Ladinakeelsete väljendite loend

Allikas: Vikipeedia

Siin on loetletud ladinakeelseid väljendeid ja nende ligilähedasi eestikeelseid tähendusi.

Ladinakeelseid lühendeid vaata ladinakeelsete lühendite loendist.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y

A[muuda | muuda lähteteksti]

 • ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia – olemisest olla võimise järeldamine kehtib, olla võimisest olemise järeldamine ei kehti
 • ab absurdo – absurdse kaudu
 • ab hinc – siit, nüüdsest peale
 • ab imo pectore – kogu hingest, kogu südamest
 • ab incunabulis – hällist alates, päris algusest, mähkmeist peale
 • ab initio – algusest
 • ab ovo – munast alates, algusest või tekkest peale
 • absque omni exeptione – ilma igasuguse erandita
 • ab urbe condita – linna (s.o Rooma) asutamisest alates
 • abusus in Baccho et in Venere – alkoholi ja armastuse kuritarvitamine
 • abusus non tollit usum – kuritarvitus ei välista õiget tarvitamist
 • actum atque tractatum – tehtud ja läbi viidud, päeva sündmused, kroonika
 • ad absurdum – (jõudmine) mõttetuseni, absurdsuseni
 • ad cogitandum et agendum homo natus est – inimene on sündinud mõtlemiseks ja tegevuseks (et mõelda ja tegutseda)
 • ad exemplum – näiteks, eeskujul
 • ad extra – äärmuseni
 • ad fontes – allikateni, alusteni
 • ad hoc – selleks, eriti just selleks juhuks või otstarbeks
 • ad honorem – auks, austuseks
 • ad infinitum – lõpmatuseni, lakkamata
 • ad interim – esialgu, ajutiselt
 • Ad Kalendas Graecas – Kreeka kalendidel, s.o mitte kunagi
 • ad patres – esivanemate juurde (minema), s.o surema
 • ad rem – asja juurde
 • ad usum – tarvitamiseks
 • ad usum internum – sisemiseks kasutuseks
 • alea iacta est – liisk on langenud, küsimus on lõplikult otsustatud (Caesar)
 • alias – teisiti, teise nimega
 • aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt – teiste vead on meil silme ees, enda omad aga selja taga; teiste silmas pindu näed, enda silmas palki ei näe
 • aliquid stat pro aliquo – miski seisab millegi asemel
 • alma mater – toitja ema, ülikool, kõrgkool
 • alter ego – teine mina, lähedane sõber või mõttekaaslane
 • amantium irae amoris integratio – armunute tüli tähendab armastuse taassündi
 • amat victoria curam – võit armastab hoolt (Catullus)
 • amici, diem perdidi – sõbrad, ma olen kaotanud päeva (Vespasianus)
 • amicus certus in re incerta cernitur – kindlat sõpra tuntakse ebakindlas olukorras (õnnetuses)
 • amicus humani generis – inimsoo sõber (sageli arsti kohta)
 • amicus Plato, sed magis amica veritas – sõber on Platon, kuid veel suurem sõber on tõde (Aristotelesele omistatud ütlus ladina keeles)
 • amo amorem tuum – armastan sinu armastust
 • amor tussisque non celatur – armastust ja köha ei (saa) varjata
 • a posse ad esse non valet consequentia – olla võimisest olemise järeldamine ei kehti
 • a posteriori – järgnevast
 • a priori – enne kogemust, kogemusest sõltumata; kogemuseelselt (antonüüm: a posteriori)
 • aquila non captat muscas – kotkas ei püüa kärbseid, suur inimene ei aja taga pisiasju
 • arbor vitae – elupuu
 • ars longa vita brevis – kunst on pikk, elu lühike
 • ascultare disce! – õpi kuula(tle)ma!
 • asinus ad lyram – eesel lüüra taga, kits kärneriks
 • audaces (audentes) fortuna iuvat – julgeid abistab saatus (Vergilius)
 • audiatur et altera pars – kuulatagu ka teist poolt (näiteks vaidluses)
 • audi, vide, sile – kuula, vaata, vaiki
 • aurea mediocritas – kuldne kesktee (Horatius)
 • auscultare disce, si nescis loqui – õpi tähelepanelikult kuulama, kui sa ei oska rääkida
 • aut Caesar aut nihil – kas Caesar või mitte midagi, kas kõik või mitte midagi
 • aut vincere, aut mori – kas võita või surra, võit või surm
 • ave Caesar, morituri te salutant – tere Caesar, surmaminejad tervitavad sind
 • avis rara – haruldane lind, haruldus

