Tehnosiire

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Tehnoloogiasiire (inglise keeles technology transfer) on teadmiste, tootmismeetodite, tehnoloogiate ja ressursside vahetamine erinevate organisatsioonide vahel, mille tulemusena tagatakse tehniliste uuenduste leviku protsess.

Tehnoloogiasiire on tihedalt seotud teadmussiirdega.

Tehnoloogiasiire toimub pidevalt kõrgelt arenenud turgude ja siirdeturgude vahel. Sageli kohandab tehnoloogia saaja algset ideed ning lisab omapoolseid lahendusi kohaliku turu jaoks.[1] Teisisõnu toimub protsess, milles intellektuaalne kapital ja oskusteave liiguvad ettevõtete, ülikoolide ja innovatsiooni tugistruktuuride vahel eesmärgiga luua ja arendada turusuutlikke tooteid ja teenuseid.

Riikliku teadus- ja arendustegevuse vahenditega välja töötatud teadmisi ja pädevusi kasutatakse nii avalikes kui ka erahuvides.

Tehnoloogiasiirde protsess[muuda | muuda lähteteksti]

Mitmetel ettevõtetel, kõrgkoolidel ja valitsusasutustel on kommertslikud huvid ja strateegiad nende elluviimiseks. Tehnoloogia siirde protsessis osalevad vahendajana kahte tüüpi organisatsioonid [2]:

1) kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, MTÜ-d , mis edastavad tehnoloogia arengu ja innovatsiooni leviku tegevuspõhimõtet ja poliitikaid;

2) kõrgkoolid, (siht-)asutused, mis aitavad neid põhimõtteid ellu viia.

Innovatsiooni koostöö toimub enamasti ülikoolide ja kohalike firmade vahel või liiderfirmade ja ülejäänud firmade vahel. Tehnoloogia käivitajad on üldiselt kliendi rollis olevad ettevõtted.

Tehnoloogiasiirdel on kaks peamist suunda:

1) Väljast-sisse tehnoloogiasiire - firma omandab tehnoloogia välisest allikast nagu ülikoolilt, riiklikult laborilt, teiselt firmalt või eraisikult.

2) Seest-välja tehnoloogiasiire - firma kommertsialiseerib oma tehnilise oskusteabe partneritele või klientidele.

Siire võib toimuda ka läbi litsentsilepingute, toodangu allhanke, osalemise ühistes tehnoloogiaprojektides, läbi kliendi ja koostööpartneri personali väljaõppe.[1] Tehnoloogiasiire levib ka ettevõttelt ettevõttele. Sageli on väiksematel firmadel keeruline leida parimat antud valdkonna tehnoloogiat. Ettevõtted, mis on omavahel tihedates koostöö võrgustikes, omavad sageli ühist tehnoloogilist platvormi. Kui üks ettevõtetest valib ja rakendab enda jaoks sobiva tehnoloogia, siis tihtipeale võtavad teised ettevõtted antud tehnoloogia üle.[1]

Enamus edukatest tehnoloogiaalastest koostööprojektidest sõltub vastastikusest huvist ning arusaamisest partnerite vahel. Tehnoloogiasiire riiklikest uurimisasutustest võib toimuda kas loomulike mehhanismide, näiteks teadusväljaannete ja tudengite õpetamise kaudu või juba asjaomases tööstusvaldkonnas töötavate tehnikute täiendkoolituse või erimeetmete abil. Need erimehhanismid põhinevad alati avaliku sektori asutuse intellektuaalse omandi poliitikal. Läbirääkimistel erasektori kaastöötajatega peavad nendesse olema kaasatud spetsialistid, kuna läbirääkimistel kaalutakse ja arutatakse spetsiifilisi küsimusi nagu kulude hindamine, patendid, litsentsid, konfidentsiaalsuskokkulepped jmt.

Riikidevaheline tehnoloogiasiire[muuda | muuda lähteteksti]

Rahvusvahelise tehnosiirde kasvu põhjusteks on globaliseerumine ja kommunikatsioonitehnoloogiate areng ja üldise mobiilsuse tõus. Tehnoloogiasiire on Kesk- ja Ida-Euroopa riikides kõige lihtsamaks meetodiks, kuidas on võimalik vähendada vahet arenenud riikidega.[1]

  • Migrandi mudel - keskendub ajude ehk oskustööjõu sissetoomisele teistest maadest.
  • Riistvara mudel - põhirõhk tööstusseadmete massilisel impordil.
  • Tarkvara mudel - põhineb tehnoloogilise informatsiooni omandamisel (litsentside, patentide, tehnoloogiate, oskusteabe jms ostmisel).
  • Kapitali mudel - mudeli tähelepanu keskmes on välismaiste otseinvesteeringute sissetoomine.[3]

Tehnoloogiasiirde programmid Eestis[muuda | muuda lähteteksti]

Teadmiste ja tehnoloogia siire (TTS)[muuda | muuda lähteteksti]

Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnosiirdekeskuse peamine roll on edendada koostööd era- ja avaliku sektori ning kõrgkooli vahel. Teadmistesiire on teadusasutusele või rakenduskõrgkoolile kuuluva tehnoloogia või oskusteabe kommertsialiseerimine lepingulise teadus- ja arendustöö kujul ettevõtjatele.[4]

Spinno+ programm[muuda | muuda lähteteksti]

Teadmiste ja tehnoloogiasiirde tegevuse jätkusuutlikkuse tõstmine Eesti teadus- ja arendusasutuste ning rakenduskõrgkoolide strateegilise ülesandena (võrdsetel alustel õppe- ja teadus- ja arendustööga). Tehnoloogiasiirde üksusi finantseeritakse baasfinantseerimise alusel ning täiendavalt eriprojektide raames.[5]

Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) programm[muuda | muuda lähteteksti]

Tehnoloogia arenduskeskuste programmi eesmärgiks on koondada ettevõtjate ning teadusasutuste kompetentse ja ressursse ning suurendada majandusliku lisandväärtuse loomisele suunatud rakendusuuringute kvaliteeti ja mahtu. Lisaks suurendab programm ettevõtluse vajadustele orienteeritud teadus- ja arendustöötajate arvu ja nende mobiilsust ettevõtjate ja teadusasutuste vahel.[6]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]