Meditsiin

Allikas: Vikipeedia

Meditsiiniteadus (ladina keeles ars medicina 'ravimise kunst'; samatüveline medeor 'ravin, arstin'), tänapäeval ka lihtsalt arstiteadus, on teadusharu [viide?], mis uurib ja rakendab inimese tervise kaitse ja tugevdamise, haiguste, nende diagnoosimise, ennetamise, profülaktika ja ravi ning eluea pikendamisega seotut.

Meditsiiniteadus on interdistsiplinaarne, tuginedes nii loodus- kui ka sotsiaalteadustele. Pidevalt integreeruva ja täieneva teadusdistsipliinina on tihedates seostes teiste teaduse põhivaldkondade ja erialadega

Meditsiiniteadus jaotakse lihtsustatult kaheks:

Euroopa Liidu Meditsiinisüsteem[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eesti ühinemine Euroopa Liiduga mõjutas ka meie tervishoiusüsteemi, sh akadeemilisele meditsiini personalile esitatavaid hariduslikke nõudmisi (hambaarstide õdede kõrghariduse nõue jm). Seadusandlikus, majanduslikus ning meditsiiniseadmete ja protseduuride ning ravimitega seonduvat reguleerib Euroopa Nõukogu ning detailsemalt on määrustiku üldjuhised koondatud Euroopa Farmakopöasse.

Eesti Vabariigi meditsiini- ja tervishoiusüsteem[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eesti Vabariigis kehtiv tervishoiusüsteem ja sellega seonduv baseerub solidaarsel kindlustusel. Tervishoiusüsteemi majandab EV Sotsiaalministeerium koos Haigekassaga, juhindudes riigieelarve seaduses ettenähtud kuludest ning tuludest (2012. aasta riigieelarve seadus sätestas jaotises 11.Sotsiaalministeeriumi eelarve tulude osaks 57,18 milj eurot ning kuludeks 2,770 milj eurot.

Meditsiini erialad Eesti Teadussüsteemis[muuda | redigeeri lähteteksti]

Eesti kaudu koolitatakse akadeemilisega kõrgharidusega arste ja eriarste peamiselt Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnas ning akadeemilise kõrg-, eri-kesk jne meditsiinipersonali vastavates asutustes. Eeskirjade kohaselt loeb Tartu Ülikooli Arstiteaduskond oma eesmärkideks pakkuda arstidele tööks vajalikke teoreetilisi teadmisi ning praktilisi oskusi, mis võimaldaksid eriala lõpetanuil arstiks kujuneda.

Akadeemilise meditsiini erialad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Tasustatavaid ning akrediteeritud meditsiiniteenuseid ja -vahendeid võivad meil pakkuda üksnes Tervishoiuametis registreeritud asutused ning arstina ehk õena (ka erialaarstina ning erialaõena) registreerinud isikud. Isikute register on avalik ja kättesaadav:http://www.terviseamet.ee/tervishoid/tervishoiutootaja-registreerimine.html.

Alternatiivmeditsiini eriala[muuda | redigeeri lähteteksti]

Patsientide nõustamine,profülaktika, diagnoosimine ning ravimine kehtivaid arstina/farmatseudina jms registreerimisnõudeid ja protseduuri ning teadmusreegelid ning eriaalaseid andmebaase, meetodeid, statistilisi analüüse ning teadusuuringuid kasutamata või omakäelisel kasutamisel, kuid inimesi/loomi/linde haiguslike seisundite ennetamisel, ravimisel ja mõistliku, teadvustatud nõusoleku olemasolul, siiski avitavad inimesed, kellel on piisav hulk hoolealuseid loetakse alternatiivmeditsiini eriala juurde kuuluvaks. Siiski pensionipõlve pidav endine arst, kes nõustab oma lähedasi, ei tegele alternatiivmeditsiiniga, nagu ka oma lähedaste tervislikku seisundit jälgiv ja ravimteesid kasutav lapsevanem ei tegele alternatiivmeditsiiniga.

Alternatiivmeditsiini harud[muuda | redigeeri lähteteksti]

Lihtsustatult võib alternatiivmeditsiini kuuluvaiks lugeda märkimisväärse hulga praktiseerijate, vahendite, meetodite, teadmiste ja tarbijate olemasolul ka:

Haridusjärgsete arsti erialade klassifikatsioon[muuda | redigeeri lähteteksti]

EV Sotsiaalministeeriumi määrus nr 110, 28.11.2001 on kehtestanud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 20 lõike 2 alusel eriarstiabi erialade loetelu alljärgnevalt:

Erihambaarsti erialad on :

Eriarstide erialad on:

Meditsiinierialade loetelu mujal maailmas[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kliinilised erialad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Meditsiiniharud arstidele[muuda | redigeeri lähteteksti]

Meditsiini alustalad/baasteadmised ehk prekliinilised erialad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Kliinilised erialad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Diagnostilised erialad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Interdistsiplinaarsed teemad[muuda | redigeeri lähteteksti]

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]