B[muuda | muuda lähteteksti]

 • barba non facit philosophum – habe ei tee filosoofiks
 • barbam et pallium video, philosophum nondum video – habet ja mantlit ma näen, kuid filosoofi veel ei näe (Aulus Gellius)
 • beatitudo non est virtutis praemium sed ipsa virtus – õnn ei peitu vapruse tasus, vaid vapruses endas (Spinoza)
 • beatus est, qui multa bona possidet – õnnelik on see, kellel on palju hüvesid (Varro)
 • beatus ille, qui procul negotiis – õnnelik on see, kes on askeldustest eemal (Horatius)
 • bellaque matribus detestata – ja emade poolt neetud sõjad (Horatius)
 • bellum omnium contra omnes – kõikide sõda kõigi vastu (Thomas Hobbes)
 • bene diagnoscitur, bene curatur – (mis) hästi diagnoositakse, (seda) hästi ravitakse
 • bene fecisti, quod tacuisti – hästi tegid, et vaikisid
 • bene qui latuit, bene vixit – kes on hästi märkamatuks jäänud, on hästi elanud (Ovidius)
 • bibamus, moriendum est – joogem, surra tuleb niikuinii (Seneca)
 • bis dat, qui cito dat – kahekordselt annab see, kes kiiresti annab
 • bona fide – heas usus, usalduslikult, puhtsüdamlikult, täiesti siiralt, ilma igasuguse tagamõtteta
 • bona valetudo iucundior est iis, qui e gravi morbo recreati sunt, quam qui numquam aegro corpore fuerunt – hea tervis on armsam nendele, kes on raskest haigusest paranenud, kui nendele, kes pole kunagi haige kehaga olnud (Cicero)
 • bonis nocet, quisquis pepercerit malis – kahjustab häid see, kes iganes säästab halbu (Publilius Syrus)
 • breve tempus aetatis satis longum est ad beate honesteque vivendum – elu lühike aeg on küllalt pikk õnnelikult ja ausalt elamiseks (Cicero)
 • brevis esse laboro, obscurus fio – kui püüan väljenduda lühidalt, jään ebaselgeks
 • Britanni olim frumenta non serebant, sed lacte et carne vivebant – britid vanasti ei külvanud vilja, vaid elasid piimast ja lihast (Caesar)

C[muuda | muuda lähteteksti]

 • camera obscura – pimekamber e. pime ruum
 • caret periculo, qui etiam tutus cavet – kõige paremini on ohu (haiguse) eest kaitstud see, kes on valvel ja siis, kui näib, et ohtu ei ole.
 • carpe diem – nopi päeva, kasuta käesolevat päeva (Horatius)
 • caseus et panis sunt optima fercula sanis (Regimen Sanitatis Salernitatum) – juust ja leib on kõige tervislikum toit (Salerno tervisekoodeks)
 • casta est quam nemo rogavit – süütu on see, keda keegi pole tahtnud (Ovidius)
 • castigare ridendo mores – naeruga kombeid parandama
 • caveat lector – lugeja vaadaku ette
 • cessante causa, cessat effectus – põhjuse lakates lakkab tagajärg
 • ceteris absentibus – muu(de jõudude) puudumise korral
 • ceteris paribus – muu võrdsuse korral
 • chirurgus mente prius et oculis agat, quem armata manu – kirurg toimigu pigem mõistuse ja silmadega kui relvastatud käega (skalpelliga)
 • cibi condimentum est fames – kõige parem kokk on nälg
 • circulus vitiosus – vigane ring, nõiaring, tõestamist vajava tõestuseks esitamine, väljapääsmatu olukord
 • citius, altius, fortius – kiiremini, kõrgemale, tugevamini (olümpiadeviis)
 • cogito, ergo sum – mõtlen, järelikult olen olemas (Descartes)
 • cognosce te ipsumtunne iseennast (vaata ka nosce te ipsum)
 • concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur – üksmeelega kasvavad väikesed asjad, lahkmeelega valguvad suuredki laiali (Sallustius)
 • concordia victoriam gignit – üksmeel sünnitab võitu
 • conditio sine qua non – tingimus, ilma milleta mitte (kui see tingimus ei ole täidetud, ei ole ka soovitud tagajärge)
 • consuetudo est altera naturaharjumus on teine loomus
 • contradictio in adjecto
 • contraria contrariis curantur – vastandid ravivad vastandeid (Hippokrates)
 • contra vim mortis non est medicament in hortis – surma jõu vastu pole rohtu aedades (Salerno tervisekoodeks)
 • corpus delicti – süüteo ese, peamised süütõendid
 • cras, cras, semper cras, sic evadit aetas – homme, homme, alati homme – nii möödub elu
 • crede mihi, miseros prudentia prima relinquit – usus mind, õnnetuid jätab kõigepealt maha nende arukus (Ovidius)
 • credo, quia absurdum – usun, sest see on mõttetu (Tertullianus)
 • cucullus non facit monachum – munga peakate ei tee veel mungaks
 • cui bono – kelle huvides?, kelle kasuks
 • cuius regio, eius religio – kelle maa, selle usk
 • cuiusvim hominis est errare, nullius nisi inspientis in errore perseverare – igale inimesele on omane eksida, kuid mitte kellelegi peale rumala pole omane oma eksituse juurde kindlaks jääda
 • cum laude – kiitusega
 • cum tacent, clamant – vaikides nad kisendavad, vaikimisega avaldavad nad oma pahameelt (Cicero)
 • curriculum vitae – lühike elulookirjeldus, CV, elulugu

