Viljandi ordulinnuse kapiteelid

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrow.svg See artikkel on esitatud liitmiseks artikliga Viljandi ordulinnus. Lisateavet artikli arutelust

Viljandi ordulinnuse kapiteelid avastati 1878.-1879. aastal toimunud väljakaevamiste ajal, mida viis läbi toonane Viljandi gümnaasiumi õpetaja Theodor Schiemann.[1] Saaremaa dolomiidist valmistatud kapiteelid pärinevad tõenäoliselt Viljandi ordulinnuse konvendihoone kapiitlisaalist ja kabelist. Kapiteelid on olulised, kuna need võimaldavad dateerida ordulinnuse võimalikku ehitusaega ning on üksikute müürijuppide ja alusmüüristiku kõrval üks väheseid asju, mis on Eesti alade kunagisest suurejoonelisemast ordulinnusest tänaseni säilinud.[2] Kaur Alttoa on Viljandi ordulinnuse kapiteele nimetanud Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride järel silmapaistvaimaks keskaegse kiviskulptuuri näiteks Eestis.[3]

Täna kuuluvad kapiteelid Viljandi Muuseumile ning on eksponeeritud nii Eesti pärimusmuusika keskuses kui ka muuseumi enda ekspositsioonis.

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Viljandi ordulinnuses toimusid esimesed suuremad kaevamised 1878.-1879. aastal Theodor Schiemanni juhtimisel, mille tulemusel kaevati täna nähtaval olevad müürijupid kuni 9 meetri paksuse prahikihi seest välja.[4] Muude leidude hulgas leiti pealinnuse (konvendihoone) ümbert hajusalt ka raiddetaile, millest suurem osa olid sambakapiteelid.[5] Suur osa leidudest leidis tee Viljandi Muuseumi fondidesse, kus need on tänaseni hoiul.[6]

1930. aastatel käsitles Viljandi raiddekoori lähemalt Armin Tuulse, kelle seisukohti on hiljem jaganud ka Helmi Üprus.[7] Viimastel aastakümnetel on kapiteelide päritoluga enim tegelenud Kaur Alttoa.

Enamus uurijatest on arvanud, et kapiteelid on pärit pealinnuse kõige esinduslikumatest saalidest, milleks olid kabel ja kapiitlisaal. Poola-aegse 1599. aastast pärit revisjoniteksti põhjal on teada, et mõlemad ruumid olid kahelöövilised ning, et kabeli võlvistik toetus kahele sambale ning kapiitlisaali oma kolmele. Seega on arvatud, et tõenäoliselt kattis osa leitud kapiteelidest just neid sambaid ja, et paarikkapiteelid pärinevad mõlema ruumi aknasammastikust.[8] Kaur Alttoa on aga välja pakkunud, et kuna väljakaevamistel leiti kapiteele hajusalt kogu konvendihoone ümbrusest, ei saa kapiteele ainult nende kahe ruumiga seostada.[7].

Kapiteelide temaatika ja stiil[muuda | muuda lähteteksti]

Temaatiliselt võib Viljandi ordulinnusest leitud kapiteelid jagada kaheks: taimdekooriga kapiteelid ning inim- ja loomfiguure kujutavad kapiteelid.[9]

Inim- ja loomfiguure näeb paarikapiteelidel, mis tõenäoliselt asusid kapiitlisaali ja kabeli aknasammastikul.[8] Neil kapiteelidel kujutatud stseenid, nagu näiteks lugu rebasest ja kurest, olid levinud kogu Euroopas ja kuulusid ristiusu moraliseerivate lugude sekka.[9] Veel näeb kapiteelidel poksivaid sikke ja maadlevaid talupoegi, seega täielikku tähendust pole neil kapiteelidel olevatele figuuridele siiani leitud.[10]

Palju enam kõneainet ja erinevaid tõlgendusi on pakkunud aga taimdekooriga kaetud kapiteelid, kuna nende puhul torkab silma stiililine dualism.

Kõige enam leidub taimkapiteelidel erinevaid stiliseeritud pungi, millest tuleneb ka kapiteelitüübi nimi - pungkapiteel. Sarnaseid kapiteele leiab Vana-Liivimaalt näiteks Riia toomkirikust ning Eesti aladelt veel näiteks Haapsalu toomkirikus ja Valjala, Kaarma, Lääne-Nigula ja Kullamaa kirikutes.[11] Kui pungkapiteel oli Euroopas omane pigem varagootikale, siis leiab Viljandi kapiteelidel ka romaanipäraseid elemente nagu pärlinöör. Pungade kõrval esineb kapiteelidel ka näiteks tammelehe ja varsakabja kujutamist.[8]

