RDS

Allikas: Vikipeedia

RDS (ingl k Radio Data System) on raadioandmesüsteem, mis võimaldab esitada raadio näidikul tekstina mitmesugust infot. RDSi algne versioon valmis 1984. aastal ja Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) kehtestas vastava standardi (kehtiv versioon IEC 62106:2009).

Esialgu oli süsteem mõeldud kasutamiseks ainult autoraadiotes, nimelt automaatseks ümberlülitamiseks ühelt, edasiliikumisel halveneva kuuldavusega saatjalt teisele, tugevama signaaliga saatjale, mis edastab sama saatevõrgu programmi, aga ka saatja nime kuvamiseks ja liiklussaadete ning -teadete edastamiseks.

RDSi signaal (koos stereosignaali sagedusspektriga)

Tehnika[muuda | muuda lähteteksti]

RDSi andmed edastatakse 26-bitiste plokkide kaupa, milles on 16 andmebitti (RDS Data) ja 10 ülekandevigade korrigeerimise bitti (CRC); need võimaldavad korrigeerida kuni 5 bitti igas plokis ilma, et andmeid peaks uuesti saatma. Neli 26-bitist plokki moodustavad grupi ja sisaldavad seega 104 bitti.[1]

Saatjas muudetakse nende bittide taktis abikandesageduse amplituudi. Abikandesageduseks on 57 kHz, mis on 19-kilohertsise piloottooni kolmas harmooniline (piloottooni vajatakse stereosignaali ülekandmiseks, vt stereodekooder). See abikandesageduslik signaal lisatakse multiplekssignaalile, mis sisaldab vasaku ja parema kanali audiosignaali. Multiplekssignaaliga sagedusmoduleeritakse ultralühilainesaatja raadiosagedust.

Kasutusalad[muuda | muuda lähteteksti]

RDSi vorming annab võimaluse realiseerida mitmesuguseid funktsioone, mille hulgast raadioprogrammide edastajad teevad valiku vastavalt oma vajadustele ja eesmärkidele. Saatja poolt edastatavaid RDS-koode on võimelised töötlema raadiovastuvõtjad tähisega RDS. Kõik RDS-vastuvõtjad näitavad RDS-koode edastava jaama või saatevõrgu nime (kooditähis PS); nimesse mahub kuni 8 märki (tähte, numbrit, tühikut). Sõltuvalt vastuvõtja otstarbest ja keerukusest edastatakse ka raadioteksti (RT), kellaaega (CT) jt. Kõige rohkem RDSi võimalusi rakendavad autoraadiod.

Tabelis on toodud laiemalt kasutatavad RDSi funktsioonid.

Tähis Nimetus Sisu
PS
Programme Service
Raadiojaama nimi Vastuvõetava programmi (või saatevõrgu) nimi ja sagedus
RT
RadioText
Raadiotekst Jooksva saate info (saate nimi, pala nimi, esitaja jm). Teksti pikkus võib ulatuda kuni 64 märgini. Näidiku mahutavusest pikem tekstilõik jookseb paremalt vasakule
CT
Clock Time
Kellaaeg ja kuupäev CT-koodiga on võimalik edastada kuupäeva, nädalapäeva ja kellaaega. Iga minuti tagant antakse edasi raadio oma kella käiku sünkroonivaid impulsse. CT viib ka kella üle suve- ja talveajale
PI
Programme Identification
Programmi identimiskood Saatja 16-bitine kood, mis sisaldab infot riigi, regiooni ja saatevõrgu kohta
AF
Alternative Frequencies
Alternatiivsed sagedused Mällu salvestuvad kõik samanimelise saatevõrgu saatjate sagedused (PI koodid), mille hulgast autoraadio valib kõige tugevama signaaliga saatja
EON
Enhanced Other Networks
Koostöö teiste saatevõrkudega Raadiosaate (vm signaaliallika) kuulamise ajal lülitub autoraadio automaatselt ettevalitud saatjatele, mis edastavad nt liiklusteateid (kood TA) ja liiklusinfo programmi (TP)
TP
Traffic Programme identification
Liiklusinfo programm Liikluskorralduse info
TA
Traffic Announcement identification
Liiklusraadio teadaanded Info liiklusolude muutumise kohta
TMC
Traffic Message Channel
Liiklusteadete kanal Navigatsioonisüsteemist (GPS) saabub liiklusinfo kodeeritult otse naviseadme ekraanile
MS
Music Speech switch
Muusika-kõne ümberlüliti Automaatne ümberlülitumine ettevalitud helitugevusele ja tämbrile
PTY
Programme TYpe
Programmi liik (tüüp) Edastatakse programmitüübi nimesid, et oleks võimalik valida soovitud liiki programmi esitavaid saatjaid

PTY-funktsiooniga raadiod võimaldavad raadiojaamu valida nende sisu järgi mitmekümne programmitüübi hulgast, näiteks:

 • Uudised (News)
 • Päevasündmused (Current Affairs)
 • Informatsioon (Information)
 • Sport (Sport)
 • Haridus (Education)
 • Teadus (Science)
 • Kultuur (Culture)
 • Jutuprogrammid (Varied Speech)
 • Popmuusika (POP Music)
 • Rokkmuusika (Rock Music)
 • Kerge muusika (Easy Listening)
 • Klassikaline muusika (Serious Classics)
 • Muu muusika (Other Music)

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]