Sentents

Allikas: Vikipeedia

Sentents (ladina keeles sententia 'arvamus, otsustus') on mõttetera, vaimukas mõte või üldarusaadav tõdemus, mis on sõnastatud lühidalt ja löövalt, sageli rütmistatult. Sentents asub anonüümse rahvaliku vanasõna ja individuaalloomingulise aforismi vahepeal.

Sentents on konstateeriva iseloomuga, näiteks "kunst on pikk, elu lühike", ladina keeles ars longa, vita brevis est, või esineb käskivas kõneviisis, näiteks "tunne iseennast", kreeka keeles gnothi seauton.

Sentents on enamasti iseseisev väikežanr, kuid võib esineda ka pikemate teoste osana.