Kapist välja tulemine

Allikas: Vikipeedia

Kapist väljatulemine on metafoor selle kohta, kui LGBT-inimene jagab enda seksuaalset sättumust või sooidentiteeti teise inimesega. Mõistet kapist väljatulemine võidakse mõnikord kasutada ka mitte-LGBT teemade puhul (näiteks religioon).

Kapist väljatulemist on raamitud ja sellest arutletud privaatsuse teemana. Seda on kirjeldatud ja kogetud erineva psühholoogilise protsessi või rännakuna;[1] otsustusprotsessi või riskivõtmisena; strateegia või plaanina; massi- või avaliku üritusena; kõne akti ja isikliku identiteedi küsimusena; siirderiitusena; vabanemisena või emantsipatsioonina rõhumisest; tuleproovina;[2] vahendina tundmaks uhkust häbi ja sotsiaalse stigma asemel; või isegi karjääri lõpuna.[3] Sotsiaalteadlane Steven Seidman kirjutab, et "kapi võime muuta indiviidi elu tuuma on muutnud homoseksuaalsuse oluliseks isiklikuks, sotsiaalseks ja poliitiliseks draamaks".[4] Ameerika sooteoreetik Judith Butler väidab, et "väljatulemise" protsess ei vabasta geisid rõhumisest. Seda vaatamata sellele, et paljud võivad tunda end vabana, et käituda iseendana. Butleri järgi kaasneb mitteheteroseksuaalsusega läbipaistmatus, mis vihjab nende identiteedile antavale hinnangule.[5]

Kapist väljatulemine on allikaks teistele LGBT-slängi väljenditele, mis on seotud avalikustamisega. LGBT-inimesed, kes on enda seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi avalikustanud või ei varja seda enam on väljas ehk avalikult LGBT. LGBT-inimesed, kes ei ole veel välja tulnud või on valinud seda mitte teha, on kapis. Outing (ingliskeelsest sõnast out 'väljas') on LGBT-inimese seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi kogemata või meelega avalikustamine ilma isiku nõusolekuta. Klaasist kapp tähendab avalikku saladust, kui avaliku elu tegelase LGBT-ks olemist peetakse laialt aktsepteeritud faktiks vaatamata sellele, et ta ei ole ametlikult välja tulnud.[6]

Identiteedi küsimused[muuda | muuda lähteteksti]

Kapist väljatulemist kirjeldatakse sageli järkjärgulise protsessi või teekonnana.[1] Selline kirjeldus hõlmab ka perioodi, kui inimene saab teadlikuks enda samasoolistest ihadest või sooidentiteedist. Väljatulemisele eelnevaks etapiks on eneseanalüüs ja enda avastamine,[7] mis tähistab enese aktsepteerimise protsessi algust. Sageli nimetatakse seda "endale väljatulemiseks". Paljud LGBT-inimesed teatavad, et see etapp algas neil noorukieas või lapsepõlves, kui nad esmakordselt said teadlikuks enda seksuaalsest sättumusest. Väljatulemist kirjeldatakse protsessina ka seetõttu, kuna uued inimesed sageli eeldavad, et LGBT-inimesed on heteroseksuaalsed või cis-soolised. Seetõttu on LGBT-inimestel vaja korduvalt välja tulla. Diana Fuss selgitab, et sees-väljas retoorika peidab asjaolu, et enamus LGBT-inimesi on samaaegselt nii sees kui ka väljas.[8]

Kapist väljatulemine on isiku katse aktsepteerida iseennast koos oma seksuaalse sättumusega.[9] Kapist väljatulemist LGBT-identiteedi loomise protsessina on kirjeldatud mitmesuguste mudelitega.[10][11][12] Neist mudelitest on kõige levinum Vivienne Cassi välja töötatud identiteedi mudel, mis kirjeldab geide ja lesbide identiteedi kujunemist. Selle mudeli järgi läbib kapist väljatulev inimene kuus eraldi etappi:

 1. Identiteedisegadus – esmakordne kokkupuude ideega homoseksuaalsusest. Arusaamine, et see on mingil viisil nende jaoks oluline ning hakatakse selle kohta informatsiooni otsima.
 2. Identiteedi võrdlemine – aktsepteeritakse võimalust, et võidakse olla homoseksuaalne. Laiemast ühiskonnast võõrandumise tunne.
 3. Identiteedi tolereerimine – aktsepteeritakse tõenäosust, et ollakse homoseksuaalne. Otsitakse kontakti teiste geide ja lesbidega ning hakatakse nendega koos kogukonda looma.
 4. Identiteedi aktsepteerimine – aktsepteeritakse fakti, et ollakse homoseksuaalne. Suureneb kontakt geide ja lesbidega, väheneb heteroseksuaalsete inimestega. Suureneb viha homoseksuaalsust mittesalliva ühiskonna vastu. Võidakse jagada enda seksuaalset identiteeti teiste inimestega.
 5. Identiteedi uhkus – sukeldutakse gei ja lesbi subkultuuri, väheneb kontakt heteroseksuaalsete inimestega. Maailm jaguneb geideks ja mittegeideks. Konflikt ühiskonna heteroseksuaalse ülesehitusega. Enda seksuaalset identiteeti jagatakse suurema hulga inimestega.
 6. Identiteedi süntees – gei või lesbi identiteet on lõimitud teiste identiteedi osadega. Tuntakse ära toetavad heteroseksuaalsed inimesed. Suhetes teiste inimestega on seksuaalne identiteet jätkuvalt oluline, aga mitte esmane tegur. Arusaamine, et seksuaalsus on vaid väike osa neist.[13]

