Vello Vensel

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Vello Vensel (28. detsember 1941 Tuula22. detsember 2004 Tallinn) oli eesti majandusteadlane.

Ta lõpetas aastal 1960 Keila Keskkooli ja aastal 1965 Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna rahanduse ja krediidi erialal.

Ta töötas aastatel 19651968 Eesti NSV Rahandusministeeriumis vanem- ja peaökonomistina. Aastal 1968 astus ta Tallinna Polütehnilisse Instituuti aspirantuuri, seejärel oli ta aastast 1972 (samal aastal kaitses ta majanduskandidaadi väitekirja) Tallinna Polütehnilise Instituudi õppejõuks statistika ja raamatupidamise kateedris: aastatel 1971–1973 assistendina, aastatel 1973–1975 vanemõpetajana, aastatel 1975–1978 ja 1980–1983 dotsendina ja 1978–1980 vanemteadurina. Aastal 1983 kaitses ta tööga "Aegridade matemaatilis-statistiline uurimine integraalsete regressioonimudelite abil"; seejärel töötas ta aastatel 1983–1992 statistika professorina; lisaks oli ta aastatel 1985–1992 majandusteaduskonna prodekaaniks teadustöö alal. Aastatel 19921997 oli ta Teoreetilise majandusteaduse ja metodoloogia instituudi (aastast 2000 Rahvamajanduse instituudi) statistika teooria ja ökonomeetria professor ja õppetooli juhataja; aastatel 19972004 oli ta statistika professor ja õppetooli juhataja (lisaks oli ta aastatel 19922000 instituudi direktor); aastatel 20022004 oli ta majandusteaduskonna teadus- ja arendusprodekaan. Lisaks kandideeris ta aastatel 1989 ja 2000 Eesti Panga nõukogu esimeheks. Aastal 2000 ta valiti Eesti Panga presidendiks, kuid ta loobus 2 päeva enne ametisse asumist segastel asjaoludel.

Tema teadustööde põhisuundadeks olid pangandus ja rahandus, statistilised ja ökonomeetrilised mudelid, majandusteooria ja üleminekumajanduse majandusteoreetilised alused. Ta lõi integraalse regressiooni ja efektiivsuse vektornäitajate teooria ning arendas majandusnähtuste maatriksmodelleerimise ja -analüüsi teooriat.