D[muuda | muuda lähteteksti]

 • debes, ergo potes – sa pead, järelikult suudad
 • de die in diem – päevast päeva
 • de facto – tegelikult, faktiliselt, õiguslikust alusest olenemata
 • de gustibus non est disputandum – maitse(te) üle ei vaielda
 • de iure – (kehtiva) õiguse kohaselt, juriidiliselt, õiguslikult, seaduste kohaselt või ka ametlikult
 • de lingua stulta (veniunt) incommoda multa – rumalatest sõnadest (tekivad) paljud pahandused
 • de mortuis nil nisi bene – surnute kohta tuleb rääkida ainult head
 • de omnibus dubitandum - kõiges tuleb kahelda
 • des partem leonis – anna ära lõviosa
 • deus ex machina – jumal masinast; ootamatu, kunstlik asjaolude lahendus; kasutatakse teatris
 • de visu – nägemise järgi, oma silmaga
 • dictum–factum – öeldud-tehtud
 • dies diem docet – päev õpetab päeva
 • dies irae – viha päev
 • difficile est proprie communia dicere – raske on väljendada üldtuntud asju (tõdesid) omamoodi (Horatius)
 • dimidium facti, qui coepit, habet – kes alustab, sel on juba pool tehtud
 • disce, sed a doctis, indoctos ipse doceto – õpi, kuid ainult õpetatuilt, mitteõpetatuid õpeta ise
 • discernit sapiens res, quas confundit asellus – tark orienteerub asjades, milles eesel vassib
 • divide et imperajaga ja valitse (Vana-Rooma vallutajate ja nüüdisaja imperalistide poliitilisi põhimõtteid)
 • divinum opus sedare dolorem – valu vaigistada on jumalik asi
 • dixi – olen kõnelnud, tähistab kirja või kõne lõppu
 • dixi et animam levavi – olen kõnelnud ja (oma) hinge kergendanud
 • docendo discimus – õpetades õpime (Seneca)
 • doctus nemo nascitur – keegi ei sünni targana (õpetatuna)
 • domus propria – domus optima – oma maja on parim maja; külas on hea, aga kodus on parem
 • donec eris felix, multos numerabis amicos – seni kuni sa oled õnnelik, on sul on palju sõpru (Ovidius)
 • do ut des – annan, selleks et sina annaksid (mulle)
 • dulce et decorum pro patria mori – armas ja auväärne on surra isamaa eest (Horatius)
 • dum spiro, spero – kuni hingan, loodan (Ovidius)
 • duobus litigantibus tertius gaudet – kaks tülitsevad, kolmas rõõmustab
 • duos lepores insequens neutrum cepit – kaht jänest taga ajades ei saa kumbagi kätte
 • dura lex, sed lex – karm seadus, kuid (selline on) seadus
 • dura necessitas – karm paratamatus

E[muuda | muuda lähteteksti]

