Benedictus XVI läkitused eetikast

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Benedictus XVI lastega

Benedictus XVI on rõhutanud perekonna väärtustamist ja tauninud homoseksuaalsust ning teisi katoliku kiriku normidega vastuollu minevaid eetilisi põhimõtteid. Samas on teda meedias kritiseeritud ebatõhusa tegevuse eest pedofiilias süüdistatud vaimulike ametist kõrvaldamise pärast.

Perekonna väärtustamine[muuda | muuda lähteteksti]

Benedictus XVI on rõhutanud perekonna väärtustamist ja inimelu kaitsmist, mõistes hukka abielulahutused, rasestumisvastaste vahendite kasutamise ning vabaabielud. Ta on AIDS-i ennetamise puhul kinnitanud, et seksist hoidumine on kindlam viis vältida HIV levikut. Paavst osales Hispaanias Valencias V maailma perekondade üldistungil. Benedictus XVI on avaldanud toetust viljakusravi rakendamise piiramiseks. Ta kutsus 12. märtsil 2007 meediat rõhutama perekondlikke väärtusi. Benedictus XVI rõhutas 1. jaanuaril 2008 traditsioonilise perekonna tähtsust ja nõudis selle kaitsmist. Tema hinnangul on traditsiooniline perekond eluliselt oluline maailmarahule.

24. detsembril 2006 taunis ta vabaabielude seaduslikuks tunnistamist.

26. novembril 2006 kutsus ta üles AIDS-i haigestunuid pidama võrdväärseteks ühiskonnaliikmeteks. 17. märtsil 2009 rääkis paavst, et AIDSi pole võimalik likvideerida kondoomide jagamisega, vaid see teravdab probleemi. Ta kutsus 29. novembril 2009 palvetama AIDS'i-haigete eest.

9. mail 2007 peetud pressikonverentsil mõistis paavst hukka abordi, kinnitades et elu on ilus and. Ta ei ekskommunitseerinud Mehhiko poliitikuid, kes hääletasid abordi legaliseerimise poolt, kuid need poliitikud tunnistati kiriku osadusest väljaspool olevaks. Ta taunis 7. novembril 2010 aborti, lahutust ja homoabielusid.

Homoseksuaalsuse taunimine[muuda | muuda lähteteksti]

21. aprillil 2005 võttis Hispaania parlamendi alamkoda vastu samasooliste abielu lubava seaduseelnõu. Benedictus XVI jättis 23. aprillil toimunud kohtumisel ajakirjanikega oma kõnest välja hispaania keele, kuigi kasutas itaalia, inglise, saksa ja prantsuse keelt.

13. jaanuaril 2006 mõistis Benedictus XVI hukka samasooliste suhteliidud ning rasedusvastaste vahendite kasutamise. Ta keelas iseenese samasoolisust tunnustavatel isikutel ordinatsiooni saamise.

22. veebruaril 2007 koostatud dokumendis Sacramentum Caritatis kinnitas ta, et katoliiklikud poliitikud ei tohi homoseksuaalsust ja aborti käsitlevatel teemadel teha järeleandmisi. Ta rõhutas 23. detsembril 2008, et kirik peab inimest kaitsma homoseksuaalsuse eest.

Ta taunis 24. detsembril 2006 samasooliste abielude seadustamist. Ta taunis 12. jaanuaril 2010 samasooliste abielusid ja võrdles mais 2010 Portugali visiidi ajal neid intsestiga. Paavst teatas 9. jaanuaril 2012 Püha Tooli juurde akrediteeritud diplomaatilise korpuse esindajatele, et samasooliste abielud ohustavad inimkonna tulevikku.

Suhtumine pedofiiliasse[muuda | muuda lähteteksti]

1980 kinnitas kardinal Ratzinger Müncheni peapiiskopina pedofiilias kahtlustatud preestri suunamise ravile, kuid vaimulik jätkas vääritut teguviisi. Ajaleht New York Times märkis 24. märtsil 2010 avaldatud artiklis, et 1990.-ndatel teatas Milwaukee peapiiskop Rembert Weakland kahel korral kardinal Ratzingerile preester Lawrence C. Murphy vääritust tegevusest, kuid ei saanud temalt vastust.

19. mail 2006 katkestati kõrge vanuse ja viletsa tervise tõttu Kristuse Leegioni rajaja Marcial Macieli kohtuprotsess. Pedofiilias süüdistatud Macieli kohustati jääma palvetesse ja meeleparandusele, kuid tal polnud õigust pidada missat.

28. oktoobril 2006 tunnistas paavst, et vaimulike vastu esitatud süüdistused seksuaalses ahistamises on haavanud kirikut sügavalt.

