Täyssinä rahu

Allikas: Vikipeedia
Täyssinä rahu
Osa Liivi sõjast ja Kahekümneviieaastasest sõjast
Piatiny.jpg

Novgorodi vabariigi ja hiljem Moskva tsaaririigi koosseisu kuulunud maa-alad Ingeris 16. sajandil
Toimumisaeg 18/27. mai 1595
Toimumiskoht Täyssinä suubumiskohas Narva jõkke, jõe idakaldal 7 km kaugusel Narva linnast (tänapäeval Isvosi küla, Kingissepa rajoon, Leningradi oblast VF)
Tulemus Vt. Rahulepingu tingimused
Osalised
Moskva tsaaririik Rootsi kuningriik
Väejuhid või liidrid
Kaluga asehaldur ja okolnitši, vürst Ivan Turenin
Jelatomski asehaldur ja stolnik bojaar Ostafi (Jestafi) Puškin
djakk Grigori Klobukov
djakk Posnik Lodõgin
Rootsi Riiginõukogu liige Sten Axelsson Banér
vabahärra Krister Klasson Horn
Tallinna aasehaldur, laaman Göran Boije
Narva asehaldur Arvid Stålarm

Täyssinä rahu sõlmiti 18. mail 1595 Moskva Suurvürstiriigi ja Rootsi kuningriigi vahel Täyssinä külas (tänapäeval Izvoz), mis jääb Narvast kirdesse Venemaa alale.

Lepingupooled[muuda | muuda lähteteksti]

Rootsi ja Rzeczpospolita kuninga Sigismundi poolsete saadikutena olid lepingut sõlmimas:

Moskva tsaari Fjodor Ivanovitši poolt:

 • okolnitš ja Kaluga namestnik vürst Ivan Samsonovitš Turenin, stolnik ja Jelatomi namestnik Ostafi Mihhalovitš Puškin, kirjutajad Grigori Ivanovitš Klobukov ja Posnik Dmitrijev.

Täyssinä rahu lõpetas 1590. aastal alanud Vene–Rootsi sõja, mis oli edukas Venemaale. Vastavalt rahulepingule loovutas Rootsi Ingerimaa koos sealsete linnuste ja linnadega (Jaanilinn, Jam, Koporje, Schlüsselburg) ning Käkisalmi lääni, mis olid kõik saadud Pljussa vaherahuga.

Määrati kindlaks Vene-Rootsi piir Soomest kuni Põhja-Jäämereni. Rootsi sai vastavalt lepingule oma kaupmeestele vabade kaubahoovide kasutamise Moskvas, Novgorodis ja Pihkvas. Venemaa sai oma kaupmeetele samad õigused Viiburis, Turus ja Tallinnas.

Läänemere ja Soome lahe äärsed maa-alad: Soome Suurvürstiriik, Ingerimaa ja Eestimaa hertsogkond, 1596. aasta Gerardus Mercatori kaardil

Rahulepingu tingimused[muuda | muuda lähteteksti]

