Transsoolisus

Allikas: Vikipeedia

Transsoolisus on inimese sooidentiteedi, soolise väljenduse või soolise käitumise mittevastavus tema bioloogilisele soole.[1][2][3][4] Katusemõistena hõlmab ta lisaks inimestele, kelle sooidentiteet on vastupidine nende biloogilisest soost (trans-mees ja trans-naine) ka inimesi, kes ei oma eksklusiivselt maskuliinset või feminiinset (genderqueer) identiteeti.[2][5][6] Osa definitsioone näevad transsoolisi inimesi kolmanda soona või hõlmavad inimesi, kes kuuluvad kolmandasse soosse.[7][8] Harvem kasutatakse mõistet väga laialt, et hõlmata transvestiidid olenemata nende sooidentiteedist.[9]

Transsoolisus ja transseksuaalsus ei ole sünonüümid. Transseksuaalsus "viitab inimesele kelle sooidentiteet on erinev nende bioloogilisest soost ja kes soovivad läbi teha muutust mehest naiseks või naisest meheks."[10] See tähendab, et transsooline inimene võib olla transseksuaal, aga ei pea olema. Arvestama peab seda, et transsoolisus (ega ka transseksuaalsus) ei ole kuidagi seotud seksuaalse orientatsiooniga.[11] Transsoolised inimesed võivad end identifitseerida hetero-, bi-, homo-või aseksuaalina. Samuti võivad nad leida, et tavaliselt kasutatavad seksuaalse orientatsiooni mõisted on nende jaoks kas ebatäpsed või kasutamatud. Termin transsoolisus eristub ka intersoolisusest, mis kirjeldab inimesi, kes on sündinud sootunnustega "mis ei sobitu tüüpilisse binaarsesse arusaama mehe või naise kehadest."[12]

Transsooliseks sobivuseks nimetatakse määra, kuivõrd inimene tunneb enda väljanägemist autentselt ja ehedalt ning aktsepteerib seda identiteeti.[13] Paljud transsoolised inimesed kogevad soolist düsfooriat ehk soolise identiteedi häiret. Osa neist otsib meditsiinilist abi nagu hormoonravi, sookorrigeerimine või psühhoteraapia.[14] Samas tuleb arvestada, et kõik transsoolised inimesed ei soovi meditsiinilist abi ning osa ei saa seda endale rahalistel või meditsiinilistel põhjustel lubada.[14][15]

