Poliitika psühholoogilised alused

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Poliitika psühholoogilised alused

"Poliitika psühholoogilised alused" on Georg Kirsbergi raamat, milles ta kirjeldab poliitika, kultuuri ja usundi ühiseid psühholoogilisi aluseid. Raamatu esmatrükk ilmus 2014. aasta juulis. See sisaldab Eesti ühiskonna arengu ja probleemide kohta uudseid seoseid. Autor võrdsustab usulise, majandusliku ja poliitilise ajupesu. Kriitilise vaatluse all on demokraatliku poliitika, majanduse ja sõjaväe korraldus Eestis, võrreldes teiste riikidega. Eesti sõjaväe juhtimise ja vaimsuse võrdlus Iisraeli sõjaväega on raamatu huvitavam osa. Iisraeli sõdur saab juhtimiskoolituse ja valib omale ise juhi. Luuakse vastupanul põhinev meeskonnavaim. Eriti arvustav on ta eestlaste Rootsi pankade orjuse ja Euroopa Liidu Kreeka poliitika suhtes (EFSF ja ESM garantiid, ning sellega seoses Eesti Rahandusministeeriumi tegevus).

Raamat põhineb suuresti Peterburi ülikooli psühholoogiaprofessori Anatoli Zimitševi teoorial. Georg Kirsberg püüab seda teooriat siduda tõsieluga ning toob ilmekaid näiteid nii ajaloost kui päevapoliitikast, mis tõestavad, et rahvused on oma poliitkultuurilt erinevad ning just kultuurist sõltubki mingi rahvuse edu või ebaedu.

Inimesed jagunevad Anatoli Zimitševil: isenditeks (bioloogilised eesmärgid), indiviidideks (ühiskondlik-bioloogilised eesmärgid) ja isiksusteks (ühiskondlikud eesmärgid; lk 36). Rahvuste käitumise aluseks peab ta juhtkategooriaid.

Rahvuspsühholoogilise populaarteadusliku kriitika järgi on eestlased alandlik rahvas. Edukal riigil ja edukal perel on ühiselu alusteks juhtkategooriad.

Euroopa Liidul puuduvad juhtkategooriad. EL-is on kosmopoliitne usk inimeste võrdsusesse, rahusse ja solidaarsusesse ning majanduskasvu tagavad välisinvesteeringud ja võlg. Nende dogmade tõepärasus on kahtluse all. Muslimitel on juhtkategooriaks usund ja nad reageerivad igale riivele. Venelaste juhtkategooria on Teine maailmasõda (nn Suur Isamaasõda) ja nad on valmis selle eest üle maailma väga agressiivselt võitlema.

Euroopa ühiskonnad liiguvad sallivuse diktatuuri suunas (nõutakse faktide ja teaduse eiramist). Me hakkame vaimse diktatuuriga jõudma sinna, kus ühiskonnas valitseb liiga tugevalt üks suundumus, mida kõik järgima peavad. Kui tahetakse edukalt püsivat Euroopa Liitu, siis tuleb luua selline identiteet ja juhtkategooriad, mis on arusaadavad ja kasulikud kõigile tema kodanikele.

Globaliseeruvas ühiskonnas on esil poliitilise vastutuse kadumine. Kes vastutas 2008. aasta majanduskriisi eest? Kes vastutab Kreeka, Hispaania ja Itaalia majanduslike probleemide eest? Mitte keegi. Kes vastutab selle eest, et kriteeriume mitte täita suutvad riigid üldse EL-i võeti? Kes vastutab, et Eesti Pangast 10 miljonit dollarit kaotsi läks? Kes vastutab, et Eesti rahvas on kommertspankade poolt tühjaks lüpstud?

Kirjandus[muuda | muuda lähteteksti]

  • Poliitika psühholoogilised alused : mida on vaja poliitika mõistmiseks. Kuidas me oma riike mängu paneme. Läänetasandiku OÜ, 2014. – 377 lk. ISBN 9789949956715 (köites)