Loodearmee

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Loodearmee
СЗА нарукавный знак.JPG
Tegev 1919–1920
Suurus Armeedegrupp
Ülemad
Märkimisväärsed ülemad kindralleitnant Aleksandr Rodzjanko, 19.6–2.10 1919
kindralstaabi jalaväekindral Nikolai Judenitš 2.10.1919 –
kindralleitnant Peter von Glasenapp, 28.11.1919–22.1.1920
kindralleitnant Alexis von der Pahlen, 22.1.1920–

Loodearmee (vene keeles Северо-Западная армия (СЗА)) oli Venemaa kodusõjas ja Eesti Vabadussõjas osalenud endise Venemaa keiserliku armee sõjaväelastest ja vabatahtlikest moodustatud väekoondis.

Loodearmee osales juunist 1919 kuni jaanuarini 1920 Ida-Eestis Narvas ja Loode-Venemaal Gattšina piirkonnas Loode-Venemaa valitsuse ja valgekaartlaste nõukogude võimu vastase relvaüksusena Eesti Vabadussõjas ja Venemaa kodusõjas ning moodustati endise Looderinde väeosadest (Põhjakorpus) Nikolai Judenitši juhtimisel, kuhu kuulus ligi 56 000 inimest (~17 000 tääki ja mõõka)[1] .

Nikolai Judenitš

Poliitilist ja tsiviiljuhtimist teostas 11. augustil 1919 Tallinnas moodustatud ja Venemaa ülemvalitseja ja vägede ülemjuhtaja Aleksandr Koltšaki üldjuhtimisele alluv Loode-Venemaa valitsus (Северо–Западное Русское Правительство), mille pea-, välis- ja rahandusminister oli Stepan Lianozov (Лианозов Степан Георгиевич), sõjaminister Nikolai Judenitš, merejõudude minister kontradmiral Vladimir Pilkin[2].

Loodearmee moodustamine[muuda | muuda lähteteksti]

19. juunil 1919 teatas J. Laidoner A. Rodzjankole, et loobub Põhjakorpuse ülemjuhataja kohast, põhjenduseks tuues, et algselt Eesti territooriumil moodustatud ja Eesti vägede ülemjuhatusele läbi Heinrich Carl Timoleon von Neffi allunud väekoondis on täielikult Venemaa territooriumile asunud ning soovitas venelastel Eesti valitsusega uus leping sõlmida.[3] Samal päeval nimetas Rodzjanko korpuse ümber Põhjaarmeeks. 1. juulil nimetati armee Briti missiooni ettepanekul ümber Loodearmeeks, kuna Põhja-Venemaal tegutses juba Põhjaarmee nimeline väeüksus. Pärast Eesti ülemjuhatuse alt lahkumist läks armee vormiliselt Judenitši alluvusse, kes oli 10. juunil admiral Koltšaki poolt nimetatud nn Looderinde juhatajaks, Rodzjanko otseseks ülemuseks. Eesti ülemjuhatusele andis Judenitš oma rindejuhatajaks määramise käsust teada 23. juunil 1919.

Kevadpealetung 1919. aastal[muuda | muuda lähteteksti]

13. mail 1919 alustas Loodearmee pealetungi Petrogradi ja Novgorodi suunal, omades 5 500 sõdurit Punaarmee 20 000 vastu, kuid murdsid läbi rindest Narva juures ning liikudes kaarega mööda Jamburgist edasi sundisid Punaarmee taganema.

15. mail hõivasid polkovnik Stanisław Bułak-Bałachowiczi ratsaväeosad Gdovi linna, 17. mail Jamburgi linna, lõunas aga jõudsid 29. mail Pihkvasse, mille olid 26. mail hõivanud Eesti väed. Juuni alguses jõudsid Loodearmee väeosad Luuga ja Gattšina lähedale. Punaarmee tugevdas reservidega oma kaitset kuni 60 000 sõdurini ning pealetung peatati ja vasturünnakud vallutas Punaarmee 28. augustil uuesti Pihkva.

