Andmete varundamine

Allikas: Vikipeedia

Andmete varundamine ehk andmevarundus (inglise keeles backup) on andmetest varukoopiate tegemine, et võimaldada andmete taastamist arvutites ja -süsteemides.

Soovitatakse teha tähtsatest andmetest koopiad välisele andmekandjale, mis ei ole seotud originaalandmeid sisaldava arvutiga.Varundusega on võimalik ära hoida andmekadusid, mis võivad esile kerkida arvuti suuremate tõrgete korral. Oluliseks andmekadude põhjustajateks on viirused, kõvaketaste rikked või andmete ekslik kustutamine inimeste endi poolt. Andmete varundamine varieerub üsna keerulistest kuni lihtsate varundusteni. Andmeid oleks soovitatav varundada ka isikutel, kellel ei ole vaja säilitada üksnes finantsdokumente, vaid ka tavakasutajatel, kelle peamine eesmärk on säilitada oma fotogaleriid ning videomälestused. Tavakasutajale piisab lihtsamatest andmete varundamise viisidest ning need ei ole ka niivõrd kulukad. Varundamise tarbeks on palju erinevaid programme, mida on võimalik internetist alla laadida. Varundamise puhul on vajalik eelnevalt selgeks teha, millised failid on vajalikud ning kas on tarvis teha täielik süsteemi varundus või piisab osalisest andmete varundamisest. [1]

Ajalugu[muuda | redigeeri lähteteksti]

Perfokaart on kartongist kaart, mis oli 19.sajandil kangastelgede juhtimiseks mõeldud informatsiooni kandja. 20. Sajandi alguses kasutati neid ka arvutusmasinate sisend- ja väljundmeediumitena. Samuti olid perfokaardid ka arvutusmasinate salvestusmeediumid, mida võib lugeda ka üheks varundamise võimaluseks. [2] Ajalooliselt suure tähtsusega oli 1970. aastatest kuni 1990. aastateni diskett ehk flopi, mida kasutati varukoopiate tegemiseks ning isegi operatsioonisüsteemide hoiustamiseks. Peale diskette tulid kasutusele CD plaadid, mille mahutavus oli palju suurem.[3] Üheks oluliseks andmevarundusmeediumiks oli 1950. aastatel hoo sisse saanud magnetlint, mida on võimalik tänase päevani kasutada videokaamerate salvestusmeediumina. Algselt olid magnetlindid kasutusel video – ja helisalvestuseks. Hiljem olid nad kasutusel ka varundamise puhul. Omal ajal olid magnetlindid suurepärased vahendid andmete varundamiseks, kuna omasid piisavalt suurt salvestusruumi. [4]

Andmete varundamise viisid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lokaalne varundamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lokaalse varundamise puhul tehakse failidest koopiad ja paigutatakse need andmekandjatele, mis on piisavalt suured, et hoida vastavat kogust andmeid. Sellisel viisil andmete varundamise puhul hoitakse andmeid kodus või siis kontoris, mis on siiski üpris ebaturvaline. Lokaalse andmevarunduse puhul on võimalik kasutada erinevaid seadmeid: [1]

Internetipõhine varundamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Internetipõhist varundamist pakuvad tänapäeval väga paljud firmad. Sellise andmevarunduse puhul peab klient veenduma vastava firma kompetentsis, sest vastasel juhul ei ole andmete varundamisel sellisel kujul kasu ning seatakse ohtu andmete turvalisus. Internetipõhise andmevarunduse eeliseks on suur mahutavus, võimalus näha igal hetkel eelnevalt varundatud faile ning andmete krüpteerimine. Internetipõhise varunduse puhul on hea ka see, et kliendi varundusest tehakse omakorda veel üks varundus, et vältida andmekadusid. Kahjuks on ka sellisel andmevarundusel oma miinused, milleks on kiire internetiühenduse vajadus, sest vastasel korral muutub keeruliseks varundatud andmete kättesaadavus. Samuti on võimalik krüpteeritud andmeid lahti murda ning häkkeritel on võimalus andmetele ligi pääseda. [1] Internetipõhist varundamast pakuvad väga paljud ettevõtted ning väike valik nendest on allolevas loetelus [5]:

 • Norton Online Backup
 • Blackblaze
 • Crashplan
 • Carbonite
 • Mozy
 • SOS Online Backup
 • Livedrive
 • Bitcasa
 • Spideroak
 • Sugarsync

Eemalasuv varundamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eemalasuv varundamine (inglise keeles Off-site backup) on pigem varundamise metoodika, kui varunduse teostamine. Seda võib võrrelda lokaalse varundamisega, mille käigus andmed kopeeritakse välistele seadmetele. Ainuke vahe on see, et andmekandjad ei paikne algandmete juures. Sellise varundamismetoodika kasutamise puhul on varundus eemal kontorist ja kodust. Varundus võib olla mõnes teises arvutis, millega on võimalik ühenduda läbi interneti. Samuti võivad olla sellise metoodika kasutamise puhul andmed varundatud mõne sõbra või tuttava poole, mis on hea võimalus andmeid kaitsta erinevate ohtude eest. [1]

