Ando Leps

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Ando Leps
Sündinud 6. november 1935 (86-aastane)
Rakvere, Eesti
Rahvus eestlane
Amet õigusteadlane, poliitik

Ando Leps (sündinud 6. novembril 1935 Rakveres) on eesti õigusteadlane ja poliitik, Riigikogu VIII ja IX koosseisu liige.

Elukäik[muuda | muuda lähteteksti]

Ando Leps alustas kooliteed 1943. aastal Rakvere linna I 6-klassilises Koolis. 1950 astus Rakvere I Keskkooli. 1954–1955 õppis helilooja, professor Gustav Ernesaksa soovitusel Tallinna Muusikakeskkoolis ja Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Kuna muusikakeskkool ei vabastanud Nõukogude armees teenimisest, siis 1955 lõpetas ta Rakvere I Keskkooli eksternina. Samal aastal sai ta kutse Eesti Raadio Sümfooniaorkestrilt, tulla läbirääkimistele tema sobivusele metsasarvede pillirühma kontsertmeistri abi kohale. (NB!).

Vahemärkusena on siin sobiv rääkida mõni sõna ka ühest omapärasest, kuid väga olulisest asjast, millest väga vähesed teavad. Ando Lepsile räägiti seda alles nüüd, mõni aeg tagasi. Nimelt Maestro professor Gustav Ernesaks, kui ta Tallinna Konservatooriumis õppis klaverit, siis tema klaveriõpingutega kaasnev teine kohustuslik instrument oli metsasarv. Maestro on hiljem rääkinud, et ta oli kuulnud Ando Lepsi metsasarve harjutamas Tallinna Muusikakoolis, kus metsasarve tunnid professor Mart Paemurru juhendamisel toimusid endisel Suvorovi tänaval asuva Tallinna Konservatooriumi hoone keldris. Prof. G. Ernesaksale oli meeldinud mängija eriti ilus metsasarve toon.

Ühel päeval kutsus Prof. G. Ernesaks A. Lepsi enda juurde ja küsis, kas ta ei tahaks kohe minna Leningradi Konservatooriumi metsasarve õppima. Maestro G. Ernesaks ütles, et tema võib helistada Leningradi kas või täna ja paari päeva pärast võite olla juba Leningradi Konservatooriumi üliõpilane metsasarve erialal. (NB!)

A. Leps oli sellest teatest väga üllatanud ja liigutatud ning veidi ka ehmunud ning ta vastas, et teda siis aga võetakse kohe Nõukogude armeesse, mis võis kesta kuni viis aastat või isegi viis ja pool aastat, st kogu ülikooli aja. Seda ta aga mitte mingil tingimusel ei tahtnud.

Samal ajal A. Leps arvestas ka sellega, et tema isa, Eesti Vabariigi-aegne vandeadvokaadist riigitegelane, Riigikogu IV ja V koosseisu liige August Julius Leps (lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1923 ja magistrina 1924), kes põgenes Eestis valitseva punase terrori eest välismaale 1944. aasta sügisel (kõik tema erinevatel aegadel olnud seitse abi tapeti Eestis punaste vereimejate poolt) ja elas paguluses Rootsis, võib sellesse suhtuda mitte eriti mõistvalt, kuna tema arvates võis see amet või tööala olla mitte just eriti "väärikas, kui nii tohib üldse öelda"?!

Kutsele A. Leps ei vastanud, kuna 1955. aastal õnnestus temal teatud raskustega (oma päritolu pärast) astuda Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonda, mille päevase osakonna lõpetas 1960. aastal juristi kvalifikatsiooniga. Õigusteaduse kandidaat, Moskva 1982, NSV Liidu Siseministeeriumi Akadeemia, kuhu oli koondunud NSV Liidu kõige paremad õigusteadlased, kuna seal olid palgad tunduvalt suuremad võrreldes tsiviilülikoolidega. Väitekiri "Имитационное моделирование социальной обусловленности преступности в крупном регионе", mõeldud Eestit. Õigusteaduse doktor, 1992, Tartu Ülikool. Väitekiri "Kuritegevus Eestis (kuritegevuse võrdleva käsitluse teoreetilisi ja praktilisi probleeme)," milline oli avaldatud raamatuna. Tema dissertatsioonid nii kandidaadi-, kui ka doktorinõukogus, kus osalesid nelja riigi (Eesti, Läti Leedu ja Venemaa rahvusvaheliselt tuntud õigusteadlased), ei saanud ühtegi vastuhäält. Tollal kehtis seisukoht, et kandidaaditöö ja doktoritöö kaitsmise vahe peab olema vähemalt kümme aastat, sest siis võib suurema tõenäosusega tõdeda, et doktoriväitekiri on ikka selle esitaja poolt kirjutatud. (NB!) Vt lähemalt: Ando Leps. Ühe Tartu Ülikooli kasvandiku meenutusi. Tallinn, 2018, lk. 56-59.

Eelnimetatud raamatu kohta on öelnud A. Lepsi õpetaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna päevilt, õigusajaloolane, lugupeetud emeriitdotsent Jüri Jegorov (sünd. 1922-), et teist nii väärikat raamatut Tartu Ülikooli kohta ei ole keegi kirjutanud. Austatud Jüri Jegorov ühes oma kirjas 15. juunist 2019. aastast kirjutab Ando Lepsile järgmist. "Sinu kriitika kolleegide j.t. suhtes on erakordselt viisakas - "taktitundeline". Selles kirjas saadab J. Jegorov ka oma isa tuntud maalist tuuleveskiga värvilise fotokoopia! (Vt Jüri Jegorovi kohta. Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetanute ja õigusteadust õpetanute nimekiri 1919-1989. Tartu. 1989).

