Eesti Üliõpilaskondade Liit

Allikas: Vikipeedia
Logo
Kontor Tallinn, Eesti
Asutatud 1991
Liikmeid 15
Töökeel Eesti
Esimees Britt Järvet
Aseesimees Tambet Anja

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 23. novembril 1991 asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis seisab üliõpilaste hariduslike ning sotsiaalmajanduslike õiguste ja huvide eest. Ühingusse kuulub 15 liikmesüliõpilaskonda ja 4 vaatlejaliiget.

Liikmesüliõpilaskonnad: Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Estonian Business School, Lääne-Viru Rakenduskõrgkool, Sisekaitseakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Euroakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia.

Vaatlejaliikmed: Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Kõrgem Kunstikool, Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused.

EÜL-i peamine eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ja selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ning sotsiaalsete partnerite suunal.

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL on 14 kõrgkooli üliõpilaskonnale katusorganisatsioon. EÜL-i kuulumise eelduseks on üliõpilaskonna esindusorgani ja EÜL-i volikogu esindajate demokraatlikud valimised, põhikirja ja teiste õigusaktide ning EÜL-i juhtimisorganite otsuste ja ettekirjutuste järgimine ja täitmine.

Volikogu, nõukogu ja komisjonid[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL-i kõrgeim juhtorgan on volikogu, kus liikmed (üliõpilaskonnad) on esindatud vastavalt tudengite arvule. Igal liikmel on volikogus vähemalt üks hääleõiguslik esindaja, millele lisandub üks hääleõiguslik esindaja iga 2000 üliõpilase kohta.

Volikogu pädevuses on:

 • põhikirja ja eesmärkide muutmine;
 • liikmete vastu võtmine ja välja arvamine;
 • kandidaatliikmete vastuvõtmine ja välja arvamine;
 • juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
 • järelevalvekomisjoni valimine ja tagasikutsumine;
 • alaliste või erakorraliste komisjonide moodustamine;
 • eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
 • tegevuskava kinnitamine;
 • sisseastumis- ja liikmemaksu ning muude maksete suuruse, tasumise korra ja tingimuste otsustamine;
 • astumise teiste ühenduste liikmeks ja nendest väljaastumise otsustamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud kellegi teise pädevusse.

Kaasamaks liikmeid EÜL-i igapäevasesse juhtimisse, on volikogu moodustanud lisaks järelevalvekomisjonile liidu nõukogu ja poliitikakomisjoni, mis toimivad juhatuse nõuandvate kogudena.

 • Liidu nõukogu nõustab juhatust äri- ja arendustöö küsimustes.
 • Poliitikakomisjon nõustab juhatust avaliku poliitika küsimustes.
 • Järelevalvekomisjon kontrollib EÜL-i tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja sihipärasust.

EÜL-i kuulub 14 üliõpilaskonda, keda esindab EÜL-i volikogus 9 volinikku.

Juhatus[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL-i juhatus on kaheliikmeline ja juhatuse volitused kestavad kaks aastat. Juhatus koosneb juhatuse esimehest ja aseesiisikust.

EÜL-i juhatused
1991–1992 Sulev Alajõe, Agu Vahur, Kaarel Tarand
1992–1994 Katrin Unt, Indrek Ild, Imre Sams, Indrek Ostrat
1995–1996 Meelis Kitsing, Arne Otter, Martti Kalda
1996–1997 Lauri Kööp, Lembit Uibo, Peeter Suislepp, Mare Tralla, Mart Rekkaro
1997–1998 Peeter Suislepp, Lauri Kööp, Raul Järg, Leif Kalev
1998–1999 Riina Tamm, Leif Kalev, Raul Järg, Ivar Liivamägi, Riho Unt, Illimar Mattus
2000 Leif Kalev, Riho Unt, Rain Veetõusme, Tarvo Sarmet, Herman Kalmus
2001 Birgit Lao, Herman Kalmus, Leif Kalev, Arne Otter, Alari Vainomees, Ardi Ravalepik
2002 Ando Heilmann, Piret Hartman, Antti Andreimann
2003 Piret Hartman, Madis Masing, Reigo Kimmel, Kerli Albin, Kairi Saar
2004 Madis Masing, Allan Selirand, Lauri Paeveer
2005 Allan Selirand, Eveli Soode, Lauri Paeveer
2006–2007 Heiki Lemba, Ivar Veskioja, Marja-Liisa Alop
2007–2008 Eimar Veldre, Annika Kruuse, Catlyn Kirna, Maris Mälzer
2008–2009 Joonas Pärenson, Allan Päll, Grete Mägi, Olga Tšerjomuškina
2009–2011 Maris Mälzer, Eimar Veldre
2011–2013 Eimar Veldre, Monika Maljukov, Jonne Viinamägi
2013–2015 Sigrid Västra, Johann Peetre, Silver Ool
2015–2017 Jaanus Müür, Katrina Koppel
2017–2019 Britt Järvet, Tambet Anja

Muud tegevused[muuda | muuda lähteteksti]

Lisaks Eesti üliõpilaste hariduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmise ning üliõpilaste riiklikul tasandil esindamisele tegeleb EÜL ka rahvusvahelise tudengikaardi (ISIC) väljaandmisega. Varem on EÜL andnud välja Eesti Üliõpilaslehte ja korraldanud Tallinna Tudengipäevi.

Rahvusvaheline liikmesus[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL on üleeuroopalise üliõpilaskondade katusorganisatsiooni European Students' Union (ESU), Baltic Organizational Meeting ja Põhjamaade üliõpilaskondade ümarlaua (Nordiskt Ordförande Möte (NOM)) liige.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti Üliõpilaskondade Liidu olulisemad poliitilised seisukohad on leitavad organisatsiooni kodulehelt.