 • ecce homo – "ennäe inimest" (Pontius Pilatus)
 • edimus, ut vivamus, non vivimus, us edamus – sööme (selleks), et elada, kuid ei ela (selleks), et süüa
 • e fructu arbor cognoscitur – viljast tuntakse puud
 • elephantem ex musca facis – sa teed kärbsest elevandi, sa teed sääsest elevandi
 • eo ipso – seetõttu, iseenesest
 • eo nomine – selle nime all, selle nimega
 • epistula non erubescit – kiri ei punasta, paber kannatab kõik välja (Cicero)
 • ergo – järelikult, nii siis
 • eris quod sum – sinust saab see, mis olen mina
 • errare humanum est – eksimine (eksida) on inimlik
 • erratum, mitmuses errata – trükiväljaannetesse sisse lipsanud viga
 • esse est percipi – olemine on tajutav olemine
 • est modus in rebus – asjades on mõõt, kõigel on piir (lõpp) (Horatius)
 • est rerum omnium magister usus – kõikide asjade õpetaja on kogemus (Caesar)
 • et alii – ja teised
 • et cetera – ja nii edasi
 • et gaudium et solacium in litteris – teadustes (kirjanduses) on nii rõõm kui ka lohutus (Plinius Noorem)
 • et in Arcadia ego – ka mina (sündisin) Arkaadias, s.o. ka mina olin õnnelik
 • et sic deinceps – ja nii edasi
 • ex ante – enne sündmust, mõeldud tulevast sündmust
 • ex cathedra – kateedrist, ametlikult, ilmeksimatult
 • exceptio confirmat regulam – erand kinnitab reeglit
 • exclusive – (viimane) välja arvatud, mitte kaasa arvatud
 • ex duobus mali minus est deligendum – kahest pahast tuleb valida väiksem
 • exegi monumentum – olen endale püstitanud mälestusmärgi, pikemal kujul exegi monumentum aere perennius – olen rajanud mälestusmärgi, mis vasest püsivam (Horatius)
 • exempla docent – eeskujud õpetavad
 • exercitatio optimus est magister – harjutamine on parim õpetaja, praktika on parim kool
 • exitus acta probat – tulemus õigustab tegu
 • ex libris – raamatute seast, raamatuviit
 • ex nihilo – mittemillestki
 • ex nihilo nihil (fit) – ei millestki ei (teki) midagi (Lucretius)
 • ex officio – ameti poolest, ametikohustuslikult
 • ex ore parvulorum veritas – laste suust kuuleb tõtt
 • experientia docet – kogemus õpetab
 • experientia est optima rerum magistra – kogemus on parim õpetaja
 • experimentum in corpore vili – katse väheväärtuslikul organismil
 • ex post – peale sündmust, mõeldud juba olnud sündmust
 • expressis verbis – sõnaselgelt, sõnadega väljendatult
 • ex situ – (algsest) kohast eemal, teises kohas, mujal, vt ka in situ
 • ex ungue leonem cognoscimus, ex auribus asinum – küüntest tunneme lõvi, kõrvust eeslit
 • ex unitate vires – ühenduses on jõud

F[muuda | muuda lähteteksti]

 • faber est suae quisque fortunae – igaüks on oma õnne sepp
 • facies Hippocratica – Hippokratese nägu, surija nägu
 • facile omnes, cum valemus, recta consilia aegrotis damus – kui oleme terved, siis me kõik anname haigetele head nõu
 • facio ut facias – teen selleks, et sina teeksid
 • fas est et ab hoste doceri – on õige ka vaenlaselt õppida
 • favete linguis – vaikige, valitsege oma keelt
 • feci, guod potui, faciant meliora potentes – tegin, mis suutsin, tehku paremini, kes suudavad
 • fecit – tegi
 • felix qui potuit rerum cognoscere causas – õnnelik (on see), kes võis teada asjade põhjusi
 • femina mors anima – naine on hinge surm
 • fer patienter onus, fac sapienter opus – talu kannatlikult (oma) koormat, tee targalt tööd
 • ferro et igni – tule ja mõõgaga
 • festina lente! – rutta aeglaselt; ära toimi ülepeakaela, tasa sõuad, kaugele jõuad (Augustus)
 • fiat! – sündigu!, saagu!
 • fiat lux – saagu valgus
 • fidelis et fortis – ustav ja julge
 • fide, sed cui fidas, vide – usalda, kuid keda usaldad(a), vaata; ole ettevaatlik
 • finis coronat opus – lõpp kroonib tööd
 • floreas! – õitse!, kasva!, mingu sul hästi!
 • fortier in re, suaviter in modo – tugevalt asjaajamises, meeldival viisil, s.o. taotleda kindlalt oma eesmärke, kuid toimida meeldivalt
 • fortuna caeca est – saatus on pime
 • fortunam suam quisque parat – õnne valmistab endale igaüks ise, igaüks on oma õnne sepp
 • fugit irreparabile tempus – põgeneb (lendab) tagasipüürdumatu aeg (Vergilius)
 • functus officio – ta on oma töö teinud (rohkem pole enam vaja)

G[muuda | muuda lähteteksti]