Enamusi transsoolisi inimesi diskrimineeritakse juurdepääsul tööle,[16] avalikes majutusasutustes[17] ning meditsiinis.[18] Transsoolised ei ole paljudes kohtades õiguslikult kaitstud diskrimineerimise eest.[19]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Terry Altilio, Shirley Otis-Green (2011). Oxford Textbook of Palliative Social Work. Oxford University Press. p. 380. ISBN 0199838275. Vaadatud 12. mai 2017. "Transsoolisus on katusemõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet ja/või sooline eneseväljendus erineb nende bioloogilisest soost, mis määrati neile pärast sündi. (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation [GLAAD], 2007)." 
 2. 2,0 2,1 Craig J. Forsyth, Heith Copes (2014). Encyclopedia of Social Deviance. Sage Publications. p. 740. ISBN 1483364690. Vaadatud 12. aprill 2016. "Transsoolisus on katusemõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet, sooline eneseväljendus ja/või käitumine erineb sellest, mida on kultuuriliselt seotud selle bioloogilise sooga, mis määrati neile sündides." 
 3. Marla Berg-Weger (2016). Social Work and Social Welfare: An Invitation. Routledge. p. 229. ISBN 1317592026. Vaadatud 13. mai 2017. "Transsoolisus. Katusemõiste, mis kirjeldab inimesi, kelle sooline identiteet või sooline eneseväljendus erineb ootustest, mis on seotud soo määramisega sünni hetkel." 
 4. Eesti LGBT Ühing. "Soovitusi sõnakasutuseks". Kasutatud 12. mai 2017.
 5. Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. "GLAAD Media Reference Guide – Transgender glossary of terms", "GLAAD", USA, May 2010. Retrieved 2011-02-24. "Katusemõiste inimeste kohta, kelle sooidentiteet ja/või sooline eneseväljendus erineb sellest, mida tüüpiliselt seostatakse bioloogilise sooga, mis määrati neile peale sündi."
 6. B Bilodeau, Beyond the gender binary: A case study of two transgender students at a Midwestern research university, in the Journal of Gay & Lesbian Issues in Education (2005): "Aga Jordan ja Nick esindasid transsoolise kogukonna osa, mis on suuresti tähelepanuta jäänud transsoolisuse [...] uuringutes - isikud, kes väljendavad mitte-binaarset sugu.
 7. Susan Stryker, Stephen Whittle, The Transgender Studies Reader (ISBN 1-135-39884-4), page 666: "Autorid märgivad, et sotsiaalteaduslikus kirjanduses on asendatud või sulatatud mõisted "kolmas sugu" mõistega "transsooline".
 8. Joan C. Chrisler, Donald R. McCreary, Handbook of Gender Research in Psychology, volume 1 (2010, ISBN 1-4419-1465-X), page 486: "Transsoolisus on lai termin, mida iseloomustab väljakutse traditsioonilistele soorollidele ja sooidentiteetidele. [...] Näiteks osad kultuurid määratlevad transsoolisi isikuid kolmanda soona. Selleläbi käsitlevad nad fenomeni normatiivsena."
 9. Reisner, Sari L.; Conron, Kerith; Mimiaga, Matthew J.; Haneuse, Sebastien et al. (2014). "Comparing in-person and online survey respondents in the US National Transgender Discrimination Survey: implications for transgender health research". LGBT Health 1 (2): 98–106. doi:10.1089/lgbt.2013.0018. "Transsoolisus defineeriti laialt, et hõlmata nii neid, kes on üleminekul ühest soost teise, kui ka neid, kes ei vali sotsiaalselt-, meditsiiniliselt- või õiguslikult täielikku üleminekut. Nende alla kuuluvad ristriietujad, inimesed, kes nimetavad end genderqueer'iks, androgüüniks ja..." 
 10. Viitamistõrge: Vigane <ref>-silt. Viite nimega :0 tekst puudub.
 11. "Sexual orientation, homosexuality and bisexuality". American Psychological Association. Vaadatud 12. mai 2017. 
 12. "Free & Equal Campaign Fact Sheet: Intersex". Ühinenud Rahvaste Organisatsioon ÜRO Inimõiguste Ülemvoliniku Amet. 2015. Vaadatud 12. mai 2017. 
 13. Kozee, H. B.; Tylka, T. L.; Bauerband, L. A. (2012). "Measuring transgender individuals' comfort with gender identity and appearance: Development and validation of the Transgender Congruence Scale". Psychology of Women Quarterly 36: 179–196. doi:10.1177/0361684312442161. 
 14. 14,0 14,1 Victoria Maizes, Integrative Women's Health (2015, ISBN 0190214805), page 745: "Paljud transsoolised inimesed kogevad sooidentiteedihäiret - kannatust, mis tuleneb bioloogilise soo ja kogetud soo vahelisest ebakõlast. (American Psychiatric Association, 2013). Sooidentiteedihäire ravi, mida loetakse väga tõhusaks, on füüsilised, meditsiinilised ja/või kirurgilised ravid. [...] Osa [transsoolisi inimesi] võib valida, et nad ei lähe üleminekule üldse."
 15. "Understanding Transgender People FAQ". National Center for Transgender Equality. 1. mai 2009. Vaadatud 12. mai 2017. 
 16. Lombardi, Emilia L.; Anne Wilchins, Riki; Priesing, Dana; Malouf, Diana. "Gender Violence: Transgender Experiences with Violence and Discrimination". Journal of Homosexuality 42 (1): 89–101. doi:10.1300/J082v42n01_05. 
 17. Gay and Lesbian Alliance Against Defamation. "Groundbreaking Report Reflects Persistent Discrimination Against Transgender Community", GLAAD, USA, February 4, 2011. Retrieved 2011-02-24.
 18. Judith Bradford, Sari L. Reisner, Julie A. Honnold, Jessica Xavier, Experiences of Transgender-Related Discrimination and Implications for Health: Results From the Virginia Transgender Health Initiative Study, American Journal of Public Health, volume 103, issue 10 (October 2013)
 19. Whittle, Stephen. "Respect and Equality: Transsexual and Transgender Rights." Routledge-Cavendish, 2002.