Mine sisu juurde

Vikipeedia:Ümbersuunamine

Allikas: Vikipeedia

Alljärgnevas on toodud mõned ümbersuunamist puudutavad reeglid ja head tavad.

Kuidas ümber suunata?[muuda lähteteksti]

Ümbersuunamiseks leheküljelt A leheküljele B tuleb leheküljele A kirjutada:

#suuna [[B]] 

või

#REDIRECT [[B]]

või

#redirect [[B]]


Kiireks vormistamiseks tuleb sisestada pealkiri B, see valida ning klõpsata redigeerimiskasti all asuvast erisümbolite ja funktsioonide valikust nuppu #suuna[[]]. Teine võimalus on vajutada nupule #suuna[[]] ning kirjutada pealkiri B nurksulgude vahele.

Kui mingil põhjusel suunatakse ümber mõne artikli alajaotusele, siis kasutatakse järgmise kujuga rida:

#suuna [[B#Alajaotuse pealkiri]]

Millal ümber suunata?[muuda lähteteksti]

Ümber suunata tuleks pealkirjad, mille alla sobiv sisu on esitatud mõnes teises artiklis, kuid mille alt lugeja seda sisu otsida võib (kui pealkiri on mitmetähenduslik, siis üldjuhul tuleb ümbersuunamise asemel teha täpsustusleht). Mitut samasisulist artiklit teha pole tarvis. Vaata ka lehte Vikipeedia:Artikli pealkiri.

Ümbersuunamise põhjuseks võib olla ka vajadus anda lugejale võimalus sisestada otsisõna eestikeelselt klaviatuurilt.

Ümber suunata tuleb mõnikord ka laiema teemaga artiklile, mille all pealkirjale vastavat teemat käsitletakse. Seda tehakse põhiliselt juhul, kui materjali ei õnnestu organiseerida nii, et laiema teemaga artiklis on kitsam ja kitsama teemaga artiklis põhjalikum käsitlus. Vaata ka lehte Vikipeedia:Koondartiklid.

Millal ümbersuunamist vältida?[muuda lähteteksti]

Artikleid ei suunata ümber...

  1. ...juba ümbersuunatud artiklitele. Toimiva kahekordse ümbersuunamise võimalus on Vikipeedias loomata jäetud, et vältida lõputute tsüklite tekkimist. Lehekülje teisaldamisel uue pealkirja alla tekib tavaliselt vanalt leheküljelt ümbersuunamise. Seetõttu tuleb pärast teisaldamist nupu "Lingid siia" abil kontrollida, kas pole tekkinud kahekordseid ümbersuunamisi, ja vajaduse korral need parandada. Kui see jääb aga tegemata, siis teatud aja pärast parandab kahekordsed ümbersuunamised vastav robot.
  2. ...mitteeksisteerivatele lehekülgedele. Niisuguse ümbersuunamise puhul tekivad sinised lingid, mille taga sisu puudub. Nii jääb ekslik mulje, nagu artikkel oleks juba olemas.
  3. ...iseendale.
  4. ...artiklitele, mille sisu ei ole vastavuses ümbersuunatud pealkirjaga.

Mida sisaldab ümbersuunamisleht veel?[muuda lähteteksti]

Ümbersuunamisleht võib sisaldada lisaks ümbersuunamiskäsule ka muud informatsiooni. Näiteks sorteerimisvõtit, kategooriad ning pöördumisi mallide poole. Kategoorialehekülgedel tunneb ümbersuunamised ära selle järgi, et need on toodud kaldkirjas.