Mine sisu juurde

Sooldumine

Allikas: Vikipeedia
Sooldumine Colorado osariigis

Sooldumine on mullas toimuv protsess, mis esineb palava ja kuiva kliimaga aladel. Et aurumine on nendes piirkondades intensiivne ja mulla läbiuhtumine toimub väga harva või ei toimu üldse, sisaldavad mullad rohkelt vees lahustuvaid soolasid. Soolane põhjavesi liigub kapillaaride kaudu üles, vesi aurab ja soolad jäävad kirmena või kihina maapinnale. Tekkivad solontšakid, mis on levinud kõige sagedamini kõrbetes ja poolkõrbetes, kohati ka parasvöötme rohtlades.

Sooldumine korrapäratul niisutamisel
1. Niisutamisel imbub vesi maasse ja lahustab soola.
2. Päikesesoojuse mõjul aurub vesi maapinnalt. Kapillaarjõu mõjul tõuseb lahustatud soolaga vesi maapinnani.
3. Sool jääb maapinnale.
a: sool
b: soola liikumistee
c: vee liikumistee
d: kuiv maapind
e: niisutatud maapind

Muldade korrapäratu niisutamise korral võib toimuda nende sekundaarne sooldumine. Üleliigse niisutamise puhul tõuseb põhjaveetase ning intensiivse aurumise tõttu tõusevad maapinnale vees lahustunud soolad. Vesi aurustub ja soolad jäävad maapinnale.

Sooldumise vältimiseks tuleb mulda korrapäraselt niisutada. Sooldumise likvideerimiseks on vaja muld suure koguse veega läbi uhta.