Tundraneenetsi keel

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Tundraneenetsi keel (ненэця’ вада)
Kõneldakse Venemaa
Piirkonnad Neenetsimaa, Jamali Neenetsi autonoomne ringkond ja Handi-Mansimaa
Kokku kõnelejaid 21 900
Keelesugulus uurali keeled
 samojeedi keeled
  põhjasamojeedi keeled
   neenetsi keel
   tundraneenetsi keel
Keelekoodid
ISO 639-3 yrk
Samojeedi rahvaste maa XVII sajandil (triibuline) ja XX sajandil (punane)

Tundraneenetsi keel on üks suuremaid samojeedi keeli. Selle kõige lähedasemad sugulaskeeled on nganassaani ja eenetsi keel.[1][2]

Tüpoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keel on aglutinatiivne keel, mis kasutab rikast käänete süsteemi.[3]

Tundraneenetsi keeles pole üksainus omadussõna kategooria, pigem kasutatakse nimisõnu või tegusõnu nimisõnafraaside ees omaduste kirjeldamiseks. Näiteks omadussõna pircya (kõrge, pikk) ja tegusõna t'ec'ɘ(s') (külm olema) kasutatakse nimisõnadena, aga need lähevad nimisõnafraaside ette ja toimivad sihitu öeldisena.[4]

Leviala[muuda | muuda lähteteksti]

Kuigi tundraneenetsi keele leviala on laialdane, siis keele murded suuresti ei erine, osaliselt rääkijate nomaadilise eluviisi tõttu.[2] Keel koosneb kolmest murdest, mida saab geograafiliselt võrrelda nii:

Murderühm Murded
Lääs Kolgujevi, Kanini, Timani, Malaja Zemlja
Kesk Bolšaja Zemlja
Ida Obi/Uurali, Jamali, Tazi

Lääne murdeid räägitakse Petšora jõest läänes, keskmurdeid Petšora jõe ja Uurali mägede vahel ja ida ehk Siberi murdeid Uurali mägede idaosas ja Jamali poolsaarel. Peamised erinevused on fonoloogilised, näiteks lääne murretes puudub ninahäälik ŋ ja ida murdes kasutatakse s-hääliku asemel enamasti θʲ-kaashäälikut.[3]

On olemas ka teisi erinevusi, nagu näiteks küsivaid asesõnu (kes). Kanini murdes kasutatakse xuja (kes) "xiwja" asemel.[3]

Murre Elus Eluta
Lääs xiwja, xuja amge
Kesk xiḃa ŋamge
Ida xiḃa amge

Arvsõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Alltoodud tabelis on erinevate tundraneenetsi murrete arvsõnad.[5]

Murre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 100 1000
Keskmurre ӈопой сидя няхарʼ тет самляӈг матʼ сиʼʼив синдет хасуйʼю юʼʼ сидя юʼʼ юрʼʼ ёнарʼʼ
Idamurre ӈопой сидя няхар тет самляӈг матʼʼ сиʼʼив сиднтет хасаваюʼʼ юʼʼ сидяʼʼ ю юрʼʼ ёнарʼʼ
Läänemurre опой сидя няр тет самляг мат сив сидтет хабею ю сидью юр ёнар

Kirjaviis[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keel kasutab kirillitsat nagu teised Venemaal kõneldavad keeled, aga lisaks kasutatakse tundraneenetsi tähestikus tähti ӈ, ', ja ".[6]

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё Ж ж
З з И и Й й К к Л л М м Н н Ӈ ӈ
О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х
Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э
Ю ю Я я ' "

Ortograafia[muuda | muuda lähteteksti]

Täishäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Algupärane ortograafia erines tavaliste ja palataliseeritud täishäälikude versioonidest.[6]

Foneetiline vorm a e o i u æ
Kirillitsa Tavaline а э о ы у э
Palataliseeritud я е ё и ю

Kaashäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Selles osas asub kaashäälikute, välja arvatud palataliseeritud kaashäälikute tabel. Täht "' märgib tavalist kõrisulghäälikut, aga sõnalõpulise /n/-i korral märgitakse kõrisulghäälikut tähega ''. Palataliseeritud tähti märgitakse pehmendusmärgiga ь tähe järel nagu vene keeles. Seda ei tehta pärast palataliseeritavat täishäälikut.[6]

Foneetiline vorm /m/ /p/ /b/ /w/ /n/ /t/ /d/ /ts/ /s/ /j/ /l/ /r/ /ŋ/ /k/ /x/ /ʔ/ /ʔ/
Kirillitsa м п б в н т д ц с й л р ӈ к х ˮ ʼ

