J. Marchlewski nimeline Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool

Allikas: Vikipeedia
J. Marchlewski nimeline Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool
Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского
Tegutsemisaeg 1922–1936
Tüüp Avalik-õiguslik
Rektor Julian Marchlewski (1922–1925)
Asukoht Moskva osakond,
Leningradi osakond, Rakovi tänav 17

J. Marchlewski nimeline Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool oli 1922. aastal moodustatud ja 1936. aastani tegutsenud rahvuslike kommunistlike liikumiste aktivistide ettevalmistusasutus NSV Liidus.

Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool moodustati 1921. aasta 28. novembril Vladimir Lenini allkirjutatud Vene SFNV Rahvakomissaride Nõukogu dekreedi alusel Vene SFNV Hariduse Rahvakomissariaadi juures Moskvas Lääne-Euroopa ja NSV Liidu vähemusrahvuste - leedu-juudi-läti, saksa, poola, rumeenia - kõrgemate parteikoolide baasil rahvussektorid tulevaste revolutsionääride ja poliittöötajate ettevalmistamiseks. Hiljem moodustati täiendavalt valgevene, bulgaaria, itaalia, moldaavia ja jugoslaavia sektorid.

1922. aasta 18. septembril moodustati Lääne Vähemusrahvuste Kommunistliku Ülikooli filiaal Petrogradis eesti ja soome parteikoolide liitmisega; 1924. aastal liideti läti sektor põhilise (Moskva) sektoriga.

Kooli esimene lend (352 inimest) lõpetas 1922. aastal, 1922/23 õppeaastast kehtestati kolmeaastane õppeaeg ja moodustati jaoskonnad: parteitöö ja poliitharidus, ametiühinguliikumine, ökonoomika, haldusõigus. Lisaks põhikursustele toimusid ka üheaastased kursused.

Kommunistlikku ülikooli võeti vastu õppima kommunistliku partei ja komsomoliorganisatsioonide soovitusel ja suunamiskirjaga.

J. Marchlewski nimeline Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikool suleti III Kommunistliku Internatsionaali Täitevkomitee otsusega 1936. aastal ning suur osa lõpetajatest hävitati stalinlike "puhastuste" käigus[1].

Lääne Vähemusrahvuste Kommunistliku Ülikooli eesti sektor[muuda | muuda lähteteksti]

Lääne Vähemusrahvuste Kommunistlik Ülikooli eesti sektori õppejõududena töötasid eesti kommunistid Hans Pöögelmann (Eestimaa Kommunistliku Partei ja Eesti töölisliikumise ajalugu), Rudolf Vakmann (poliitökonoomia), Sofie Allermann (eesti keel ja kirjandus), Johannes Reesen (majandusteadus), Hilda Moosberg (NSV Liidu rahvaste ajalugu), Richard Majak (ÜK(b)P ajalugu)[2].

Kooli lõpetajaid[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata kategooriat: J. Marchlewski nimelise Lääne Vähemusrahvuste Kommunistliku Ülikooli vilistlased

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. [Е. Ю. Зубкова. Прибалтика и Кремль. 1940–1953. / История сталинизма. Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина. Moskva, 2008, 351 lk.]
  2. Heinrich Ross. "Süüta süüdlased. Mälestusi aastatest 1930–1950." Tallinn "Olion" 1990,lk 9

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]