Elektrik

Allikas: Vikipeedia

Elektrikud paigaldavad, seadistavad ja kontrollivad elektriseadmeid, -juhistikke ja -tarvikuid. Elektrikud teevad elektritöid energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes.

Tööülesannete täitmisel juhinduvad elektrikud kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest.

Elektriku töö on elektriseadmete ja juhistike paigaldamine, seadistamine ja käit. Käit on tegevus elektripaigaldiste töös hoidmiseks, mis hõlmab selliseid toiminguid nagu lülitamised, juhtimine, seire ja hooldamine ning nii elektri- kui ka muid kui elektritööd. Tööülesandeid täidetakse tööstusettevõtetes, koolides, haiglates, elamutes, ärihoonetes jne.