Dhammapada

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Marmortahvel, millele on kirjutatud osa Dhammapadast, Myanmaris Mandalays asuvas Kuthodaw Pagoda stuupas

"Dhammapada" (paali k 'seadmuse jada'), ka “Dhammavärsid”, on Buddha mõttesalmidest koosnev vanaindia kirjandusteos. Ilmselt valmis see tekst India budistlike kogukondade tööna, eesmärgiga säilitada Buddha õpetussõnu. Originaaltekst kuulub paalikeelsesse theravaada koolkonna pühakirja Tipiṭakasse Sutta piṭaka osasse Khudakka-nikāya kogumikku.[1]

Teos sisaldab 423 Buddhale omistatud mõttesalmi, mis on grupeeritud 26 temaatilisse peatükki.[2] Kõiki salme on võimalik lugeda eraldiseisvatena nagu aforisme. "Dhammapada" salmides on lihtsas ja arusaadavas keeles, sageli kujundeid kasutades, selgitatud budismi kõige olulisemaid kõlbelisi ja maailmavaatelisi seisukohti. Paljud salmid sisaldavad otseseid juhiseid inimesele. Õpetuse põhiline mõte on vaimselt arendades jõuda kõrgematele mõistmis- ja olemistasemetele ning ka lihtsalt õnnelikult elada.[2] "Dhammapada" järgi on iga inimese teadlik muutumine võimalik, et vabaneda kannatustest ning saada õnnes ja rahus viibivaks targaks. Kõigil on võimalus sinna jõuda, juhul kui suudetakse kainelt mõista oma olukorda ning leida selle põhjused iseenda sees.[3]

Pealkiri[muuda | muuda lähteteksti]

Dhammapada koosneb sõnadest dhamma ja pada. Dhamma (sanskriti keeles dharma) on üks tähtsamaid mõisteid budismis. Eesti keelde on seda tõlgitud sõnaga 'seadmus'. Dhamma tähistab üldist Buddha õpetust ning selle põhjal arenenud budismi ja budistlikku kultuuri. Samuti tähendab dhamma ka selle õpetuse kõiki osi: tekste, salme, tekstilõiku, sõnu ning mõtteid. Pada'l on mitu erinevat tähendust. Sellele sõnale vastab algupäraselt 'jalg' või 'rada', kirjanduslikult võib tähendada 'värssi', 'salmi', 'värsirida' või 'värsijalga'.[4]

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Dhammapada on kirja pandud selleks, et anda õppijale juhendeid elamiseks ja kõige olulisem Buddha õpetussõnadest.[4] Siddhārta Gautama veetis pärast virgumist kogu oma ülejäänud elu Gangese orus ringi rännates ja õpetades. Buddha õpetas suuliselt ja tema õpetust anti algul samuti edasi suuliselt. Juba esimestel sajanditel pärast Buddha parinirvaanat, hakkasid kujunema erinevad koolkonnad. Need erinesid Buddha õpetuse erinevate tõlgenduste põhjal. Tolle aja koolkondi on teada vähemalt 18.[5] Mõttesalmid pandigi kirja esimeste India budistlike kogukondade poolt, et säilitada Buddha sõna. 2. saj e.m.a hakati Indias budistlikke tekste üles kirjutama. Kuid see oli raske töö, sest kirjutati palmilehtede peale ning alles hiljem pikkade ja kitsaste raamatulehtede peale.[6] Buddha jutlused ning munga- ja nunnakoguduste elureeglid kanoniseeriti budismi suurkogudel, mis toimus neli korda poole tuhande aasta jooksul.[5]

Tänapäeval on "Dhammapada" üks tuntumaid ja tõlgitumaid budistlike tekste. Põhjusteks võivad olla nii selle lühidus ja kompaktsus kui ka teose sisu. Kuigi mõttesalmid on üle 2000 aasta tagasi kirja pandud, ei ole nad aegunud ega oma tähtsust kaotanud. Teos kätkeb probleeme ja mõtteid, mis püsivad iga süveneva mõttelaadiga inimese ees ja sees olenemata sellest, mis ajastul või riigis ta ka ei elaks.[7]