 • Venemaa loovutas Rootsile Eestimaa hertsogkonna koos kõigi lossidega: Narva, Reveli, Weissensteini, Wesenberg, Padise, Tolsborg, Nyslott, Borkholm, Haapsalu, Lode, Leali, Vigalaga.
 • Rootsi tagastas Venemaale Käkisalmi linnuse, koos maakonnaga ja tunnistab Ivangorodi, Jama, Koporje, Nöteborgi ja Laadoga kuulumist Vene riigile. Kohustus, mitte kallale tungima Pihkvale, Holmogorõle, Koola kindlustustele, Sumskile, Kargopolile ja Solovetsi kloostrile.
 • Venemaa omalt poolt, kohustus mitte tekitama kahjusi Soomele, Viiburile, Nyslottile, Kajaanimaale ja kogu Eestimaa hertsogkonnale, samuti Lapimaale.
 • Viiburi ja Revel avatakse kaubanduseks vene kaupmeestele, aga Narva rootsi kaupmeestele, kuid mitte välismaalastele. Kauplemine võib toimuda ainult Narva poolel, kuid mitte Ivangordi poolel.
 • Nöteborg, Laadoga, Käkisalmi, Novgorod avatakse vabaks rootsi kaubanduseks, aga samuti Pihkva, Pihkva järv ja Peipsi järv, kuni Velikaja jõe ülemjooksuni, kuhu laevad suudavad sõita.
 • Vene kaupmeestele avatakse kauplemiseks Rootsi, Soome ja Eestimaa linnad, vastavalt kehtivatele lõivudele. Kõigile välismaa kaupmeestele ja laevadele peab olema Narva suletud. Venelastel ei ole õigust luua sadamaid Ingeri linnades, näiteks Nyenis ja Lugas. Rootsi kaupmehed võivad vabalt kaubelda kogu Vene maal kuni Moskvani ja kaugemale kuni tatarlaste ja teiste maadeni.
 • Rootsi alamad saavad õiguse omada ladusi ja kinnisvara (majad, faktooriumid) Moskvas, Novgorodis, Pihkvas ja teistes kohtades, ja vene kaupmehed vastavalt Viiburis, Revelis, Abos ja teistes linnades.
 • Nähti ette vastastikune, mõlema osapoole alamate poolsete võlgnevuste väljanõudmine ja tasumine — rootslaste, soomlaste ja eestimaalaste, puhul Venemaal ja venelaste puhul, Eestimaal, Soomes ja Rootsis, kusjuures võlgnevuste tasumine pidi toimuma rahas ja kaupadega vaid kahes kohas: Narvas ja Viiburis.
 • Kehtestati kohustuslik abistamine laevahukkude korral Läänemerel, koos vara tagastamisega kannatanud poolele (s.t. muudeti ära varem Skandinaavias ja Saksamaal kehtinud "rannaõigus", õigus varale, mis on tormiga aetud randa või kaubale laevalt, mis on sattunud madalikule).
 • Kehtestati keeld maksude kogumisele laplastele, milleks vajaduse korral isegi määratleda lõplikult Lapimaa territoorium, maksude kogumine Österbottenist kuni Varanger fjordini jäi Rootsi poolele, Koolast kuni Põhja-Dvinani Vene poolele.
 • Kuulutati välja tingimusteta ja kiire vangide vahetus, kes olid võetud vangi eelnevatel aastatel (alates 1590. aastast ja varem).
 • Kõik intsidendid piiril, tuli uurida ühiselt, võimalikult kiiresti ja mitte muutma neid Rootsi ja Venemaa vaheliste sõja põhjusteks. Kõik rahu rikkujad peavad olema tingimata karistatud.
 • Diplomaatilised missioonid ja diplomaatiliste kirjade toimetamine peab toimuma takistamatult, ilma viivituste ja kahjustamiseta.
 • Ülejooksikud mõlemalt poolt, kui nad on kurjategijad, antakse kindlasti välja.
 • Monarhide surma korral, kes sõlmisid lepingu, on vajalik lepingu kohene kinnitamine (teistkordne ratifitserimine) monarhide järglaste poolt.
 • Nähti ette kolmandate riikide kaupmeeste vastastikune läbipääs Rootsi ja Venemaale, kui kaupmehed sõidavad nendesse maadesse läbisõiduna.
 • Lepinguga määratud piir Rootsi ja Venemaa vahel pidi demarkeeritud saama Peipsi järvest kuni Põhjamereni, mille järel antakse Käkisalmi ja maakond le Vene vojevoodi haldusse, kusjuures Rootsi alamatel on lubatud sõita alalaiselt elama Soome ja viia kaasa kogu oma vara, ja samuti riigile kuulunud relvastus, laskemoon, laevad jms, mis asuvad Käkisalmi sadamas ja lossis Laadoga järvel.

Täyssinä rahu oli Vene-Rootsi suhete aluseks kuni 1617. aastal sõlmitud Stolbovo rahuni.

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Werner Tawaststjerna: Pohjoismaiden viisikolmattavuotinen sota : sotavuodet 1590-1595 ja Täysinän rauha, Helsinki: Suomen Historiallinen Seura, 1929, ESTER (Otto Liivi retsensioon. Ajalooline Ajakiri. 1930. Lk. 172-173)
 • Olof Simon Rydberg, Carl Hallendorff: Sverges Traktater med Främmande Magter Jemte andra dit hörande handlingar. Femte delens förra hälft. 1572-1632. Stockholm, 1903

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]