Grammatika[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keel sarnaneb osaliselt oma sugulaskeeltega, aga sellel on siiski omapäraseid jooni. Näiteks fonoloogilised protsessid võivad keeles toimuda morfoloogilisi protsesse muutmata.[7]

Fonoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles eristatakse lühikesi ja pikki vokaale. Keeles on ka olemas nõrk vokaalharmoonia.[8]

Täishäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles on 10 vokaalfoneemi, millele lisandub 17 erinevat häälikuvarianti, mis muutuvad kaashäälikutega palataliseerimise järgi.[2]

Ümardamata Ümardatud
Kõrge Pikk /í/
[(ʲ)iː], [ɨː]
/ú/
[(ʲ)ʉː], [uː]
Lühike /i/
[(ʲ)i], [ɨ]
/u/
[(ʲ)ʉ], [u]
Kesk Kõrge /e/
[(ʲ)eː], [ɤː]
/o/
[(ʲ)ɵː], [oː]
Madal /°/
[ə]
Madal Kõrge /a/
[(ʲ)aː], [ɑː]
Madal /ø/
[(ʲ)ɐ], [ʌ]

Kaashäälikud[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles on 27 konsonantfoneemi. Huulhäälikutel ja kõva suulae häälikutel on tavaline ja palataliseeritud versioon.[2]

Huulhäälik Kõva suulae

häälik

Pehme suulae

häälik

Kõrihäälik
Tavaline Palat. Tavaline Palat.
Ninahäälik  m n ŋ
Lõppsulghäälik Helitu p t k ʔ
Heliline b d
Afrikatiiv Helitu ts tsʲ
Frikatiiv Helitu s x
Ahtushäälik Poolvokaal j w
Külghäälik l
Triller r

Morfoloogia[muuda | muuda lähteteksti]

Keele peamisi morfoloogilisi meetodeid on liitsõnamoodustus ja vokaalide muutmine.[9] Nimisõnu võib moodustada nii:[10]

Tundraneenetsi keel Eesti keel
ti põhjapõder (ainsuse nimetav )
ti-ʔ põhjapõdrad (mitmuse nimetav )
ti-ʔm põhjapõtra (ainsuse osastav )

Nimisõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keeles on 7 käänet, mis jagatakse kaheks rühmaks: grammatilised käänded ja kohakäänded. Esimeses rühmas on nominatiiv, akusatiiv, genitiiv ja daativ, teises on lokatiiv, ablatiiv ja prolatiiv. Nimisõnadel on 3 arvu: ainsus, kaksus (esemeid või olendeid on kaks) ja mitmus (esemeid või olendeid on kolm või enam).[2][11]Tundraneenetsi sõna "сэв" ("silm") käänatakse nii:[12]

Tundraneenetsi (kirillitsa)
Ainsus Kaksus Mitmus
Nominatiiv сэв сэви' сэв"
Akusatiiv сэвм' сэви' сэво
Genitiiv сэв' сэви' сэво"
Daativ сэвти' сэвха"
Lokatiiv сэвхана сэвха"на
Ablatiiv сэвхад сэвха"д
Prolatiiv сэвмана сэв"мана

Tundraneenetsi keeles tähistavad asesõnad inimesi ja loomi, aga mitte esemeid. Ainult kolmes esimeses käändes kasutatakse asesõnu kõigis kolmes arvus.[12]

Nimetav Osastav Omastav
Ainsus Kaksus Mitmus Ainsus Kaksus Mitmus Ainsus Kaksus Mitmus
1. mən'° mən'ih mən'aq s'iqm'i s'id°n'ih s'id°naq s'iqn° s'id°qn'ih s'id°qnaq
2. pidər° pid°r'ih pid°raq s'it° s'id°d'ih s'id°daq s'it° s'id°t'ih s'id°taq
3. pida pid'ih pidoh s'ita s'id°d'ih s'id°doh s'ita s'id°t'ih s'id°toh

Tegusõnad[muuda | muuda lähteteksti]

Tundraneenetsi keele tegusõnu pööratakse nii:[12]

Ainsus Kaksus Mitmus
Мань

(mina)

Пыдар

(sina)

Пыда

(tema)

Мани'

(meie kaks)

Пыдари'

(teie kaks)

Пыди'

(nemad kaks)

Маня"

(meie)

Пыдара"

(teie)

Пыдо'

(nemad)