A. Leps on täiendanud oma õigusalaseid teadmisi 1994–1995 Erfurdis, Villingen-Schwenningenis, Freiburgis, Oñatis (Hispaania) ja Cambridge'is. 1999–2006 Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia, Eraülikooli Akadeemia Nord külalisprofessor, õigusteaduskonna bakalaureuse ja magistrieksamite ning lõputööde kaitsmise komisjoni esimees ning 2008–2010 külalisprofessor. 2000–2011 erakõrgkooli Sotsiaal-Humanitaarinstituudi Kuratooriumi esimees ja õigusteaduskonna lõputööde kaitsmise komisjoni esimees, professor.

Osalenud 2008–2012 välismaise eksperdina Läti Kõrghariduse Kvaliteedi Hindamise Keskuse kutsel Läti kõrgkoolide õigusteaduskondade õppeprogrammide hindamisel. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlane. Ando Lepsi 75. sünnipäeva tähistamiseks 2010. aastal, korraldas Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor Dr. Janne Andresoo oma suures saalis, juubilari töödest suurejoonelise näituse, mis oli avatud külalistele terve kuu.(NB!).

Uurimisalad: kriminoloogia, riigiõigus ja poliitika. Osalenud mitmete seaduseelnõude koostamisel, sh on Eesti Vabariigi põhiseaduse ühe eelnõu autor. Põhjalikult uurinud ja arendanud kuritegevuse võrdlevat käsitlust. Uurinud Eesti, Balti riikide, endise NSV Liidu, Euroopa, eri maailmajagude ja kogu maailma kuritegevust. Võttis esimesena kasutusele eri riikide kuritegevuse võrdlemisel raskeima isikuvastase kuriteo: tahtliku tapmise ja elanikkonna vahelise suhtarvu. Avalikustas esimesena NSV Liidu kuritegevuse salastatud andmed.

Kirjutanud poliitilisi artikleid Eesti Vabariigi presidentidest (Konstantin Päts, Lennart Georg Meri, Arnold Rüütel, Toomas Hendrik Ilves).

Võttis aega mis võttis, kuid lõpuks Riigikogu valis 31. augustil 2021 ikkagi Eesti Vabariigi presidendiks ausa, õiglase ja haritud Eesti mehe härra Alar Karise.

A. Leps on töötanud 1960–1995 mitmel ametikohal [siseministeeriumi] süsteemis: uurijana, vanemuurijana, eriti tähtsate asjade uurijana, staabiohvitserina (miilitsa alampolkovnik), uurimisameti peaspetsialistina. Olnud 1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses Eesti NSV kuritegevusevastase võitluse büroo liige. 1991 KGB likvideerimise valitsuskomisjoni liige. Ta on 1991. aastal valminud ühe Eesti Vabariigi Põhiseaduse eelnõu autor. 1992–1994 Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenevate seaduste eelnõude eksperdigrupi juhi asetäitja (eksperdigrupi juht: Tartu Ülikooli professor Ilmar Rebane). Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riikliku Komisjoni liige, alates selle komisjoni moodustamisest 1992. aastal kuni selle tegevuse lõpetamiseni 2005. aastal (komisjoni esimehed eri aegadel õigusteadlasest kirjanik Jaan Kross ja usuteaduse professor Vello Salo). Ta on mitme riigi rahvusvaheliste sotsioloogia alaste ja õigusteaduslike ajakirjade toimetuskolleegiumi liige. Riigikogu VIII ja IX koosseisu liige aastatel 1995–2003. Tallinna linna Nõmme linnaosa halduskogu liige aastatel 1993–1996, 1999–2002 ja 2006–2013. Täna on Tallinna aukodanik aastast 2015 A. Leps EV Riigikogu personaalpensionär.

Oma kõige paremaks õpetajaks peab Ando Leps Venemaa teenelist teadlast, Peterburi Ülikooli õigusteaduskonna professorit Dr.sc.iur Lev Ivanovitś Spiridonov´it (1929–1999), kes oli vaieldamatult üks eelmise sajandi teise poole juhtivamaid õigusteadlasi üldse. Vt lähemalt: Ando Leps. REFLECTIONS AND REMEMBRANCES of a Pupil of the University of Tartu. (Revised and Updated Edition). Tallinn. 2018, lk. 55-62.

Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik ja Euroakadeemia rektor Jüri Martin esitas koos Läti TA asepresidendi, Riia Stradinśi nim. Ülikooli õigusteaduskonna dekaani ja sama ülikooli senati esimehe, professor Dr.habil.Sc. Pol. Talavs Jundzisega ning Vilniuse Mykolas Romerise Ülikooli professori Dr. habil. Sc. iur Victoras Justickisega 30. märtsil 2017 õigusteadlase Ando Lepsi kandideerima auhinnale "The Stockholm Prize in Criminology for the 2018", mida nimetatakse Nobeli auhinnaks õigusteaduses. Selle auhinna nominent on ta senini. Õigluse mõttes olgu öeldud, et ükski Ida-Euroopa teadlane ei ole seda väärikat preemiat seni saanud...

