Mine sisu juurde

Haldus

Allikas: Vikipeedia

Haldus ehk haldamine on kõige levinumas tähenduses riigi funktsioonide teostamise vorm (siinjuures kasutatakse ka terminit "avalik haldus"), s.o riigiasutustuste (näiteks ministeeriumid) tegevus seaduse alusel ja nende täitmiseks.

Juriidilises tähenduses on haldus organisatsiooniliste toimingute sooritamine inimeste ühises tegevuses seatud eesmärkide saavutamiseks. Haldamine eeldab allumist ühtsele tahtele (autoriteedile, võimule) ja seda teostatakse organisatsioonilistes suhetes.