Telekommunikatsiooni lühendite loend

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Telekommunikatsiooni lühendite loendis on esitatud peamiselt inglise keelest pärit lühendeid, mis on rahvusvaheliselt kasutusel.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X Y


A[muuda | muuda lähteteksti]

 • ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line – ADSL-ühendus (telefoniliini kaudu lairibaühenduse DSL levinuim rakendus, mille puhul bitikiirus digitaalandmete allalaadimisel (kasutaja suunas) on suurem kui üleslaadimisel)

B[muuda | muuda lähteteksti]

 • BSS, Base Station System – tugijaamade võrk (saate-vastuvõtujaamad nt mobiiltelefonivõrgus, WiFi-võrgus jm raadioside süsteemides)
 • BWA, Broadband Wireless Access – traadita lairibaühenduse süsteem

C[muuda | muuda lähteteksti]

 • CATV, Cable Television, Community Access TVkaabeltelevisioon
 • CB, Citizens Band – CB-sagedusriba (üldkasutus-sagedusriba loavabaks tasuta raadiosideks)
 • CDMA, Code Division Multiple Access – koodtihendus-ühispöördus (mobiilside tehnika eri viisil kodeeritud bitijadade korraga ülekandmiseks ühes sageduskanalis; kolmanda põlvkonna mobiilsides on kasutusel laiaribaline WCDMA

D[muuda | muuda lähteteksti]

 • DAB, Digital Audio Broadcastingdigitaalringhäälingu standard
 • DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunication, Digital Enhanced Cordless Telephone – DECT-standard (digitaalse juhtmeta telefonside standard; side baas- ja käsiaparaadi vahel toimub sagedusribas 1,88–1,90 GHz)
 • DGPS, Differential Global Positioning System – diferents-GPS (suur täpsus asukoha määramisel saavutatakse spetsiaalsete maajaamade abil)
 • DiSEqC, Digital Satellite Equipment Control – süsteem satelliittelevisiooni paraboolantenni ja vastuvõtupeade juhtimiseks läbi toitekaabli
 • DLNA, Digital Living Network Alliance – juhtivate elektroonikafirmade ühendus, mis töötab välja paikseid ja mobiilseid koduelektroonikaseadmeid ühendava traat- ning raadiovõrgu standardeid ning annab välja vastavaid sertifikaate
 • DMR, Digital Mobile Radio – mobiilse digitaalse raadioside standard
 • DOCSIS, Data Over Cable Service Interface Specification – standard andmete edastamiseks kaabeltelevisiooni võrgus läbi koakskaablite
 • DRMS, Distance Root Mean Square – meetod asukoha määramise täpsuse suurendamiseks GPS-süsteemis
 • DSL, Digital Subscriber Line – DSL-ühendus (digitaalne lairibaühendus andmete kiireks edastamiseks laias, megahertsidesse ulatuvas sagedusribas mööda telefoniliini vaskjuhtmeid ja keerdpaarkaablit)
 • DTH, Direct To Home – otsevastuvõtt satelliidituuneriga (mitte kaablivõrgu kaudu)
 • DTMF, Dual Tone Multi-Frequency – telefoninumbrite toonvalimine kahe sageduse kombinatsioonina (nt numbri 1 klahv: 697 ja 1209 Hz); asendab varasemat impulssvalimist numbrikettaga
 • DTT, DTTV, Digital Terrestrial Television – maapealse leviga digitaaltelevisioon, nt Euroopas süsteem DVB-T, Põhja-Ameerikas ATSC (Advanced Television Systems Committee)
 • DVB, Digital Video Broadcastingdigitaaltelevisiooni Euroopa standardid
 • DVB-C, DVB Cable – kaabel-digitaaltelevisiooni Euroopa standard
 • DVB-S, DVB-S2, DVB Satellite – satelliit-digitaaltelevisiooni Euroopa standardid
 • DVB-T, DVB-T2. DVB Terrestrial – maapealse leviga digitaaltelevisiooni Euroopa standardid
 • DX, Distant Exchange – DX-vastuvõtt (raadiosignaalide kaugvastuvõtt)

E[muuda | muuda lähteteksti]

