Mall:Viited

Allikas: Vikipeedia
Malli dokumentatsioon

Kasuta seda malli artikli alaosas "Viited" kasutatud viidete loetelu tekitamiseks. Viidete loetelus kuvatakse tekstis <ref> ... </ref> märgendite vahele paigutatud viited. Viitamise vormistamise kohta vaata lehekülge Vikipeedia:Viitamine.

Parameetrid

Malli kõik parameetrid on valikulised. Parameetrid on järgmised.

  • Esimene nimeta parameeter määrab iga veeru laiuse. Mõõtühik peab olema CSS-is kasutatav pikkusühik, näiteks em või px. Näide: |30em. Arvu ja mõõtühiku vahel ei tohi olla tühikut (|30 em). Sama, mis parameeter |veerud-laius=.
  • veerud-laius. Määrab loendi iga veeru laiuse. Koosneb arvust ja CSS-i pikkusühikust, näiteks em või px.
  • allikad. Kasutatakse viidete kirjeldamiseks malli sees. Vaata alajotust "Viidete kirjeldamine".
  • grupp. Kasutatakse viidete rühmitamiseks. Mitme viiteloendi malli kasutamise puhul artiklis saab erinevatele mallidele määrata erinevad grupinimed ja kasutada seejärel tekstis sildi <ref>...</ref> sees grupi nime kujul <ref grupp=grupinimi>. Vaata alajaotust "Grupeerimine". Kui parameetri |grupp= väärtuseks on üks parameetri |loendistiil= etteantud väärtustest, siis kuvatakse selle viitegrupi viiteid vastavas numeratsioonis ja – erinevalt muudest grupinimedest – ei kuvata artikli teksti sees viite ülaindeksis grupi nime.
  • loendistiil. Määrab, millist numeratsiooni loendis kasutatakse. Vaikimisi loendistiiliks on araabia numbrid. See parameeter alistab parameetri |grupp= väärtuse (juhul, kui parameeter |grupp= sisaldab etteantud loendistiili nime), ilma rühmitamisfunktsionaalsust muutmata. Vaata alajaotust "Loendi stiil".

Kasutamine

==Viited==
{{viited}}

Veerud

Vaikimisi (laiust määramata) kuvatakse viited automaatselt mitmes veerus, kui brauseri aken on piisavalt lai ja kui viiteid on piisavalt palju.
Viidete loetelu kuvamiseks kindla minimaalse laiusega veergudes kasuta:

{{viited|veerud-laius=laius}}

Näiteks {{viited|veerud-laius=30em}} kuvab viited nii mitmes vähemalt 30 em laiuses veerus, kui neid brauseri aknasse kõrvuti mahub. Laiuse kirjutamisel ei kasutata jutumärke (veerud-laius="200px" ei tööta).

Grupeerimine

Viidata saab gruppide kaupa, näiteks tekstis on

<ref name="Viide1" group="märkus">Märkus: ...</ref>

Viidete alajaotuses saab gruppi "märkus" kuuluvad viited eraldi välja tuua:

==Viited==
{{Viited|grupp="märkus"}}

Viidete kirjeldamine

Viite pika kirjelduse saab tuua alles viidete alajaotuses. Näiteks on teksti sees viide:

<ref name="Viite nimi"/>

Malli abil on viite pikem kirjeldus ära toodud allpool:

{{Viited|allikad=
<ref name="Viite nimi">Viite pikem kirjeldus</ref>
}}

Võimaluste kombineerimine

Erinevaid võimalusi saab kombineerida. Näide:

{{Viited|grupp="märkus"|allikad=
<ref name="Esimene">Esimene viide</ref>
<ref name="Teine">Teine viide</ref>
}}

Sel viisil tuuakse ära grupi "märkus" viited. See eeldab, et kusagil tekstis on viited nimega Esimene ja Teine juba olemas (näiteks <ref name="Esimene" group="märkus"/>).

Loendi stiil

Allolevas tabelis on ära toodud võimalikud parameetri |loendistiil= väärtused koos numeratsiooni näidistega. Parameetri |loendistiil= väärtus pannakse CSS-i parameetri list-style-type: väärtuseks ja selle kuvamine sõltub veebibrauseri CSS-i toest.
Parameetri tekst Näidistekst
tühi või decimal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
lower-alpha a b c d e f g h i j
upper-alpha A B C D E F G H I J
lower-roman i ii iii iv v vi vii viii ix x
upper-roman I II III IV V VI VII VIII IX X
lower-greek α β γ δ ε ζ η θ ι κ
Näide:

{{Viited|loendistiil=lower-roman}}

Tekitab viidete loendi väikeste rooma numbritega.

Vaata ka


Malliandmed

Viidete loendi mall. Kasutatakse tavaliselt artikli lõpus vahepealkirja "Viited" järel.

Malli parameetrid[Muuda malliandmeid]

Selle malli juures eelistatakse parameetrite reasisest vormistust.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
Veerud / Veergude laius1 veerud-laius colwidth

Kui väärtuseks on arv koos CSS-i mõõtühikuga (nt '30em'), siis määrab veergude laiuse. Selle parameetri kasutamine veergude arvu määramiseks on vananenud.

Sõnevalikuline
Loendi stiilloendistiil liststyle

Määrab viidete loendi numeratsiooni tüübi (väikesed või suured araabia numbrid, rooma numbrid, kreeka numbrid). Kasutab CSS-i parameetri 'list-style-type' väärtust

Sõnevalikuline
Gruppgrupp group

Viidete rühma nimi.

Sõnevalikuline
Allikate loendallikad refs

Siia saab kirja panna viited ja kasutada neid seejärel artiklis märksõna abil.

Sõnevalikuline