 • gaudeamus igitur – seega rõõmustagem
 • gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus – olgem siis rõõmsad, kuni oleme noored (vana üliõpilaslaulu algus) (Carmen Scholasticum)
 • gaudeo tibi iucundas esse meas litteras – ma rõõmustan, et mu kirjad on sulle meeldivad (Cicero)
 • genius loci – kohavaim
 • gens una sumus – me oleme üks pere (Maleföderatsiooni moto)
 • gloria victoribus – au võitjatele
 • gloriam invidia sequitur – kadedus järgneb kuulsusele
 • Graeci homines deorum honores tribuerant iis viris, qui tyrannos necaverant – Kreeka inimesed omistasid jumaliku au nendele meestele, kes olid türanne tapnud (Cicero)
 • Graecia capta ferum victorem cepit – vallutatud Kreeka sai endale barbaarse võitja (Horatius)
 • gratis – tasuta, maksuta
 • grosso modo – üldjoones, laias laastus, ligikaudu
 • graviores animi morbi sunt, quam corporis – hinge haigused on raskemad kui keha omad (Cicero)
 • gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – tilk õõnestab kivi mitte jõuga, vaid sageda langemisega (Ovidius)

H[muuda | muuda lähteteksti]

 • habeas tibi – saa oma tahtmine, minugi poolest
 • habemus Papam! – meil on paavst! (teade, mis antakse pärast paavsti valimiste lõpetamist rahvale Püha Peetruse väljakul)
 • habent sua fata libelli – raamatuil on oma saatused
 • Haedui legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium – häädulased saatsid saadikud Caesari juurde abi paluma (Caesar)
 • Hannibale duce hostes Roman petunt – Hannibali juhtimisel ründavad vaenlased Roomat
 • Hectora quis nosset, si felix Troia fuisset – kes teaks Hektorit, kui Trooja oleks olnud õnnelik (Ovidius)
 • hic et nunc – siin ja praegu
 • hic locus est, ubi mors gaudet sucurrere vitae – siin on koht, kus surm abistab meelsasti elu
 • historia est magistra vitae – ajalugu on elu õpetaja
 • hoc erat in fatis – see oli saatusest määratud
 • hoc sensu – selles mõttes
 • hoc vero sine ulla dubitatione confirmaverim – seda tõepoolest ilma mingi kahtluseta võiksin kinnitada (Cicero)
 • hoc volo, sic iubeo – seda (nii) tahan, nii käsin
 • hominem non odi, sed eius vitia – ma ei vihka inimest, vaid tema vigu
 • homines amplius oculis quam auribus credunt – inimesed usuvad pigem silmi kui kõrvu (Seneca)
 • hominis est errare, insipientis perseverare – inimesele on omane eksida, rumalale – kindlaks jääda (oma eksimuses)
 • hominis mens discendo alitur et cogitando – inimese mõistus toitub õppimisest ja mõtlemisest (Cicero)
 • hominis utilitati agri et maria parent – põllud ja mered on allutatud inimeste kasule (Cicero)
 • homo additus naturae – inimene on looduse täiendus
 • homo homini lupus (est) – inimene on inimesele hunt (Plautus)
 • homo ludens – mängiv inimene
 • homo novus – uustulnukas, uustulnuk, omal jõul tuntuks saanud isik, tõusik
 • homo ornat locum, non locus hominem – inimene kaunistab kohta, mitte koht inimest
 • Homo sapiens – inimese kui liigi teaduslik nimetus, inimene mõistusliku olendina, nüüdisaegne inimene ja ta samaliigilised eellasvormid; "mõtlev inimene"
 • homo soveticus – nõukogude inimene, juurteta, kodutu inimtõug
 • homo sum, humani nihil a me alienum puto – olen inimene, midagi inimlikku ei pea ma endale võõraks (Terentius)
 • homunculus – tehisinimene keskaja alkeemikute uskumustes
 • honesta vita beata est – aus elu on õnnelik (Cicero)
 • honores mutant mores, sed raro ad meliores – austamine muudab inimese käitumist (kombeid), kuid harva paremuse suunas
 • honoris causa – austuseks, au pärast
 • horribile auditu – hirmus kuulda
 • horribile dictu – hirmus öelda (irooniliselt)
 • horror vacui – tühjuse hirm

I[muuda | muuda lähteteksti]