Liikmesus[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi taasasutajaliige,1988–1994 aseesimees. Eestimaa Rahvarinde konsultatiivnõukogu ja Eestimaa Rahvarinde volikogu I koosseisu liige. Eesti Maarahva Erakonna liige 1994–1998. Eesti Keskerakonna liige alates 1999, juhatuse liige 2000–2002. Praegu Eesti Keskerakonna volikogu ja Nõmme piirkonna juhatuse liige. Euroopa Kriminoloogia Assotsiatsiooni liige. Olnud Eesti Rooma Klubi liige. The Academy of Criminal Justice Sciences (USA) liige (1992). Mitmete rahvusvaheliste juriidiliste ajakirjade toimetuskolleegiumite liige. Alates 2002. aastast Balti riikide kuritegevuse ja terrorismivastase foorumi kaasesimees, juhatuse liige (BAAF), nüüd (Baltic Security) kuni tänaseni.

Tunnustus[muuda | muuda lähteteksti]

 • 2004 Valgetähe V klassi teenetemärk
 • 2015 Tallinna raemedal, millega kaasneb Tallinna aukodaniku tiitel – kauaaegse silmapaistva tegevuse eest õigusteadlase ja poliitikuna
 • Eesti Rahvusraamatukogu, kui sellekohane kõige tähtsam institutsioon Eesti Vabariigis, tunnustas 2020. aastal Ando Lepsi kirjutatud raamatu "Kui Eestit valitsesid juristid (Välismaise professuuri panus eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889-1938. Eesti juristid poliitikas 1917-1940 ja nende hilisem saatus"). Tallinn, 2009, - sajandi kõige tähtsamaks teoseks Eesti õigusteaduses. (NB!).

Isiklikku[muuda | muuda lähteteksti]

Erinevate ajalooallikate järgi saab Leps´ide sugupuu alguse VI sajandil Norra Kuningriigi kuningalossist. Kuid siinjuures olgu märgitud, et seisused (sealhulgas aadliseisus) kaotati Eesti Wabariigis jaanuaris 1919, kuid paljude inimeste teadvuses esinevad nad veel senini meie naaberriikides, rääkimata näiteks Lääne-Euroopa riikidest.

Ando Lepsi isa oli õigusteaduse magister (Tartu ülikool,1924), vandeadvokaat ja poliitik, Riigikogu IV ja V koosseisu liige August Julius Leps. Ema Julie Leps (neiuna Sahk) 1893–1985, oli õppinud Peterburi Konservatooriumis klaverit (Свидетъельсво. М.В.Д. Эстлянского Губернатора. По Канцелярiи. 28-го августа 1913г. No 5606 г. Ревель. Губернаторъ Генералъ-маiоръ I. Коростовец, Печать) ja Tartu Kõrgemas Muusikakoolis ning töötas muusika- ja võõrkeelte õpetajana Rakvere Õpetajate Seminaris, kust sunniti lahkuma poliitilistel kaalutlustel ja Lüganuse keskkoolis.

1959. aastal abiellus Ando Leps stomatoloog Kaie Lepsiga (neiuna Tõnuri, sünd. 09.07.1936). Ando ja Kaie Lepsi vanem tütar on stomatoloog Anu Klemmer, sünd. 25.12.1960. Noorem tütar Krõõt Margareta Leps (02.01.1974–21.06.2017) hukkus vägivallaohvrina. Ando Lepsi keemiainsenerist (TTÜ, 1966) vanem vend Olaf Leps (1926–2015), kes oli II maailmasõja ajal Saksa Wehrmachti mobiliseeritud ja oli läbi käinud Tšehhi põrgust ning sõjavangina Vorkuta vangilaagrist-söekaevandusest eluga pääsenud, oli ETKVL Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehase peainsener ja üle 55 aasta meeskoor Rakvere peadirigent (Rakvere aukodanik, 1998), õde Astrid Pommer (1927-) on hariduselt saksa filoloog, dotsent (TÜ, 1952) ja olnud seal õppejõud, kelle tütrepoeg Lauri Mälksoo (1975-) on akadeemik õigusteaduses ning matemaatikust (TÜ, 1956, cum laude) vend Aaso Leps (1932–2019) oli Eesti sporditegelane,kes valmistas ette Eesti noorte malekoondist, olles Paul Kerese nim. Tallinna Malekooli direktor ja õppealajuhataja ning malekohtunik. Vt Ando Leps. Ühe Tartu Ülikooli kasvandiku meenutusi. Tallinn, 2018, lk. 13.

Ando Leps loeb oma tähthetkeks p o l i i t i k a s - 7.augustit 1991, kui teda Moskvas, vastvalminud NSV Liidu Siseministeeriumi peahoone suures saalis, ülekuulati, selle sõna kõige otsesemas mõttes, umbes 300 NSV Liidu kõrgema ametniku juuresolekul. Põhiülekuulajaks oli üks erariides soliidse välimusega mees, kes pidi olema NSV Liidu võimuahelas peale Mihhail Gorbatśovi teisel ametipulgal armeekindrali auastmes.

Miks oli seda kaasajal, arvatavasti ühe kõige suurema seltskonnaga, ühe inimese ülekuulamist vaja? Seda ülekuulamist oli vaja ilmselt selleks, et Nõukogude Liidu kõrgemad riigitegelased saaksid teada poliitilisest ja majanduslikust olukorrast Eestis (ilmselt ka Lätis ja Leedus), kui tolleaegses kõige edukamas liiduvabariigis. Ja seepärast ei ole poliitiliselt korrektne r e l v a d e g a takistada nende lahkumist NSV Liidust! Ja see oli Nõukogude Liidu kõige kõrgema juhtkonna seisukoht (vt. samuti NSV Liidu siseministri asetäitja, Siseministeeriumi Uurimise Peavalitsuse Ülema, kindralleitenant Vitali Sidorovi, kes tol ajal oli väga mõjuvõimas riigitegelane, ettekannet/artiklit: Витали Сидоров. "Жизнь - не игра!" в книге "Реформа и реформаторы МВД СССР". Центр "Звезда", 2015)!

