Mine sisu juurde

Olulisemate muusikateoreetiliste tekstide kronoloogiline loend

Allikas: Vikipeedia

Siin on kronoloogiliselt loetletud olulisemaid muusikateoreetilisi tekste ja nende autoreid. Olulisemateks muusikateoreetilisteks tekstideks võib pidada tekste, milles on esitatud uudseid teaduslikult põhjendatud seisukohti muusika struktuuri ja ajaloo kohta.

Hilisantiik/hellenism

[muuda | muuda lähteteksti]

1.–2. sajand

[muuda | muuda lähteteksti]
 • 50–120 (Pseudo-)Plutarhos (50–120): De musica
 • 83–161 Ptolemaios (Aleksandria, 83–161): Harmoniká
 • 100 – u 150 Nikomachos Gerasa (100 – u 150): Harmonicum enchiridion
 • 100 – u 150 Kleonides (100 – u 150): Introductio harmonica. (Kleonides kuulub Aristoxenose koolkonda.)
 • 70 – u 130 Theon Smyrnast (70 – u 130): Expositio rerum mathematicarum ad legendum Platonem utilium
 • 150 – u 200 Sextus Empiricus (150–200): Adversus mathematicos VI: Adversus musicos

3.–4. sajand

[muuda | muuda lähteteksti]
 • 234 – pärast 301 Porphyrios (234-pärast 301): Commentarium in Ptolemaei Harmonica (fragment. Helide tähtnimetuste korrastamine), Vita Pythagorae
 • u 250 – u 330 Iamblichos Chalkisest (u 250 – u 330): Peri tu Pythagoreiu biu / De vita Pythagorica
 • pärast 300 Bakcheios (Bacchius Geron) (pärast 300): Introductio artis musicae
 • u 300 Aristides Quintilianus (u 300): Peri mousikés (De musica)
 • 317 – u 387 Themistius (317 – u 387): Paraphrases ((Pseudo-)Aristotelese De anima jne)
 • u 350 Alypios (u 350): Introduciones musicae
 • vahemikus 100–450 Gaudentios (vahemikus 100–450): Introductio harmonica
 • pärast 300 "Anonymi Bellermaniani" (pärast 300): De musica

4.–8. sajand

[muuda | muuda lähteteksti]

9.–10. sajand

[muuda | muuda lähteteksti]
 • 830 Musica enchiriadis, koosneb kahest anonüümsest traktaadist: 1. Musica enchiriadis, 2. Scolica enchiriadis. Traktaadis antakse ülevaade dasia-notatsioonist, orgaanumiõpetusest ning lihtsaimast mitmehäälsusest diafooniast
 • 840 Aurelianus Reomensis: Musica disciplina (esimene koraaliõpetus, esimene kirikulaadide nimekiri)
 • u 850 Anonymus: Alia Musica (oktaavipiirkondade ekslik võrdsustaminemoodustega, kirikulaadide väär liigitamine kreeka tähistuste järgi)
 • u 850 Johannes Scotus Eriugena (u 815–877): (Pseudo-) Dionysius Areopagidi tekstide tõlked
 • u 880−913 Notker Balbulus: varase sekventsi kirjeldus Sankt Gallenist
 • u 900 Hucbald St. Amandist (840–930): Musica, De harmonica institutione, Codex Einsiedeln
 • u 900 Hucbald (?): De organo ehk Pariisi orgaanumitraktaat "Dictis autem, prout potuimus, his quibus ostendendum erat"
 • u 900 De organo ehk Kölni orgaanumitraktaat "Diaphonia seu organum constat ex diatessaron symphonia"

11.–12. sajand

[muuda | muuda lähteteksti]

1617 Robert Fludd: Utriusque cosmi ... metaphysica, physica atque technica histories (Oppenheim, 1617–24)

1900. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1910. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1920. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]
 • 1920 Alban Berg: Die musikalische Impotenz der "neuen Ästhetik" Hans Pfitzners
 • 1920 Charles Ives: Essays before a Sonata
 • 1920 Ernst Kurth: Romantische Harmonik und ihre Krise in Wagners "Tristan"
 • 1921–1924 Heinrich Schenker: Der Tonwille (10 köites)
 • 1922 Heinrich Schenker: Kontrapunkt (teine poolköide: Drei- und mehrstimmiger Satz) (Neue musikalische Theorien und Phantasien 2/2)
 • 1923 Ernst Kurth: Bruckner (2 köites)
 • 1924 Hermann Grabner: Allgemeine Musiklehre (esmakordselt mõiste 'sonaadi esimese osa vorm' (Sonatenhauptsatzform))
 • 1924–1933 Alfred Lorenz: Das Geheimnis der Form bei Richard Wagner
 • 1925 Josef Matthias Hauer: Vom Melos zur Pauke
 • 1925–1930 Heinrich Schenker: Das Meisterwerk in der Musik (3 köites, 1925,26,30)
 • 1926 Josef Matthias Hauer: Zwölftontechnik. Die Lehre von den Tropen
 • 1927 Hermann Erpf: Harmonie- und Klangtechnik der neueren Musik
 • 1927 Hans Mersmann: Die moderne Musik seit der Romantik (Handbuch der Musikwissenschaft)
 • 1927 Alois Hába: [Neue] Harmonielehre des diatonischen, chromatischen Viertel-, Drittel-, Sechstel- und Zwölftel-Tonsystems
 • 1927 Theodor Wiehmayer: Musikalische Formenlehre in Analysen
 • 1928 Gustav Becking: Der musikalische Rhythmus als Erkenntnisquelle

1930. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1940. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1950. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1960. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1970. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1980. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

1990. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

2000. aastad

[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid

[muuda | muuda lähteteksti]