Mine sisu juurde

Teadus- ja arendusasutus

Allikas: Vikipeedia

Teadus- ja arendusasutus (lüh TA-asutus; inglise research and development institution, lüh R&D institution) on juriidiline isik, kelle (üheks) põhitegevuseks on vähemalt üks teadus- ja arendustegevuse kolmest komponendist: alusuuringud, rakendusuuringud või eksperimentaalarendus.

Eestis reguleerib teadus- ja arendusasutuste tegevust teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus (TAKS)[1]. TAKSi järgi on teadus- ja arendusasutuse juriidiline isik või asutus, mis vastab järgmistele tunnustele:

  1. põhitegevus on alusuuringute, rakendusuuringute või arendustegevuse või mitme nimetatud tegevuse läbiviimine;
  2. põhitegevusega kaasnevaks tegevuseks on levitada teadmisi õpetamise, publitseerimise või tehnoloogiasiirde kaudu;
  3. liikmeskonda kuuluvad põhitegevuse läbiviimiseks vajalikud teadustöötajad;
  4. hooned, ruumid, sisustus ja muu vara on piisavad ning sobivad põhitegevuse läbiviimiseks;
  5. riigieelarvelistest vahenditest finantseeritud põhitegevuse tulemused, millega ei kaasne intellektuaalomandiõigused, on avalik teave;
  6. punktides 1 ja 2 nimetatud tegevuste tulemustest, sealhulgas intellektuaalomandiõigustest saadud kasum, investeeritakse teadus- ja arendustegevusse, selle tulemuste levitamisse või õpetamisse;
  7. majandustegevuse (toodete ja teenuste pakkumine teataval turul) ja mittemajandusliku tegevuse (punktides 1 ja 2 nimetatud tegevused mittemajanduslikul eesmärgil) kulud ja rahastamine on asutuse raamatupidamises selgelt eristatud.

Teadus- ja arendusasutused jagunevad üldjoontes kolme rühma:

  • ülikoolid
  • riiklikud teadus- ja arendusasutused
  • eraõiguslikud teadus- ja arendusasutused

Eestis on teadus- ja arendusasutusel on õigus taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest juhul, kui tema teadus- ja arendustegevus on vähemalt ühes valdkonnas korraliselt positiivselt evalveeritud. 2018. aastal oli Eestis 20 positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutust, neist seitse ülikooli, seitse riiklikku ja kuus eraõiguslikku teadus- ja arendusasutust.

Viited[muuda | muuda lähteteksti]