Ordoviitsium

Allikas: Vikipeedia
Ajastu Ajastik
järgnev järgnev
P
A
L
E
O
S
O
I
K
U
M
Perm Loping
Guadalup
Cisural
Karbon Pennsylvania
Mississippi
Devon Ülem-Devon
Kesk-Devon
Alam-Devon
Silur Přidoli
Ludlow
Wenlock
Llandovery
Ordoviitsium Ülem-Ordoviitsium
Kesk-Ordoviitsium
Alam-Ordoviitsium
Kambrium Furong
Kolmas ajastik
Teine ajastik
Terre-Neuve
eelnev

Ordoviitsium on kronostratigraafiline üksus (ladestu) ja geokronoloogiline üksus (ajastu). Ordoviitsium vastab ajavahemikule 488–443 miljonit aastat tagasi.

Ordoviitsiumi avamusala on kujutatud halli värviga.

Ordoviitsiumile eelneb kambrium ja järgneb silur. Ordoviitsiumi ajastu kuulub paleosoikumi aegkonda ja fanerosoikumi eooni.

Ordoviitsium on ajavahemik Maa ajaloos, kuid samuti ka kivimkompleks, mis on selle ajastu jooksul moodustunud. Seepärast räägitaksegi ordoviitsiumi ajastust ja ladestust. Nimi pärineb tänase Suurbritannia aladel elanud keldi hõimu ladinakeelsest nimest ordovices.

Kuni 1879. aastani käsitleti ordoviitsiumi siluri ladestu osana.

Ordoviitsiumi ajastul jätkus kambriumis alguse saanud Kaledoonia kurrutus, mille käigus tekkis näiteks Skandinaavia mäestik. Aktiivse vulkanismiga paistsid silma tänapäeva Austraalia idaosa ja Uurali mäestiku alad.

Kliima[muuda | muuda lähteteksti]

Suurt osa ordoviitsiumi esimesest poolest iseloomustab ulatuslik transgressioon (mere pealetung), teist poolt aga vastupidi regressioon. See on seotud ordoviitsiumi lõpu jäätumise ehk Gondwana jäätumisega, mille tekke põhjuseks või vähemalt soodustavaks asjaoluks oli mandri (tänapäeva Aafrika) asumine lõunapoolusel, mistõttu oli võimalik ulatusliku jääkilbi moodustumine. Suuremat osa ordoviitsiumist, väljaarvatud hilisordoviitsium, võib võib nimetada kasvuhooneperioodiks, valitsesid praegustest tunduvalt soojemad klimaatilised olud.

Elustik[muuda | muuda lähteteksti]

Ordoviitsiumi käigus kujunes välja paleosoiline fauna, mille häving saabus permi lõpu väljasuremisega, mis on läbi aegade suurim väljasuremissündmus Maal. Ka Gondwana jäätumisega on seotud väljasuremissündmus. Hukkus 70–80% liikidest ja 22% selgrootute sugukondadest. Tüüpiliselt väljasuremissündmustele asendusid provintsiaalsed ookeanilised faunad kosmopoliitsetega.

Ordoviitsiumi stratigraafia[muuda | muuda lähteteksti]

Ordoviitsiumi stratigraafia aluseks on Rahvusvahelise Stratigraafiakomisjoni poolt välja töötatud Ordoviitsiumi stratigraafiline skeem. Selles jagatakse Ordoviitsiumit järgmiselt:

Ordoviitsiumi stratigraafia
Ladestu Ladestik Lade Ladestik Eestis Lade Eestis
Ordoviitsium Ülem-Ordoviitsium Hirnanti lade Harju ladestik Porkuni lade
Katy lade Pirgu lade
Vormsi lade
Nabala lade
Viru ladestik Rakvere lade
Oandu lade
Sandby lade Keila lade
Haljala lade
Kukruse lade
Kesk-Ordoviitsium Darriwili lade Uhaku lade
Lasnamäe lade
Aseri lade
Ölandi ladestik Kunda lade
Dapingi lade Volhovi lade
Alam-Ordoviitsium Flo lade Billingeni lade
Hunnebergi lade
Tremadoci lade Varangu lade
Pakerordi lade

Lisaks üldisele stratigraafilisele skeemile on kasutusel veel mitmed regionaalsed stratigraafiasüsteemid. Nende seas on lisaks Eestis kehtiv Baltoskandia regionaalsele stratigraafilisele süsteemile veel Suurbritannia, Siberi, Põhja-Ameerika, Austraalia, Hiina ja Vahemere&Põhja-Gondwana regionaalsed stratigraafilised skeemid.[1]

