Eesti Üliõpilaskondade Liit

Allikas: Vikipeedia
Ambox outdated serious.svg See artikkel vajab ajakohastamist.
Palun ajakohasta selle artikli sisu ning pärast ajakohastamist eemalda see märkus.
EÜL – Eesti Üliõpilaskondade liit
Kontor Tallinn, Eesti
Asutatud 1991
Liikmeid 23
Töökeel Eesti
Juhatuse esimees Sigrid Västra
aseesimees Johann Peetre
aseesimees Silver Ool

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 23. novembril 1991 asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon, mis esindab 23 liikmesüliõpilaskonna ja 2 kandidaadi kaudu ca 65 000 Eesti tudengit.

EÜL-i peamine eesmärk on esindada Eesti üliõpilaste hariduslikke ja sotsiaalseid huve ning kaitsta tudengite õigusi. EÜL osaleb üliõpilasi puudutavate poliitikate väljatöötamises, tehes ettepanekuid ja selgitustööd Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, ministeeriumide, kõrgkoolide ning sotsiaalsete partnerite suunal.

Struktuur[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL on 23 kõrgkooli üliõpilaskonnale katusorganisatsioon. EÜL-i kuulumise eelduseks on üliõpilaskonna esindusorgani ja EÜL-i volikogu esindajate demokraatlikud valimised, põhikirja ja teiste õigusaktide ning EÜL-i juhtimisorganite otsuste ja ettekirjutuste järgimine ja täitmine.

Struktuur.jpg

Volikogu, nõukogu ja komisjonid[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL-i kõrgeim juhtorgan on volikogu, kus liikmed (üliõpilaskonnad) on esindatud vastavalt tudengite arvule. Igal liikmel on volikogus vähemalt üks hääleõiguslik esindaja, millele lisandub üks hääleõiguslik esindaja iga 2000 üliõpilase kohta.

Volikogu pädevuses on:

 • põhikirja ja eesmärkide muutmine;
 • liikmete vastu võtmine ja välja arvamine;
 • kandidaatliikmete vastuvõtmine ja välja arvamine;
 • juhatuse valimine ja tagasikutsumine;
 • järelevalvekomisjoni valimine ja tagasikutsumine;
 • alaliste või erakorraliste komisjonide moodustamine;
 • eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
 • tegevuskava kinnitamine;
 • sisseastumis- ja liikmemaksu ning muude maksete suuruse, tasumise korra ja tingimuste otsustamine;
 • astumise teiste ühenduste liikmeks ja nendest väljaastumise otsustamine;
 • muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud kellegi teise pädevusse.

Kaasamaks liikmeid EÜL-i igapäevasesse juhtimisse, on volikogu moodustanud lisaks järelevalvekomisjonile liidu nõukogu ja poliitikakomisjoni, mis toimivad juhatuse nõuandvate kogudena.

 • Liidu nõukogu nõustab juhatust äri- ja arendustöö küsimustes.
 • Poliitikakomisjon nõustab juhatust avaliku poliitika küsimustes.
 • Järelevalvekomisjon kontrollib EÜL-i tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja sihipärasust.

2012. aasta aprilli seisuga kuulub EÜL-i 23 üliõpilaskonda, keda esindab EÜL-i volikogus 46 volinikku.

Juhatus[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL-i juhatus on kolmeliikmeline ja juhatuse volitused kestavad kaks aastat. Juhatus koosneb juhatuse esimehest ja aseesimeestest.

EÜL-i juhatused
1991–1992 Sulev Alajõe, Agu Vahur, Kaarel Tarand
1992–1994 Katrin Unt, Indrek Ild, Imre Sams, Indrek Ostrat
1995–1996 Meelis Kitsing, Arne Otter, Martti Kalda
1996–1997 Lauri Kööp, Lembit Uibo, Peeter Suislepp, Mare Tralla, Mart Rekkaro
1997–1998 Peeter Suislepp, Lauri Kööp, Raul Järg, Leif Kalev
1998–1999 Riina Tamm, Leif Kalev, Raul Järg, Ivar Liivamägi, Riho Unt, Illimar Mattus
2000 Leif Kalev, Riho Unt, Rain Veetõusme, Tarvo Sarmet, Herman Kalmus
2001 Birgit Lao, Herman Kalmus, Leif Kalev, Arne Otter, Alari Vainomees, Ardi Ravalepik
2002 Ando Heilmann, Piret Hartman, Antti Andreimann
2003 Piret Hartman, Madis Masing, Reigo Kimmel, Kerli Albin, Kairi Saar
2004 Madis Masing, Allan Selirand, Lauri Paeveer
2005 Allan Selirand, Eveli Soode, Lauri Paeveer
2006–2007 Heiki Lemba, Ivar Veskioja, Marja-Liisa Alop
2007–2008 Eimar Veldre, Annika Kruuse, Catlyn Kirna, Maris Mälzer
2008–2009 Joonas Pärenson, Allan Päll, Grete Mägi, Olga Tšerjomuškina
2009–2011 Maris Mälzer, Eimar Veldre
2011–2013 Eimar Veldre, Monika Maljukov, Jonne Viinamägi
2013–2015 Sigrid Västra, Johann Peetre, Silver Ool

Muud tegevused[muuda | muuda lähteteksti]

Lisaks Eesti üliõpilaste hariduslike ja sotsiaalsete huvide kaitsmise ning üliõpilaste riiklikul tasandil esindamise tegeleb EÜL ka rahvusvahelise tudengikaardi (ISIC) väljaandmise, Eesti Üliõpilaslehe väljaandmise ja Tallinna Tudengipäevade korraldamisega.

Sihtasutus Üliõpilasleht annab välja Eesti Üliõpilaslehte, mis on üle-eestiline sõltumatu tudengileht. Eesti Üliõpilaslehte levitatakse tasuta kõrgkoolides ja ühiselamutes. Üliõpilasleht ilmub üheksa korda aastas trükiarvuga 10 000 eksemplari. Lehe eesmärk on tugevdada üliõpilastunnet, tutvustada tudengielu erinevaid külgi, kajastada kõrgharidusküsimusi, tudengiprobleeme ja üliõpilaskondlikku tegevust.

Rahvusvaheline liikmelisus[muuda | muuda lähteteksti]

EÜL on üleeuroopalise üliõpilaskondade katusorganisatsiooni European Students' Union (ESU) ja Põhjamaade üliõpilaskondade ümarlaua (Nordiskt Ordförande Möte (NOM)) liige.

Lingid[muuda | muuda lähteteksti]