Stiililiselt hoopis erinev on Viljandist leitud raidplastika, millel on kujutatud naturalistlikku viinapuulehte, mis stiililiselt kuulub hoopis hilisemasse aega ja on eelkõige kõrggootikale omane. Viinapuulehtedega kapiteelil on lehtepundid asetatud kapiteelipinnale justkui lillekimbud. "Erandiks on üks oks, mida raidur on lasknud välja kasvada pinda tehtud august - omapärasus, millele senini pole õnnestunud paralleelnäidet leida".[12] Alttoa hinnangul peaks viinapuulehtedega kapiteel pärinema hoopis ristikäigust, mitte kapiitlisaalist, kuhu varasemad uurijad selle paigutanud on.[13]

Dateerimine ja päritolu[muuda | muuda lähteteksti]

Armin Tuulse on leidnud, et vaatamata kapiteelide erinevale stiilile on siiski tegemist ühe meistri tööga, kes on pärit Põhja-Saksa aladelt nagu ka orduliikmed olid. Tuulse kõrvutas Viljandi leide Karja kiriku dekooriga, kuna ka Karjas on kujutatud kapiteelidel looduslähedases stiilis viinapuulehti, samas leidub ka seal skulptuurides nii romaani- kui ka gootipärast vormikeelt. Karja põhjal dateerib Tuulse Viljandi kapiteelid Karja omadest mõnikümmend aastat varasemaks, st ligikaudu 14. sajandi esimesse veerandisse. Selle kasuks räägivad ka Viljandile lähedased Suure-Jaani ja Pilistvere kirikud, mille raidkaunistused on sarnased Viljandi kapiteelikunstile.[14]

Alttoa on tõmmanud tähelepanu sellele, et suurem osa kapiteelidest, nagu pungkapiteelid, kuulub varasemasse perioodi ning on dateerinud need hoopis 1250.-1260. aastatesse. Samas on Viljandis esineva konvendihoone tüübi välja kujunemise ajaks peetud 1280. aastaid, seega on osad kapiteelid varasemad kui Viljandi linnuse konvendihoone ja tekib võimalus, et need on algselt hoopis muu ehitise jaoks valmistatud. Pikalt on Alttoa pakkunud välja varianti, et kuskil linnuse territooriumil oli eraldi esindushoone, mille asukohast keegi midagi küll ei tea, ent arvestades selle suurejoonelisi raiddetaile, oli oma paraadlikkuselt teisel kohal Vana-Liivimaal Riia toomkiriku järel.[15] Alles viimastel aastatel on Alttoa jõudnud uue teooriani: nimelt, et osad Viljandi ordulinnuse arhailisemate kapiteelide algne asukoht oli hoopis Vana-Pärnus, kus 1250. aastate alguses valmis toomkirik ning, kus Alttoa hinnangul võis asuda ka klooster. 1263. aastal hävitati Vana-Pärnu leedulaste poolt ja ei saa välistada, et osad säilinud kapiteelid jõudsid 13. sajandi lõpus Viljandisse, kus parasjagu käisid ordulinnuse ehitustööd.[16]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Kaur Alttoa. "Viljandi ordulinnuse arhitektuur"("On the Architecture of Viljandi Castle") - Viljandi ordulinnus ja lossimäed läbi aja (The Teutonic Order's Castle and Castle Hills in Viljandi Through Time), koostanud: Ain-Andris Vislapuu, Viljandi Muuseumi Toimetised V, Viljandi 2015, 87.
 2. Armin Tuulse, "Viljandi ordulossi kapiteelid", Õpetatud Eesti Selts, Tartu 1938, 3.
 3. Alttoa (2015) 105.
 4. Kaur Alttoa, "Viljandi ordulinnus. Uurimisseis ja probleemid." - Viljandi Muuseumi aastaraamat 2002, Viljandi Muuseum, Viljandi 2003, 104.
 5. Alttoa (2015), 107.
 6. Aare Kodar, "Esimesed arheoloogilised väljakaevamised Viljandis" - Viljandi Muuseumi Aastaraamat 1997, Viljandi Muuseum, Viljandi 1998, 31.
 7. 7,0 7,1 Alttoa (2003), 104.
 8. 8,0 8,1 8,2 Tuulse, 7.
 9. 9,0 9,1 Helmi Üprus, toimetanud Voldemar Vaga, Raidkivikunst Eestis XII-XVII sajandini, Kunst, Tallinn 1987, 46.
 10. Alttoa (2015), 106.
 11. Alttoa (2015), 107.
 12. Tuulse, 8.
 13. Alttoa (2003), 105.
 14. Tuulse, 12-13.
 15. Alttoa (2003), 107.
 16. Kaur Alttoa. "Die Kapitelle der Ordensburg Fellin (Viljandi) - Dinge aus Zweiter Hand aus Alt-Pernau (Vana-Pärnu)?", Baltic Journal of Art History, 13 (spring 2017), 30-35.