Paavst taunis pedofiiliat oma visiitidel 2008 Ameerika Ühendriikidesse ja Austraaliasse. Ta kohtus preestrite poolt seksuaalselt ärakasutatud usklikega. 20. juulil 2008 palus ta vabandust ohvritelt, keda mõned vaimulikud olid seksuaalselt ahistanud, ja kinnitas, et süüdlased saavad karistuse.

Paavst taunis 13. detsembril 2009 Iirimaa vaimulike seas puhkenud pedofiiliaskandaali. Ta kohtus 14.16. veebruaril 2010 Iiri piiskoppidega, et arutada riigis puhkenud pedofiiliaskandaali. Ta kinnitas kohtumisel, et "pedofiilia on nurjatu kuritegu ja jõhker patt".

Paavst avaldas 19. märtsil 2010 seoses Iiri preestrite pedofiiliaskandaaliga pastoraalse kirja, kus tunnistas, et vaimulikud on teinud tõsiseid eksimusi. Vaimulike ahistamist kogenud iirlane Andrew Madden kutsus paavsti 20. märtsil 2010 tagasi astuma, Iiri vaimulike ahistamise ohvreid koondavad ühendused väljendasid paavsti kirja puhul pettumust. Paavst tunnustas 24. märtsil 2010 Cloyne'i piiskopi John Magee, aprillis 2010 Brugge piiskopi Roger Vangheluwe ja Iiri piiskopi James Moriarty tagasiastumist seoses pedofiiliaskandaaliga. Mais 2010 astus pedofiiliaskandaali pärast tagasi Augsburgi piiskop Walter Mixa.

Paavst kutsus 4. aprillil 2010 usklikke vaimsele ja kõlbelisele pöördumisele. Ta kohtus aprillis 2010 Malta visiidi ajal preestrite poolt seksuaalselt ärakasutatud isikutega. Paavst tunnistas 11. mail 2010 Portugalis visiidil olles, et pedofiiliaskandaal on katoliku kirikus suurim oht. Ta palus 11. juunil 2010 pedofiiliaohvritelt andestust. Paavst kohtus septembris 2010 Suurbritannia visiidi käigus vaimulike poolt seksuaalselt ärakasutatud isikutega.

Vaesuse taunimine[muuda | muuda lähteteksti]

1. mail 2005 kutsus ta oma esimeses maipühade pöördumises austama inimväärikust töökohtades. Ta on ka rõhutanud ületöötamisest tingitud ohte.

Ta kutsus 1. jaanuaril 2009 avaldatud uusaastaläkituses likvideerima vaesust. Ta rõhutas 1. märtsil 2009, et tööandjad peaksid pidama majanduskriisi ajal prioriteediks töötajaid ja nende perekondi. 20. märtsil 2009 ja 12. aprillil 2009 rõhutas ta võitlust vaesusega. 19. juulil 2009 kutsus paavst töötuid mitte kaotama lootust.

Põgenike õiguste austamine[muuda | muuda lähteteksti]

Paavst kutsus 18. juunil 2006 põgenike õigusi austama, kinnitades et kodumaalt lahkuma sunnitud inimeste õigusi tuleb alati austada. 14. novembril 2006 kutsus ta pöörama rahvusvahelisel tasandil suuremat tähelepanu põgenikele. 17. detsembril 2006 kutsus ta pöörama suuremat tähelepanu Iraagist pärit põgenikele.

28. novembril 2007 rõhutas ta immigrantide kaitsmist. Ta selgitas, et immigrandid peavad kuuletuma seadustele, kuid valitsused peavad noorte sisserändajate ja pagulaste assimileerimiseks rohkem vaeva nägema, et kaitsta neid seksuaalse ärakasutamise ja inimkaubanduse eest.

Ta kutsus 24. detsembril 2009 jõukaid riike võtma vastu vaesuse, nälja ja keskkonnaprobleemide eest põgenenud immigrante. Ta kutsus 26. oktoobril 2010 immigrante üles austama oma asukohamaa identiteeti. Ta teatas 15. jaanuaril 2012, et põgenikud pole ainult need, kellele evangeeliumi kuulutus on suunatud, vaid nad on ka tänapäeva maailmas evangeeliumi peamised täideviijad.

Kommertsiaalsuse taunimine[muuda | muuda lähteteksti]

17. detsembril 2005 kutsus Benedictus XVI jõule mitte kommertsialiseerima ja kinnitas, et tõeline pühadekingitus on rõõm, mitte kallid asjad. 21. detsembril 2006 kutsus ta kristlasi kaitsma jõulude tegelikku olemust ilmalikustumise eest. 9. detsembril 2007 rõhutas ta jõulude usulise tähenduse taasavastamist ja kinnitas, et jõulupühade ajal ei tohiks määravaks saada materialism. Ta taunis 24. detsembril 2011 jõulude muutumist kommertslikeks.