Miks, ja kelle poolt, oli just Ando Leps valitud välja selleks ülekuulatavaks isikuks Moskvas, seda A. Leps tänase päevani ei tea. Ando Leps küsis seda tollase siseminister Olev Laanjärve käest, kellega ta sai hästi läbi, kuna nad tajusid tollajal ühtemoodi poliitilist olukorda Eesti, kuid ta vastas, et tema seda ei tea.

Võib olla langes see valik A. Lepsi peale seepärast, et Leps´ide suguvõsa algab peale VI sajandist Norra Kuningakojast, ja kuna Ando Leps oli kandidaadi teaduskraadi õigusteaduses kaitsnud Moskva Sisekaitse Akadeemias, ega olnud seotud KGB-ga (muide, aadliseisus kaotati Eesti Wabariigis jaanuaris 1919). Kuid väga omapärane on siiski asjaolu, et A. Lepsil võimaldati saada kõrgharidus ja siis veel akadeemiline kandidaadi teaduskraad õigusteaduses ja seda veel Moskva Sisekaitse Akadeemias 04.märtsil 1982. aastal, kuhu oli tollal kogunenud NSV Liidu õigusteadlaste paremik, kuna seal olid palgad tunduvalt kõrgemad kui tsiviilülikoolides. A. Lepsile on jäänud millegipärast mulje, et keegi kõrgemalseisev isiksus, või mingisugune organisatsioon või isegi riik oli huvitatud tema, kui tähelepanu pälviva isiksuse, positiivsest käekäigust... (NB!).

Võib olla A. Leps oli näiteks Nõukogude Liidu nö p o l i i t i l i s e k s huviobjektiks väga konkreetsel tõsiasjal, näitamaks kapitalistlikele välisriikidele, kui suuremeelselt ja heatahtlikult Nõukogude Liidu liidrid käituvad oma mittestandardse, st aadlisoost alamaga.

Muide väga omapärane on seejuures üks tagasihoidlik tõik, seoses meie kursuse lõpupeoga Tartu ülikoolis. Olime järgmine päev Tartust eemal ja seal meie kursuse hooldaja, õigusteaduse kandidaat, dotsent Jenny Ananjeva, ütles nagu muuseas Ando Lepsi kohta, mida kuulsid arvatavasti ka osa tema kursusekaaslasi, et te ei tea, kellega on teil tegemist kursusekaaslase Ando Lepsi näol.

Kuid eeltoodut ei taheta (võib olla isegi ei tohi, NB!) Eesti Vabariigis täna, teatud tegelaste huvides, kes ei ole Eesti Vabariigi taasiseseisvumise heaks lillegi liigutanud, ja kelle huvid ei lange mitte üldse kokku Eesti taasiseseisvumisega, siis minusugune teadlane ja poliitik ei tohi täna Eestis ka midagi rääkida ega kirjutada... (NB!). Sõna saavad aga sellised Eesti ja eriti Eesti intelligentsi hävitajate, nagu Lauristinide järglased ja teised samaväärsed tegelased? Vaat nii on siis täna lood taasiseseisvunud Eesti Vabariigis, kus Eesti Vabariigi taasasutajatesse suhtutakse sügava põlgusega...

Miks ei ole siis meie juhtivad jõud, vähemalt, kas või aitäh öelnud Ando Lepsile selle tohutu vastutusrikka töö eest, mida tänased meie riigi juhtivad tegelased võivad nautida? Aga võib olla on siia maetud juudi rabi poolt öeldud tõde, et paljudele Eestis elavatele tegelastele ei meeldi tänane Eesti poliitiline, majanduslik ja õiguslik kord? Juhul, kui ei meeldi, siis need tegelased võivad siit ju iga kell lahkuda, ega keegi neid siin kinni ei hoia... Ja siit selgubki, väidetavalt juudi rabi poolt öeldud tõde dialektilise loogika reeglite järgi: Ühtede tõde võib olla teistele mittetõde! Nii lihtne see kõik ongi dialektilise loogika valguses, mida kahjuks siinmail, ei tunta just eriti hästi?!

Ando Leps peab oma tipphetketeks: - õ i g u s t e a d u s e s - Esiteks. Moskvas, NSV Liidu Siseministeeriumi Akadeemias 04. märtsil 1982.aastal kandidaadiväitekirja kaitsmist õigusteaduses. Teiseks. Tartu Ülikooli peahoones asuvas õpetatud nõukogu saalis, nelja riigi: Eesti, Läti, Leedu ja Venemaa, kohal oli teadlasi ka Israelist, rahvusvaheliselt tunnustatud õigusteadlastest moodustatud doktorinõukogu ees 18. juunil 1992. aastal oma doktoritöö kaitsmist õigusteaduses.

