Euroopa Liidu ametid

Allikas: Vikipeedia

Euroopa Liidu ametid on Euroopa Liidu institutsioonidest eraldi seisvad Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutused. Ametid luuakse teatud ülesannete täitmiseks ja iga amet moodustab omaette juriidilise isiku. Mõne asutuse eesmärk on töötada teatud valdkondades välja teaduslikku ja tehnilist oskusteavet. Teised ametid aga koondavad eri huvigruppe, et hõlbustada dialoogi nii Euroopa tasandil kui ka üldisemal rahvusvahelisel tasandil.

Euroopa Liidu enam kui 40 ametit on jaotatud nelja rühma: detsentraliseeritud ametid, rakendusametid, Euratomi ametid ja sõltumatud asutused.[1]

Praegused ametid[muuda | muuda lähteteksti]

Detsentraliseeritud ametid[muuda | muuda lähteteksti]

Erinevatele valdkondadele spetsialiseerunud Euroopa Liidu ametid on loodud selleks, et nõustada institutsioone ja liikmesriike valdkondades, mis mõjutavad kõiki liidu elanikke.[2] Teenuseid, informatsiooni ja teadmisi pakkuvad ametid asuvad üle kogu Euroopa Liidu. 2015. aastal moodustas kõigi 44 detsentraliseeritud ameti eelarve kokku vähem kui 0,8% Euroopa Liidu eelarvest. 2016. aastal oli ametites kokku umbes 5500 töötajat.[3]

Ametlik nimi Lühend Asukoht Liikmesriik Rajatud Liikmed ja vaatlejad
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur EU-OSHA Bilbao Hispaania 1994 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[4]
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop Thessaloníki Kreeka 1975 Liikmed: EL-i liikmesriigid
Vaatlejad: Island, Norra[5]
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond EUROFOUND Dublin Iirimaa 1975 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon
Vaatlejad: Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon[6]
Euroopa Keskkonnaamet EEA Kopenhaagen Taani 1994 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits, Türgi[7]
Koostööd tegevad riigid: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut EIT Budapest Ungari 2010 Liikmed: EL-i liikmesriigid
Euroopa Koolitusfond ETF Torino Itaalia 1994 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[8]
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus EMCDDA Lissabon Portugal 1993 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Norra
Vaatlejad: Türgi[9]
Euroopa Ravimiamet EMA London (1995–2019)[10]
Amsterdam (2019–)
Suurbritannia (1995–2019)
Holland (2019–)
1995 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament
Vaatlejad: Island, Liechtenstein, Norra[11]
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
(varem: Siseturu Ühtlustamise Amet)
EUIPO
(Varem: OHIM)
Alicante Hispaania 1999 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[12]
Ühenduse Sordiamet CPVO Angers Prantsusmaa 1994 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[13]
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus CdT Luxembourg Luksemburg 1994 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[14]
Euroopa Toiduohutusamet EFSA Parma Itaalia 2002 Liikmed: EL-i liikmesriigid
Vaatlejad: Euroopa Komisjon, Island, Norra, Šveits
Euroopa Meresõiduohutuse Amet EMSA Lissabon Portugal 2002 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Island, Norra[15]
Euroopa Lennundusohutusamet EASA Köln Saksamaa 2003 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Island, Liechtenstein, Norra, Šveits[16]
Vaatlejad: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Põhja-Makedoonia, Montenegro, Serbia, ÜRO Kosovo missioon[17]
Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet ENISA Irákleio Kreeka 2005 Liikmed: EL-i liikmesriigid[18]
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ECDC Stockholm Rootsi 2005 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament
Vaatlejad: Island, Liechtenstein, Norra[19]
Euroopa GNSSi Agentuur GSA Praha Tšehhi Vabariik 2004 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon
Vaatlejad: Norra, Euroopa Kosmoseagentuur[20]
Euroopa Raudteeagentuur ERA Valenciennes ja Lille Prantsusmaa 2004 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Norra[21]
Euroopa Kalanduskontrolli Amet EFCA Vigo Hispaania 2005 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[22]
Euroopa Kemikaaliamet ECHA Helsingi Soome 2007 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament
Vaatlejad: Island, Norra[23]
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut EIGE Vilnius Leedu 2007 Liikmed: EL-i liikmesriigid[24]
Euroopa Kaitseagentuur EDA Brüssel Belgia 2004 Liikmed: EL-i liikmesriigid, v.a. Taani; Euroopa Komisjon
Osaleja: Norra
Euroopa Julgeoleku-uuringute Instituut EUISS Pariis Prantsusmaa 2001
Euroopa Liidu Satelliidikeskus SatCen Torrejón de Ardoz Hispaania 2002
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet CEPOL Bramshill (2005–2014)
Budapest (2014–)
Suurbritannia (2005–2014)
Ungari (2014–)
2005 Liikmed: EL-i liikmesriigid, v.a. Taani ja Suurbritannia
Partnerid: Island, Norra, Šveits[25]
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet Europol Haag Holland 1999 Liikmed: EL-i liikmesriigid
Euroopa Õigusalase Koostöö Üksus Eurojust Haag Holland 2002 Liikmed: EL-i liikmesriigid
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet FRA Viin Austria 2007 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu[26]
Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet BEREC Riia Läti 2010 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[27]
Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu ESRB Frankfurt Saksamaa 2010 [28]
Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet ACER Ljubljana Sloveenia 2011
Euroopa Pangandusjärelevalve EBA London (2011–2019)
Pariis (2019–)
Suurbritannia (2011–2019)
Prantsusmaa (2019–)
2011 [29]
Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve ESMA Pariis Prantsusmaa 2011 [30]
Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve EIOPA Frankfurt Saksamaa 2011 [31]
Euroopa varjupaigaküsimuste tugiamet EASO Valletta Malta 2011[32]
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet[33][32] eu-LISA[34] Tallinn[35] Eesti 2012
Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex Varssavi Poola 2019 Liikmed: EL-i liikmesriigid, välja arvatud Suurbritannia ja Iirimaa; Schengeni viisaruumi kuuluvad EL-i mittekuuluvad riigid
Euroopa Tööjõuamet ELA Bratislava Slovakkia 2019 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament[36][37]