Ülesehitus[muuda | muuda lähteteksti]

Dhammapada marmortahvel

"Dhammapada" koosneb 26 peatükiks jaotatud 423 mõttesalmist. Kuigi salmid on kindlalt peatükkide alla jaotatud, ei ole kõik salmid seotud vastava peatüki teemaga ja neil on iseseisev mõte. Seepärast ei ole vaja "Dhammapadat" algusest lõpuni järjest lugeda, vaid iga salmi eraldi, et selle mõtet uurida ja mõista.[7] Allpool on teose peatükid eesti keeles[8] ning paali keele transliteratsioonis.[9]

Peatükid[muuda | muuda lähteteksti]

1. Paarid Yamakavagga
2. Hoolivus Appamādavagga
3. Meel Cittavagga
4. Lill Pupphavagga
5. Rumal Bālavagga
6. Tark Paṇḍitavagga
7. Väärikas Arahantavagga
8. Tuhat Sahassavagga
9. Patt Pāpavagga
10. Vägivald Daṇḍavagga
11. Vanadus Jarāvagga
12. Ise Attavagga
13. Maailm Lokavagga
14. Virgunu Buddhavagga
15. Õnn Sukhavagga
16. Meeldiv Piyavagga
17. Viha Kodhavagga
18. Kõnts Malavagga
19. Seadmuse järgija Dhammaṭṭhavagga
20. Tee Maggavagga
21. Mitmesugust Pakiṇṇakavagga
22. Põrgu Nirayavagga
23. Elevant Nāgavagga
24. Janu Taṇhāvagga
25. Munk Bhikkhuvagga
26. Vaimulik Brāhmaṇavagga

Eestikeelne tõlge[muuda | muuda lähteteksti]

"Dhammapada" on paali keelest eesti keelde tõlkinud Linnart Mäll. Esmakordselt 1977. aastal Loomingu Raamatukogu nr 24, olles esimene eestikeelne raamatuna välja antud budistlik tekst ning ühtlasi ka esimene Linnart Mälli budistlike teoste tõlgetest. Teist korda ilmus teos parandatud tõlkena kogumikus "Budismi pühad raamatud I" 2004. aastal. Seal on esitatud kirjandusliku tõlke kõrval ka terminoloogiline tõlge.[10] 2005. aastal andis Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut välja Linnart Mälli tõlkes, saatesõna ning seletustega raamatu pealkirjaga Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. See raamat on trükitud Taiwanis Buddha Hariduse Fondi kulul tasuta levitamiseks, eelkõige koolidele ja raamatukogudele.[11]

Terminite tõlkeid[muuda | muuda lähteteksti]

ahiṃsā (pl, skr 'vägivallatus' ) – tõekspidamine, mis välistab teiste olendite kahjustamise. Vägivaldsusetus iseloomustab nii budismi kui ka teisi Indias kujunenud religioone, nt džainismi ja hinduismi. Vägivallatust levitas 20. sajandil Mahātmā Gāndhi.

arahat (pl, skr arhat 'väärikas' ) – inimene, kes on Buddha Seadmust järgides ja teostades jõudnud teadvuse kõrgeima tasemeni. Arhat on ületanud pälvimuse ja patu, sest ta ei tee enam ühtegi tegu, mida saaks hinnata hea või halva vastanduses ehk tema teod ei ole enam ei positiivsed ega negatiivsed. Kasutatakse ka Buddha sünonüümina.

ariya (pl, skr ārya 'õilis') – budistlikus kontekstis inimene, kes järgib Buddha Seadmust; "Dhammapada" 22. salmis nimetatud "õilsate vald" tähendab õilsate meelelaadi, käitumist, eesmärke ja kõike muud, mis neid iseloomustab.

