Mine sisu juurde

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu

Allikas: Vikipeedia

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (inglise keeles European Systemic Risk Board ehk ESRB) moodustab osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist, mille eesmärk on tagada Euroopa Liidu finantssüsteemi järelevalve.

Asutamine[muuda | muuda lähteteksti]

Üleilmse finantskriisiga seoses tegi Euroopa Komisjon Jacques de Larosière'i juhitavale kõrgetasemelisele töörühmale ülesandeks kaaluda, kuidas tugevdada järelevalve korraldust Euroopas, et parandada kodanike kaitset ja taastada usaldus finantssüsteemi vastu. Töörühma üks järeldusi oli, et järelevalve ei tohiks piirduda ainult üksikute ettevõtetega, vaid peab keskenduma finantssüsteemi kui terviku stabiilsuse tagamisele.

Larosière'i töörühma 2009. aasta aruandes soovitati muu hulgas luua ELi tasandil organ, mille ülesandeks on tegeleda riskide järelevalvega finantssüsteemis tervikuna. 16. detsembril 2010 jõustusid õigusaktid, millega asutati Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1092/2010 (laadi pdf) finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta; Nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu moodustab osa Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist, mille eesmärk on tagada ELi finantssüsteemi järelevalve.

Lisaks Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule kuuluvad Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi:

Organisatsioon ja struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu moodustavad:

  • haldusnõukogu

Haldusnõukogu teeb vajalikud otsused, et tagada Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule usaldatud ülesannete täitmine. Haldusnõukogu koosolekud toimuvad vähemalt neli korda aastas (praeguse kava kohaselt märtsis, juunis, septembris ja detsembris).

  • Juhtkomitee

Juhtkomitee toetab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsustusprotsessis, valmistades ette haldusnõukogu koosolekuid, vaadates läbi arutlusele tulevad dokumendid ja jälgides Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogus käimasoleva töö edenemist.

  • sekretariaat

Sekretariaat vastutab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu igapäevase töö eest. Sekretariaaditeenused tagab Euroopa Keskpank.

  • teaduslik nõuandekomitee

Teaduslik nõuandekomitee annab nõu ja toetab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tema tööga seotud küsimustes. Teaduslik nõuandekomitee koosneb tehnilise nõuandekomitee eesistujast ja 15 eksperdist, kellel on erinevad oskused ja ulatuslik kogemus.

  • tehniline nõuandekomitee

Tehniline nõuandekomitee annab nõu ja toetab Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tema tööga seotud küsimustes.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]