Tänapäevased andmevarundusmeediumid[muuda | redigeeri lähteteksti]

 • Optilised andmekandjad – CD/DVD on siiani kasutusel varunduse teostamisel. Nende suureks eeliseks muude varundusmeediumite ees on odavus. Üks CD-plaat suudab hoida endas enam kui 450 flopiketta informatsiooni, mis oli massideni jõudes tohutu hüpe andmete varundamise seisukohast. [1]
 • Väline kõvaketas(inglise keeles external hard drive) – on hea variant suuremate varunduste puhul, mida ei ole võimalik optilistele andmekandjatele teha. Tänapäeval muutuvad välised kõvakettad üha populaarsemaks just varunduse seisukohast, sest üha odavnevad hinnad annavad ka tavakasutajale võimaluse see endale soetada. Välise kõvaketta eeliseks on ka see, et on suhteliselt väike just mõõtmete poolest ning suudab mahutada väga palju informatsiooni. Samuti on välisel kõvakettal omad miinused, milleks on vähene põrutuste talumine. Tavalised välised kõvakettad on suhteliselt aeglased. Kui on vaja teha kiiret andmevarundamist ning hilisemalt ka arvuti taastamist olemasoleva varunduse põhjal, siis on targem valida SSD seade(inglise keeles Solid-state drive) , mille andmeedastuskiirus on tunduvalt suurem tavalise kõvaketta omast. SSD on tunduvalt vastupidavam võrrelduna tavalise kõvakettaga, sest ei ole nii tundlik põrutustele. Samas on SSD hind siiski päris kallis ning andmevarunduse seisukohast on hetkel palju odavamaid seadmeid. Kõrgest hinnast hoolimata on SSD oluline siis, kui esineb vajadus väga kiirelt taastada arvuti algne olukord peale suuri tõrkeid. [6][7]
 • USB mälupulk(inglise keeles USB flash drive) – on hea võimalus tavakasutaja andmete varundamiseks, sest tänapäevased USB mälupulgad on üpris suure mahutavusega. USB mälupulgad on kiiremad kui tavalised kõvakettad. Samas on ka USB mälupulkadel omad miinused, milleks võib lugeda suure kaotamisohu, kuna mälupulgad on siiski väga väikesed.[8]
 • Mälukaart– on ka üks võimalus andmevarunduseks, kuid see ei ole niivõrd levinud. Neid kasutatakse rohkem siiski videokaamerate ja fotoaparaatide salvestusmeediumina. Samas on tänapäevaste mälukaartide salvestusmahud piisavalt suured, et hoida tavakasutaja andmevarundusi. Mälukaartide puhul peab arvestama sellega, et andmemaht määrab ära kaardi suuruse.[9]

Varunduse teostamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

 • Failide manuaalne kopeerimine – on üpris ebamugav ja aeganõudev tegevus. Sellisel viisil andmete varundamine sobib väiksema koguse andmete varundamiseks. Juhul kui andmed on struktureerimata, on üpris suur tõenäosus jätta tähtsaid andmeid varundusest välja. Sellise andmevarunduse puhul on raske hoida silma peal andmetel, millest ei ole tehtud koopiat kahe andmevarunduse vahel.[1]
 • Varundusprogrammi kasutamine – sellisel viisil andmete varundamine on kõige mõistlikum suuremate andmemahtude puhul. Varundusprogrammid varieeruvad tasulistest kuni tasuta versioonideni. Varem laialdaselt kasutatud Windows XP Professional operatsioonisüsteem omab varundusprogrammi Microsoft Backup Utility. Seal on võimalik valida erinevaid varundamise tüüpe ning muid sätteid. Windows XP puhul on võimalik varundused kaitsta ka salasõnaga, mis piirab andmetele ligipääsu kõrvaliste isikute poolt. Programmi on võimalik ka niimoodi seadistada, et tööpäeva lõpus tehakse valitud failitüüpidest varundus, et hoida ära andmekadusid. Windows XP Home kasutajatel on samuti võimalus sama tööriista kasutada, kuid neile ei ole Windows seda eelnevalt installeerinud. [10] Sellisel juhul tuleb võtta installeerimisplaat ning otsida vastav programm sealt üles. Sama võimalus on olemas ka Windows 7 ja Windows 8 kasutajatel. Windows 7 Professional kasutajatel on võimalus teostada otse võrku varundamist. Windows 8 puhul on varundamist natukene muudetud ning see käib läbi faili ajaloo. Esmalt tuleb määrata koht kuhu Windows faile varundama hakkab, olgu selleks siis mälupulk, väline kõvaketas või mõni muu andmekandja. Windows 8 puhul on samuti võimalus varundada andmeid otse võrku. [11]

Kui tihti teostada andmevarundust[muuda | redigeeri lähteteksti]

Andmevarunduse teostamise vajadus sõltub konkreetsest arvutikasutajast. Olulised küsimused seoses varundamisega:

 • Kui tihti muutuvad süsteemisätted ning vajalikud andmed?
 • Kui olulised need andmed on?
 • Kui palju kaotab firma/eraisik nende andmete kadumisel?
 • Kas on midagi, mis ei ole taastatav?

