Transsoolisus

Allikas: Vikipeedia

Transsoolisus on inimese sooidentiteedi, soolise väljenduse või soolise käitumise mittevastavus tema bioloogilise sooga.[1][2][3][4] Katusmõistena hõlmab ta lisaks inimestele, kelle sooidentiteet on vastupidine nende bioloogilise sooga (trans-mees ja trans-naine), ka inimesi, kes pole üheselt meheliku või naiseliku identiteediga (genderqueer).[2][5][6] Osa definitsioone näevad transsoolisi inimesi kolmanda soona või hõlmavad ka neid, kes kuuluvad kolmandasse soosse.[7][8] Harvem kasutatakse mõistet väga laialt, et hõlmata ka transvestiite olenemata nende sooidentiteedist.[9]

Transsoolisus ja transseksuaalsus ei ole sünonüümid. Transseksuaalsus viitab inimesele, kelle sooidentiteet on erinev nende bioloogilisest soost ja kes soovivad läbi teha muutust mehest naiseks või naisest meheks. See tähendab, et transsooline inimene võib olla transseksuaalne, aga ei pea olema. Arvestama peab seda, et transsoolisus (ega ka transseksuaalsus) ei ole kuidagi seotud seksuaalse sättumusega.[10] Transsoolised inimesed võivad olla mis tahes orientatsiooniga. Samuti võivad nad leida, et tavaliselt kasutatavad seksuaalse sättumuse mõisted on nende jaoks kas ebatäpsed või kasutamatud. Termin transsoolisus eristub ka intersoolisusest, mis kirjeldab inimesi, kes on sündinud sootunnustega, mis ei sobitu tüüpilisse binaarsesse arusaama mehe või naise kehadest.[11]

Sooliseks sobivuseks nimetatakse määra, kuivõrd inimene tunneb enda väljanägemist autentselt ja ehedalt ning aktsepteerib seda identiteeti.[12] Paljud transsoolised inimesed kogevad soolist düsfooriat. Osa neist otsib meditsiinilist abi nagu hormoonravi, sookorrigeerimine või psühhoteraapia.[13] Samas tuleb arvestada, et kõik transsoolised inimesed ei soovi meditsiinilist abi ning osa ei saa seda endale rahalistel või meditsiinilistel põhjustel lubada.[13][14]

Sageli diskrimineeritakse transsoolisi inimesi juurdepääsul tööle,[15] avalikes majutusasutustes[16] ja meditsiinis.[17] Transsoolised ei ole paljudes riikides õiguslikult kaitstud diskrimineerimise eest.[18]

Transseksuaalsus ja selle seos transsoolisusega[muuda | muuda lähteteksti]

1990. aastatest alates on sõna transseksuaalsus üldiselt kasutatud, et kirjeldada transsoolisi inimesi, kes otsivad meditsiinilist abi (näiteks kirurgilist sookorrigeerimist), et püsivalt üle minna soole, millega nad end määratlevad.[19][20][21] Transsooliste ja transseksuaalsete inimeste huvid ei pruugi alati kattuda. Näiteks meditsiinilist ravi saanud transseksuaalsed inimesed võivad keskenduda enda soole kestva õigusliku staatuse rajamisele ja muretseda meditsiini privaatsuse pärast.

Sõnade transsoolisus ja transseksuaalsus eristamine tugineb harilikult bioloogilise (füüsiline) ja sotsiaalse (psühholoogiline, sotsiaalne) soo eristusel.[22][23] Siit tulenevalt võib öelda, et transseksuaalsus hõlmab rohkem inimsoo füüsilisi külgi, transsoolisus aga soo psühholoogilist paigutust või kalduvust. Samuti kuuluvad siia sotsiaalsed ootused, millega kaasnevad tihti soorollid.[24] Paljud transsoolised inimesed eelistavad määratlust transsooline ning lükkavad tagasi nimetuse transseksuaalsus.[25][26][27] Näiteks tegi seda 1979. aastal avalikult Christine Jorgensen. Selle asemel määratles ta end ajalehes transsoolisena, väites, et "sugu ei ole seotud voodipartneritega. See on seotud identiteediga."[28][29] Selline lähenemine viitab murele, et transseksuaalsus loob mulje, see on seotud seksuaalsusega. Tegelikult on tegemist sooidentiteediga.[30] Osa transseksuaalseid inimesi on vastu sellele, et neid paigutataks transsoolisuse katuse alla.[31][32][33][34] Mõlema tähise definitsioonid on ajaga muutunud.