Ordoviitsiumi regionaalsete lademete omavahelised seosed
Ladestik Lade Ladestik Suurbritannias Lade Suurbritannias Ladestik Põhja-Ameerikas Lade Põhja-Ameerikas Ladestik Austraalias Lade Austraalias Ladestik Hiinas Lade Hiinas
Ülem-Ordoviitsium Hirnanti lade Ashgilli ladestik Hirnanti lade Cincinnati ladestik Gamachi lade Ülemine ladestik Bolinda lade Ülemine ladestik Hirnanti lade
Katy lade Rawthey lade Richmondi lade Chientangkiangi lade
Cautley lade Maysville lade Eastoni lade Neichiashani lade
Pusgilli lade Edeni lade
Caradoci ladestik Streffordi lade Mohawki ladestik Chatfieldi lade
Cheney lade
Sandby lade Burrelli lade Turini lade Gisborne lade
Aureluci lade Whiterocki ladestik Chazy lade
Kesk-Ordoviitsium Darriwili lade Llanviri ladestik Llandeili lade Keskmine ladestik Darriwili lade Keskmine ladestik Darriwili lade
Abereiddy lade määratlemata
Dapingi lade Arenigi ladestik Fenni lade Alumine ladestik Yapeeni lade Dapingi lade
Whitlandi lade Rangeri lade Castlemaine lade
Ibexi ladestik Black Hillsi lade Chewtoni lade
Bendigo lade
Alam-Ordoviitsium Flo lade Moriduni lade Tule lade Lancefieldi lade Alumine ladestik Flo lade
Tremadoci lade Tremadoci ladestik Migneinti lade Stairsi lade Tremadoci lade
Cressage lade Skullrocki lade

Ordoviitsiumi fossiile[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti[muuda | muuda lähteteksti]

Ordoviitsiumi ladestu avamusala hõlmab Põhja-Eestit, v.a klindiesineala. Ladestu levialahõlmab aga suuremat osa Eestist, v.a Mõniste kerkepealne osa ja klindiesine. Ordoviitsiumi setenditemaksimaalne paksus Eestialal on 180 meetrit (Kesk-Eestis). Eesti ordoviitsiumi ladestu lasub kambriumi setendeil. Ordoviitsiumil lasuvad aga siluri-, devoni-või kvaternaari-aegsedsetendid. Ordoviitsium jaotatakse kolmeks ladestikuks, mis omakorda jaotuvad kaheksateistkümneks lademeks. Enamiku ordoviitsiumi regionaalsete lademetestratotüübidpaiknevad Eestis. Eraldatakse ka hulk kihistuid, kihistikkeja kihteehk litostratigraafilisi üksusi, mille piirid ei pea langema kokku kronostratigraafiliste üksuste piiridega. Ordoviitsiumi lademete väljaeraldajaiks või nimede autoriks on enamasti Friedrich Schmidtvõi Hendrik Bekker. Eesti ordoviitsiumi ladestu koosneb peamiselt karbonaatseist kivimeist, millest tähtsamad on lubjakivid, aga peale nende on ka merglit, dolomiiti ja liivalubjakivi. Terrigeenseist setteiston liivakivija aleuroliiti. Ordoviitsiumi ladestus on ka fosforiiti, argilliitija savi. Ordoviitsiumi ladestu Kukruse lademeson Eesti tähtsaim maavarakukersiitehk põlevkivi. Peale kukersiidi on ordoviitsiumi ladestu maavaradeks ka graptoliitargilliit(ebasoovitatav, kuid laialt levinud on nimetus diktüoneemakilt), karbonaatkivimid ehk rahvapäraselt paekivija põhjavesi. Karbonaatkivimite lahustumisegaon seotud karstinähtusedKostiveres, Uhakul, Tuhalasja mujal. Eesti ala ehk Baltika ürgmanneroli ordoviitsiumis lõunapoolkerakeskmistel ja madalatel laiustel. Ordoviitsiumi kivimid, eriti lubjakivid, sisaldavad ohtralt kivistisi. Nendeks on korallid, käsijalgsed, trilobiidid, limused, mikrokivistisedjne.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti ordoviitsiumi stratigraafiline skeem
Ladestu Ladestik Lade kivimiline koostis avamusel paksus
järgnev
Ordoviitsium Ülem-Ordoviitsium Porkuni lubjakivi, dolomiit 4...15 m
Pirgu lubjakivi 17...70 m
Vormsi lubjakivi 2...22 m
Nabala lubjakivi 2...35 m
Rakvere lubjakivi 2...28 m
Oandu lubjakivi 0...6 m
Keila mergel, lubjakivi 3...32 m
Haljala lubjakivi 2...14 m
Kukruse lubjakivi, kukersiit 4...25 m
Kesk-Ordoviitsium Uhaku lubjakivi, mergel 5...25 m
Lasnamäe lubjakivi, dolomiit 3...15 m
Aseri lubjakivi 0,1...7 m
Kunda lubjakivi, lubiliivakivi 0,1...15 m
Volhovi lubjakivi, dolomiit 0...21 m
Alam-Ordoviitsium Billingeni glaukoniitaleuroliit 0...1 m
Hunnebergi glaukoniitliivakivi, aleuroliit 0,5...2 m
Varangu savi, argilliit 4...25 m
Pakerordi liivakivi, argilliit 4...25 m
eelnev
  1. Ordoviitsiumi stratigraafia Rahvusvahelise stratigraafiakomisjoni Ordoviitsiumi alamkomisjoni lehel