Vikipeedia:Terminivõistlus

Allikas: Vikipeedia
Kasutajakonto loomine

Artiklite registreerimine

Vikipeedia terminivõistlus on Eesti kõrgkoolide ja teadusasutuste üliõpilastele ja töötajatele mõeldud artiklivõistlus, millega kutsutakse kirjutama ning täiendama eestikeelseid vikiartikleid.

Võistluse eesmärk on avardada ja levitada eestikeelset terminivara, võimaldada teadustulemuste tutvustamist eesti keeles, kiirendada tänapäevase oskuskeele jõudmist Vikipeediasse ja edendada kvaliteetset terminiloomet. See on osa laiemast tegevusest, mille sihiks on edendada Vikipeedia kasutamist kõrgkoolides.

Terminivõistlus toimub 10. oktoobrist kuni 10. detsembrini 2023.

Korraldajad on Eesti Keele Instituut, Eesti Maaülikool, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja MTÜ Wikimedia Eesti. Võistlust rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Vikipeedia artiklite kirjutamise kohta saab lähemat teavet siit. Huvilistele toimus 11. oktoobril kell 17 ka veebikoolitus. Kes ei saanud esimesel veebikoolitus osaleda, siis korduskoolitus toimus 21. novembril kell 17.

Žürii annab välja kuni viis 500-eurost stipendiumi, millega tunnustatakse parimaid terminitöö edendajaid.

Objekt, mõiste, termin ja definitsioon

Mõiste on teadmusüksus, kujutlus objektist või nähtusest (EKI teatmik). Mõistet saab tähistada terminiga ja väljendada definitsioonina.

Termin (oskussõna) on mingi valdkonna (üld)mõiste sõnaline tähis. Termini otstarbekust võib olla vaja selgitada. Otstarbekas termin on lühike, selge, läbipaistev ja sobib keelesüsteemi, olemasoleva termini korral tuleb arvestada ka juurdumust.

Määratlus (definitsioon) lähtub teadaolevast lähimast ülemmõistest ning esitab kõik olulised tunnused, millega määratletav mõiste eristub süsteemis sama tasandi naabermõisteist. Otstarbekas definitsioon on võimalikult lühike, täpne, määratleb vaid ühte mõistet ega korda defineeritava mõiste terminit. Enne defineerimist on tarvis kindlaks teha mõistete suhted mõistesüsteemis.

[NÄIDE] ülikool
Ülikool on õppe- ja teadusasutus, kus omandatakse akadeemiline kõrgharidus ja akadeemiline kraad.
Ülikool on kõrgkool. (Ei eristu definitsiooni järgi rakenduskõrgkoolist.)

Terminoloogia (terminiteadus, -õpetus) on teadus, mis uurib terminivara ülesehitust, kujunemist, arengut, mõistetähistena kasutamist ja korrastamist.

Terminivara (oskussõnavara) on mistahes eriala mõistestikku tähistav sõnavara.

