Europol

Allikas: Vikipeedia
Peakorteri hoone Haagis

Europol, ametlikult Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet,[1] on Euroopa Liidu (EL) õiguskaitseasutus. See asutati 1998. aasta 1. oktoobril ja asub Haagis (Madalmaade Kuningriik) ning on keskne keskus, mis koordineerib kriminaalluuret ja toetab ELi liikmesriike nende jõupingutustes võidelda raskete ja organiseeritud kuritegude ning terrorismi erinevate vormide vastu.

Euroopa Parlamendi ja ülemkogu määruse (EL) 2016/794 artikli 3 kohaselt on ametil järgmised eesmärgid:
"Europol toetab ja tugevdab liikmesriikide pädevate asutuste tegevust ning nende vastastikust koostööd kahte või enamat liikmesriiki puudutava raske kuritegevuse, terrorismi ja liidu poliitikavaldkondades hõlmatud ühist huvi kahjustavate kuriteoliikide, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse tõkestamisel ja nende vastu võitlemisel; asjaomased kuriteoliigid on loetletud I lisas.
2. Lisaks lõikele 1 on Europoli eesmärk seotud kuritegude tõkestamine ja nende vastu võitlemine. Seotud kuritegudeks loetakse järgmisi kuritegusid:
a) kuriteod, mis on toime pandud, et soetada vahendeid Europoli pädevusalasse kuuluvate kuritegude toimepanemiseks;
b) kuriteod, mis on toime pandud, et hõlbustada Europoli pädevusalasse kuuluvate kuritegude toimepanemist või need kuriteod toime panna;
c) kuriteod, mis on toime pandud selleks, et tagada toimepanijate karistamatus Europoli pädevusalasse kuuluvate kuritegude eest."

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]