Pataljon

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Maaväe üksused
Üksus Kooslus Ülem
Pooljagu 3–4 Kapral
Jagu 8–12 Seersant
Rühm 15–30 Leitnant
Kompanii 80–150 Kapten/Major
Pataljon 300–800 Kolonelleitnant
Rügement/
Brigaad
3000–5000 Kolonel/
Brigaadikindral
Diviis 10 000–30 000 Kindralmajor
Korpus 30 000–50 000 Kindralleitnant
Armee 100 000–300 000 Kindral
Armeegrupp/
Rinne
2+ armeed Välimarssal/
Armeekindral
Piirkond/
Sõjatander
4+ armeegruppi Kuue tärni kindral/
Ülemjuhataja


Pataljon on sõjaväeline üksus või allüksus, mis koosneb staabist ja harilikult 3...8 kompaniist või roodust, millele võib lisanduda mõni eriotstarbeline üksik rühm. Pataljon on põhiline taktikaline allüksus. Pataljoni juhib pataljoniülem, kelleks on tavaliselt vanemohvitser.

Pataljon kuulub harilikult rügemendi, polgu või brigaadi koosseisu.

Üksikpataljon on administratiivselt ja struktuuriliselt iseseisev väeosa, mis ei ole allutatud otseselt ühelegi rügemendile ega brigaadile, vaid allub vahetult kõrgemale väekoondisele või juhtkonnale.

Näiteks:

Mereväes ja õhuväes nimetatakse pataljoniga võrdsustatud üksust divisjoniks.