Maarja

Allikas: Vikipeedia
Disambig gray.svg  See artikkel räägib Jeesuse emast kui Piibli tegelasest; kristliku dogmaatika ja praktika kohta vaata artikleid Jumalasünnitaja, Maarja austamine ja marioloogia; nime muude kandjate kohta vaata lehekülge Maarja (täpsustus)

Raffael. Sixtuse madonna. 1512–1513. Üks tuntumaid Maarja kujutisi.

Maarja (Mariam: kreeka Μαριάμ, heebrea מרים , aramea ܡܪܝܡ) on Uues Testamendis mainitud Jeesuse ema.

Mk 1:9 järgi elas ta koos oma abikaasa Joosepi ja teiste kaaskondlastega Galilea väikelinnas Naatsaretis. Maarjat austatakse kristluses eriti Jeesuse Kristuse emana ja teda mainitakse ka Koraanis Jeesuse neitsist emana.

Peale Uue Testamendi allikate Jeesuse vanemate kohta ajaloolised andmed puuduvad, sest uurijate valdava arvamuse järgi sõltuvad kõik hilisemad allikad Uuest Testamendist. Nende olemasolu ja nimesid Maarja ja Joosep peab valdav enamik ajaloolasi siiski autentseks.

Maarja oli Uue Testamendi järgi Anna ja Joakimi tütar. Uue Testamendi kohaselt viljastati Maarja Pühast Vaimust ning sünnitas neitsina.

Nimi[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eestipärane nimi Maarja pärineb nimest Maria, mis on heebrea nime Mirjam (Miriam; 'kibedus, kurbus') kreeka- ja ladinapärane kuju.[1] See oligi tõenäoliselt Maarja algupärane nimi. Tanahis kannab seda nime kaks isikut. Selle esimene, väljapaistev kandja on prohvet ja Moosese õde Mirjam, kelle kiidulaulu 2Ms 15:1–21, mida peetakse kuuluvat Toora vanimate osade hulka. Veel ühte Mirjamit mainitakse 1. Ajaraamatus 4:17.

Ka Uuest Testamendist on teada teisigi Maarja-nimelisi naisi (Mk 15:40), sealhulgas Maarja Magdaleena ja Maarja, Kloopase naine (keda enamasti samastatakse kellegi Jaakobuse emaga), kes kuulusid Jeesuse jüngrite hulka. Uue Testamendi kreekakeelses algtekstis nimetatakse Jeesuse ema Mariám (Μαριάμ), harvem María (Μαρία). Ladina tõlgetes on nimi alati Maria.

Sünoptilised evangeeliumid nimetavad Jeesuse ema nimepidi (eestikeelsetes piiblitõlgetes: Maarja); Johannese evangeeliumis Jeesuse ema nimepidi ei nimetata. Seevastu Jh 19:25 öeldakse: Aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine, ja Maarja Magdaleena, mistõttu ei saaks Jeesuse ema nimi olla sama mis tema õel.

Ka islamis on Jeesuse ema tuntud Maryami (مريم) nime all.[2]

Kristluses kasutatakse Maarja kohta ka väljendeid Neitsi Maarja, Jumalaema, Püha Maarja, Ikkaneitsi, Jumalasünnitaja.

Maarja Uues Testamendis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Evangeeliumides ei esitata Jeesuse ema biograafiat, vaid temast räägitakse Jeesuse Kristuse kuulutamise raames. Ta figureerib vähestes kirjakohtades, enamasti kõrvaltegelasena. Enamikus Uue Testamendi raamatutes teda ei mainita. Uues Testamendis tema kohta öeldu ajaloolisus on vaieldav.

Jeesuse lapsepõlvelugudes (Luuka evangeeliumi ja Matteuse evangeeliumi esimeses kahes peatükis) räägitakse Maarja osast Iisraeli rahva õndsusloos. Maarjat nimetatakse kihlatud naiseks. Luuka evangeeliumi (1:26–38) järgi külastas teda ingel Gabriel, kes tervitas teda kui armuleidnut (κεχαριτωμένη, kecharitōménē, passiivi perfekti kesksõna sõnast χαριτῶ (charitō; 'teen meeldivaks') ning kuulutas talle, et ta toob ilmale Iisraeli rahva oodatud messia ja Jumala Poja (Maarja kuulutus): Aga kuuendal kuul läkitas Jumal ingel Gabrieli Galilea külla, mille nimi on Naatsaret, neitsi juurde, kes oli kihlatud Taaveti soost Joosepi-nimelise mehega. Selle neitsi nimi oli Maarja. Tema juurde tulles ütles Gabriel: "Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!" Tema oli aga vapustatud nende sõnade pärast ja imestas, mida see teretus võiks tähendada. Ja ingel ütles talle: "Ära karda, Maarja, sest sa oled leidnud armu Jumala juures! Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse Kõigekõrgema Pojaks ja Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu." Aga Maarja küsis inglilt: "Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? Ja ingel vastas talle: "Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks. Ja vaata, ka su sugulane Eliisabet on pojaootel oma raugapõlves ja see on kuues kuu temal, keda hüüti sigimatuks, sest Jumala käes ei ole ükski asi võimatu." Aga Maarja ütles: "Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!" Ja ingel läks ära tema juurest. Matteuse evangeeliumis (1:18-25) kujutatakse neid sündmusi valdavalt Joosepi vaatepunktist: Jeesuse Kristuse sündimisega oli aga nõnda. Tema ema Maarja, kes oli Joosepiga kihlatud, leidis enne enda kojuviimist, et ta ootab Pühast Vaimust last. Tema mees Joosep aga, kes oli õiglane ega tahtnud teda avalikult häbistada, võttis nõuks ta salaja minema saata. Aga kui ta seda mõtles, vaata, siis ilmus talle unenäos Issanda ingel, kes ütles: "Joosep, Taaveti poeg, ära karda oma naist Maarjat enese juurde võtta, sest laps, keda ta kannab, on Pühast Vaimust. Ta toob ilmale poja ning sina paned talle nimeks Jeesus, sest tema päästab oma rahva nende pattudest." Kõik see sündis, et läheks täide, mida Issand on rääkinud prohveti kaudu: "Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja teda hüütakse nimega Immaanuel", see on tõlkes: Jumal on meiega. Kui Joosep unest ärkas, tegi ta nõnda, nagu Issanda ingel oli teda käskinud. Ta võttis oma naise enese juurde, ent ei puutunud temasse, enne kui Maarja oli poja ilmale toonud. Ja ta pani lapsele nimeks Jeesus.