 1. Vikipeedia terminivõistlusele on oodatud osalema kõik teadlased, õppejõud ja üliõpilased.
 2. Võistlusel osalemiseks on nõutav Vikipeedia kasutajakonto olemasolu ning žürii hindab ainult neid artikleid, mille osalejad on ise lisanud osavõtutabelisse.
 3. Võistlusartikli kirjutamine eeldab erialateadmisi. Võistlejatelt eeldatakse oskust koostada korrektselt vormistatud teksti, mis peab olema varustatud usaldusväärsete viidatud allikatega. Plagiaat võistlusele ei kvalifitseeru.
 4. Iga osaleja võib kirjutada või täiendada ükskõik kui palju artikleid. Termini(d) võib osaleja ise valida.
 5. Osalejalt eeldatakse, et ta kontrollib üle, kas sama termin on olemas ka keeleportaali Sõnaveeb oskussõnastike osas või mõnes muus terminikogus, võrdleb definitsioone ja lisab artiklisse asjakohased viited.
 6. Artikkel peab olema kirjutatud teadusvaldkonnale kohases selges keeles.
 7. Artikli soovituslik pikkus on kuni 1000 tähemärki. Artikkel võib sisaldada terminit ja määratlust koos lühida taustinfoga. Pikemad artiklid sobivad pigem võistlusele Teadus Vikipeediasse 2023.
 8. Võistluse kohta tehakse kaks vahekokkuvõtet (novembris ja detsembris), milles antakse teavet võistluse õnnestunumate artiklite kohta ja jagatakse auhindu. Võistluse lõpptulemused avaldatakse ja üldvõitjaid autasustatakse jaanuaris terminipäevakul.
 9. Võistlejaid hindab žürii, kuhu kuuluvad Eesti Keele Instituudi, Eesti Maaülikooli, Kaitseväe Akadeemia, Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning MTÜ Wikimedia Eesti esindajad.
 1. Kui võistlejal ei ole Vikipeedias kontot, tuleb selle loomiseks kasutada Vikipeedia lehekülje ülaosas leiduvat nuppu "Loo konto". Kasutajanimi võib olla võistleja pärisnimi või pseudonüüm.
 2. Enne uue artikli loomist oleks vaja veenduda, et sel teemal juba midagi kirjutatud pole. Seepärast on alustamiseks tarvilik sisestada termin Vikipeedia otsingusse. Kui Vikipeedias vastav artikkel puudub, tuleb ette lehekülg, millelt leiad punase lingi uue lehekülje loomiseks.
 3. Uut artiklit luues on hädavajalik siduda see teistes Vikipeedia keeleversioonides olevate samateemaliste artiklitega. Kasuta selleks lehe äärel asuvat "Lisa lingid" nuppu (Vikipeedia uuendatud kujunduses "Lisa keeltevahelised lingid").
 4. Kui artikkel on olemas, saab seda täiendada, sest iga mõiste kohta võib olla ainult üks artikkel. Terminiartikli täiendamine tähendab, et olemasolevasse artiklisse lisatakse uusi terviklikke mõttekäike ning toimetatakse seda sisuliselt ja keeleliselt. Ainult pisiparanduste tegemine ei lähe arvesse. Kui olemasolev mõiste definitsioon pole korrektne ja on viitamata, siis tuleks see kustutada ja asendada uue korrektsega.
 5. Vikipeedia artiklite kirjutamise kohta on loodud näiteks videojuhendid. Alustuseks soovitame tutvuda ka Vikipeedia põhimõtetega. Kasulik on enne kirjutama hakkamist uurida, kuidas on koostatud teisi lühikesi vikiartikleid (näited: arengu nüüdistase, fotogramm-meetria, lühilüps, maismaa, muistis, põhjaveekiht, U-kvark).
 6. Pärast artikli loomist tuleb lisada see osavõtutabelisse, et žürii selle üles leiaks.

Võistluse vahekokkuvõtete alusel antakse auhindu kolmes kategoorias:

 • viljakaima kirjutaja auhinna saab võistleja, kes on loonud kõige rohkem reeglitele vastavaid artikleid;
 • sisukaima kirjutaja auhinna saab võistleja, kes on kirjutanud kõige sidusama(d), ülevaatlikuma(d) ja hästi viidatud artikli(d);
 • selgekeelseima kirjutaja auhinna saab võistleja, kelle tekst on hästi mõistetav, loetav ja ladus ning peegeldab terminitaiplikkust.

Lõpparvestuses annab žürii välja kuni viis 500-eurost stipendiumi, millega tunnustatakse parimaid kirjutajaid terminitöö edendamisel. Tulemused tehakse teatavaks Terminipäevakul 2. veebruaril 2024.

Vikipeedia kasutamine õppetöös[muuda lähteteksti]

Vikipeedia sidumine kõrgkoolide õppetööga võimaldab pakkuda lisandväärtust ühiskonnale, kuna õppetöö käigus koostatavad tekstid muutuvad nii kõigile vabalt kättesaadavaks ning seeläbi kasvab kvaliteetsete eestikeelsete tekstide hulk.

Läbi aastate on tuhanded Eesti üliõpilased kirjutanud hulgaliselt vikiartikleid. Selle tegevuse toetamiseks on läbi viidud arvukalt koolitusi ja võistluseid. Nõndasamuti soovivad terminivõistluse korraldajad juhtida võistlusega tähelepanu võimalusele kasutada veebientsüklopeediat oma teadusvaldkonna tutvustamisel.

Näiteid õppejõududest, kes on lasknud tudengitel vikiartikleid kirjutada:

Võistlusega seotud küsimusi saab esitada võistluse arutelulehel.

Korralduslikes küsimustes ja vikivormistusega aitab Ivo Kruusamägi, ivo ätt wikimedia.ee (Wikimedia Eesti).

 • Erelt, Tiiu 2007. Terminiõpetus. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus [1], lk 43–70.
 • Hendrikson, Reet 2022. Defineerimine – kunst või teadus? – Õiguskeel. Justiitsministeerium. [2]
 • Nemvalts, Peep 2020. Olulisemad teaduskeele terminid ja tähistatavate mõistete määratlused. – Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas. Koostanud ja toimetanud Peep Nemvalts. Acta Universitatis Tallinnensis. TLÜ teaduskeelekeskuse köide 2. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 2020, lk 21–22.
 • Tamm, Eva 2015. Terminitöö ABC. [3]
 • Tavast, Arvi, Taukar, Marju 2013. Mitmekeelne oskussuhtlus [4], lk 66–72.

Välislingid[muuda lähteteksti]