Rööpvärat

Allikas: Vikipeedia

Paralleelport (rööpvärat, rööpport, IEEE 1284) on liides, mida kasutatakse erinevate välisseadmete ühendamiseks arvutiga. Algselt oli see mõeldud arvuti ühendamiseks printeriga, aga tänu paralleelpordi heale andmeedastuskiirusele on ta leidnud rakendust ka teiste seadmete, näiteks skännerite, kettaseadmete ja võrguadapterite arvutiga ühendamiseks.

Paralleelport PCI kaardil

Paralleelporti iseloomustab see, et andmed liiguvad paralleelselt ja korraga 8 biti kaupa. 8 väljundkontakti saadavad igaüks korraga ühe biti.

Kahesuunalise andmevahetuse puhul kasutab paralleelport pooldupleks (half-duplex) ühendust. See tähendab, et paralleelport ei saa andmeid edasi kanda mõlemas suunas korraga, vaid igal ajahetkel liiguvad andmed kas arvutisse sisse või arvutist välja. Paralleelpordi halvaks omaduseks võib pidada asjaolu, et ei saa eriti pikka kaablit kasutada, ilma, et ei tekiks vajadust signaali võimendada.[1]

Paralleelpordi füüsilist ja elektrilist spetsifikatsiooni kirjeldab IEEE 1284 standard.

Paralleelpordi ajalugu[muuda | redigeeri lähteteksti]

Aastal 1970 tutvustati avalikusele printerit Centronics Model 101. See oli esimene printer, mis kasutas arvutiga suhtluseks paralleelliidest. See liides arendati kahe Centronicsi töötaja Robert Howardi ja Prentice Robinsoni poolt. Arvuti sisemiste siinidega oli rööpvärat ühendatud näiteks Intel 8255 kiibi abil. Kiibil Intel 8255 on 3 8-bitilist registrit, millest registrit A kasutati andmete jaoks, registrit B printeri oleku tagasisideks. Kaheosalist (kahest 4-bitilisest osast koosnevat) ja kahesuunalist registrit C kasutati printeri juhtimiseks ja oleku tagasisideks. Ainult printerite jaoks mõeldud rööpväratitel oli signaale vähem nt. kiibil UM82C11 on ainult 17 printeri jaoks vajalikku signaali[2]. Rööpvärat paiknes sageli mitmeotstarbelisel sisend-väljud kaardil või videokaardil.

Rööpväratit oli võimalik kasutada ka arvutite omavaheliseks ühendamiseks ja andmete kopeerimiseks arvutist arvutisse spetsiaalse kaabli (Interlink, Direct Cable Connection) abil, juhul kui mugavamad ja kiireamd võimalused (nt. arvutivõrgu liides) puudusid[3].

Ajal mil helikaardid polnud veel tavakasutajatele kättesaadavad kõrge hinna tõttu kasutati lihtsaid digitaal-analoogmuundureid (nt. Covox Speech Thing) heli väljastamiseks arvuti rööpvärati ja helivõimendi kaudu. Rööpväratit kasutati ka paljude teiste välisseadmete nagu nt. kettaseadmete, skännerite, mängupultide ühendamiseks.

Rööpvärati andmevahetuse talitlusviisid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Paralleelpordi puhul esineb siis viit erinevat andmete ülekande viisi. Erinevad kiibid ja ohjurid võimaldavad erinevaid talitlusviise.

Paralleelpordi režiim Suund Andmeedastuskiirus
Nibble (4-bitti) Sisend 50 kB/s
Byte (8-bitti) Sisend 150 kB/s
Compatible (8-bitti) Väljund 150 kB/s
EPP (Enhanced Parallel port) Sisend/väljund 500 kB/s – 2 MB/s
ECP (Enhanced Capabilities Port) Sisend/väljund 500 kB/s – 2,5 MB/s

Tabel paralleelpordi tüübid.

Paralleelpordi tüüp Sisendrežiim Väljundrežiim Kommentaarid
SPP (Standart Parallel Port) Nibble Compatible 4 bitti sisend, 8 bitti väljund
Bidirectional Parallel Port Byte Compatible 8-bitine sisend-väljund
EPP (Enhanced Parallel Port) EPP EPP 8-bitine sisend-väljund
ECP (Extended Capability port) ECP ECP 8-bitine sisend-väljund

SPP (Standard Parallel Port)[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kuna paralleelport oli algselt mõeldud arvutist printerisse andmete saatmiseks, siis esimene paralleelport suutis andmeid ainult saata. Varsti tekkis aga vajadus kahesuunalise paralleelpordi järele, näiteks printerilt tagasiside saamiseks. Andmete saatmiseks porti tagasi hakati kasutama nelja signaalide saatmiseks mõeldud kontakti. Esimesel kahesuunalisel paralleelpordil oli seega 8-bitine väljundrežiim (compatible mode) kiirusega 150 kB/s ja 4-bitine sisendrežiim (nibble mode) kiirusega 50 kB/s.[1] SPP oli laialt levinud aastani 1993.

