Riigikantselei

Allikas: Vikipeedia

Riigikantselei


Riigikantselei
Moodustatud
Peakorter Tallinn
Asukoht Stenbocki maja, Rahukohtu tänav 3, 15161 Tallinn
Piirkond Eesti Vabariik
Juhtkond Riigisekretär Heiki Loot
Veebileht Riigikantselei

Riigikantselei on Eesti Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, mille eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning aidata tagada head riigivalitsemist[1].

Riigikantselei on aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ja peaministri ees. Riigikantseleid juhib riigisekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister oma korraldusega.[1]

Riigikantselei ülesanded:

 • toetab valitsuse töö planeerimist, koostab valitsuse tegevusprogrammi ja koordineerib selle elluviimist;
 • valmistab ette ja korraldab valitsuse istungeid ja kabinetinõupidamisi;
 • tagab valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja teistele seadustele vastavuse;
 • koordineerib Eesti seisukohtade kujundamist ning nõustab ja toetab peaministrit Euroopa Liidu asjades;
 • korraldab valitsuse ja peaministri avalikke suhteid ning Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust;
 • nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes ja korraldab valitsuse julgeolekukomisjoni tööd;
 • nõustab ja toetab peaministrit Teadus- ja Arendusnõukogu töö juhtimisel;
 • korraldab avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist, valikut ja arendamist.[1]

Riigikantselei korraldab ka riigi ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat ning täidab seaduste või muude õigusaktidega talle pandud teisi ülesandeid.[1]

Organisatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

 • Peaministri büroo, mis nõustab ja toetab peaministrit. Peaministri büroo koosseisu kuuluvad peaministri nõunikud ja abid, kes nimetatakse ametisse peaministri volituste ajaks.
 • Strateegiabüroo, mille ülesandeks on Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamine, valitsuse tegevusprogrammi, riigi konkurentsivõime tõstmise ning säästva ja jätkusuutliku arengu strateegiliste arengukavade koostamise ja elluviimise koordineerimine.
 • Istungiosakond, mis tagab Vabariigi Valitsuse istungite ja nõupidamiste ettevalmistamise ja korraldamise ning Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja peaministri poolt ministritele antud ülesannete täitmise järelevalve.
 • Õigusloomeosakond, mis tagab Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõude põhiseadusele ja seadustele vastavuse.
 • Euroopa Liidu sekretariaat, mille ülesanne on Euroopa Liidu asjades Eesti seisukohtade kujundamise ja Euroopa Liidu õigusaktide ülevõtmise koordineerimine ning peaministri nõustamine ja toetamine Euroopa Liidu asjades ja Euroopa Ülemkogu kohtumiste ettevalmistamisel.
 • Valitsuse kommunikatsioonibüroo, mis korraldab Vabariigi Valitsuse ja peaministri suhteid avalikkusega, koordineerib valitsuskommunikatsiooni, kaasamise ja avalikkuse hädaolukorras teavitamise arendamist ning Eesti avalikkusele suunatud Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust. Valitsuse kommunikatsioonibüroo korraldab ka riigi- ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat.
 • Julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo, mis nõustab peaministrit riigi julgeoleku küsimustes ning korraldab Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni asjaajamist.
 • Tippjuhtide kompetentsikeskus, mis tegeleb avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku ja arendamisega.

Riigikantselei tugiüksused

 • Protokolliosakond, mis tagab peaministri protokollialase teenindamise ja Riigikantselei protokollitöö korraldamise.
 • Personaliosakond, mis tagab Riigikantselei personalitöö korraldamise.
 • Rahandusosakond, mis tagab Riigikantselei ja Riigikantselei haldusala eelarvestamise ja Riigikantselei finantsarvestuse korraldamise ning suunab raamatupidamisarvestust Riigikantselei haldusalas.
 • Asjaajamise osakond, mis tagab Riigikantselei asjaajamise korraldamise ja õigusalase teenindamise ning teabe avalikustamise ja isikuandmete kaitse nõuete täitmise Riigikantseleis.
 • Infosüsteemide osakond, mis tagab Vabariigi Valitsuse, peaministri ja Riigikantselei ülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide arendamise ja hooldamise.
 • Majandusosakond, mis tagab Riigikantselei valitsemisel oleva riigivara haldamise ja hooldamise ning muude osakonna põhimääruses sätestatud tugiteenuste osutamise.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]