Mall:Viited

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Template-info.svg Malli dokumentatsioon


Kasuta seda malli artikli alaosas "Viited" kasutatud viidete loetelu tekitamiseks. Viidete loetelus kuvatakse tekstis <ref> ... </ref> märgendite vahele paigutatud viited. Viitamise vormistamise kohta vaata Vikipeedia:Viitamine.

Parameetrid[muuda lähteteksti]

Malli kõik parameetrid on valikulised. Ilma ühegi parameetrita tekitatakse ühetulbaline viidete loend. Parameetrid on järgmised.

  • Esimene nimeta parameeter. Annab olenevalt parameetri väärtusest tulemuseks kaks erinevat käitumist.
    • Kui parameetri väärtus sisaldab vaid arvu, siis määrab see loendi tulpade arvu.
    • Kui parameetri väärtus sisaldab arvu ja mõõtühikut, siis määrab see iga tulba laiuse. Mõõtühik peab olema CSS-is kasutatav pikkusühik, näiteks em või px. Näide: |30em. Arvu ja mõõtühiku vahel ei tohi olla tühikut (|30 em). Sama, mis parameeter |veerud-laius=.
  • veerud-laius. Määrab loendi iga tulba laiuse. Koosneb arvust ja CSS-i pikkusühikust, näiteks em või px.
  • allikad. Kasutatakse viidete kirjeldamiseks malli sees. Vaata alajotust "Viidete kirjeldamine".
  • grupp. Kasutatakse viidete rühmitamiseks. Mitme viiteloendi malli kasutamise puhul artiklis saab erinevatele mallidele määrata erinevad grupinimed ja kasutada seejärel tekstis sildi <ref>...</ref> sees grupi nime kujul <ref grupp=grupinimi>. Vaata alajaotust "Grupeerimine". Kui parameetri |grupp= väärtuseks on üks parameetri |loendistiil= etteantud väärtustest, siis kuvatakse selle viitegrupi viiteid vastavas numeratsioonis ja – erinevalt muudest grupinimedest – ei kuvata artikli teksti sees viite ülaindeksis grupi nime.
  • loendistiil. Määrab, millist numeratsiooni loendis kasutatakse. Vaikimisi loendistiiliks on araabia numbrid. See parameeter alistab parameetri |grupp= väärtuse (juhul, kui parameeter |grupp= sisaldab etteantud loendistiili nime), ilma rühmitamisfunktsionaalsust muutmata. Vaata alajaotust "Loendi stiil".

Kasutamine[muuda lähteteksti]

==Viited==
{{viited}}

Veergude kuvamine[muuda lähteteksti]

Viidete loetelu veergudes kuvamiseks kasuta:

{{viited|veergude arv}}

Näiteks {{viited|3}} kuvab viited kolmes veerus.
või

{{viited|veerud-laius=laius}}

Näiteks {{viited|veerud-laius=200px}} kuvab viited nii mitmes 200 piksli laiuses veerus, kui neid veebilehitseja aknasse kõrvuti mahub. Laiuse kirjutamisel ei kasutata jutumärke (veerud-laius="200px" ei tööta).
Veergude arvu ja veergude laiuse määramist üheaegselt kasutada ei saa.

Grupeerimine[muuda lähteteksti]

Viidata saab gruppide kaupa, näiteks tekstis on

<ref name="Viide1" group="märkus">Märkus: ...</ref>

Viidete alajaotuses saab gruppi "märkus" kuuluvad viited eraldi välja tuua:

==Viited==
{{Viited|grupp="märkus"}}

Viidete kirjeldamine[muuda lähteteksti]

Viite pika kirjelduse saab tuua alles viidete alajaotuses. Näiteks on teksti sees viide:

<ref name="Viite nimi"/>

Malli abil on viite pikem kirjeldus ära toodud allpool:

{{Viited|allikad=
<ref name="Viite nimi">Viite pikem kirjeldus</ref>
}}

Võimaluste kombineerimine[muuda lähteteksti]

Erinevaid võimalusi saab kombineerida (välja arvatud veergude laiuse ja veergude arvu üheaegne määramine). Näide:

{{Viited|grupp="märkus"|2|allikad=
<ref name="Esimene">Esimene viide</ref>
<ref name="Teine">Teine viide</ref>
}}

Sel viisil tuuakse ära grupi "märkus" viited kahes veerus. See eeldab, et kusagil tekstis on viited nimega Esimene ja Teine juba olemas (näiteks <ref name="Esimene" group="märkus"/>).

Loendi stiil[muuda lähteteksti]

Allolevas tabelis on ära toodud võimalikud parameetri |loendistiil= väärtused koos numeratsiooni näidistega. Parameetri |loendistiil= väärtus pannakse CSS-i parameetri list-style-type: väärtuseks ja selle kuvamine sõltub veebibrauseri CSS-i toest.
Parameetri tekst Näidistekst
tühi või decimal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha a b c d e f g h i j
upper-alpha A B C D E F G H I J
lower-roman i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek α β γ δ ε ζ η θ ι κ
Näide:

{{Viited|loendistiil=lower-roman}}

Tekitab viidete loendi väikeste rooma numbritega.

Vaata ka[muuda lähteteksti]


Malli andmed (Templatedata)[muuda lähteteksti]

Viidete loendi mall. Kasutatakse tavaliselt artikli lõpus vahepealkirja "Viited" järel.

Malli parameetrid

Selle malli juures eelistatakse parameetrite vormistamist plokina.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
Tulpade arv / Tulpade laius1veerud-laiuscolwidth

Kui väärtuseks on ainult arv, siis määrab viidete loendi tuplade arvu. Kui väärtuseks on arv koos CSS-i mõõtühikuga (nt '30em'), siis määrab tulpade laiuse

Vaikimisi
1
Sõnevalikuline
Loendi stiilloendistiilliststyle

Määrab viidete loendi numeratsiooni tüübi (väikesed või suured araabia numbrid, rooma numbrid, kreeka numbrid). Kasutab CSS-i parameetri 'list-style-type' väärtust

Sõnevalikuline
Gruppgruppgroup

Viidete rühma nimi.

Sõnevalikuline
Allikate loendallikadrefs

Siia saab kirja panna viited ja kasutada neid seejärel artiklis märksõna abil.

Sõnevalikuline