attā (pl 'ise') – inimese muutumatu ja püsiv hing, tema kõrgeim mina. Budismis ei peeta aatmanit püsivaks ega tõeliseks.[12]

bhikkhu (pl 'munk') – ilmalikust elust loobunud budist, kes elab eriliste reeglite kohaselt kasinuses ja kloostrikeskkonnas. "Dhammapada" XXV peatükk on pühendatud budistliku munga kui inimtüübi kirjeldamisele, keskendudes sisemistele omadustele, mitte niivõrd välistele tunnustele.

brāhmaṇa (pl 'vaimulik') – India traditsioonilises ühiskonnas kõrgeima päriliku seisuse (braahman ehk vaimulikuseisus) liige, kes tegelesid religioossete rituaalide teostamise ja õpetamisega. "Dhammapada" XXVI peatükk näitab, et Buddha püüdis anda sellele sõnale teistsuguse tähenduse, mis ei ole niivõrd seotud päritoluga, vaid kõrgete individuaalsete omadustega.

buda (pl, skr 'virgunu') – budismis teadvuse kõrgeima seisundi e virgumiseni jõudnud inimene. Inimene, kelle meel on täiesti virge ja puhas, kuna sealt on kõrvaldatud kõik meeleplekid. Selline inimene on vabanenud sansaarast ja jõudnud nirvaanasse.

citta (pl citta, ceto, mano; skr citta, cetas, manas 'meel') – inimmeel kõige laiemas mõttes, ka meelsus, meelestatus, mõtlemine jne. Budismis on väga oluline õppida oma meelt jälgima, kontrollima ja arendama ehk puhastama. Seda õpetatakse ka "Dhammapada" III peatükis. 1.-2. salmi idee seisneb selles, et kõik seadmused (kultuur, kultuurid, kultuurielemendid, kultuuride elemendid, tekstid, tekstide elemendid, normid, hinnangud jne.) on loonud inimmeel. Samuti on meel üks kolmest objektist, millega inimene tegutseb (teised kaks on ihu ja jutt). Budist peab õppima kõiki kolme alati hoolega jälgima ning talitsema.[13]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Linnart Mäll (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut. Lk 7. 
 2. 2,0 2,1 Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome (2006). Ida mõtteloo leksikon: Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia. Tartu: Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus. Lk 46. 
 3. Linnart Mäll. "Dhammapada". eao. Vaadatud 12. november 2017.
 4. 4,0 4,1 Linnart Mäll (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut. Lk 8. 
 5. 5,0 5,1 Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome (2006). Ida mõtteloo leksikon: Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia. Tartu: Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus. Lk xxiv. 
 6. Uku Masing (1995). Budismist. Tartu: Ilmamaa. Lk 44. 
 7. 7,0 7,1 Linnart Mäll (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut. Lk 9. 
 8. Linnart Mäll (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut. Lk 3. 
 9. Daw Mya Tin. "The Dhammapada: Verses and Stories". Burma Pitaka Association. Inglise keeles.
 10. Märt Läänemets. "Dhammapada". www.eao.ee. Vaadatud 29.10.2017.
 11. Linnart Mäll (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut. Lk 2. 
 12. Linnart Mäll, Märt Läänemets, Teet Toome (2006). Ida mõtteloo leksikon: Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia. Tartu: Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus. Lk 2. 
 13. Linnart Mäll (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli orientalistikakeskus Budismi Instituut. Lk 90–100. 

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Mäll, L. (2005). Dhammapada: Buddha mõttesalmide jada. Tartu: Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus Budismi Instituut.
 • Mäll, L., Läänemets, M., Toome, T. (2006). Ida mõtteloo leksikon: Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia. Tartu: Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus.
 • Masing, U. (1995). Budismist. Tartu: Ilmamaa.