Nendele küsimustele vastuse leides võib aimata, milline võiks olla aeg kahe varunduse vahel.[1]

Kui kaua säilitada varundusi[muuda | redigeeri lähteteksti]

CD/DVD plaatidele tehtavate varunduste puhul on heaks tavaks niinimetatud “poja, isa, vanaisa“ strateegia.

 • Nädal 1: andmete varunamine esimesele kettale ning see muutub “poeg“ kettaks, sest see on kõige noorem.
 • Nädal 2: andmete varundamine teisele kettale ning see muutub “poeg“ kettaks, ketas üks muutub seega “isa“ kettaks, sest on vanem kui äsja kirjutatud ketas.
 • Nädal 3: andmete varundamine kolmandale kettale ning see muutub “poeg“ kettaks, ketas kaks muutub seega “isa“ kettaks ning esimene ketas muutub “vanaisa“ kettaks.
 • Nädal 4: andmete varundamine neljandale kettale, mis saab kettaks “poeg“ ning tänu sellele muutub esimene ketas ebavajalikuks.

Sellisel viisil andmete varundamine ei ole ilmtingimata vajalik, kuid siiski on see hea variant omamaks erinevaid taastepunkte.[1]

Andmevarundusprogrammid[muuda | redigeeri lähteteksti]

 • Amanda (inglise keeles Advanced Maryland Automatic Network Disk Archiver) – viimane stabiilne versioon ilmus 3. juuli 2013. On kasutatav paljude erinevate operatsioonisüsteemidega. [12]
 • Areca Backup – vabavaraline programm varunduse tegemiseks Linux ja Windows operatsioonisüsteemidele.[13]
 • BackupPC – on mõeldud Linux, WinXX, Mac OS operatsioonisüsteemide tarbeks. . [14]
 • Bacula – internetipõhine varundusprogramm, mis toetab Linux, Windows, Unix, Mac operatsioonisüsteeme. [15]
 • NovaBackup – pakub varundust tavakasutajatele ning ka serveritele. [16]
 • Acronis True Image 2014 – on mõeldud tööjaamade, serverite ning virtuaalmasinate andmevarunduseks.[17]

Varundatud andmete kaitsmine ja säilitamine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Peale andmete varundamist on tarvis neid säilitada ning kaitsta, sest erinevad loodusõnnetused ja katastroofid võivad need hävitada. Mõned olulised meelespead:

 • CD/DVD plaatide peale kirjutamiseks ei tohiks kasutada suvalist pliiatsit, vaid selleks ettenähtud markereid.
 • Flopikettad on soovitatav hoida eemal magnetväljast.
 • Andmekandjaid säilitada puhtas ja kuivas kohas, soovitatavalt kindlas karbis.
 • Andmekandjaid ei tohiks hoida otsese päikesevalguse käes ning väga kuumas kohas.
 • Eriti oluliste andmete tarbeks soetada spetsiaalne seif, mis kaitseb nii tulekahjude, magnetväljade kui ka muude välistegurite eest. [1]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Adrian W. Kingsley-Hughes, The PC Doctor’s Fix-It Yourself guide, California: McGraw-Hill/Osborne, 2004
 2. Perfokaart Vikipeedia Vaba Entsüklopeedia. Vaadatud 04.12.2013.
 3. Diskett Vikipeedia Vaba Entsüklopeedia. Vaadatud 04.12.2013.
 4. The History of Recording Technology Internet Archive. Vaadatud 05.12.2013.
 5. 27 Online Backup Services Reviewed PC Support. Vaadatud 07.12.2013.
 6. Väline kõvaketas Vikipeedia Vaba Entsüklopeedia. Vaadatud 04.12.2013.
 7. Solid-state drive Wikipeedia Free Encyclopedia. Vaadatud 07.12.2013.
 8. USB flash drive Wikipeedia Free Encyclopedia. Vaadatud 26.11.2013.
 9. Flash Memory Cards What You Need to Know PC Magazine. Vaadatud 26.11.2013.
 10. Adrian W. Kingsley-Hughes. The PC Doctor’s Fix-It Yourself guide, California: McGraw-Hill/Osborne, 2004.
 11. What happened to Backup and Restore Windows. Vaadatud 26.11.2013.
 12. Amanda Backup Amanda. Vaadatud 05.12.2013.
 13. Areca Backup Areca. Vaadatud 26.11.2013.
 14. "BackupPC". Craig Barratt. Vaadatud 26.11.2013.
 15. The Bacula Open Source Backup Solution Bacula. Vaadatud 05.12.2013.
 16. Novastor Backup and Restore Novastor. Vaadatud 26.11.2013.
 17. Acronise Acronis. Vaadatud 27.11.2013.
 18. http://www.vabavara.ee/abivahendid/varundamine/andmete-varundamine-pilves-pilveteenused/