Antropoloogi David Valentine järgi loodi esmalt ja kasutati sõna transsooline aktivistide poolt, kes end selle sõnaga tingimata ei määratlenud. Tema arvates ei tohiks transsoolisuse skaalale lisada inimesi, kes end selle tähise järgi ei määratle.[31] Leslie Feinberg väidab, et transsoolisus ei ole (osadele inimestele) vahend enese määratlemiseks vaid kategooria, mis on rakendatud uurijate poolt, et inimestest aru saada.[32] Transgender Health Program (THP) ei ole nende väidetega nõus. THP järgi ei eksisteeri kummagi sõna puhul laialt aktsepteeritud ja tunnustatud määratlust. Mõistesegadus on tavaline, kuna palju sõnu, mis 2000. aastate alguses populaarsed olid, peetakse nüüd solvavaks. THP soovitab haiglas praktiseerivatel arstidel klientidelt küsida, milliseid mõisteid nad eelistavad. Sõna transsooline soovitatakse vältida, kui klient selle kasutust heaks kiitnud ei ole.[30]

  Tõlkimine pooleli, palun aita tõlkida!Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Terry Altilio, Shirley Otis-Green (2011). Oxford Textbook of Palliative Social Work. Oxford University Press. Lk 380. ISBN 0199838275. Vaadatud 12. mail 2017. Transsoolisus on katusmõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet ja/või sooline eneseväljendus erineb nende bioloogilisest soost, mis määrati neile pärast sündi. (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation [GLAAD], 2007).{{cite book}}: CS1 hooldus: kasutab parameetrit autorid (link)
 2. 2,0 2,1 Craig J. Forsyth, Heith Copes (2014). Encyclopedia of Social Deviance. Sage Publications. Lk 740. ISBN 1483364690. Vaadatud 12. aprillil 2016. Transsoolisus on katusmõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet, sooline eneseväljendus ja/või käitumine erineb sellest, mida on kultuuriliselt seotud selle bioloogilise sooga, mis määrati neile sündides.{{cite book}}: CS1 hooldus: kasutab parameetrit autorid (link)
 3. Marla Berg-Weger (2016). Social Work and Social Welfare: An Invitation. Routledge. Lk 229. ISBN 1317592026. Vaadatud 13. mail 2017. Transsoolisus. Katusmõiste, mis kirjeldab inimesi, kelle sooline identiteet või sooline eneseväljendus erineb ootustest, mis on seotud soo määramisega sünni hetkel.
 4. Eesti LGBT Ühing. "Soovitusi sõnakasutuseks". Originaali arhiivikoopia seisuga 19. juuni 2017. Vaadatud 12. mail 2017.
 5. Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. "GLAAD Media Reference Guide – Transgender glossary of terms", "GLAAD", USA, May 2010. Retrieved 2011-02-24. "Katusmõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet ja/või sooline eneseväljendus erineb sellest, mida tüüpiliselt seostatakse bioloogilise sooga, mis määrati neile peale sündi."
 6. B Bilodeau, Beyond the gender binary: A case study of two transgender students at a Midwestern research university, in the Journal of Gay & Lesbian Issues in Education (2005): "Aga Jordan ja Nick esindasid transsoolise kogukonna osa, mis on suuresti tähelepanuta jäänud transsoolisuse [...] uuringutes - isikud, kes väljendavad mitte-binaarset sugu.
 7. Susan Stryker, Stephen Whittle, The Transgender Studies Reader (ISBN 1-135-39884-4), page 666: "Autorid märgivad, et sotsiaalteaduslikus kirjanduses on asendatud või sulatatud mõisted "kolmas sugu" mõistega "transsooline".