Sügispealetung 1919. aastal[muuda | muuda lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Operatsioon Valge Mõõk

12. oktoobril 1919 alustas Loodearmee pealetungi Petrogradile omades 20 000 sõdurit ja ohvitseri Punaarmee 40 000 vastu ning murdsid uuesti läbi rindest Jamburgi juures ning vallutasid 16. oktoobril Luuga ja Gattšina, 20. oktoobril Tsarskoje Selo ning jõudsid Peterburi eeslinna. 20.–24. oktoober oli Peterburis võimuvaakum, kuni linna saabus Lev Trotski ning toodi linna Arhangelski rindelt täiendavaid sõjavägosi. Linnas hakkas tegutsema Tšekaa, hukati valgete vägesid ootavaid isikuid, kelle nimekirjad hoiatuseks kleebiti avalikesse kohtadesse.

Sisemiste vastuolude tõttu jäi Loodearmee kasutuses olevatest vägedest edasiseks edasitungimiseks väheseks ning pärast 10 päevaseid lahinguid vallutatud positsioonidel uuesti tugevdatud Punaarmee vastu (kuhu koondati jällegi ligikaudu 60 000 sõdurit) taandus Loodearmee Eestisse, kus jätkas kohaliku tähtsusega lahinguid Jamburgi ja Gdovi piirkonnas.

5. detsembril Tartus alanud rahuläbirääkimiste ajal alustas Nõukogude Venemaa Punaarmee (Tuulast pärit – 500. laskurpolk), soodsate tingimuste väljapressimiseks pealetungi. Novembris ja detsembris 1919 toimusid Narva rindel Vabadussõja ägedaimad lahingud, mida tõrjusid Eesti 1. Diviisi ja Loodearmee väeosad.

Samaaegselt rindelahingutega Petrogradi vallutamiseks toimusid ka ettevalmistused nõukogude võimu kukutamiseks linnas asuvate ning bolševikevastaste jõudude poolt, kuhu kuulusid ka eelnevalt Peterburi kaitsnud 7. Armee staabiülem J. Lindekvist, Balti mere laevastiku operatiivjaoskonna ülem Mediokritski. Vandenõu aga oli tšekaa poolt avastatud ning isikud vahistatud, millest teavitati ka 23. novembril bolševike ajakirjanduses. Vandenõulased endise kadett A. Bõkovi juhtimisel olid ka moodustanud varikabineti, kuhu kuulus nii Keisririigi, Aleksandr Kerenski Ajutise Valitsuse ametnikud.

Next.svg Pikemalt artiklis Loodearmee 1919. aasta sügispealetung Petrogradile, Krasnaja Gorka operatsioon

Juhid ja koosseis[muuda | muuda lähteteksti]

North-Western Army.jpg

Loodearmee staap[muuda | muuda lähteteksti]

 • Loodearmee ülem
 • Loodearmee staabiülem
 • Kindralkortermeister (31. juuli–23. november 1919): kindralmajor Boriss Maljavin (1876–1922; Малявин Борис Семёнович)
 • Loode oblasti kindralkuberner (7. november28. november 1919): kindralmajor Peter von Glasenapp (1882–1951) (П.В. Глазенапп)
 • Petrogradi kindralkuberner: kindralmajor Aleksandr Vladimirov (1871 – pärast 1918; Владимиров (Новогребельский), Александр Васильевич)
 • Petrogradi kubermangu ülem: Gurjev (Гурьев)
 • Vastuluureülem: kindralmajor А.В. Владимирский (Новогребельский) ja parun Toll (барон Толль)
 • Varustusülem: polkovnik Seidlitz (Зейдлиц)
 • Logistika ülemjuht ja staabi peakomandant: kindralmajor Georg Janov (1864–1931 Tallinnas; Янов Георгий Дмитриевич)
 • Sõjaväe ja elanikkonna transpordi ülem: polkovnik Poljakov (Поляков)
 • Eriülesannete kindral Loodearmee ülema juures: kindralstaabi kindralleitnant: Konstantin Desino (1857–1940; Десино Константин Николаевич)
 • Korrapidamisülem: parun von Wolf (фон Вольф)
 • Haldusülem: kaardiväe polkovnik Aleksandr Homutov (suri enne 1947, Tšehhoslovakkias; Хомутов Александр Дмитриевич)
 • Sideteenistuse ülem: kapten Boriss Djušen (1886–1949; Дюшен Борис Вячеславович)
 • Sõjameditsiiniüksuse ülem: dr. Molodovski (Молодовский)
 • Lennundus inspektor: polkovnik Poljakov (Поляков)
 • ВОСО ülem: polkovnik Tretjakov (Третьяков)
 • Tagalaülem: kindralmajor Otto von Krusenstern (1880–1935) (11. ratsaväediviisi staabi ülem)
 • Peakontrolör: kindral Kudrjavtsev (Кудрявцев)
 • Revisionikomisjoni esimees: kindralleitnant Mihhail Vladim (1884–1954)
 • Revisionikomisjoni liige: Pavlovi linna politseijuht Smelkov (Смелков)
 • Loodearmee ja Petrogradi ringkonnakohtu prokurör: tõeline riiginõunik Rostislav Ljahnitski (1878–pärast 1931; Ляхницкий Ростислав Стефанович)
 • Sõjaväekantselei ülem: riiginõunik Janovski (Яновский)
 • Tsiviil- ja sõjaküsimuste esindaja Soomes: kindralleitnant Arseni Gulevitš (1866–1947; ru)
 • Esindaja asetäitja: polkovnik Tserebrovski (Церебровский)
 • Esindaja Londonis: polkovnik Beljajev (Беляев)
 • Välissuhete osakonna sekretär: rittmeister Barštš (Барщ)
 • Agent Petrogradis: kindral Mahrov (Махров)
 • Loodearmee raha[6],[7] kunstnik-kujundaja: polkovnik Ševišev (Шевишев)
 • Jaapani sõjaline agent: kapten Komatubara (Коматубара)
 • polkovnik Prjussing (Прюссинг)
 • rittmeister Zvjagintsev (Звягинцев)

