Maateaduste mõisteid (H)

Allikas: Vikipeedia

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad H-tähega.


haabitus
Haanja staadium
hadaal
Hadaikummitteametlik kronostratigraafiline üksus, mis vastab ajavahemikule Maa tekkest kuni 3800 Ma
Hadley rakk
hajumisoreool
hajutatud element
haldjajuuksedhärmatis, mis tekib hallitusseene Exidiopsis effusa osalusel
haliit
Haljala lade
hall
hallmuld
halluasiit
halo
halogeniidid
hammaada
hantelsilikaadid
hapestumine
hapnik
hapnikuringe
happeline kivimtardkivim, mis koosneb vähemalt 66% ränidioksiidist
happevihmsademed, mille pH on madalam kui 5
hargsoon
hari (geoloogia)
harmattan
haudmik
hedenbergiit
heeliumi meetod
heilandiit
heksagonaalne süngooniasüngoonia, mille iseloomulikuks tunnuseks on üks kolmandat või kuuendat järku sümmeetriatelg, mis on risti tasandiga, mille moodustavad kolm võrdse pikkusega telge mille vahel on 120° nurk
heletaiga
heliotroop
heljum
helkivad ööpilved
hematiit
hemimorfiid
hertsüünia kurrutus
hiidkraater
hiidmannergeoloogilises minevikus eksisteerinud mitmest tänapäevasest mandrist koosnenud manner
hiidrahe
hiidrahn
hiiukirn
Hilis-Devon
Hilis-Juura
hilisjääaeg
Hilis-Ordoviitsium
Hilis-Triias
Hirnanti lade
Holantarktis
Holarktis
Holotseen
Holsteini meri
Holsteini jäävaheaeg
hooglumi
hooglörts
hoogvihm
hoovus
horisont
horisont (geoloogia)
hornblendiit
humifitseerumine
humiidne kliima
humiinained
Hunnebergi lade
Huroni jäätumine
huumus
huumushorisontenim humifitseerunud orgaanilist ainet sisaldav mullahorisont
hõbe
hõbekloriid
häil
Häme daikiparvSoome aluskorras paiknev aluselise koostisega daikiparv
Härma kihistik
härmatis
hüdratiseerumine
hüdroakustika
hüdrogeokeemia
hüdrogeoloogia
hüdrograaf
hüdrograafia
hüdroisohüps
hüdrokeemia
hüdroksiidid (mineraloogia)
hüdrolakoliit
hüdroloogia
hüdroloogiline aasta
hüdroloogiline tsükkel
hüdromeetria
hüdrosfäär
hüdroterm
hüdrotermaalne moone
hüdrotermaalne soon
hüdrovilk
hügromeeter
hügroskoopsusvesi
hüpabüssaalne kivim
hüpergenees
hüpersteen
hüpidiomorfne mineraal
hüpotsenter