Bidirectional Parallel Port[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kahesuunaline (Bidirectional) paralleelport, tuntud ka kui „PS/2 type“ või „Extended“ paralleelport leidis tutvustust üldsusele aastal 1987. Sellel paralleelpordil on nii väljundrežiim (compatible mode) kui ka sisendrežiim (byte mode). Mõlemad olid 8-bitised ning suutelised liigutama andmeid 8 bitti mõlemas suunas kiirusega 150 kB/s. Selline tulemus saavutati sellega, et võeti kasutusele mõned kasutamata olnud kontaktid ja määrati staatusbitt, mis näitas, millises suunas informatsioon parajasti liigub. [1]

EPP (Enhanced Parallel Port)[muuda | redigeeri lähteteksti]

EPP, tuntud ka kui „Fast Mode Parallel Port“, töötati välja Inteli, Xircomi ja Zenith Data Systemsi poolt ja esmakordselt esitleti seda aastal 1991. EPP on eelkõige mõeldud võrguadapterite ning ketta- ja lindiseadmete ühendamiseks arvutiga, kuna suudab kiiresti muuta ülekande suunda. Reeglina on EPP funktsionaalsus ehitatud Super I/O kiipi või emaplaadi lõunasilla kiipi. EPP tõõtab kiirusega kuni 2 MB/s.[1]

ECP (Extended Capability port)[muuda | redigeeri lähteteksti]

ECP on aastal 1992 Microsofti ja Hewlett-Packardi koostöös valminud standard. Oma funktsionaalsuse poolest on see üsna sarnane EPP-ga, kuid täiendavalt on kasutusel FIFO-puhvrid ja otsemälupöördus (DMA), mis aitab vähendada protsessori koormust andmeülekandel. Erinevalt EPP-st ei saa ECP puhul ilma täiendava omavahelise kooskõlastamiseta andmete ülekandmise suunda muuta. Seetõttu sobib ECP pigem printerite ja skännerite ühendamiseks arvutiga. ECP võimaldab andmevahetust kuni 2,5 MB/s, mis on ligilähedane ISA siini kiirusega.[4]

Pesad ja pistikud[muuda | redigeeri lähteteksti]

IEEE 1284-B 36 klemmiga Micro ribbon pistik ehk nn. Centronics printeri pistik.
DB25 pistik.

IEEE 1284 standard määrab ära paralleelpordi pesad ja pistikud, mida on kolme tüüpi:

  • A-tüüpi (DB25) – 25-kontaktiline ja kasutusel on see enamasti PC-tüüpi arvutites.
  • B-tüüpi (Centronics-style) – 36-kontaktiline ja kasutusel on see väga vanades printerites.
  • C-tüüpi (high-density) – 36-kontaktiline, kasutusel on see printerites.
IEEE 1284-A rööpvärati klemmid 25 klemmilises DB-25 pistikus
Klemmid pistikus DB-25 IEEE 1284-A Klemmid pistikus IEEE 1284-B (Centronics) Klemmid pistikus IEEE 1284-C Tähis skeemidel Kirjeldus Signaali suund Funtsioon, register
1 1 15 /Strobe Andmevahetustsükli tunnusimpulss sisend/väljund Juhtimine 0
2 2 6 Data 0 Andmed bit 0 väljund Andmed printerile
3 3 7 Data 1 Andmed bit 1 väljund Andmed printerile
4 4 8 Data 2 Andmed bit 2 väljund Andmed printerile
5 5 9 Data 3 Andmed bit 3 väljund Andmed printerile
6 6 10 Data 4 Andmed bit 4 väljund Andmed printerile
7 7 11 Data 5 Andmed bit 5 väljund Andmed printerile
8 8 12 Data 6 Andmed bit 6 väljund Andmed printerile
9 9 13 Data 7 Andmed bit 7 väljund Andmed printerile
10 10 3 Acknowledge Valmisolek andmeid vastuvõtta sisend Printeri oleku tagasiside 6
11 11 1 /Busy Hõivatud sisend Printeri oleku tagasiside 7
12 12 5 Paper End Paber puudub/otsas sisend Printeri oleku tagasiside 5
13 13 2 Select Valik (on-line) sisend Printeri oleku tagasiside 4
14 14 17 /Auto linefeed Automaatne reavahetus sisend/väljund Juhtimine 1
15 32 4 Error Viga sisend Printeri oleku tagasiside 3
16 31 14 Init (Reset) Lähtestamine sisend/väljund Juhtimine 2
17 36 16 /Select In (Select printer) Trükkimise juhtimine sisend/väljund Juhtimine 3
18-25 16-17, 19-30 19-35 GND Üldine mass tagasi Kere

Minimaalses printeriliideses on ühendatud andmesignaalid Data 0..7, juhtsignaal Strobe ja olekusignaal Busy. Iverteeritud signaali Strobe loogiline madal nivoo tähendab, et arvuti on väljastanud uut infot. Inverteeritud signaali Busy loogiline madal nivoo näitab, et printer ei saa hetkel rohkem infot vastu võtta. Kui saadetud bait on printeri poolt vastu võetud, siis vastab printer signaali Acknowledge madala nivooga impulsiga.

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Scott Mueller, "Upgarading and Repairing PCs",United States of America, Que, August 2003
  2. UM82C11-C Printer Adapter Interface PAI, http://matthieu.benoit.free.fr/cross/data_sheets/UM82C11.pdf
  3. Parallel cables pinout and port info, http://www.lammertbies.nl/comm/cable/parallel.html
  4. http://www.arvutiweb.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=34