 • ianuis clausis – suletud ustega
 • ibi semper est victoria, ubi concordia est – seal on alati võit, kus on üksmeel (Publilius Syrus)
 • ibidem (lühend ibid.) – sama koht; sealsamas
 • idem per idem – seesama sellesama kaudu
 • id est – see on, see tähendab
 • ignoramus et ignorabimus – me ei tea, ega saagi teada
 • ignorantia non est argumentum – võhiklus pole argument (Spinoza)
 • ignoti nulla curatio morbi – tundmata haigusel pole ravi
 • in aeternum – igaveseks ajaks
 • in brevi – lühidalt, peatselt
 • in casu – sel puhul, sel juhtumil (lühendina i. c.)
 • inclusive – (viimane) kaasa arvatud, ühesarvatult
 • incertae sedis – ebakindla paigutusega (biosüstemaatikas)
 • incognito – inkognito, tundmatult, võõra nime all, salaja, oma tõelist nime varjav, tundmatuks jääda sooviv isik
 • in corpore – täies koosseisus
 • incredibile dictu – uskumatu (öelda), ebatõenäoline
 • inde irae et lacrimae – sealt viha ja pisarad (Juvenalis)
 • in dubio – kahtluse korral
 • in dubio pro reo – kahtluse korral (peab kohtuotsus olema) süüdistatava poolt
 • in extenso – üksikasjaliselt, täies ulatuses, pikaleminevalt, pikalt ja laialt
 • in extremis – viimasel minutil, surma lähenedes
 • in facto – faktiliselt, tõeliselt
 • infandum renovare dolorem – on kohutav tekitada uuesti valu
 • in favorem – kellegi kasuks
 • in flagranti – põleval (teol), süüteo kohal (tabama)
 • in futuro – tulevikus
 • in genere – üldiselt, üldse
 • in hoc signo vinces – selle märgi (lipu) all võidad
 • injuria verbalis – solvamine sõnadega
 • in loco – kohal, (kellegi) asemel
 • in medias res – asjade keskele, otsekohe asja juurde (Horatius)
 • in memoriam – (kellegi) mälestuseks, meelespidamiseks
 • in natura – esemeis, natuuras
 • in nomine – nimel, (kellegi) ülesandel
 • in nuce – oma tuumas
 • in omnem eventum – igaks juhuks
 • in omnia paratus – kõigeks valmis
 • in optima forma – parimal kujul, nagu kord ja kohus
 • in pace – rahus
 • in perpetuum – igaveseks
 • in saecula saeculorum – sajandite sajanditeks, igaveseks, igavesti
 • in silico – "ränis" (s.t. arvutis)
 • in situ – algsel (õiges) kohal (asendis, paigas), mitte liigutatud, vt ka ex situ
 • in spe – lootusega, tulevikus
 • in statu nascendi – tekkeseisundis
 • in statu quo – endises seisundis, senises seisundis või olukorras
 • inter arma silent leges – relvade keskel (s.o. sõja ajal) seadused vaikivad (Cicero)
 • inter canem et lupum – koera ja hundi vahel, videvikus
 • inter malleum et incudem – vasara ja alasi vahel, raskes olukorras
 • inter nos – meie vahel
 • inter parietes – seinte vahel, nelja seina vahel
 • in toto – täielikult, tervikuna
 • in usu – tarvitusel
 • in vestimentis non est sapientia mentis – hea riietus pole veel mõistuse mõõt
 • invia est in medicina via sine lingua Latina – läbimatu on meditsiinis tee ilma ladina keeleta
 • in vino veritas – veinis peitub tõde, joobnu ei varja tõtt
 • in vitro – klaasis, katseklaasis
 • in vivo – elusas, elusal organismil (korraldatud katse kohta)
 • ipse dixit – ta ise ütles (tähtsa isiku kohta)
 • ipse fecit – ta ise tegi
 • ipso facto – fakti enese tõttu
 • ipso iure – õiguse enese põhjal, automaatselt
 • ira furor brevis est – viha on lühike hullumeelsus
 • is fecit cui prodest – see tegi, kellele on kasulik
 • item – samuti
 • iucundi acti labores – meeldivad on tehtud (lõpetatud) tööd
 • iuncta iuvant – üksmeel aitab
 • iunior – noorem
 • iurare in verba magistri – õpetaja sõnu vandega kinnitama, kellegi arvamust pimesi järele kordama (Horatius)
 • ius est ars boni et aequi – õigus on headuse ja õigluse kunst (Celsus)
 • ius primae noctis – esimese öö õigus (Droit du seigneur)
 • iustum et tenacem propositi virum – inimene on aus, muutumatu oma otsuse (Horatius)

L[muuda | muuda lähteteksti]

