Telluur

Allikas: Vikipeedia
52


6
18
18
8
2
Te
127,60
Telluur

Telluur on keemiline element järjekorranumbriga 52, poolmetall.

Tal on 8 stabiilset isotoopi, massiarvudega 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128 ja 130.

Telluur on hõbedane, habras, pooljuhtiv tahke aine, mille tihedus normaaltingimustel on 6,24 g/cm³ ja mille sulamistemperatuur on 459 Celsiuse kraadi.

Keemiliste elementide perioodilisussüsteem
Metallid Poolmetallid Väärisgaasid Mittemetallid Leelismetallid Leelismuldmetallid Lantanoidid Aktinoidid
Germaanium - Arseen - Antimon - Telluur - Astaat