Teoseid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Статистический справочник о структуре и динамике преступности, а также о некоторых демографических, социально-экономических и других факторах в Эстонской ССР. МВД Эстонской ССР. Таллинн, 1976. - 269 стр.
 • Статистический справочник о состоянии преступности в городах и районах Эстонской ССР. Том I. МВД Эстонской ССР. Таллинн, 1977. - 196 стр.
 • Социально-территориальные различия и преступность в условиях крупного города (на материалах г. Таллинна). Институт истории Академии наук ЭССР, МВД Эстонской ССР (kaasautorid professorid M. Pavelson, E. Raska ja E. Õunapuu). Таллинн, 1981. - 101 стр.
 • Влияние социально-демографических процессов на преступность (к проблеме разработки показателей). Министерство внутренних дел Эстонской ССР, Институт истории Академии наук ЭССР и Прибалтийское отделение социологической ассоциации СССР. Таллинн, 1981. - 94 стр.
 • Kuritegevus Eestis (kuritegevuse võrdleva käsitluse teoreetilisi ja praktilisi probleeme). Tartu Ülikool, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts. Tartu, 1991. - 219 lk
 • A Brief Survey of the Criminogenic Situation in the Republic of Estonia, 1945–1992. The Estonian State Police. Tallinn, November 1992. - 42 pp.
 • Criminology in Estonia: Research and Teaching in a Historical Perspective. The Estonian State Police. Tallinn, 1993. - 62 pp.
 • Kui Eestit valitsesid juristid (Välismaise professuuri panus eesti rahvusest juristide kasvatamisel Tartu ülikooli õigusteaduskonnas aastatel 1889–1938. Eesti juristid poliitikas 1917–1940 ja nende hilisem saatus). Tallinn, 2009. - 159 lk ISBN 978-9985-897-21-8[1]
 • Диалектическая криминология: монография // соавторы: Л.И. Спиридонов и И.Л. Честнов.Юрлитинформ. Москва, 2016. - 232 стр. ISBN 978-5-4396-1114-0
 • E-monograph "Modern Dialectical Criminology". EuroAcademy. Tallinn, 2019, 128 pp.
 • Korruptiivne Eesti. // Toimetaja Anne-Mari Alver. Tallinn, 1016. - 352 lk ISBN 978-9949-551-28-6
 • Современная диалектическая криминология. // Editors: J. Martin (Chief Editor), A. Pihlak and G. Bibikova. EUROACADEMY.Tallinn, 2016. - 150 стр. ISBN 978-9949-9773-0-7
 • Modern Dialectical Criminology (A new perspective on study of criminology). Tallinn, 2016. - 112 pp. ISBN 978-9985-897-34-8
 • Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu. Tallinn, 2017. - 146 pp. ISBN 978-9949-81-635-4
 • Ühe Tartu Ülikooli kasvandiku meenutusi.Tallinn, 2018. - 212 pp. ISBN 978-9949-551-51-4
 • Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu, pp. 1–146. Club of Rome Newsflash No 2017 - 5 (April).
 • Modern Dialectical Criminology (A new perspective on study of criminology, pp. 1–112. Club of Rome Newsflash No 2016 - 6 (June).
 • Reflections and Remembrances of a Pupil of the University of Tartu. Revised and Updated Edition. Tallinn, 2018 - 258 pp. ISBN 978-9949-88-389-9.
 • Современная диалектическая криминология. Новый взгляд на изучение криминологиию Пересмоттренное и обновленное издание. EuroAcademy. Tallinn, 2019 -136 стр. ISBN - 978-9949-01-326-5.
 • Modern Dialectical Criminology. A new perspective on study of criminology, however not only of criminology. Tallinn, 2020 - 150 pp. Cover and layout Toomas Ild. Printed in Eesti Print OÜ. ISBN 978-9949-01-501-6.

Pärast Eesti iseseisvuse taastamist avaldatud tähtsamad artiklid[muuda | muuda lähteteksti]

