Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Allikas: Vikipeedia

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA) on Euroopa Liidu asutus, mille eesmärgiks on pakkuda põhiõiguste küsimustes abi ja teadmisi Euroopa Ühenduse ning selle liikmesriikide asjakohastele asutustele ja ametivõimudele, samuti aidata neid meetmete rakendamisel ja asjakohaste tegevuskavade kujundamisel.

Amet asutati 15. veebruari 2007. aasta nõukogu määrusega. Põhiõiguste amet rajati Euroopa rassismi ja ksenofoobia seirekeskuse (EUMC, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia) asemele.[1] Amet asub Viinis.[2]

Euroopa põhiõiguste amet ei ole volitatud läbi vaatama individuaalseid kaebusi. Ameti ülesanded on muu hulgas järgmised:

  • koguda, analüüsida ja levitada objektiivseid ja usaldusväärseid andmeid;
  • töötada välja uusi meetodeid ja standardeid andmete võrreldavuse ja usaldusväärsuse suurendamiseks;
  • viia läbi ja/või edendada põhiõigustealast teadustööd ja uuringuid;
  • koostada ja avaldada kas omal algatusel või Euroopa Parlamendi, Nõukogu või Komisjoni taotlusel konkreetseid teemasid käsitlevaid järeldusi ja arvamusi;
  • edendada dialoogi kodanikuühiskonnaga, et parandada avalikkuse teadlikkust põhiõigustest.[1]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 "Nõukogu määrus (EÜ) nr 168/2007, 15. veebruar 2007, millega asutatakse Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet". eur-lex.europa.eu (eesti ja inglise). ELT. 15. veebruar 2007. Vaadatud 15.12.2019.{{cite web}}: CS1 hooldus: tundmatu keel (link)
  2. Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet europa.eu (vaadatud 15. septembril 2014)

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]