Neitsistsünd[muuda | redigeeri lähteteksti]

Piiblikriitilised teoloogid väidavad, et neitsisünnituse arusaam tekkis tõlkeeksituse ja kreeka müüditraditsioonide mõjul. Mõte, et neitsi rasestub ja sünnitab on ühes lauses koos Luuka evangeeliumis (1:31): Sa rasestud, tood ilmale poja ja paned temale nimeks Jeesus. Matteuse evangeeliumis (1:18) alguses väljendub probleem selles, et kihlatu on enne Joosepiga kooselamist rasedaks jäänud.[viide?]

Markuse evangeelium kannab hoopis vanemat, juudakristlaste mõtet, et Jeesus sai Jumala Vaimu ristimise, mitte neitsisünni läbi. Hellenite müüditraditsiooni mõjul sai riigikirikus valitsevaks viimane arusaam.[viide?]

Maarja surm ja taevassevõtmine[muuda | redigeeri lähteteksti]

Neitsi Maarja elas pärast Kristuse ristilöömist apostel Johannese juures ja külastas taas mitmeid poja eluga seotud paiku. Lõpuks pöördus ta palves Jumala poole sooviga elust lahkuda. Teda külastas ingel, kes lubas, et Maarja saab kolme päeva pärast Paradiisi, kus ta poeg teda ootab. Ingel kinkis talle palmioksa ja Maarja andis selle omakorda pühale Johannesele sooviga, et seda kantaks matustel tema ees. Maarja palus inglit, et tema suremise juures viibiksid kõik apostlid, ja see soov täideti. Maarja surmaööl ilmus Jeesus koos teda saatvate inglitega. Maarja hing lahkus kehast poja käte vahele, kes kandis ta Taevasse. Maarja keha aga jäi maa peale ja apostlid matsid selle maha. Kolme päeva pärast aga nõudis Jeesus, et tema ema hing ühendataks taas kehaga ja mõlemad toodaks Taevasse.

Neitsi Maarja taevavõtmise püha eelkäijaks oli Jumalaema Maarja püha, mida peeti Jeruusalemmas juba 5. sajandil. Ladina kirikukalendrisse tõi selle püha paavst Sergius I (687 - 701). 1. novembril 1950. a. kuulutas paavst Pius XII Maarja taevassevõtmise dogmaks. [1]

Kirikukalendri tähtpäevad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Maarjapäevad

Eesti kirikukalendris on järgmised maarjapäevad:

Roomakatoliku kirikus pühitsetakse lisaks eelmistele veel:

  • 2. veebruar – algselt Maarja puhastamise päev, hiljem Issanda templisse toomise päev
  • 8. detsember – Maarja eostamise päev

Palved ja hümnid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kristlikus traditsioonis on kasutusel mitmeid palveid ja hümne Neitsi Maarja poole:

Maarjamaa[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis Maarjamaa

1215. aastal, neljandal Lateraani kirikukogul, pühitseti neitsi Maarjale Põhjala ristisõdade käigus vastristitud ja veel ristimata Liivimaa alad, s.o praeguse Eesti ja Läti alad. Selle piirkonna kaks tähtsamat kirikut – Riia ja Tallinna toomkirikud - on pühitsetud neitsi Maarjale. Kaasajal nimetatakse ka Eestit tihti Maarjamaaks, samuti on Maarjamaa Risti teenetemärk Eesti kõrgeim riiklik välismaalastele annetatav autasu. Neitsi Maarja on andnud nime ka järgmistele Eesti paikadele: Märjamaa (algselt Maarjamaa), Väike-Maarja ja Ambla (Suur-Maarja ehk Amplae Mariae). Neitsi Maarja kaitseb Eestimaad, on me kaitsepühak.

Sümbolid[muuda | redigeeri lähteteksti]

Maarja sümbolid on koos temaga kujutatavad, teda sümboliseerivad esemed: liilia, roos, roosiaed, kuusirp, kaitsemantel, roosikrants jms.[3]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

  1. Bibellexikon: Artikkel "Mirjam"
  2. Martin Bauschke. Der Sohn Marias. Jesus im Koran, Darmstadt 2013. lk 22j.
  3. Kunstileksikon CD-ROM

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]