 • Comparative Treatment of Crime. Tartu Ülikooli toimetised 925. Crime in the Changing Society II. Papers on Criminology. Tartu, 1991, pp. 47–79, ISSN 0494-7304 0207-4532
 • Comparative Analysis of Crime: Estonia, the Other Baltic Republics, and the Soviet Union. International Criminal Justice Review. Volume 1. College of Public and Urban Affairs Georgia State University (1991), Atlanta (USA), 1991, pp. 69–92, ISSN 1057-5677
 • Przestepczość w Estonii. Przeglad prawa karnego, 10 (1994). (inglise keelest tõlkinud poola keelde prof. Jerzy Jasinski).Wroclaw/Warszawa/Kraków, 1994, pp. 43–52, PL ISSN 0860-8903
 • Kuritegevuse dünaamika ja tulujaotus (kaasautor filosoofiadoktor Mart Remmel). Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ajakiri Juridica, 1996 nr 1, lk 25–29, ISSN 1406-5495
 • Organized crime in Estonia: its historical preconditions. Crime and Criminal Justice in an Integrating Europe. European Journal on Criminal Policy and Research. Amsterdam/New York, 1996, pp. 82–87, 5.1 ISSN 0928-1371
 • Критический обзор эстонского конституционного законодательства. Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. (3-4) 1997, Будапешт/Москва/Нью Иорк, 1997. C. 26–35, ISSN 1075-8402
 • Õpetaja – kõige tähtsam elukutse. Rakvere Gümnaasium 1912–1997. Rakvere Gümnaasium, 1997, lk 147–148
 • Criminal Law and Criminality in the Baltic Countries. Main Trends (Comparative analysis) (kaasautorid prof. Viktoras Justickis (Leedu) ja prof. Uldis Krastinś (Läti)). Jurisprudencija 10 (2). Vilnius, 1998, pp. 24–32, ISSN 1392-6195
 • Estonia: Counterfeit Money in the Republic. Journal of Financial Crime. The official journal of the Cambridge International Symposium on Economic Crime. Volume Five. Number Four. May 1998. London, 1998, p. 393, ISSN 0969-6458
 • Eesti põhiseaduse muutmisest. Akadeemia nr 3 1999. Eesti Kirjanike Liidu kuukiri Tartus, 1999, lk 451–476, ISSN 0235-07771
 • Estonian Police. Challenges of Policing Democraties. A World Perspective. Edited by Dilip K. Das and Otwin Marenin. Amsterdam/New York/ Singapore, 2000, pp. 87–114, ISBN 90-5700-558-1
 • Теоретические вопросы изучения территориальных различий преступности (kaasautor prof. Lev I. Spiridonov). Л.И. Спиридонов. Избранные произведения. Филосовия и теория права. Социология уголовного права. Криминология. СПБ. Издательство Санкт-Петербургского института права им. Принца П.Г. Ольденбургского, 2002. C. 349–361, ISBN 5-8779-5069-X
 • Kuritegevus. Eesti üld. 11. k. Eesti entsüklopeedia. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2002, lk 42–44, ISBN 9985-70-115-1
 • International terrorism and Estonia. European Society of Criminology. Second Annual Conference, Toledo, Spain, September 4-7, 2002, p. 149
 • Uue kriminaalpoliitika otsingul. Riigikogu Toimetised. Riigikogu Kantselei. Tallinn, 2003, lk 129–133, ISSN 1406-5665
 • Построение самостоятельной государственности Эстонии и ее первая и вторая Конституция (Põhiseadus). Балтийский Юридический Журнал 2006 №2 (9). Рига, 2006. C. 9–12, ISSN 1691-0702
 • Преступность. Эстония. Энциклопедический справочник. Издательство Эстонской энциклопедии. Таллинн, 2008. C. 46–50, ISSN 1691-0702
 • Eesti Vabariigi juubeliaasta. 90 aastat kuritegevust Eestis. Eesti Päevaleht (Estniska Dagbladet), nr 26 (6579) 3. juuli 2008, Stockholm, ISSN 1090 0283
 • Тартускому университету – 375 лет (Вклад русских правоведов-эмигрантов из России, в восстановлении юридического факультета Тартуского университета в 1920–1930-х годах и сотрудничество в настоящее время русских и эстонских ученых-криминологов). Криминология: вчера, сегодня, завтра. Труды Санкт-Петербургского криминологического клуба. №2 (15) 2008. C.101–109, ISBN 978-5-98529-078-3
 • Преступность в Эстонии в период с 1904 по 2007гг. (Краткий статистический обзор). Российский криминологический взгляд. Москва, №2 2008. C. 180–189, УДК 343.9 ББК 67.51 УДК 343.97
 • Criminality in Tallinn during 1924–2007. XV Congreso Mundal de la Sociedad Internacional de Criminologia Barcelona, del 20 al 25 de Julio de 2008. Barcelona, 2008, pp. 555–556, Depósito Legal: NA 2498/2008
 • Crime in Estonia in the period from 1904 to 2007. The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law. Latvian Academy of Sciences. Riga, 2009, pp. 329–348, ISBN 978-9984-9676-9-1
 • Nõiajaht Tartu ülikooli õigusteaduskonnas. Kultuur ja Elu. 2009, nr 3. Tallinn, 2009, lk 33–37, ISSN 0134-5605
 • Crisis of Law, Including Criminology. The Club of Rome – European Support Centre. Publications December 2010.Vienna. http://www.clubofrome.at/news/newsflash91.html
 • Кризис юридической науки, в том числе и криминологии. Криминология: вчера, сегодня, завтра. Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. №1(20) 2011. C.30–39, ISBN 978-5-985-29128-5
 • Международно признанный русский ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор Дмитрий Анатольевич Шестаков. Российский криминологический взгляд. Москва, №2 2011. С. 46–47, УДК 343.9 ББК 76.51 ISSN 1997-4310
 • Мнение криминолога на 2012 год в мире и Эстонской Республике. Криминология: вчера, сегодня, завтра. Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. №4 (26) 2012. C. 24–26, ISSN 2218-8578
 • The Hegel´s Philosophy and Criminality as phenomenon of eccence. // International Organization for Legel Researches. Juridical Sciences and Education. Journal no. 35. Baku, 2012. pp. 174–181, ISSN 2304-1730// International Organization for Legel Researches. Juridical Sciences and Education. Journal no. 35. Baku, 2012. pp. 174–181, ISSN 2304-1730
 • Логика Гегеля и преступность как явление сущности. Криминология: вчера, сегодня, завтра. Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. №1 (28) 2013. С. 36–40, ISSN 2218-8576