 • EDGE, Enhanced Data GSM Environment, Enhanced Data Rates/Services for Global EvolutionGSM-mobiilside edasiarendus bitikiirusega kuni 384 kbit/s
 • EGNOSEuropean Geostationary Navigation Overlay Service – Euroopa süsteem satelliitnavigatsiooni seadme poolt määratava asukoha täpsustamiseks (1–3 meetrini) lisasatelliitide abil (analoogne USA süsteem on DGPS)
 • EIRP, Effective Isotropic Radiated Power, Equivalent Isotropic Radiated Power – EIRP-võimsus, efektiivne isotroopne kiirgusvõimsus (saatevõimsuse arvutuslik väärtus: selline võimsus, mis tuleks anda isotroopkiirgurisse, et saavutada niisama suurt väljatugevust kui vaadeldava antennisüsteemiga sihtalal)
 • EMC, Electromagnetic Compatibility – elektromagnetiline ühilduvus (seadmete ja süsteemide niisugune seisund, et nad ei häiri elektriliselt ega elektromagnetiliselt üksteise talitlust)
 • EMI, Electromagnetic Interference elektromagnethäire, raadiohäired
 • EPG, Electronic Program Guide – elektronne saatekava, EPG-kava (koos digitelevisiooni programmiga edastatav saatekava)
 • ERP, Effective Radiated Power, Equivalent Radiated Power – efektiivne kiirgusvõimsus (saatevõimsuse arvutuslik väärtus: selline võimsus, mis tuleks anda poollainedipooli, et saavutada niisama suurt väljatugevust kui vaadeldava antennisüsteemiga sihtalal)
 • EWDO, Evolution Data OptimizedCDMA-tehnikal põhineva raadioandmeside standard

F[muuda | muuda lähteteksti]

 • FDMA, Frequency Division Multiplexing Access – sagedusjaotus-ühispöördus (mobiilsides kasutatav sagedustihendusmeetod)
 • FHD, Full High Definition – Full HD (kaubanduslik nimetus teleri, projektori, kaamera või BD-seadme kohta, mis on võimeline esitama ekraanil ilma skaleerimata 1920×1080-piksliks lahutatud HD-kuva
 • FSO, Free Space Optics – optiline andmeedastus läbi õhu (informatsiooni ülekandmine läbi õhu signaaliga moduleeritud infrapunase laserikiirega, nt kiirusega 2 Gbit/s mõne kilomeetri kaugusele)
 • FTA, Free To Air – vabalt (tasuta, krüpteerimata kujul) vaadatav televisiooniprogramm

G[muuda | muuda lähteteksti]

H[muuda | muuda lähteteksti]

 • HbbTV, Hybrid Broadcast Broadband Television – hübriidtelevisioon (avatud rahvusvaheline standard, mis ühendab televisiooni, ringhäälingu ja Interneti võimalusi)
 • HDCP, High-Bandwidth Digital Content Protectionkrüptimissüsteem digitaalsete video- ja audioandmete kaitstud ülekandmiseks HDMI-liideste kaudu
 • HDMI, High Definition Multimedia Interface – HDMI-liides (video- ja audio-signaalide ülekandmiseks digitaalkujul kiirusega kuni 5 GB/s)
 • HDTV , High Definition Television – HD-televisioon, HD-televisioon, kõrglahutustelevisioon (lahutusvõime enamasti 1080×1920 pikslit)
 • HFC, Hybrids Fiber Coaxial valguskaabliga (magistraalliinides) ja koaksiaalkaabliga (abonendiliinides) hübriidvõrk kaabeltelevisioonis
 • HSCSD, High-Speed Circuit-Switched Data – kiire kanalikommutatsiooniga andmeside (andmeedastuskiirus kuni 38,4 kbit/s; edasiarendused GPRS, EDGE, HSDPA)
 • HTTP, Hypertext Transfer Protocol – failiedastusprotokoll graafilise info Internetis ülekandmiseks; edastatava dokumendi internetiaadressi algul http
 • HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Securekrüpteeritud failiedastusprotokoll graafilise info Internetis ülekandmiseks; edastatava dokumendi internetiaadressi algul https

I[muuda | muuda lähteteksti]

 • ICT, Information and Communication Technology IKT, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, info- ja sidetehnika
 • IMEI, International Mobile Equipment Identitymobiiltelefoni ainuomane tunnusnumber (vaatamiseks valida ⃰ #06#)
 • IPTV, Internet Protocol television – IP-televisioon (internetiprotokollil põhinev televisioonisignaali edastus kas Internetist või siis kohaliku teenusepakkuja poolt laivõrgus läbi kaabel- või DSL-ühenduse)
 • ISDN, Integrated Service Digital Network – digitaalsideteenus, mis võimaldas telefoniliini kaudu lisaks tavatelefoniühendusele andmesidet kiirusega 64 kbit/s
 • ISM, Industrial, Scientific, Medical – ISM-raadiosagedusribad: tööstuses, teaduses ja meditsiinis rakendatavad kõrgsagedused, nt 13,56 MHz (RFID), 27 MHz (mudelite juhtimine), 433–435 MHz (autolukustus, valvesüsteem, juhtmeta kuularid), 2,4–2,5 GHz (WLAN, Bluetooth)
 • ITS, Intelligent Transport System – andmesidel põhinev transpordisüsteem sujuva liikluse tagamiseks
 • ITV, Interactive Television – interaktiivne televisioon (tagasikanal internetiprotokolli alusel võimaldab kahepoolset suhtlust, sh saadete järelvaatamist)

