Teadus- ja arendustegevus

Allikas: Vikipeedia

Teadus- ja arendustegevus (T&A) on süstemaatiline tegevus, mis põhineb isiku loomevabadusel ja mis seab eesmärgiks uute teadmiste kogumise inimese, looduse ja ühiskonna ning nende vastastikuse toime kohta teaduslikul teel ning saadud teadmiste rakendamise uute materjalide, toodete ja seadmete loomiseks, protsesside, süsteemide ja teenuste juurutamiseks või nende oluliseks täiustamiseks.

Teadus- ja arendustegevus hõlmab alus- ja rakendusuuringuid ning katse- ja arendustöid, mis võivad omavahel osaliselt kattuda. Tihti käsitletakse teadus- ja arendustegevuse juures ka innovatsiooni. TA&I hõlmab lisaks T&A tulemustele ühtlasi nende tootmise ja turustamisega seotud innovaatilisi tegevusi.

T&A intensiivsuse juurdekasvu poolest vahemikus 2001–2008 kuulub Eesti Euroopa Liidus tippu ja seda edestavad ainult Portugal ja Küpros.[1] Perioodil 2000–2009 kasvas T&A valdkonna rahastamine Eestis aastas keskmiselt 10,1% ja see on Euroopa Liidu kõrgeim näitaja.[2]

Eurostati andmetel olid 2009. aastal Eesti kulutused teadus- ja arendustegevusele 1,42% SKP-st, mis jäi oluliselt alla Euroopa Liidu liikmesriikide keskmisele (2,01%), kuid ületas siiski märgatavalt Läti (0,46 %) ja Leedu (0,84%) vastavaid näitajaid. Enim panustasid Euroopas teadus- ja arendustegevusse Soome (3,96%) ja Rootsi (3,62% SKP-st). 2011. aastal olid Eesti kulutused T&A valdkonnas märgatavalt kasvanud ja ulatusid 2,38%-ni, mis ületas ka EL-i keskmist (2,03%). Samal aastal olid Läti ja Leedu vastavad näitajad 0,7% ja 0,92% ning Soome ja Rootsi omad 3,78% ja 3,37%.[3]

Konkurentsivõime kavas "Eesti 2020" on seatud eesmärgiks, et 2020. aastaks oleks Eestis T&A valdkonna rahastamisele suunatud 3% SKP-st. Seejuures peaks kasv toetuma eelkõige erasektori rahastatud arendustegevuste mahu tõusule.[2]

On välja toodud, et Eesti senine tegevus innovatsiooni edendamisel on andnud oodatust tagasihoidlikumaid tulemusi. T&A mõjukuse suurendamiseks on kavas rohkem rõhuda teadus- ja arendustegevuse valdkondade paremale seostamisele ja täpsemale prioriseerimisele, inimressursi väärtustamisele ja arendamisele, teaduse ja ettevõtluse kokkuviimisele ning selgetele põhimõtetele toetumise taristu arendamisel.[4]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]