 • The Hegel´s Philosophy and Criminality. The Club of Rome – European Support Centre. Publications May 2013. Vienna. http://www.clubofrome.at/news/newsflash113.html
 • Народ Эстонии желает сам быть автором законов. Криминология: вчера, сегодня, завтра. Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. №3 (30) 2013. С. 40–43, УДК 343.9 ББК 67.51
 • Wrong (аннотация на русском языке). Общество и человек. Теоретический и научно-практический журнал по гуманитарным наукам. Издательский дом "ALEF-PRESS". №3-4 (6) 2013. C. 50–60. ISSN 2218-9728. Общество и человек №3-4(6) 2013 .pdf
 • The Hegel's Philosophy, and Criminality as a Phenomenon of Essence. // Baltic Horizons. №22 (119) January 2014. Euroacademy Tallinn. pp. 117–119. ISSN 1736-1834
 • Wrong. The Club of Rome – European Research Centre. Publications March 2014. Vienna. http://www.clubofrome.net/news/newsflash118.html
 • Wrong (аннотация на русском языке). The Baltic States in the European Union. Proceedings of the International Conference 25-26 April 2014. Latvian Academy of Sciences. Riga, 2014. pp. 62–81.
 • Неправо. Международная организация правовых исследовании. Юридические науки и образование №40. Баку, 2014. С.117–137.
 • Откуда "берется" уголовное законодательство как определенная основа криминологических исследований? (ka inglise keeles). Международная Организация Правовых Исследований. // Юридические науки и образование. Журнал – №41-Баку, 2014 – II кв. С. 85–92. www.iolr.org
 • Dove "Preso" come un diritto penale base di criminologica in particolare?. Italian Science Review. 2014:7(16). PP. 294–302.
 • *Откуда "берется" уголовное законодательство как определенная основа криминологических исследований? Преступность, девиантность и социальный контроль в эпоху постмодерна.//Материалы международной научно-практической конференции 25-26 сентября 2014г.// Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена. Санкт-Петербург, 2014.С.193–201, ISBN 978-5-905966-26-2
 • Whence comes the legislation, in particular the criminal legislation as the basis of criminal investigation. The Club of Rome – European Research Centre Publications November 2014. Vienna. http://www.clubofrome.net/news/newsflash125.html
 • Откуда "берется" законодательство, особенно уголовное законодательство, как определенная основа криминологических исследований? // Журнал "Вектор науки Тольяттинского Государственного университета." Серия: юридические науки. 2014 № 4(19). С.51–56. УДК 340.
 • The Soviet power still thrives in Estonia (ka vene keeles). Международная Организация Правовых Исследований. // Юридические науки и образование. Журнал - №43-Баку, 2015 - 1 кв. pp. 126–136. www.iolr.org
 • Genesis of crime in the Developed Capitalist Society. The Club of Rome - European Research Centre. Newsflash 2015 №7.
 • Problems of Russia, having influenced and still influencing the whole world. The Club of Rome - European Research Centre. Newflash 2016 №11. http://www.clubofrome.org/newsflash/newsflash2016-11.html
 • Eesti kõigi aegade suurim diplomaat Jaan (Ivan) Poska (Estonian Grand statesman Jaan (Ivan) Poska). Nelli Teataja, 23. veebruar 2017
 • Диалектическая логика о применении человеком законодательных актов, особенно уголовного законодательства. - Сборник материалов V Международной научно-практической конференции "Уголовная политика и правоприменительная практика" 3 ноября 2017 года, Санкт-Петербург. // Верховный Суд Российской Федерации. Санкт-Петербург, 2018. С. 224 - 229.
 • Ministri nõunikul peaks olema doktorikraad. Nelli Teataja. 23.02.18
 • Meenutus: Eesti taasiseseisvumine andis taas kohtuda vana sõbraga. Kesknädal. 18.07.2018
 • Patriarh Aleksius I kehastas Venemaal õigeusu kiriku tagasitulekut. Kesknädal. 15.08.2018
 • "Miks te, eestlased, venelasi ei salli?". Nelli Teataja. 24.08.2018
 • Rooma Klubi: Praegune raiskav turumajandus on kokku varisemas. Pealinn. 17.09.2018
 • Ando Leps: Nõukogude Liidu juhtvõimuorganite poolt ülekuulatavana Moskvas 7. augustil 1991. Kesknädal. 19.09.2018
 • Rooma Klubi: Praegune raiskav turumajandus on kokku varisemas. Pealinn. 17.09.2018
 • Turumajandus on kokku varisemas. Äripäev. 20.09.2018
 • The Club of Rome: the current market economy is on the brink of collapse, we need a new social order. Most influential thinkers of the world encourage us to move towards more equitable society and lesser depletion of nature. Publications 01.10.2018
 • Rooma Klubi tegeleb probleemidega kaugest minevikust tänapäeva ja tulevikuni. Nelli Teataja 05.10.2018
 • Rooma Klubi ohukiri. Liikumine üldise kriisi poole. KESKUS (Elu. Inimesed. Kultuur. Maailm). Oktoober 2018. 149. hooaeg, lk 38-39
 • Kapitalism on kriisis. Kesknädal. 17.10.2018
 • Mõned üldtuntud mõisted, millest ei saada õigesti aru. Kesknädal. 01.05.2019
 • Väga sõbralik kokkusaamine. 29.05.2019
 • Kuritegevus kui üks peamine 101-aastase Eesti riigi ees seisev mure. Kesknädal. 12.06.2019
 • Kuritegevus, 100-aastase Eesti riigi mure. KesKus. Juuni 2019, lk 34-35
 • Государствами правят (ими управляют) юридические законы.Социальный контроль над преступностью: что делать:? Social Control over Crime: What has to be Done? Proceedings of the XXXII International Conference (St. Petersburg, 21-22 June 2019)
 • President Lennart Meri ei tunnistanud 2. veebruari 1920. aasta Tartu rahulepingut. // Sajand Tartu rahulepingut 1920-2020. // Petserimaa Suveülikool. Tallinn, 2020, lk.61-64
 • Ando Lepsilt sisukas monograafia kriminoloogiast. Kesknädal, 18. märts 2020, lk.16
 • Kuritegevus Eestis koroonapandeemia tingimustes. Kesknädal, 20. mai 2020, lk. 16
 • О насилии в эстонских семьях. // Журнал "Криминология: вчера,сегодня,завтра".Санкт-Петербург, август, 2020
 • Miks ma tahan saada Keskerakonna juhatuse liikmeks? Seitse Päeva (Kesknädal), 22.august 2020.lk. 14

