Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne

Allikas: Vikipeedia

Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne oli 1937. aastal Eesti valitsuse pooldajate poolt organiseeritud valimisliit.

Igasse valimisringkonda loodi rahvarinde keskus, mille ülesandeks oli kokku leppida ühise kandidaadi isikus (üldpõhimõtteks oli, et igas ringkonnas võib olla ainult üks Rahvarinde kandidaat).

1938. aastal toimunud I Riigivolikogu valimistel saavutasid nad ülekaaluka võidu: 54 saadikukohta (nendega ühines veel 10 saadikut) opositsiooni 16 vastu.