Loode-Venemaa valitsus[8][9][10][muuda | muuda lähteteksti]

Loode-Venemaa valitsus
(Северо–Западное Русское Правительство)
Asutatud 11. august 1919
Tegevuse lõpetanud 5. detsember 1919
Peakorter Narva
Juhtkond pea-, välis- ja rahandusminister Stepan Lianozov
sõjaminister Nikolai Judenitš
merejõudude minister kontradmiral Vladimir Pilkin
Emaorganisatsioon Venemaa ülemvalitseja ja vägede ülemjuhtaja Aleksandr Koltšak

6. augustil toimus Pihkvas nõupidamise, millest võtsid osa vene, eesti ja läti väejuhatuse esindajad ja ksu arutati võimalusi: kuidas raske olukord rindel enda kasuks pöörata, Eesti ja Läti iseseisvuse kõige kiiremaks tunnustamiseks ja nende armeede ühendamiseks valgetega Petrogradi ründamiseks. Selleks pakkus Marsh välja Loode-Venemaa valitsuse formeerimise idee. 10. augustiks kutsuti Tallinnasse kokku Helsingi Poliitilise nõupidamise liikmed ning Brittide esindaja kindral Hoffi asetäitja kindral Frank Graham Marsh nõudis ultimatiivselt, et moodustataks brittide poolt paika pandud valitsus, kelle esimeseks poliitiliseks aktiks peaks olema Eesti iseseisvuse tunnustamine. 11. augustil avaldas Loode-Venemaa valitsus, liitlaste poolt nõutud Eesti iseseisvuse tunnustamise deklaratsiooni.

Väeosad[muuda | muuda lähteteksti]

1. armeekorpus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 1. üksikdiviis, kindralleitnant Anton Dzerožinski
  • 1. Georgi jalaväepolk (1-й пехотный Георгиевский полк), polkovnik Leonard Mikosa
  • 2. Reveli jalaväepolk (2-й пехотный Ревельский полк),
  • 3. Kolõvani jalaväepolk, (3-й пехотный Колыванский полк), polkovnik Karl Johann Wilhelm Badendick (Карл Генрих. Бадендык, Бадендик)
  • 4. Gdovi jalaväepolk (4-й пехотный Гдовский полк), kindralmajor Vladimir Sergejevitš von Münnich (Владимир Сергеевич фон Миних) (1884 – 23.11.1954, Brüssel).
  • 6. üksik kergsuurtükiväe divisjon (6-й отдельный легкий артиллерийский дивизион), polkovnik K. Smirnov
  • Üksik piirikaitsepataljon, polkovnik S. Rõmkevitš(С.М. Рымкевич)
  • 1. marsipataljon, (1-й маршевый батальон), polkovnik N. Rossinski
  • Insenerirood
  • Desinfinitseerimissalk
  • Sidumissalk
 • 2. Jalaväediviis, kindralleitnant Jaroslavtsev (−17.10.1919); kindralmajor Boriss Sergejevitš Peremõkin (Борис Сергеевич Перемыкин, Пермикин) (17.10.1919–)
  • 5. Veliko-Ostrovi polk (5-й Велико-Островский полк)
  • 6. Talaabi polk (6-й Талабский полк), kindralmajor Boriss Peremõkin (−17.10.1919);
   • I pataljon
   • II pataljon
   • III pataljon
  • 7. Uurali polk (7-й Уральский полк), Ewert von Renteln (6.–09.1919); polkovnik V,. Trussov (09–12.1919); polkovnik Antonius Šimanski (12.1919–01.1920)
  • 8. Semjonovi polk (8-й Семеновский полк)

