Mergel

Allikas: Vikipeedia

Mergel on peamiselt kaltsiumkarbonaati ja savimineraale sisaldav settekivim.

Teisitiöelduna on mergel savikas lubjakivi või lubjakivi, mida liiga suure savisisalduse tõttu enam lubjakiviks ei peeta.

Mergel on pehme muldjas, enamasti hallikat või sinakat värvi kivim. Savisisaldus on reeglina 35...65%. Kaltsiumkarbonaat on mergli koostises enamasti mineraal kaltsiidina. Kui valdavaks karbonaatseks mineraaliks oleks kaltsiidi asemel dolomiit, nimetataks vastavat kivimit mergli asemel domeriidiks (dolomiit+mergel).

Mergel on kas järvelise või merelise tekkega savi- ja lubimuda kivistumise produkt.

Merglit kasutatakse näiteks kaltsiumivaeste muldade lupjamiseks.