 • labor corpus firmat – töö tugevdab keha
 • labor omnia vincit – töö võidab kõik
 • lapsus – vääratus, komistus, eksitus
 • lapsus calami – sulevääratus, eksimus kirjutamisel
 • lapsus linguae – keelevääratus, eksimus kõnelemisel
 • lapsus memoriae – mäluvääratus, mälukomistus, mäluviga
 • legatus nec violatur nec laeditur – saadikut ei tohi kahjustada ega vigastada
 • lege artis – kunstinõuetele vastavalt
 • legem brevem esse oportet – seadus peab olema lühike
 • lex parsimoniae – kokkuhoiu printsiip
 • licentia poetica – luuleline vabadus (Seneca)
 • licet – on lubatud, võib
 • "lingua latina penis canina non est" - ladina keel ei ole koera peenis
 • litterarum radices amarae sunt, fructus iucundiores = radices litterarum amarae sunt, fructus dulces – teaduste juured on mõrud, viljad magusad
 • locus minoris resistentiae – nõrk (väikseima resistentsusega) koht
 • luscinia parva, sed vox magna – ööbik on väike, aga (ta) hääl on suur

M[muuda | muuda lähteteksti]

 • mala fide – pahatahtlikult, ebaausalt
 • manus manum lavat – käsi peseb kätt (Seneca)
 • mea culpa – minu süü
 • memento mori – mõtle surmale / pea meeles, et sa sured
 • mens sana in corpore sano – terves kehas terve vaim (Juvenalis)
 • mente et manu – mõistuse ja käega
 • mirabile dictu – imelik öelda
 • mirabile visu – imelik näha
 • mutatis mutandis – muutes seda, mida on vaja muuta

N[muuda | muuda lähteteksti]

O[muuda | muuda lähteteksti]

 • obiter dictum – möödaminnes öeldud, muuseas
 • omnia mea mecum porto – kõike endale kuuluvat kannan ma endaga kaasas, s.o tõeliselt väärtuslik on inimeses endas (Bias)
 • omnia vincit amor – armastus võidab kõik (Vergilius)
 • omnis cellula e cellula – kõik rakud (sünnivad) rakust. Iga rakk ei pärine mujalt kui teisest rakust (Rudolf Virchow)
 • opus – töö, teos
 • ora et labora – palveta ja tööta
 • o sancta simplicitas! – oh püha lihtsameelsus! (Jan Hus)
 • o tempora, o mores! – oh ajad, oh kombed! (Cicero)
 • otium reficit vires – puhkus kosutab jõudu

P[muuda | muuda lähteteksti]

 • pace – rahuga (väljendades mittenõustumist)
 • pacta servanda sunt – lepinguid tuleb järgida
 • panem et circenses – leiba ja tsirkust (Juvenalis)
 • pari passu – võrdsel alusel
 • pater noster – meie isa (tähistab ka meieisapalvet)
 • pecunia non olet – raha ei haise
 • per aspera ad astra – läbi raskuste tähtede poole
 • per capita – ühe pea ehk isiku kohta
 • pereat mundus, fiat iustitia – hukkugu maailm, õigusemõistmine peab aset leidma
 • per fas et nefas – lubatu ja lubamatu kaudu, kõigi vahenditega
 • per se – iseenesest
 • persona grata – soovitav isik, vastuvõetav, eriti diplomaatias
 • persona non grata – soovimatu isik, eriti diplomaatias
 • petitio principii – "järeldus eelduses"
 • pia desideria – vagad soovid
 • post factum – pärast toimumist, tagantjärele
 • primus inter pares – esimene võrdsete seas
 • pro et contra – poolt ja vastu
 • pro forma – vormi täiteks, moepärast
 • pro memoria – mälestuseks, meelespidamiseks
 • pro patria – isamaa eest
 • probi estote per totam vitam – olgem väärikad kogu elu

Q[muuda | muuda lähteteksti]

 • quo vadis? – kuhu (sa) lähed?
 • quod erat demonstrandum – mida oligi vaja tõestada
 • quod licet Iovi, non licet bovi – mis on lubatud Jupiterile, pole lubatud härjale

R[muuda | muuda lähteteksti]

 • reductio ad absurdum – absurdsusele taandamine
 • repetitio est mater studiorum – kordamine on õppimise ema
 • requiescat in pace – puhaku rahus, järelehüüe surnule; hauakiri
 • Roma locuta est, causa finita est – Rooma on rääkinud, juhtum on lõpetatud.

