Vikipeedia:Tähelepanuväärsus

Allikas: Vikipeedia

Vikipeedia mõistes tähelepanuväärne on teema siis, kui sellest tuleks kirjutada eraldi artiklis. Kui teema pole tähelepanuväärne, võib see mõnel juhul siiski väärida äramärkimist laiemale teemale pühendatud artiklis.

Tähelepanuväärsus ei ole sama mis tuntus, kuulsus, tunnustus või tähtsus, kuigi ka neid kriteeriume võib seostada tähelepanuväärsusega. Artikli hetkeolukord, näiteks pooleliolek või viidete puudumine, ei tähenda tingimata, et artikkel ei ole teema poolest tähelepanuväärne.

Vikipeedia artikli teemat võib pidada tähelepanuväärseks, kui see on leidnud märkimisväärsel hulgal kajastamist usaldusväärsetes neutraalsetes allikates:

  • "võib pidada" tähendab, et käsitluste hulk erinevates allikates annab hindamise aluse, kuid mitte garantii;
  • "kajastamine märkimisväärsel hulgal" tähendab, et allikates on käsitletud teemat otse ja täpselt ning informatsiooni eraldamiseks ei ole vaja uut uurimust. Teema ei pea olema küll käsitluse peateema, kuid ainult kõrvalmärkust ei saa pidada piisavalt laiaks käsitluseks;
  • "usaldusväärsus" tähendab, et allikal peab olema toimetuse garantii ja allikas peab olema avalikult kättesaadav;
  • "neutraalsus" tähendab, et teemaga seotud olevate isikute ja ringkondade loodud informatsioon ei ole pädev allikas tähelepanuväärsuse hindamisele. Sellised allikad on näiteks reklaamid ja ajaleheteated, isiku enda poolt avaldatud materjal, autobiograafiad ning isikute enda kodulehed

Vaidluse korral tuleks püüda arutelus paika panna kõnealust teemavaldkonda puudutavad täpsemad kriteeriumid, mille alusel otsustada, kas eraldi artikli tegemine on otstarbekas. Vajaduse korral hääletab Vikipeedia kogukond artikli tähelepanuväärsuse üle.

Arutelud[muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda lähteteksti]