Kindel kõneviis Olevik иле(д)м' илен иле илени' илети' илеи' илева" иледа" иле"
Lihtminevik иледамзь, -манзь иленась илесь ? ? ? илеваць иледаць илець
Täisminevik илевэдамзь, -манзь илевэнась илевэсь ? ? ? илевэваць илевэдаць илевэць
Enneminevik ӈавна илевэдамзь, -манзь ӈавна илевэнась ӈавна илевэсь ? ? ? ӈавна илевэваць ӈавна илевэдаць ӈавна илевэць
Kindel kõneviis (eitav kõne) Olevik ни(д)м' иле" нин иле" ни иле" нини' иле" нити' иле" нии' иле" нива" иле" нида" иле" ни" иле"
Lihtminevik нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле" нись иле"
Täisminevik нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле" нивы иле"
Enneminevik ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле" ӈавна нивы иле"
Tingiv kõneviis Olevik илеи(д)м' илеин илеи илеини' илеити' илеии' илеива" илеида" илеи"
Minevik илеидамзь, -манзь илеинась илеись ? ? ? илеиваць илеидаць илеиць
Kaudne kõneviis Olevik илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя илеваӈгабя
Minevik ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя ӈавна илеваӈгабя
Käskiv kõneviis иле"! илея(")! ? ? ? ? иледа"! илея(")!
Käskiv kõneviis (eitav kõne) нён иле"! нёя илея(")! ? ? ? ? нёда" иледа"! нёя илея(")!
da-tegevusnimi илеван'
des-vorm иле
ma-tegevusnimi илесь
Isikuline tegumood Umbisikuline tegumood
Oleviku kesksõna илена илевмда
Mineviku kesksõna илевы иле"ма

Süntaks[muuda | muuda lähteteksti]

Nagu mitmel uurali keelel, on ka tundraneenetsi keele sõnajärg SOV.[3]

Keelenäited[muuda | muuda lähteteksti]

Inimõiguste ülddeklaratsiooni esimene artikkel tundraneenetsi keeles:[13]

Kirillitsas

Ет хибяри ненэць соямарианта хуркари правада тнява, ӈобой ненэця ниду нись токалба, ӈыбтамба илевату тара.

Ladina kirjas

Et xibjari nenėc’ sojamarianta xurkari pravada tnjava, ṇoboj nenėcja nidu nic’ tokalba, ṇybtamba ilevatu tara.

Tõlge eesti keelde

Kõik inimesed sünnivad vabadena ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt. Neile on antud mõistus ja südametunnistus ja nende suhtumist üksteisesse peab kandma vendluse vaim.[14]

Ajalugu ja keelepoliitika[muuda | muuda lähteteksti]

Alates 17. sajandist edastati keelt suuliselt, alles 1920. ja 1930. aastatel loodi tundraneenetsi kirjakeel.[3]

Kirjanikud[muuda | muuda lähteteksti]

Üks tuntumaid tundraneenetsi kirjanikke on Anna Njerkagi.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Nagy Imre Csaba (2004) The Nenets Language. The Baltic-Finnic Languages, The Finno-Ugric World, Teleki Lászlo Foundation, Budapest.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Nikolaeva, Irina. (2014). A Grammar of Tundra Nenets. Walter DeGruyter, Germany.
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Mus, Nikolett. (2015). Interrogative Words and Content Questions in Tundra Nenets. University of Szeged.
 4. Jalava, Lotta. (2013). "Adjectives" in Tundra Nenets. Properties of Property Words. SUSA/JSFOU 94.
 5. "Vene-neenetsi vestmik". Originaali arhiivikoopia seisuga 8. august 2017. Vaadatud 6. jaanuaril 2018.
 6. 6,0 6,1 6,2 Salminen, Tapni. (1997). Tundra Nenets Inflection. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. 227. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.
 7. Kavitskaya, Daryja, Staroverov, Peter. 2017. Tundra Nenets consonant sandhi as coalescence. The Linguistic Review.
 8. Salminen, Tapani. Notes on Forest Nenets Phonology. http://www.sgr.fi/sust/sust253/sust253_salminen.pdf
 9. Pyrerka & Tereschcenko 1948 Russko-neneckij slovar'. Moskva: Ogiz-Gis, 1948
 10. Hajdú Péeter 1966 Beveyetés ay uráli nzelvtudománzba; a magyar nyelv finnugor alapjai. [Introduction to Uralic inguistics; the Finno/Ugric Basis of the Hungarian Language] Budapest: Tankénzvkiadó
 11. "http://www.helsinki.fi/~tasalmin/sketch.html". {{netiviide}}: välislink kohas |Pealkiri= (juhend)
 12. 12,0 12,1 12,2 Soosaar, Sven-Erik (2000). Eesti-tundraneenetsi sõnastik. Tartu.
 13. http://www.omniglot.com/writing/nenets.htm
 14. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=est

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]