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Prof. Igor Gräzin tõdeb, et "tuleb ette võtta meie viimasel ajal ilmunud tähtsaim kultuuri- ja ajalooline raamat "Kui Eestit valitsesid juristid" ning öelda autorile suur aitäh väga mahuka töö eest, mis on mahtunud kompaktselt kõigest 150 leheküljele." (Igor Gäzin. Miks juristidele valitsuskoorem. Õpetajate Leht nr 46–47 18. detsember 2009, ISSN 1406-6319)

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

 • Kes on kes Eesti poliitikas 1988–1992. Koostaja Ülo Karu. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 1992, lk 33, ISBN 5-89900-023-6
 • Madis Jürgen. Jurist TERRIBLE Ando Leps. Eesti Ekspress, nr 37 (150) 18. september 1992, lk 5 (koos karikaturist Aivar Juhansoni sõbraliku šaržiga)
 • Keda me valisime 1995?. AS Liivimaa Lombard. Tartu 1995, lk 136–138 (foto)
 • Prof. Dilip Das (USA). Estonia: Colonel Ando Leps. International Police Executive Symposium. International Institute of the Sociology of Law. Onati, Spain. 1995, p. 12 (foto)
 • Prof. Meave McMahon (Canada). Crime, Justice and Human Rights in the Baltics. The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations. HEUNI Papers. Helsinki, 5 (1995), pp. 10–12, ISSN 1236-8245
 • Republic of Estonia: Dr. iur. Ando Leps. Fifth International Police Executive Symposium "Crime Prevention: A Community Policing Approach". June 2-5, 1998. Regional Police Haaglanden. Europol Drug Unit. The Netherlands Police Institute. The Hague, The Netherlands, p. 15 (foto)
 • Eesti entsüklopeedia. 14. k. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2000, lk 239–240 (foto), ISBN 9985-70-064-3
 • Эстонский биографический словарь. Издательство "KRK". Таллинн, 2002. C. 166, ISBN 9985-70-064-3
 • Riigikogu VII, VIII ja IX koosseis. Statistikat ja kommentaare. Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu. Tallinn, 2004, lk 60–61, ISBN 9985-9246-9-X
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 2. kd. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn, 2005, lk 370–371, 737 (foto), ISBN 9985-70-204-2
 • Indrek Veiserik. Juristide tohutu pingutus aitas luua Eesti Vabariiki. (Kesknädalale andis intervjuu õigusteaduse doktor Ando Leps). Kesknädal, nr 19 (698) 19. mai 2010, ISSN 1406-9083
 • Профессору Андо Лепсу – 75! Подчётная грамота от Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. Подписали: доктора юридических наук, профессора: президент С. Дикаев и учредители: Я. Гилинский, С. Милюков, Д. Шестаков. 6 ноября 2010
 • Андо Лепсу – 75 лет! Криминология: вчера, сегодня, завтра. Журнал Санкт-Петербургского международного криминологического клуба. №1 (20) 2011. C.162 , ISBN 978-5-985-29128-5
 • Väge täis kool. Rakvere Gümnaasium 1912–2012. Rakvere, 2012, lk 269 (foto), ISBN 978-9949-30-664-0
 • Kuidas hindavad viie riigi riigitegelased, tuntud teadlased ja ajakirjanikud Ando Lepsi, tema teadustöid ja poliitilist tegevust, tema 80 sünnipäeva lävel: President A. Rüütel; Tallinna abilinnapea, linnapea ülesannetes T. Aas; professor J. Gilinski (Peterburi); professor E. Grauberg (endine Eraakadeemia Nord omanik ja rektor; endise Sotsiaal-Humanitaarinstituudi rektor L. Allingu ja professorid H. Beilinson, V. Blintsov, T. Kalin, L. Kährik, A. Laanemäe ja J. Livśits; EV Riigikogu liige, professor I. Gräzin; ajakirjanik V. Lepassalu; ajakirjanik I. Veiserik; professor Ü. Vooglaid; professor V. Justitskis (Leedu, Vilnius); professor A. Vilks (Läti, Riia); Läti Teaduste Akadeemia asepresident, professor T. Jundzis; EV Riigikogu liige H. Põlluaas; dotsent J. Jegorov, A. Lepsi õpetaja TRÜ õigus-majandusteaduskonnas; professor A. Bekmagambetov (Kasahstan); professor I. Cestnov (Peterburi); vandeadvokaat S. Raudsepp; arstiteaduse doktor A. Ellamaa (vt Андо Лепс. Современная диалектическая криминология. Таллинн, 2016)
 • В мире самый объёмный (до 1000 страниц) ежегвартальный научно-практический юридический журнал "Российский криминологический взгляд" (2016. №2, 46) посвящён профессору Андо Лепсу (Эстонская Республика, г. Таллинн)
 • Ando Leps 85! Ajaleht Kesknädal 06. nov. 2020 koos fotoga