Jõhvi Üksik-Päästekompanii

Allikas: Vikipeedia
Jõhvi Üksik-Päästekompanii
Tegev 1996–2005
Riik Eesti Vabariik
Kuuluvus Ida-Eesti päästeregioon - Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond)
Ülesanne tegevusvaldkonnad: demineerimis-, tulekustutus- ja päästetööde tegemine.
Suurus kompanii
Osa Päästeameti sõjaväestatud päästeüksuste osakond
Garnison/staap Lai tänav 7, EE2020 Kohtla-Järve

Jõhvi Üksik-Päästekompanii oli Eesti Päästeameti sõjaväestatud valitsusasutus[1] Siseministeeriumi valitsemisalas, mis tegutses ajavahemikul 19962005.

Jõhvi Üksik-Päästekompanii moodustati sõjaväestatud päästeüksuste ümberkorraldamise käigus Jõhvis Pargi tänav 30 asunud Jõhvi Päästerügemendist 1996. aastal[2], kui Jõhvi Päästerügemendi baasil moodustati Jõhvi Üksik-Päästekompanii ja Tartu Üksik-Päästekompanii Luunja vallas Sirgu külas.

Päästekompanii komplekteerimisel kasutati sõdureid ja allohvitsere ajateenijatena, samuti asendusteenistuslasi ning riigiteenistujaid.

Päästekompanii struktuuriüksused olid:

 • 1) kompanii staap, mis oli kompanii ülema tööorgan kompanii tegevuse ja isikkoosseisu teenistuse korraldamisel, suunamisel ja kontrollimisel ning kompanii katkematu juhtimise tagamisel. Kompanii staap korraldas kompanii raamatupidamist ja isikkoosseisu meditsiinilist teenindamist;
 • 2) siderühm, mis tagas kompanii sidevahendite töövalmiduse ja side;
 • 3) päästerühm, põhiülesanne päästetööde tegemine ning kannatanute abistamine õnnetuste korral;
 • 4) tuletõrje- ja päästerühm, põhiülesanne osalemine metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude kustutamisel ning muudel tuletõrje- ja päästetöödel;
 • 5) kiirgus- ja keemiakaitse rühm, põhiülesanne keemia- ja kiirgusohtudega seotud õnnetuste tagajärgede lokaliseerimine ja likvideerimine;
 • 6) demineerimisrühm, põhiülesanne lõhkekehade ja -seadeldiste demineerimine;
 • 7) auto- ja tehnikaremondi rühm, põhiülesanne kompanii auto- ja päästetehnika remontimine ja remondi korraldamine;
 • 8) majandusrühm, kompanii majandustegevuse ja isikkoosseisu toitlustamise korraldamine.
 • Ajateenijate baaskursuse läbiviimise ajaks moodustati ajutine noorsõdurite õpperühm.

Päästekompanii funktsioonid olid vastavalt Jõhvi Üksik-Päästekompanii põhimäärusele:

 • 1) teostada lõhkekehade demineerimist;
 • 2) teostada pommiähvarduste korral lõhkeseadeldiste otsinguid ja nende kahjutuks tegemist;
 • 3) võtta osa lõhkekehade ja -seadeldiste plahvatuse korral sündmuskoha ülevaatusest ja annab nende kohta esialgse hinnangu;
 • 4) teostada vajaduse korral pommitehnilist kontrolli;
 • 5) lokaliseerida ja likvideerida loodusõnnetuste tagajärgi;
 • 6) osaleda radioaktiivsete kiirgusallikate otsimises ja nende transportimises hoidlasse;
 • 7) desaktiveerida radioaktiivselt saastatud ehitisi, maa-alasid ja muid objekte;
 • 8) lokaliseerida ja likvideerida keemiaõnnetuste tagajärgi;
 • 9) osaleda metsa- ja rabatulekahjude ning muude tulekahjude kustutamises;
 • 10) osaleda loodusreostuste ja ökoloogiliste õnnetuste tagajärgede likvideerimises;
 • 11) otsida ja päästa inimesi ja vara õnnetuste korral ning osutab kannatanutele meditsiinilist esmaabi;
 • 12) osaleda eksinud ja kadumaläinud inimeste otsingutes maastikul;
 • 13) osaleda liiklusõnnetuste tagajärgede likvideerimises ja kannatanute abistamises;
 • 14) osaleda õnnetuspiirkondade valves;
 • 15) abistada tervishoiu- ja veterinaarasutusi karantiini rakendamisel epideemia või epizootia korral;
 • 16) teostada teenistuskoerte dressuuri lõhkekehade ja -seadeldiste avastamiseks ning eksinud ja kadumaläinud inimeste otsimiseks maastikul;
 • 17) teostada julgeoleku- ja mobilisatsioonivaru hoidmist ja teenindamist;
 • 18) täita muid talle seadustega, Riigikogu otsustega, Vabariigi Presidendi seadlustega, Vabariigi Valitsuse määruste ja korraldustega, siseministri määruste ja käskkirjadega ning Päästeameti peadirektori käskkirjadega pandud ülesandeid.

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]