Arvestama peab seda, et kõik LGBT-inimesed ei järgi seda mudelit. Näiteks mõned LGBT-noored saavad teadlikuks ning aktsepteerivad enda samasoolisi ihasid või sooidentiteeti puberteedieas sarnaselt heteroseksuaalsete teismelistega. See tähendab, et nad ei koge erinevust, häbimärgistamist ega häbi isikute soo tõttu, kelle vastu tuntakse külgetõmmet.

Kväär hägusus[muuda | muuda lähteteksti]

Soouuringute doktor Raili Uibo leidis eesti kvääride lähisuhetest kirjutades, et kapist välja tulemise metafoor kõige paremini Eestis levinud tavade kirjeldamiseks alati ei sobi.[14] Uibo pakub kapimetafoorile alternatiiviks terminit "kväär hägusus", mis on inspireeritud ameerika filmi- ja kirjandusteadlase Nicholas de Villiers'i terminist queer opacity.[15]

Uibo toob välja, et avaliku tunnistamise või sihipärase varjamise asemel saab defineerida ambivalentsust, mis ühest küljest aitab elada kvääri elu heteronormatiivses ühiskonnas, kuid teisalt nendib, et kvääri hägususe taga võib peituda vägivald.[16]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 "Coming Out" (PDF). The Rainbow Resource Centre. Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 5. august 2017. Vaadatud 13. juuni 2017.
 2. "GAA star Donal Og Cusack: Teammates helped me through ordeal of revealing I am gay". The Belfast Telegraph. 20. oktoober 2009. Vaadatud 13. juuni 2017.
 3. Japhy Grant (20. veebruar 2009). "Rupert Everett Says Coming Out Killed His Career". Queerty. Vaadatud 13. juuni 2017.
 4. Seidman, Steven (2003). Beyond the Closet; The Transformation of Gay and Lesbian Life, 25, ISBN 0-415-93207-6
 5. Judith Butler (1991). Imitation and Gender Insubordination (PDF).
 6. MICHAEL MUSTO (22. september 2008). "The Glass Closet". Out. Vaadatud 14. juuni 2017.
 7. "Gay Epiphany". Vaadatud 17. juuni 2017.
 8. Fuss, Diana (editor) (1991). Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories. Routledge. {{raamatuviide}}: parameetris |autor= on üldnimi (juhend)
 9. Chirrey, Deborah (2003). "I Hereby Come Out: What Sort Of Speech Act Is Coming Out?". Journal of Sociolinguistics. 7 (1): 24–37. DOI:10.1111/1467-9481.00209.
 10. Dank, Barry M (mai 1971). "Coming out in the gay world". Psychiatry (34(2)): 180–97. PMID 5553891.
 11. Cass, V. (1979). Homosexual identity formation: A theoretical model. Journal of Homosexuality, 4 (3), 219–235.
 12. Troiden, Richard R (1989). The formation of homosexual identities. Journal of Homosexuality 17(1/2): 43–73.
 13. Kenneth Heng. "MODELS THAT CHANGE: THE STUDY OF GAY IDENTITY DEVELOPMENT" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 28. august 2017. Vaadatud 17. juuni 2017.
 14. Uibo, Raili (4. aprill 2021). ""And I don't know who we really are to each other": Queers doing close relationships in Estonia". Digitala Vetenskapliga Arkivet. Vaadatud 26. august 2023. The thesis also challenges a common understanding of the closet that juxtaposes visibility and invisibility, silence and speech. Rather than “coming out” or “living openly”, research participants in this study engaged in various everyday practices of opacity with regard to their own queerness. Instead of hiding or separating their queer lives, they often incorporated queerness into their lives in an opaque manner. While this precarious balancing act was conditioned by silences and willed ignorance, it nonetheless satisfied the purpose of maintaining bonds without ever challenging them.
 15. De Villiers, Nicholas (2012). Opacity and the closet: Queer tactics in Foucault, Barthes and Warhol (inglise). University of Minnesota Press.
 16. Uibo, Raili (27. september 2021). "Eesti LGBTQ kogukonnas on pigem levinud hägusamad käitumistavad, kui kapimetafoor võimaldab kirjeldada". Feministeerium. Vaadatud 26. augustil 2023. Kvääride hägususepraktikate kasutuselevõtt lubab seega suhteliselt rahulikult normatiivses keskkonnas elada. Loomulikult ei tähenda see, et tegu oleks ideaalolukorraga. Kaugeltki mitte, sest vaikiva kokkuleppe murdmine võib näilise (ja tingliku) rahu ja vaikuse rikkuda ja paljastada seal taga peituva vägivalla.