Vikipeedia:Tähelepanuväärsus

Allikas: Vikipeedia

Vikipeedia artikli teema peab olema tähelepanuväärne.

Tähelepanuväärsuse kriteeriumide abil hinnatakse artikli teema sobivust Vikipeediasse. Tähelepanuväärsus ei ole sama kui tuntus, kuulsus, tunnustus või tähtsus, kuigi ka neid kriteeriume võib seostada tähelepanuväärsusega. Tähelepanuväärsuse abil hinnatakse vaid artikli teema sobivust entsüklopeediasse, see ei piiritle otseselt artikli sisu. Artikli hetkeolukord, näiteks pooleliolek või viidete puudumine, ei tähenda tingimata, et artikkel ei ole teema poolest tähelepanuväärne. Vaieldavatel juhtudel otsustab artikli tähelepanuväärsuse üle Vikipeedia kogukond hääletades.

Vikipeedia artikli teemat võib pidada tähelepanuväärseks, kui see on leidnud märkimisväärsel hulgal kajastamist usaldusväärsetes neutraalsetes allikates:

  • "võib pidada" tähendab, et käsitluste hulk erinevates allikates annab hindamise aluse, kuid mitte garantii;
  • "kajastamine märkimisväärsel hulgal" tähendab, et allikates on käsitletud teemat otse ja täpselt ning informatsiooni eraldamiseks ei ole vaja uut uurimust. Teema ei pea olema küll käsitluse peateema, kuid kõrvalmärkust ei saa pidada piisavalt laiaks käsitluseks;
  • "usaldusväärsus" tähendab, et allikatel peab olema toimetuslik garantii ja puutumatus ning allikad peavad olema vabalt kättesaadavad;
  • "neutraalsus" tähendab, et teemaga seotud olevate isikute ja ringkondade loodud informatsioon ei ole pädev allikas tähelepanuväärsuse hindamisele. Sellised allikad on näiteks reklaamid ja ajaleheteated, isiku enda poolt avaldatud materjal, autobiograafiad ning isikute enda kodulehed

Arutelud[muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda lähteteksti]