Mine sisu juurde

Maateaduste mõisteid (S)

Allikas: Vikipeedia

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad S-tähega.

Saale jäätumine
saar
saarestik
saarkaar
saarkõrgustik
saarmägi
saarsilikaadid
sademed
sademete hulk
sadul (geoloogia)
Sahara jäätumine
Sakala staadium
sakalaviit
salajõgi
Salaspilsi lade
salm
salpeeter
sals
saltatsioon
samaariumi-neodüümi meetodisotoopmeetod, mis põhineb samaariumi isotoobi 147Sm α-lagunemisel neodüümiumi isotoobiks 143Nd
samakõrgusjoon
samarõhujoon
samasajujoon
samasügavusjoon
sammalloomad
samuum
San Andrease murrang
sanakiit
Sandby lade
sandur
sanidiin
sanidiniidifaatsies
santoriniit
santoriniit (andesiit)
sanukiit
sapropeel
sapropeliit
sarder
sarvkivi
saurus
savann
savivaldavalt savimineraalidest koosnev sete
savifaatsies
savikiltmuda ja savi diageneesil tekkinud settekivim
savikivim
savikivimid
savikõrb
saviliiv
savimineraalidmineraalid, mille terasuurus on alla 4 μm
savistumine
sedimentatsioon (geoloogia)protsesside kogum, mis hõlmab kivimite murenemist, setete transporti, settimist ja settekivimite moodustumist
sedimentogenees
sedimentoloogiateadusharu, mis käsitleb sedimentatsiooni
segameteoriit
seismilised lainedlained, mis levivad Maa sisemuses või piki selle pinda
seismilised pinnalained
seismilisus
seismogramm
seismoloogiateadusharu, mis uurib maavärinaid ja Maa siseehitust, kasutades selleks nii looduslikke kui ka tehislikke seismilisi laineid
seismomeeterinstrument, millega mõõdetakse seismilisi laineid
seismomeetria
seisuveekogu
sekretsioon (geoloogia)
sekundaarne sooldumine
sekundaarne struktuur
seleniit
selenograafia
selenoloogia
seli
seljak
seljandik
SEM
septembri keskmine õhutemperatuur
serak
seritsiitkilt
serpentiin (mineraal)on magneesiumi ja rauda sisaldavatest sekundaarsetest silikaatsetest mineraalidest koosnev mineraalirühm
seteenamasti tahke fragment murenenud kivimist, mis on tuule, vooluvee vms poolt kantud ja setitatud kihiliste setetena
setend
setete diagenees
setete pikiränne
setete ristiränne
setete ränne
setete transport
sette kuhjumine
settebassein
settekivim
settekompleks
setteline bretša
setteline tekstuur
settelünkkatkestus setete ladestumises või ajavahemik, mille jooksul settinud setted või neist moodustunud settekivimid pole säilinud
settetransporttuule, voolava vee vms loodusliku teguri poolt teostatud setteosakeste ümberpaigutamine
settevool
settimine (geoloogia)
settimise kiirus
sfaagnumiturvas
sfaleriit
sfäärul
sialliitne murenemine
Sider
sideriit
Signori-Lippsi efekt
siidiläige
siirdemoone
siirdeveed
silekalju
silikaadid (mineraloogia)mineraalid, mille kristallstruktuur sisaldab ränioksiidi tetraeedrit
sillplaatjas intrusioon, mis on paralleelne moondekivimite kildalisuse või settekivimite kihilisusega, millesse ta on tunginud
sillimaniit
silm
silmis-gneiss
Silur
Siluri klint
singelsilikaadid
singelstruktuur
sinikildafaatsies
sinikiltkildaline moondekivim, mis koosneb peamiselt glaukofaanist ning tekkis kõrge rõhu, kuid suhteliselt madala temperatuuri tingimusis basaltse lähtekivimi moondumisel
sinisavi
siroko