S[muuda | muuda lähteteksti]

 • saeculum obscurum – pime aeg, Cesare Baronio väljend pimeda keskaja kohta
 • salus populi suprema lex esto – rahva hüve olgu kõrgeim seadus (Cicero)
 • salve! – ole tervitatud!
 • sapere aude – söanda olla arukas
 • sapienti sat – arukale piisab, arukas ei vaja selgitusi (Plautus)
 • sensu lato – laias mõttes
 • sensu stricto – kitsas mõttes, täpses tähenduses
 • sic – just nii
 • sic et non – jah ja ei, poolt ja vastu
 • sic transit gloria mundi – nii möödub maailma (maine) kuulsus
 • sine anno (s.a.) – ilma aastata, ilmumisaastat märkimata (bibliograafias)
 • sine ira et studio – viha ja eelarvamuseta, erapooletult (Tacitus)
 • sine loco (s.l.) – ilma kohata, ilmumiskohta märkimata (bibliograafias)
 • sine nomine (s.n.) – ilma nimeta, nime märkimata (bibliograafias)
 • sit tibi terra levis – olgu muld sulle kerge
 • si vis pacem, para bellum – kui tahad rahu, valmistu sõjaks
 • sola fide – ainult usu järgi (Martin Luther)
 • sola Scriptura – ainult Pühakirja põhjal
 • status in statu – riik riigis
 • status quo – käesoleval hetkel valitsev või kunagi valitsenud olukord
 • sub rosa – "roosi all", saladuskatte all, vaikimise tingimusel
 • sub specie aeternitatis – igaviku vaatenurgast (Spinoza)
 • sui generis – omalaadne, omapärane
 • sum quod eris; fui quod es – ma olen see, milleks saad sina; ma olin see, mis oled sina
 • summa summarum – summade summana, lõppkokkuvõttes

T[muuda | muuda lähteteksti]

 • tabula rasa – puhas tahvel, tühi leht, midagi puhast
 • tandem patientia vincit – lõpuks võidab kannatlikkus
 • temet nosce – tunne iseennast. Üks Delfi oraakli maksiimidest, sententsidest (vt. ka nosce te ipsum).
 • tempora mutantur, nos et mutamur in illis – ajad muutuvad ja meie muutume ühes nendega
 • tempus est ludendi – aeg mängida
 • terra incognita – tundmatu maa; uurimata valdkond
 • Terra Mariana / Terra Mariae – Maarjamaa (Liivimaa ja Eestimaa alade üldine nimetus, mille 1201. aastal laskis käibele piiskop Albert)
 • tertium non datur – kolmandat ei anta, üks kahest
 • tertius gaudens – rõõmustav kolmas, s.o kolmas, kes saab kasu kahe teise vahelisest tülist
 • testimonium paupertatis – vaesusetunnistus, suutmatust või eksimust tõestav asjaolu
 • timeo Danaos et dona ferentes – kardan danaoslasi isegi siis, kui nad kinke toovad (Vergilius)

U[muuda | muuda lähteteksti]

 • ubi bene, ibi patria – kus hästi läheb, seal on isamaa
 • ultima ratio – viimne vahend
 • ultra posse nemo obligatur – kedagi ei saa kohustada rohkemaks, kui ta suudab
 • urbi et orbi – linnale ja maailmale
 • ut desint vires, tamen est laudanda voluntas – kuigi jõust jääb puudu, tuleb kiita tahet; hea tahe väärib kiitust (Ovidius)
 • ut infra – nagu allpool (mainitud)
 • ut supra – nagu ülalpool (mainitud)

V[muuda | muuda lähteteksti]

 • vae victis! – häda võidetuile!
 • vade mecum – "tule, minuga", käsiraamat
 • vale! – ole terve!, hüvasti!
 • varia – muu, täpsemalt liigitamata, igasugust
 • veni, vidi, vici – tulin, nägin, võitsin (Caesar)
 • vera causa – tõeline põhjus
 • verba magistri – õpetaja sõnad, autoriteetse isiku sõnad
 • verba volant, scripta manent – (öeldud) sõnad haihtuvad, kirjutatu püsib
 • veritas numquam perit – tõde ei hävi kunagi (Seneca)
 • versus – vastu
 • verte! – pööra (lehte)!
 • via – teed, mööda, kaudu
 • vice versa – vastupidi, ümberpöördult
 • vide – vaata
 • vis vitalis – elujõud
 • vitae, non scholae discimus – me ei õpi mitte kooli, vaid elu jaoks
 • vivat, crescat, floreat! – elagu, kasvagu, õitsegu!
 • viva voce – suuliselt
 • volens nolens – tahes-tahtmata
 • volentem ducunt fata, nolentem trahunt – soovijat saatus juhib, mittesoovijat veab
 • vox clamantis in deserto – hüüdja hääl kõrbes
 • vox populi vox dei – rahva hääl (on) jumala hääl