Rakendusametid[muuda | muuda lähteteksti]

Rakendusametid luuakse Euroopa Komisjoni poolt ja seda kindlaks ajavahemikuks.

Ametlik nimi Lühend Asukoht
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet EASME Brüssel
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet EACEA Brüssel
Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet Chafea Luxembourg
Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet INEA Brüssel
Teadusuuringute Rakendusamet REA Brüssel
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet ERC Brüssel

Euratomi ametid[muuda | muuda lähteteksti]

Ametlik nimi Lühend Asukoht
Euratomi Tarneagentuur ESA Luxembourg
Ühisettevõte Fusion for Energy F4E Barcelona

Sõltumatud asutused[muuda | muuda lähteteksti]

Ametlik nimi Lühend Asukoht
Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut EIT Budapest
Euroopa Andmekaitseinspektor EDPS Brüssel
Euroopa Ülikool-Instituut EUI Firenze
Euroopa poliitiliste parteide ja Euroopa poliitiliste sihtasutuste amet Euroopa Parlament

Planeeritavad ametid[muuda | muuda lähteteksti]

Ametlik nimi Lühend Asukoht Liimesriik Rajamine Liikmed ja vaatlejad
Euroopa Prokuratuur EPPO Luxembourg[38] Luksemburg 2020 Liikmed: EL-i liikmesriigid, välja arvatud Taani, Suurbritannia, Iirimaa, Ungari, Poola ja Rootsi[39]
Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Amet puudub Praha Tšehhi Vabariik 2020 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon
Vaatlejad: Norra, Euroopa Kosmoseagentuur[40]

Endised ametid[muuda | muuda lähteteksti]