 8. Joan C. Chrisler, Donald R. McCreary, Handbook of Gender Research in Psychology, volume 1 (2010, ISBN 1-4419-1465-X), page 486: "Transsoolisus on lai termin, mida iseloomustab väljakutse traditsioonilistele soorollidele ja sooidentiteetidele. [...] Näiteks osad kultuurid määratlevad transsoolisi isikuid kolmanda soona. Selleläbi käsitlevad nad fenomeni normatiivsena."
 9. Reisner, Sari L.; Conron, Kerith; Mimiaga, Matthew J.; Haneuse, Sebastien; et al. (2014). "Comparing in-person and online survey respondents in the US National Transgender Discrimination Survey: implications for transgender health research". LGBT Health. 1 (2): 98–106. DOI:10.1089/lgbt.2013.0018. Transsoolisus defineeriti laialt, et hõlmata nii neid, kes on üleminekul ühest soost teise, kui ka neid, kes ei vali sotsiaalselt-, meditsiiniliselt- või õiguslikult täielikku üleminekut. Nende alla kuuluvad ristriietujad, inimesed, kes nimetavad end genderqueer'iks, androgüüniks ja... {{cite journal}}: et al.-i üleliigne kasutus kohas: |last5= (juhend)
 10. "Sexual orientation, homosexuality and bisexuality". American Psychological Association. Vaadatud 12. mail 2017.
 11. "Free & Equal Campaign Fact Sheet: Intersex" (PDF). Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Amet. 2015. Vaadatud 12. mail 2017.
 12. Kozee, H. B.; Tylka, T. L.; Bauerband, L. A. (2012). "Measuring transgender individuals' comfort with gender identity and appearance: Development and validation of the Transgender Congruence Scale". Psychology of Women Quarterly. 36: 179–196. DOI:10.1177/0361684312442161.
 13. 13,0 13,1 Victoria Maizes, Integrative Women's Health (2015, ISBN 0190214805), page 745: "Paljud transsoolised inimesed kogevad sooidentiteedihäiret - kannatust, mis tuleneb bioloogilise soo ja kogetud soo vahelisest ebakõlast. (American Psychiatric Association, 2013). Sooidentiteedihäire ravi, mida loetakse väga tõhusaks, on füüsilised, meditsiinilised ja/või kirurgilised ravid. [...] Osa [transsoolisi inimesi] võib valida, et nad ei lähe üleminekule üldse."
 14. "Understanding Transgender People FAQ". National Center for Transgender Equality. 1. mai 2009. Vaadatud 12. mail 2017.
 15. Lombardi, Emilia L.; Anne Wilchins, Riki; Priesing, Dana; Malouf, Diana. "Gender Violence: Transgender Experiences with Violence and Discrimination". Journal of Homosexuality. 42 (1): 89–101. DOI:10.1300/J082v42n01_05.
 16. Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. "Groundbreaking Report Reflects Persistent Discrimination Against Transgender Community", GLAAD, USA, February 4, 2011. Retrieved 2011-02-24.
 17. Judith Bradford, Sari L. Reisner, Julie A. Honnold, Jessica Xavier, Experiences of Transgender-Related Discrimination and Implications for Health: Results From the Virginia Transgender Health Initiative Study, American Journal of Public Health, volume 103, issue 10 (October 2013)
 18. Whittle, Stephen. "Respect and Equality: Transsexual and Transgender Rights." Routledge-Cavendish, 2002.
 19. Transgender Rights (2006, ISBN 0-8166-4312-1), edited by Paisley Currah, Richard M. Juang, Shannon Minter
 20. A. C. Alegria, Transgender identity and health care: Implications for psychosocial and physical evaluation, in the Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, volume 23, issue 4 (2011), leheküljed 175–182: "Transsoolisus on katusmõiste inimeste kohta, kelle identiteeti ja käitumine ei kohandu soonormidega (Meyerowitz, 2002). Transseksuaalsed inimesed on transsoolised inimesed, kes tunnevad ebakõla enda sünnisoo ja sooidentiteedi vahel (Meyerowitz, 2002)."