L[muuda | muuda lähteteksti]

 • LAN, Local Area Network – kohtvõrk (piiratud alal tegutsev traat- või raadioühendusega [[andmeside] ] võrk)
 • LNB, LNC, Low Noise Block, Low Noise Converter – LNB-plokk (satelliittelevisiooni vastuvõtuantenni müravaene võimendus-muundusplokk)
 • LPWAN, Low-Power Wide-Area Network – väikevõimsus-laivõrk (nt patareitoitega anduri signaali energiasäästlikuks traadita edastamiseks asjade Internetis, telemeetrias jm)
 • LTE, Long Term Evolutionmobiilside 4. põlvkonnale ülemineku tehnoloogia

M[muuda | muuda lähteteksti]

 • MHP, Multimedia Home Platform – interaktiivsete teenuste standard, rakendamiseks digiboksis, digiteleris ja multimeedia arvutis
 • MIMO, Multiple Input Multiple Output – raadiosidesüsteem, mille puhul signaalipakette kiirgab ja võtab vastu mitu ühesugusel kandesagedusel töötavat antenni
 • MMF, Multimode Fiber – multimoodkiud, hulkmoodkiud (valguskaabli kiud, milles saavad korraga levida erineva nurga all sisenenud valguskiired)
 • MPS, Mobile Positioning System – mobiilpositsioneerimissüsteem (määrab mobiiltelefoni vm mobiilse terminali geograafilise asukoha mobiilsidevõrgu tugijaamade suhtes)
 • MSL, Microstrip Line – ribaliin (fooliumiriba fooliumtagapinnaga isoleerplaadil mikrolainesignaalide juhtimiseks; liini impedantsi määravad lisaks riba laiusele isoleerkihi paksus ja dielektriline läbitavus)
 • MUX, Multiplex – multipleks (digitaaltelevisioonis ühe telekanali kaudu edastatav programmikimp)

N[muuda | muuda lähteteksti]

P[muuda | muuda lähteteksti]

 • P2P, Peer-to-Peer networking – võrdõigusvõrk (arvutivõrk, kus suhtlus toimub otse ühest arvutist teise, kusjuures iga arvuti võib toimida nii kliendi kui serverina)
 • PAN, Personal Area Network – arvuti ja välisseadmete vaheline kaabelvõrk või traadita võrk (nt Bluetooth)
 • PLC, Power Line Communication – vooluvõrgu-andmeside (laiaribaline andmeside elektritoitevõrgu kaudu)
 • PON, Passive Optical Network – passiivne optiline võrk (aktiivkomponentideta kiudoptiline võrk)
 • PSDN, Public Switched Telephone Network – tavatelefonivõrk, traattelefonivõrk

R[muuda | muuda lähteteksti]

 • RDS, Radio Data Systemraadiovastuvõtja (tuuneri) digitaalne tekstteabe ja automaatjuhtimise süsteem, nt toimingud PS (jaama nimi), RT (jaama ja saatega seotud tekst), CT (kell, kalender), EON (lülitumine liiklusinfo programmile) jm
 • RFID, Radio Frequency Identification – raadiosagedustuvastus (objekti tuvastus toimub kuni mitme meetri kauguselt elektronsildi abil, nt ostukorvis olevate kaupade hinna automaatlugemiseks kassas)
 • RLL, Radio Relay Link – raadioreleeliin (raadiosignaal edastatakse repiiterjaamade vahendusel)
 • RTLS, Real Time Location System – lähiraadiosidel põhinev positsioneerimissüsteem aktiivse RFID-sildiga esemete, toodete ja seadmete asukoha määramiseks ja ülesleidmiseks kuni mõnesaja meetri kauguselt

S[muuda | muuda lähteteksti]