Sise-Eesti kliimavaldkond
sisetuum
siseveed
siseveekogu
sise-äravooluala
sisseuhtehorisont
skapoliit
skarn
skolekodondid
skäär
skäärrannik
S-laine
smaragd
Smithi reegel
smitsoniit
Snetnaya Gora alamlade
sodaliit
soe front
solaarkonstant
solfataarväävlirikkaid gaase eraldav fumarool
solifluktsioon
solonets
somma
sooökosüsteem, kus liigniiskuse ja hapnikuvaeguse tingimustes jääb osa taimejäänuseid lagunemata ning ladestub turbana
soogaas
soojarekord
soojusmoone
soojusvöö
soolajärv
soolak
soolakas vesi
soolakuppel
sooldumine
soolsusvees lahustunud soolade hulk
soomets
soomuld
soone hari
soostunud mets
soon (geoloogia)
soonbretša
soonintrusioon
soonkivim
sooraud
soostik
soostumine
soostunud ala
soot
soovesi
sopka
sorteeritus
sorteerituse tegur
speleoloogia
speleoteem
spinell
spinelli seadus
spodumeen
spreeding
stalagmiitkoopa laest tilkuva vee aurumisel koopa põrandale tekkinud kuhikukujuline tilkekivi
stalaktiitkoopa laest allarippuv tilkekivi
Stather
stauroliidi seadus
stauroliit
stegosaurus
Steno seadus
stepp
stibniit
stokk
stoll
stratigraafiageoloogia haru, mis uurib maakoort moodustavate kivimkehade ruumilist levikut ja neid kujundanud sündmuste ajalist järgnevust
stratigraafiline järjestus
stratigraafiline korrelatsioonläbilõigete rööbistamine sarnaste üksuste vastavusse seadmise kaudu
stratigraafiline liigestaminesarnaste omadustega lõikude eristamine üksikus läbilõikes
stratigraafiline läbilõige
stratigraafiline lünk -
stratopaus
stratosfäär
stratotüüp
stromatoliidid
stromatopoorid
struktuurigeoloogia
struktuurikorrus
subatlantiline kliimastaadium
subboreaalne kliimastaadium
subduktsioonookeanilise maakooreploki sukeldumine vahevöösse
subfossiil
subkontinent
sudu
sufosioon
suhteline kõrgus
suhteline vanus
suhtelise vanuse määramine
suhteline õhuniiskus
suir
suitsukvarts
sulailm
sulak
suldeniit
suletis
suletis (purskekivimis)
suletiste printsiipgeoloogiline seaduspärasus, mille kohaselt saavad kivimi koostises esineda vaid vanema kivimi fragmendid
sulfaadid (mineraloogia)
sulfiidsed mineraalid
sulglohk
sulgpilved
superpositsiooniprintsiip
suspensioon
suubumisjärv
suue
suunatud tekstuur
suur magmaprovints
suur põiksus
Suure rahvasterändamise aja kliimapessimum
suurvee pulsi kontseptsioon
suurvesi
suusakujulised kiudpilved
svekofenni kurrutus
sõmerlumi
säilunud struktuur
sälkorg
sängifaatsies
sängilooge
sängimeander
sängorg
söebasseinbassein, mis sisaldab kaevandamisväärses koguses kivisütt
söll
südamikpuurimine
süeniit
süeviit
sülvaniit
sülviin
sümmeetriaelement
sümmeetrialiik
sümmeetriaoperatsioon
sümmeetriatasand
sümmeetriatelg
sündmus (geoloogia)
sünekliissuure ulatusega, nõgus platvormse aluskorra struktuur
süngenees
süngeneetiline konkretsioon
süngooniasarnaste sümmeetriaelementide, kristallograafiliste telgede ning nendevaheliste nurkadega kristallide klass
sünklinaal
sünklinaalimurrang
sünklinoorium
süsinikdioksiid
süsinikuringe
süvahoovus
süvaintrusioon
süvakivim
süvameresete
süvamoone
süvamurrang
süvasäng
süvavahevöö
süvavee savi
süvikpiklik sügav subduktsioonivööndiga seotud negatiivne pinnavorm ookeani põhjas