 21. Thomas E. Bevan, The Psychobiology of Transsexualism and Transgenderism (2014, ISBN 1-4408-3127-0), lk 42: "Sõna transseksuaalsus tutvustas Cauldwell (1949) ja muutis populaarseks Harry Benjamin (1966). [...] Sõna transsoolisus loodi John Oliveni poolt (1965) ning populariseeriti erinevate transsooliste inimeste poolt. [...]."
 22. Näiteks Virginia Prince kasutas sõna transsooline, et eristada ristriietujaid transeksuaalsetest inimestest (Matzner, Andrew (2004). "Prince, Virginia Charles (1913-2009)" (PDF). glbtqarchive.com. Vaadatud 22. juunil 2017.).
 23. "Sex -- Medical Definition". medilexicon.com.: määratleb bioloogilise soo bioloogilistee või füsioloogiliste omadustega, sotsiaalse soo psühholoogilisena.
 24. Nova A. Swanstrom (2006). DEVELOPING AND IMPLEMENTING A SCALE TO ASSESS ATTITUDES REGARDING TRANSSEXUALITY. Wilmington, North Carolina: University of North Carolina at Wilmington. Lk 1-7.
 25. R Polly, J Nicole, Understanding the transsexual patient: culturally sensitive care in emergency nursing practice, in the Advanced Emergency Nursing Journal (2011): "Transseksuaalsete inimeste poolt kasutatud terminoloogia on mitmekesine. Nagu eespool mainitud eelistavad paljud transseksuaalsed inimesed tähist transsooline või lihtsalt trans. Seda seetõttu, kuna see on kõikehõlmavam ja kannab vähem häbimärgistusi. On transsoolisi, kes lükkavad tagasi tähise transsooline. Seda seetõttu, kuna nad näevad transseksuaalsuses ravitavat kaasasündinud seisundit. Peale meditsiinilist või kirurgilist sekkumist elavad nad binaarsena kas naise või mehena ning ei pruugi enda muutust teistega jagada."
 26. A Swenson, Medical Care of the Transgender Patient, in Family Medicine (2014): "Osad transseksuaalsed inimesed ikka eelistavad tähist "transseksuaalsus" enda kirjeldamisel. Samas paljud transsoolised inimesed eelistavad tähist transsooline transseksuaalsuse asemel."
 27. GLAAD. "GLAAD Media Reference Guide - Transgender". GLAAD. Vaadatud 22. juunil 2017.
 28. Parker, Jerry (18. oktoober 1979). "Christine Recalls Life as Boy from the Bronx". Newsday/Winnipeg Free Press. Vaadatud 22. juunil 2017. Kui sa saad aru trans-soolistest, siis sa saad aru, et inimese sugu ei ole seotud tema voodipartneritega. See on seotud identiteediga.
 29. "News From California: 'Transgender'". Appeal-Democrat/Associate Press. 11. mai 1982. Lk A-10. Vaadatud 22. juunil 2017. ... ta kirjeldab inimesi, kes olid läbinud sellised operatsioonid kasutades sõna "transsooline", mitte "transseksuaalne". "Seksuaalsus on see, kellega sa magad, sugu aga see, kes sa oled."
 30. 30,0 30,1 "Fenway Health Glossary of Gender and Transgender Terms" (PDF). Jaanuar 2010. Lk 15. Vaadatud 22. juunil 2017.
 31. 31,0 31,1 Valentine, David. Imagining Transgender: An Ethnography of a Category, Duke University, 2007
 32. 32,0 32,1 Stryker, Susan. Introduction. In Stryker and S. Whittle (Eds.), The Transgender Studies Reader, New York: Routledge, 2006. 1–17
 33. Kelley Winters, "Gender Madness in American Psychiatry, essays from the struggle for dignity, 2008, p. 198. "Osa transseksuaalseid isikuid samastub laiema transsoolisuse kogukonnaga. Teised seda ei tee."
 34. Boyd, Hellen (27. juuli 2008). "The Umbrella". enGender. Vaadatud 22. juunil 2017. ... ainuke osa sookahesusest, mida me "tingimata" kahtluse alla seame, on arusaam, et inimestele on sünniga alati määratud õige pool binaarsusel. Ning kui sellel määramisel tekib viga, siis need inimesed ei vaja sümpaatiat või abi.