2. armeekorpus[muuda | muuda lähteteksti]

3. armeekorpus[muuda | muuda lähteteksti]

Pihkva vabatahtlike korpus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Pihkva vabatahtlike korpus (Pihkva armee[11];
  • komandör kindralmajor Aleksei Vandam (1867–1933) 21.10.–22.11.1918
  • komandör polkovnik Heinrich (Rikko) von Neff 22.11.–12.1918 (Неф Генрих-Карл-Тимолеон Генрихович)
  • komandör polkovnik Anton Dzerožinski (1867–194x; Дзерожинский Антон Фёдорович) detsembrist 1918
   • staabiülem Pihkvas 12.10–16.11.1918 kindralmajor Boriss Maljavin (1876–1922; Малявин Борис Семёнович), kaardiväerittmeister Rosenberg (Розенберг)
   • staabirittmeister Timoleon (Leo) von Neff (1871– hukkus 22. november 1919 Narva juures) [12]
   • korrapidamisülem, polkovnik Gilbert (Гильберт)
   • armeeinsener, alampolkovnik Rozanov (Розанов)
   • suurtükiväe inspektor, alampolkovnik Bordehl von Bordelius (Бордель фон Борделиус)
 • 1. laskurdiviis, ülem kindralmajor Nikiforov (Никифоров); (25.10–22.11.1918 kindralstaabiülem Panteleimon Simanski (1866–1938; Симанский Пантелеймон Николаевич)
  • 1. Pihkva polk (Псковский полк), polkovnik Lebedev (Лебедев)
  • 2. Ostrovi polk (Островский полк), polkovnik Kazimirski (Казимирский), polkovnik Anton Dzerožinski (1867–194x)
  • 3. Rēzekne polk (Режицкий полк), polkovnik Kleščinskis (Klesinski, Клесинский), polkovnik Heinrich (Rikko) von Neff (1880–1950)
 • Suurtükiväe diviis
  • suurtükiväe patarei (Liepājas ?), polkovnik Issajev (Исаев), polkovnik Smirnov (К. К. Смирнов)
 • Talaabi salk (Талабский отряд), rittmeister Permikin (Пермикин)
 • Pihkva kaitse salk (Отряд внешней охраны города Пскова), kapten Leonard Mikoša (Микоша Леонард Иванович)
 • (Отряд внутренней...), polkovnik Štein (Штейн)

Põhjakorpus[muuda | muuda lähteteksti]

Alates 19. juunist 1919 Põhjaarmee

Loodearmee likvideerimine ja põgenike saatus[muuda | muuda lähteteksti]

3. veebruaril 1920 otsustas Vabariigi Valitsus Loodearmee likvideerimise Vabariigi võimude valve alla võtta[13].

24. veebruaril 1920 otsustas Vabariigi Valitsus kokkuleppe Eesti Vabariigi Valitsuse esitaja ja kindral Judenitschi esitaja kindral Glasenapi vahel heaks kiita[14].