Ajakirjanike vastutustunde rõhutamine[muuda | muuda lähteteksti]

8. mail 2005 kutsus Benedictus XVI meediat ilmutama suuremat vastutustunnet edastatava informatsiooni suhtes. 2. juunil 2006 kohtus ta Vatikanis Itaalia ajakirjanikega. 12. märtsil 2007 kinnitas ta, et suurem osa meedia läbi tarbitavast informatsioonist on destruktiivne.

Inimröövide taunimine[muuda | muuda lähteteksti]

Ta taunis 18. oktoobril 2009 preester Ruggero Ruvoletto tapmist Brasiilias ja preester Michael Sinotti röövimist Filipiinidel. Paavst avaldas 13. detsembril 2009 muret nelja Aafrikas tapetud preestri pärast.

Narkokaubanduse taunimine[muuda | muuda lähteteksti]

Ta taunis 12. mail 2007 ja 25. märtsil 2012 narkokaubandust. 13. detsembril 2007 taunis ta struktuure, mis tegelevad narkokaubanduse abistamisega.

Keskkonnakaitse vajadus[muuda | muuda lähteteksti]

28. septembril 2008 kutsus ta turiste üles hoidma keskkonda prügist puhtana. Ta rõhutas 23. detsembril 2008 vihmametsade kaitsmise vajadust. Ta muretses 6. jaanuaril 2009 keskkonna liigse saastamise pärast. Ta tunnustas 27. novembril 2011 kliimakonverentsi Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Teised põhimõtted[muuda | muuda lähteteksti]

27. aprillil 2005 lubas Benedictus XVI oma esimesel üldaudientsil töötada inimestevahelise leppimise ja rahu edendamise nimel.

Ta kutsus inimkonda ühinema võitluseks terrorismi, vaesuse ja elukeskkonna hävitamise vastu ning ärgitas looma uut maailmakorda majanduse ebakõlade parandamiseks, kinnitades et inimesed ei tohiks lasta tehnoloogilistel saavutustel tõrjuda kõrvale tõelisi inimlikke väärtusi.

Paavst osales XX ülemaailmsetel noortepäevadel Kölnis, kus ta manitses noori loobuma valikulisest lähenemisest religioonile, millega eelistatakse usust omastada vaid meeldiv ja jäetakse ülejäänu kõrvale.

29. oktoobril 2006 taunis ta seoses peapiiskop Giovanni Battista Pinna röövimisega inimrööve. 10. juunil 2007 kutsus ta seoses katoliku preestri Carlo Bossi röövimisega mässuliste poolt pantvangistusest vabastama kõiki röövitud inimesi.

25. detsembril 2006 esitatud jõululäkituses kutsus ta üles kaitsma lapsi ja pöörama suuremat tähelepanu laste kannatustele.

1. jaanuaril 2007 kutsus ta oma läkituses üles austama inimõigusi.

28. jaanuari 2007 jutluses tunnustas ta pidalitõbiste põetajaid.

24. veebruaril 2007 peetud jutluses taunis ta geenitehnoloogiat.

17. märtsil 2007 osales ta pimedaid ühendava liikumise Movimento Ciechi missal.

Ta on võrrelnud materialismi "kurjuse draakoniga".

Ta rõhutas 6. novembril 2008 usuvabadust.

1. veebruaril 2009 taunis ta eutanaasiat, märkides: "Eutanaasia on kannatusdraama vale lahendus."

Benedictus XVI vabandas 29. aprillil 2009 katoliiklikes internaatkoolides elanud Kanada indiaanlaste väärkohtlemiste pärast.

Paavst kutsus 3. mail 2009 preestreid hoolikamalt palvetama.

Paavst õnnistas 27. juulil 2009 vanaemasid ja vanaisasid.

Paavst taunis 4. oktoobril 2009 materialismi.

Ta kutsus 15. novembril 2009 palvetama liiklusõnnetustes hukkunute eest.

Ta rõhutas 1. jaanuaril 2010 laste kaitsmise vajadust.

Ta kohtus 28. märtsil 2009 tsiviilametite vabatahtlikega.

Ta kohtus 21. juunil 2009 arstide ja päästetöötajatega.

Ta taunis 1. jaanuaril 2011 sekularismi ja fundamentalismi.

Ta avaldas 30. jaanuaril 2011 kaastunnet leeprahaigetele.

Ta saatis 14. juunil 2011 läkituse veredoonoritele.

Ta avaldas 13. novembril 2011 muret diabeedi leviku pärast.