Vikipeedia:Tööriistad/ProveIt

Allikas: Vikipeedia

ProveIt on tööriist, mis teeb artiklis viidetega töötamise lihtsamaks. Tööriistaga on võimalik viiteid artiklist otsida, muuta, lisada, eemaldada ja korduvkasutada.

Viitamine ehk artiklite viidetega varustamine on üks Vikipeedia põhinõudeid. Viitamise mallid võivad olla keerulised, eriti algajale kasutajale. ProveIt tekitab viitamise mallide ja kasutaja vahele graafilise liidese, nii et kasutaja ei pea mallide väljade nimesid meelde jätma ega käsitsi sisestama. Vajalik on sisestada vaid väljade väärtused.

ProveIti sisselülitamiseks tuleb teha linnuke vastavasse märkeruutu eelistuste vahekaardil "Tööriistad". Väljalülitamiseks tuleb linnuke eemaldada. ProveIt töötab üksnes lähteteksti redigeerimise režiimis, see ei tööta Visuaaltoimetis ega uues vikiteksti režiimis.

Tööriista ingliskeelne abilehekülg: mw:ProveIt.

Kasutamine[muuda lähteteksti]

Noolega on näidatud ProveIti ikoon

Kui tööriist on sisse lülitatud, tekib redigeerimisakna alumisse paremasse serva ProveIti ikoon. Ikoonile klõpsamisel avaneb tööriista aken. Akent on võimalik selle ülemisest servast kinni võttes endale sobivasse kohta lohistada. Uuesti ikoonile klõpsamine minimeerib akna.

Üleval tööriistaribal on ProveIti väike ikoon. Väiksele ikoonile vajutamine peidab ProveIti akna ja alumise ikooni. Taasvajutus toob akna ja ikooni uuesti nähtavale.

Viidete loendi vaade[muuda lähteteksti]

Loendi vaade

Tööriista ikoonile klõpsates avaneb artiklis olevate viidete loend. Kui viide on artiklisse lisatud viitemalliga, siis on loendipunkti esimene sõna viitemalli nimi (näiteks Netiviide), millele järgneb viite pealkiri. Kui viide on artiklisse lisatud ilma viitemallita, siis on loendis viite tervikstring, nagu see lähtetekstis antud on.

Viite rea paremas servas olevad numbrid tähistavad viite korduskasutusi artiklis. Numbrile klõpsamine selekteerib artikli lähtetekstis viite korduskasutuse koodi.

Viitele klõpsamine avab viite vaate ja selekteerib lähtetekstis viite koodi.

Viite vaade[muuda lähteteksti]

Viite vaade

Viite vaate väljanägemine oleneb sellest, kas viide on artiklis esitatud viitemalliga või ilma viitemallita. Kõigil juhtudel on vaates olemas väljad "Viite nimi", "Viite sisu" ja "Põhimall".

  • Viite nimi – see, mis asub lähtetekstis sildi <ref> sees parameetri name= järel. Vajalik viite korduvkasutamise jaoks.
  • Viite sisu – viite kood lähtetekstis. See, mis jääb siltide <ref>...</ref> vahele.
  • Põhimall – malli nimi, millega viide on esitatud. Kui viide on esitatud ilma mallita, on välja väärtuseks "Mall puudub".

Kui viide on artiklisse lisatud viitemalliga, siis kuvatakse lisaks eelnimetatud väljadele selle konkreetse viitemalli väljasid, nagu autor, pealkiri jne.

Viite muutmine[muuda lähteteksti]

Viite andmete muutmiseks muuda viitemalli väljade sisu. Võid muuta ka viite lähtekoodi väljal "Viite sisu". Seejärel vajuta nuppu Värskenda, mis uuendab viite koodi tekstiaknas.

Viite korduvkasutamine[muuda lähteteksti]

Viite korduvkasutamine tähendab sama viite kasutamist artikli erinevate lausete või lõikude allika näitamiseks. Selleks, et viidet saaks korduvkasutada, peab viitele olema antud nimi väljal "Viite nimi". Kui viitel pole nime, täida esmalt nime väli ja vajuta nuppu Värskenda. Seejärel paiguta kursor tekstiaknas sobivale kohale (lause või lõigu järele, mida soovid viitega varustada) ja vajuta nuppu Viita. Jälgi, et tekstiaknas poleks sel ajal tekst selekteeritud (sinine), muidu kirjutatakse see koht üle.

Viite eemaldamine[muuda lähteteksti]

Viite eemaldamiseks artiklist vajuta nuppu Eemalda. Tööriist küsib eemaldamisele kinnitust. Kui viitel on artiklis korduvkasutusi, eemaldatakse koos viitega ka need. Viite eemaldamise järel avaneb viite lisamise vaade, milles väljad on täidetud äsja kustutatud viite andmetega.

Viite lisamise vaade[muuda lähteteksti]

Viite lisamise vaade avaneb klõpsates tööriista päises asuvat vahekaarti Lisa. Vaates saab lisada artiklisse uue viite.

Uue viite lisamine viitemalliga[muuda lähteteksti]

Väljal Põhimall on viitemallide menüü. Klõpsa sellel ja vali viitemall, mida soovid kasutada. Täida viitemalli väljad. Kohustuslikud väljad on toodud rasvases kirjas. Kui soovid, lisa viitele nimi väljal "Viite nimi". Klõpsa tekstiaknas sobivale kohale (lõigu või lause järele, mida soovid tekstis viitega varustada). Vajuta nuppu "Lisa teksti".

Uue viite lisamine viitemallita[muuda lähteteksti]

Kirjuta väljale "Viite sisu" viite lähtekood – kõik see, mis jääb siltide <ref>...</ref> vahele. Silte endid ära kirjuta. Kui soovid, lisa viitele nimi väljal "Viite nimi". Klõpsa tekstiaknas sobivale kohale (lõigu või lause järele, mida soovid tekstis viitega varustada). Vajuta nuppu "Lisa teksti".

Teadaolevad vead[muuda lähteteksti]

  • Kui viitele pole antud nime, siis viite vaates nuppu Viita vajutades küsib tööriist hüpikaknas viite nime ja lisab seejärel viite korduskasutuse koodi artikli teksti lõppu. See juhtub sõltumata sellest, kas eelnevalt oli tekstiaknas vajalikku kohta teksti sees klõpsatud või mitte. Lahendus on anda viitele nimi eraldi sammuna ja alles seejärel klõpsata nuppu Viita.

Tehnilisem teave[muuda lähteteksti]

ProveIt kasutab viitemallide parameetrite kuvamiseks mallide juures kirjeldatud malliandmete plokki (TemplateData). See määrab parameetrite kuvanime, järjestuse, kohustuslikkuse jm. Viitemalli parameetrite muutmisel, lisamisel või kustutamisel tuleb uuendada ka malliandmeid.