Pärast Eesti Vabadussõja lõppu ning Tartu rahu sõlmimist Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel väeosad interneeriti ning hiljem saadeti laiali. Oma osa Petrogradi pealetungi nurjumisel koostöös Eesti vägedega oli ka Loodearmee poliitikas, kes ei tunnustanud Eesti iseseisvust, vaid kavatsesid taastada Vene riigi Venemaa Keisririigi piirides. Osa Loodearmee sõjaväelasi (14 000) haigestus tüüfusse ning suremus ilma arstiabita ettevalmistamata ajutistes elamispaikades[15] oli suur[16]. USA Punase Risti esindajad väljendasid muret, et tüüfuseepideemia võib laieneda kogu Ida-Euroopasse. Otsustavate abinõudega Eesti sõjaväe tervishoiuvalitsuse poolt õnnestus seda vältida[17].

1919. aasta novembrist, mil haigus hakkas Eestis võtma epideemia mõõtmeid, kuni 1920. aastani, mil nakkuse levikule suudeti piir panna, suri erinevatel hinnangutel 8000–14000 loodearmeelast ja nendega kokku puutunud tsiviilisikut. Tallinnasse jõudnud loodearmeelased paigutati Kopli kasarmutesse. Surnud Loodearmee sõjaväelaste matmiseks eraldati maatükk Kopli kalmistu lõuna poolsel küljel, praeguse Kopli kalmistupargi ja Pelguranna tänava vahel. Hinnanguliselt maeti sinna umbes 700 inimest. 1936. aastal rajati kalmistule arhitekt Aleksandr Vladovski projekti järgi püha Jüri kabel[18]. Virumaal, Alutagusel paiknesid nn vene sõjaväe haigemajad Mäetagusel (nr 7 kuni 200 kohta), Illukal (nr 8 kuni 200 kohta), Kuremäel (nr 9 kuni 350 kohta), Iisakus (nr 10 kuni 350 kohta) ja Kauksis (nr 11 kuni 200 kohta)[19].

Loodearmee mälestuse jäädvustamine[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Reigo Rosenthal. Loodearmee. Tallinn 2006
 2. Пилкин, Владимир Константинович, В Белой борьбе на Северо-Западе: Дневник 1918–1920, militera.lib.ru
 3. Reigo Rosenthal. Loodearmee. Tallinn. 2006. lk 231.
 4. БЕЛАЯ РОССИЯ: Северо-Западная Армия
 5. Stackelberg, Otto Magnus von: Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft, Bd.: 3, Görlitz, [1930]
 6. EESTIS KÄIBINUD LOODEARMEE RAHA – 25.kop 1919
 7. Five Days of Freedom. Chronicle, Loodearmee paberrahad
 8. Правительство Северо-Западной области России (С. Г. Лианозов, Н. Н. Юденич), гг. Ревель, Псков, Нарва, rusarchives.ru:
 9. ru:Правительство Северо-Западной области
 10. Põhja-Lääne ringkonna valitsuse delaratsioon. Kaja, 28. august 1919, nr 178, lk 1.
 11. Особый (Отдельный) Псковский Добровольческий корпус
 12. Stackelberg, Otto Magnus von: Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft, Teil 2, 3: Estland, Bd.: 3, Görlitz, [1930
 13. http://www.ra.ee/dgs/browser.php?tid=68&iid=110700202672&img=era0031_001_0000216_00023_t.jpg&tbn=1&pgn=2&prc=30&ctr=0&dgr=0&lst=2&hash=0d482a3b4a7c08371b9d36f2f4dfcb3d
 14. http://www.ra.ee/dgs/browser.php?tid=68&iid=110700202672&img=era0031_001_0000216_00047_t.jpg&tbn=1&pgn=3&prc=30&ctr=0&dgr=0&lst=2&hash=ab4c4e216c991fed7617f2dd8b12592c
 15. Huvitav mälestusmärk Vaeküla-Liival, Virumaa Teataja, 19.11.2008
 16. Jaak Valge, 20. sajand: kas Eestil on põhjust vabandada?, Horisont, 2/2012
 17. Hannes Walter. Sõdadest lähemal ja kaugemal. Tallinn 2012, lk 222
 18. Põhja-Tallinnas mälestati Vabariigi aastapäeva eel Loodearmee võitlejaid, www.delfi.ee, 23.02.2020
 19. Anne Nurgamaa, Paul Kesküla. 100 aastat tagasi möllas Alutagusel epideemia, ALUTAGUSE VALLA LEHT, APRILL 2020 lk 4

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kuidas P.-Lääne armee paljaks varastati. Uus Eesti, 21. november 1936, nr 316, lk 5.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]