt nagu ülalnimetatud neid (ümber)tõlgendasid.

Mõtlemise mõistevõrgu sisust[muuda | muuda lähteteksti]

Eristatakse kaasaja filosoofiat (umbes viimased 200 aastat) ja tänapäeva filosoofiat (umbes viimased 60 aastat). Kuna mõlemad mõisteühendid on ajas muutuvad, siis kasutab koostaja kaasaja filosoofia kohta nimetusi minakeskne mõtlemine või valgustusprojekt ning tänapäeva filosoofia ja mõtlemise kohta ühisnimetust dekonstruktsionism.

Tänapäeva filosoofia lähtub Hans-Georg Gadameri, Jacques Lacani, Michel Foucault', Gilles Deleuze, Jacques Derrida ja Jean Baudrillard'i ja teiste arusaamadest. Kaasaja olukorda iseloomustatakse sõnaga dekonstruktsionism, mida filosoofias kasutatakse postmodernismi ja poststrukturalismi asemel. Dekonstuktsioon, keelemäng, lausungikogu (diskursus), teadvustamatus, tähendus, erinevus ja paljusus oleksid mõned selle sõnastiku märksõnad, mis esindavad 20. sajandi lõpul toimunud pööret mõtlemises. Dekonstruktsionismi mõtlemist omakorda kritiseerisid Richard Rorty, Simon Blackburn, Slavoj Žižek ja Jürgen Habermas. Jürgen Habermasi arvates pole vaja tagasi pöörduda valgustusajastu-eelsesse aega (usulise ühiskonnakorralduse juurde) aga valgustusprojektis on vaja vahendmõistus asendada suhtlevmõistusega. Jacques Derrida arvates pole valgustusprojekti tulevikukavades enam vaja kindlat eesmärki või kindlat sihti.

20. sajandi lõpu mõtlemises on tähtis inimkesksus ja loodushoid, millest kogemusteadlased peavad tulevikus lähtuma. Küsimus on selles, mis on saanud 20. sajandi viimasel veerandil umbes 200 aastat kestnud valgustusprojektist, peale selle osade dekonstruktsiooni. Kas valgustusprojektiga saab edasi minna ka siis, kui tõde enam ei avastata vaid luuakse ning ühtsus on asendunud erinevuse, paljususe ja vaatemänguühiskonnaga?

Mõistevõrk sisaldab veel Antonio Gramsci ülemvõimu õpetust, Frankfurti koolkonna kriitilist teooriat, ideoloogiakriitikat, uusi võimu, seksuaalsuse, keele, tähenduse või teadvuse mudeleid, märgiõpetust (semiootikat), poliitikafilosoofiat, naismõtlemist, keelefilosoofiat ja kogemusteadust.

Suuremahulist filosoofilise põhisõnavara eestistamist nimetab koostaja keelekäändeks.