Mall:Viited

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Template-info.svg Malli dokumentatsioon


Kasuta seda malli artikli alaosas "Viited" kasutatud viidete loetelu tekitamiseks. Viidete loetelus kuvatakse tekstis <ref> ... </ref> märgendite vahele paigutatud viited. Viitamise vormistamise kohta vaata Vikipeedia:Viitamine.

Parameetrid[muuda lähteteksti]

Malli kõik parameetrid on valikulised. Ilma ühegi parameetrita tekitatakse ühetulbaline viidete loend. Parameetrid on järgmised.

  • Esimene nimeta parameeter. Annab olenevalt parameetri väärtusest tulemuseks kaks erinevat käitumist.
    • Kui parameetri väärtus sisaldab vaid arvu, siis määrab see loendi tulpade arvu.
    • Kui parameetri väärtus sisaldab arvu ja mõõtühikut, siis määrab see iga tulba laiuse. Mõõtühik peab olema CSS-is kasutatav pikkusühik, näiteks em või px. Näide: |30em. Arvu ja mõõtühiku vahel ei tohi olla tühikut (|30 em). Sama, mis parameeter |veerud-laius=.
  • veerud-laius. Määrab loendi iga tulba laiuse. Koosneb arvust ja CSS-i pikkusühikust, näiteks em või px.
  • allikad. Kasutatakse viidete kirjeldamiseks malli sees. Vaata alajotust "Viidete kirjeldamine".
  • grupp. Kasutatakse viidete rühmitamiseks. Mitme viiteloendi malli kasutamise puhul artiklis saab erinevatele mallidele määrata erinevad grupinimed ja kasutada seejärel tekstis sildi <ref>...</ref> sees grupi nime kujul <ref grupp=grupinimi>. Vaata alajaotust "Grupeerimine". Kui parameetri |grupp= väärtuseks on üks parameetri |loendistiil= etteantud väärtustest, siis kuvatakse selle viitegrupi viiteid vastavas numeratsioonis ja – erinevalt muudest grupinimedest – ei kuvata artikli teksti sees viite ülaindeksis grupi nime.
  • loendistiil. Määrab, millist numeratsiooni loendis kasutatakse. Vaikimisi loendistiiliks on araabia numbrid. See parameeter alistab parameetri |grupp= väärtuse (juhul, kui parameeter |grupp= sisaldab etteantud loendistiili nime), ilma rühmitamisfunktsionaalsust muutmata. Vaata alajaotust "Loendi stiil".

Kasutamine[muuda lähteteksti]

==Viited==
{{viited}}

Veergude kuvamine[muuda lähteteksti]

Viidete loetelu veergudes kuvamiseks kasuta:

{{viited|veergude arv}}

Näiteks {{viited|3}} kuvab viited kolmes veerus.
või

{{viited|veerud-laius=laius}}

Näiteks {{viited|veerud-laius=200px}} kuvab viited nii mitmes 200 piksli laiuses veerus, kui neid veebilehitseja aknasse kõrvuti mahub. Laiuse kirjutamisel ei kasutata jutumärke (veerud-laius="200px" ei tööta).
Veergude arvu ja veergude laiuse määramist üheaegselt kasutada ei saa.

Grupeerimine[muuda lähteteksti]

Viidata saab gruppide kaupa, näiteks tekstis on

<ref name="Viide1" group="märkus">Märkus: ...</ref>

Viidete alajaotuses saab gruppi "märkus" kuuluvad viited eraldi välja tuua:

==Viited==
{{Viited|grupp="märkus"}}

Viidete kirjeldamine[muuda lähteteksti]

Viite pika kirjelduse saab tuua alles viidete alajaotuses. Näiteks on teksti sees viide:

<ref name="Viite nimi"/>

Malli abil on viite pikem kirjeldus ära toodud allpool:

{{Viited|allikad=
<ref name="Viite nimi">Viite pikem kirjeldus</ref>
}}

Võimaluste kombineerimine[muuda lähteteksti]

Erinevaid võimalusi saab kombineerida (välja arvatud veergude laiuse ja veergude arvu üheaegne määramine). Näide:

{{Viited|grupp="märkus"|2|allikad=
<ref name="Esimene">Esimene viide</ref>
<ref name="Teine">Teine viide</ref>
}}

Sel viisil tuuakse ära grupi "märkus" viited kahes veerus. See eeldab, et kusagil tekstis on viited nimega Esimene ja Teine juba olemas (näiteks <ref name="Esimene" group="märkus"/>).

Loendi stiil[muuda lähteteksti]

Allolevas tabelis on ära toodud võimalikud parameetri |loendistiil= väärtused koos numeratsiooni näidistega. Parameetri |loendistiil= väärtus pannakse CSS-i parameetri list-style-type: väärtuseks ja selle kuvamine sõltub veebibrauseri CSS-i toest.
Parameetri tekst Näidistekst
tühi või decimal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha a b c d e f g h i j
upper-alpha A B C D E F G H I J
lower-roman i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek α β γ δ ε ζ η θ ι κ
Näide:

{{Viited|loendistiil=lower-roman}}

Tekitab viidete loendi väikeste rooma numbritega.

Vaata ka[muuda lähteteksti]


Malli andmed (Templatedata)[muuda lähteteksti]

Viidete loendi mall. Kasutatakse tavaliselt artikli lõpus vahepealkirja "Viited" järel.

Malli parameetrid

Sellel mallil on kohandatud vorming.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
Tulpade arv / Tulpade laius1veerud-laiuscolwidth

Kui väärtuseks on ainult arv, siis määrab viidete loendi tuplade arvu. Kui väärtuseks on arv koos CSS-i mõõtühikuga (nt '30em'), siis määrab tulpade laiuse

Vaikimisi
1
Näide
tühi
Etteantud väärtus
tühi
Sõnevalikuline
Loendi stiilloendistiilliststyle

Määrab viidete loendi numeratsiooni tüübi (väikesed või suured araabia numbrid, rooma numbrid, kreeka numbrid). Kasutab CSS-i parameetri 'list-style-type' väärtust

Vaikimisi
tühi
Näide
tühi
Etteantud väärtus
tühi
Sõnevalikuline
Gruppgruppgroup

Viidete rühma nimi.

Vaikimisi
tühi
Näide
tühi
Etteantud väärtus
tühi
Sõnevalikuline
Allikate loendallikadrefs

Siia saab kirja panna viited ja kasutada neid seejärel artiklis märksõna abil.

Vaikimisi
tühi
Näide
tühi
Etteantud väärtus
tühi
Sõnevalikuline