Ametlik nimi Lühend Asukoht Liimesriik Rajatud Kaotatud Liikmed ja vaatlejad
Euroopa Ülesehitusamet EAR Thessaloníki Kreeka 2000 2008 Liikmed: EL-i liikmesriigid, Euroopa Komisjon[41]
Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur Frontex Varssavi Poola 2005 2016

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. "Agencies and other EU bodies - European Union - European Commission". European Union. 05.07.2016.
 2. Euroopa Komisjon (27.04.2018). "Decentralised agencies". Europa.eu.
 3. How do EU agencies and other bodies contribute to the Europe 2020 Strategy and to the Juncker Commission Agenda?. November, 2016. Vaadatud 21.12.2019.
 4. "OSHA membership". Europa. 01.01.2000. Vaadatud 23.04.2011.
 5. "Cedefop membership". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 6. EUROFOUND membership. Europa, 03.06.2010. Vaadatud 23.04.2011.
 7. "EEA membership". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 8. ETF membership. Europa, 01.06.2009. Vaadatud 23.04.2011.
 9. "EMCDDA membership". Europa. 10.02.2011. Vaadatud 23.04.2011.
 10. "Paris and Amsterdam to host key EU agencies post-Brexit". BBC News. 20.11.2017. Vaadatud 01.12.2017.
 11. "EMA membership". Europa. Originaali arhiivikoopia seisuga 19.01.2022. Vaadatud 23.04.2011.
 12. "OHIM membership" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 26.02.2012. Vaadatud 23.04.2011.
 13. "CPVO membership". Europa. Originaali arhiivikoopia seisuga 29.09.2011. Vaadatud 23.04.2011.
 14. "CdT membership" (PDF).[alaline kõdulink]
 15. EMSA membership. 24.03.2011. Vaadatud 23.04.2011.
 16. "EASA members". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 17. "EASA observers". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 18. "ENISA membership". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 19. https://web.archive.org/web/20110425042510/http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/organisation/mb/Pages/AboutUs_Organisation_ManagementBoard.aspx ECDC observers]. Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 20. "GSA observers". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 21. ERA observers. Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 22. CFCA membership. Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 23. ECHA membership. Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 24. "EIGE membership". Eur-lex.europa.eu. Vaadatud 23.04.2011.
 25. "CEPOL membership". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 26. "FRA membership". Europa. 15.04.2011. Originaali arhiivikoopia seisuga 18.07.2012. Vaadatud 23.04.2011.
 27. About BEREC. Erg.eu.int, 25.11.2009. Vaadatud 23.04.2011.
 28. "ESRB legal framework". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 29. EBA legal framework. Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 30. "ESMA legal framework". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 31. [https://web.archive.org/web/20110522184331/https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/index.html EIOPA legal framework. Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 32. 32,0 32,1 Agencies.
 33. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. novembri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1726, mis käsitleb Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ametit (eu-LISA) ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1987/2006 ja nõukogu otsust 2007/533/JSK ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 1077/2011. Eur-Lex, 02018R1726-20230606.
 34. "European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA) - European Union - European Commission". European Union. 16.06.2016.
 35. Valentina Pop. "Estonia and France are candidates for IT agency seat". Euobserver.com. Vaadatud 23.04.2011.
 36. "European Labour Authority - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission". ec.europa.eu. Vaadatud 13.06.2019.
 37. "European Labour Authority - Consilium". www.consilium.europa.eu. Vaadatud 13.06.2019.
 38. "Ministry of Justice: New European Public Prosecutor's Office to be based in Luxembourg". 08.06.2017. Originaali arhiivikoopia seisuga 12.09.2017. Vaadatud 27.12.2019.
 39. "European Public Prosecutor's Office - European Commission". ec.europa.eu.
 40. "GSA observers". Europa. Vaadatud 23.04.2011.
 41. EAR membership. Vaadatud 23.04.2011.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Selles artiklis on kasutatud ingliskeelset artiklit en:Agencies of the European Union seisuga 27.12.2019.