 • SDSL, Symmetric Digital Subscriber Line – lairibaühenduse DSLi rakendus, mille puhul digitaalandmete allalaadimiskiirus on võrdne üleslaadimiskiirusega
 • SDTV, Standard Definition Television, Standard Digital Television – standardlahutusega televisioon, tavatelevisioon (lahutusvõime digitelevisioonis nt 720×576 px)
 • SIM, Subscriber Identity Module, SIM card – SIM-kaart (SIM-tarkvaraga kiipkaart, mis mobiiltelefoni sisestatuna tuvastab kasutaja ja võimaldab kõne- ning andmesidet)
 • SIP, Session Initiation Protocol – SIP-protokoll, seansialustusprotokoll (reeglistik Interneti kaudu kõne-, video- ja andmeside seansi korraldamiseks kahe või enama osaleja vahel)
 • SMF, Single Mode Fiber – monomoodkiud, ainumoodkiud ( valguskaabli kiud, milles saab levida ainult ühe kindla nurga all sisenenud valguskiir)
 • SMS, Short Message Service – lühisõnumiteenus (kuni 160 märgikohta sisaldavate sõnumite edastamiseks mobiiltelefonide vahel); ka vastav tekstsõnum
 • SRD, Short Range Device – lähiraadioside seade vabakasutus-raadiosideks (nt uste lukustamiseks, mudeli juhtimiseks, PMR-telefonsideks)
 • STB, Set Top Box – digiboks, digituuner (digitaaltelevisiooni vastuvõtu seade ühendamiseks teleriga)
 • STP, Shielded Twisted Pair – varjestatud keerdpaarkaabel
 • STV, Satellite Televisionsatelliittelevisioon (televisiooniprogrammid edastatakse televisioonisatelliitide vahendusel)

T[muuda | muuda lähteteksti]

 • T-DMB, Terrestrial Digital Multimedia BroadcastingDAB-standardil põhinev süsteem multimeediasideks mobiilseadmetega maapealse antennivõrgu vahendusel
 • TMC, Traffic Message Channel – TMC-kanal (liiklusinfo FM-raadiokanal, edastamaks teavet liiklustakistuste ning möödasõiduteede kohta)

U[muuda | muuda lähteteksti]

 • UHDTV, Ultra High Definition Television, Ultra HDTV – ¤ UHD-televisioon (HDTV edasiarendused: UHDTV-1 (ehk 4K): 3840×2160 pikslit, UHDTV-2 (8K): 7680×4320 pikslit
 • UHF, Ultra High Frequencies – UHF-sagedused: raadiosagedused 300–3000 MHz (vastavalt lainepikkused 1–10 dm); maapealse leviga televisioon kasutab sagedusi 470–862 MHz (detsimeeterlained 3,5–6,4 dm)
 • UMTS, Universal Mobile Telecommunication System – kolmanda põlvkonna (3G) mobiilside süsteem, andmekiirus kuni 2 Mbit/s
 • UWB, Ultra-Wideband – ülilairibatehnoloogia (info edastatakse SHF-raadiosagedustel lühikeste nõrkade impulssidena 0,5–2 GHz laiuses sagedusribas kuni 10–20 m kaugusele)

V[muuda | muuda lähteteksti]

 • VDSL, Very High Speed Digital Subscriber Line – suure edastuskiirusega (allalaadimisel kuni 52 Mbit/s) DSL-lairibaühendus
 • VHF, Ultra High Frequencies – VHF-sagedused: raadiosagedused 30–300 MHz (vastavalt lainepikkused 1–10 m); maapealse leviga televisioon kasutab sagedusi 47–230 MHz (meeterlained 1,3–6,4 m), FM-ringhääling sagedusi 87,5–108,0 MHz
 • VoD, Video on Demand – interaktiivne videolaenutus (võimalus tellida nt IPTV- või kaabeltelevisioonivõrgu kaudu teenusepakkujalt video- ja televisiooniprogramme
 • VoIP, Voice over Internet Protocol – VoIP-telefonisüsteem (Internetis ja muudes IP-reeglistikul põhinevates võrkudes helistamise süsteem

W[muuda | muuda lähteteksti]

WAAS, Wide Area Augmentation System – USA satelliitnavigatsiooni süsteem, mis kasutab asukoha määramise täpsuse suurendamiseks spetsiaalseid geostatsionaarseid satelliite

 • WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access – laiaribalise koodtihendus-ühispöörduse tehnika 3G mobiilsides multimeedia rakendusteks
 • WDM, Wavelength Division Multiplexing – lainepikkustihendus (valguskaablis paljude signaalide paralleelseks ülekandmiseks eri pikkusega valguslainete abil)
 • WiFi, – organisatsiooni Wi-Fi Alliance kaubamärk, kasutusel ka IEEE 802.11 standardite kohase raadiokohtvõrgu (WLAN) nimetusena
 • WiMAX, Worldwide Interoperability for Microwave Access – standardeil IEEE 802.16 (e, m) põhineva laiaribalise traadita andmesidevõrgu tehnika
 • WLAN, Wireless Local Area Network – raadiokohtvõrk, traadita kohtvõrk, WiFi
 • WPA, Wi-Fi Protected AccessWi-Fi Alliansi krüpteerimismeetod andmeturbeks WiFi- ehk WLAN-võrgus
 • WPS, WLAN Positioning System – WPS-süsteem (näitab kohtvõrgus osaleja asukoha)

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]