Päästeamet

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Päästeamet
Paasteameti vapp.jpeg
Päästeameti vapp
Asutatud 25. mai 1992
Peakorter Raua 2, Tallinn
Tegevuspiirkond Eesti Vabariik
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu
Emaorganisatsioon Siseministeerium
Töötajaid 2048 (detsember 2019)
Veebileht rescue.ee

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus.

Päästeamet juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohutuse järelevalvet ning kohaldades vajaduse korral riiklikku sundi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Oma tegevuses esindab Päästeamet Eesti Vabariiki. Teenistuslikku järelevalvet Päästeameti tegevuse üle teostab siseminister.[1]

Alates 2. aprillist 2013 on Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. 2008–2013 oli peadirektor Kalev Timberg.

Tegevusvaldkonnad[muuda | muuda lähteteksti]

Päästetööd pärast inimvigastusteta autoavariid

Päästeametil on kuus peamist tegevusvaldkonda.[1]

Päästetöödeks loetakse tegevust mille eesmärk on päästa inimesi, loomi ning vara või kaitsta keskkonda erinevate õnnetuste korral. Õnnetusteks võivad olla liiklusavariid, tulekahjud, loodusõnnetused, kemikaalide lekked jmt. Samuti käsitletakse päästetöödena õnnetusega kaasnevate ohtude likvideerimist (nt tulekahju naabruses asuvate inimeste hoiatamine leviva suitsu eest jne).
 • Riiklik tuleohutusjärelevalve
Järelevalve eesmärk on õigusaktidega kehtestatud tuleohutusenõuete järgmise kontroll. Päästeametil on õigus nõuda tuleohtusnõuete järgimist ning teha vastavaid ettekirjutusi. Seejuures ei kontrolli amet tuleohutuse järgimist mõningates spetsiifilistes valdkondades. Need on tsiviillennundus, raudteetransport, allmaarajatised (nt kaevandused) ja veetransport. Lisaks eelnevale ei jälgi amet tuleohutusnõuete täitmist kaitseväes ega metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel.
Kriisireguleerimise kui tegevuse eesmärk on hädaolukorraks valmisoleku säilitamine ja selle parandamine. Hädaolukorras töötavad käsikäes kohalikud omavalitsused, päästeamet, kaitseliit ja muud valitsusasutused.
 • Tuleohutus- ja päästealane ennetustöö
Ennetustegevuse eesmärk on päästealal omandatud teadmiste ning kogemuste jagamine elanikkonnale vältimaks inimeste õnnetusse sattumist. Igal aastal toimub ennetustegevuse projektide konkurss, millest parimaid finantseeritakse. [1]
 • Demineerimistööd
Demineermistöid teeb päästeamet oma struktuuriüksuseks oleva Demineerimiskeskuse [2] kaudu. Demineermistöödeks on lõhkeseadeldiste hävitamine, pommikahtluse kontroll jmt.
 • Õnnetusteadete menetlemine
Õnnetusteateid töötleb ja võtab vastu Riigi Päästeameti halduses olev valitsusasutus Häirekeskus. Häirekeskus saadab õnnetuspaigale päästemeeskonna ja/või kiirabi ning vajadusel tagab infovahetuse teiste ametkondaega, näiteks politsei ja piirivalvega.

Päästeameti juhtkond[muuda | muuda lähteteksti]

Päästeameti juhtkond on kolmeliikmeline – peadirektor ning kaks peadirektori asetäitjat

 • 2013–, Kuno Tammearu, Päästeameti peadirektor
 • 2008–2013, Kalev Timberg, Päästeameti peadirektor
 • 2000–2006, Mati Raidma, Päästeameti peadirektor
 • 1991–2000, Harry Hein, Päästeameti peadirektor
  • Tauno Suurkivi, Peadirektori asetäitja vastutab päästetöö, ennetustöö, ohutusjärelevalve, demineerimise, hädaolukordadeks valmisoleku ja vabatahtliku pääste valdkondade eest.
  • 1. märts 2019[2]– , Andreas Anvelt, Peadirektori asetäitja halduse alal vastutab valdkondade eest, millega tegeleb arendusosakond, haldusosakond, personali- ja asjaajamise osakond, rahandusosakond, kommunikatsiooniosakond ning õigusosakond.
  • –2019, Kairi Rikko

Päästeameti organisatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

Päästeameti struktuuriüksused on:

 • päästetööde osakond;
 • tuleohutusjärelevalve osakond;
 • kriisireguleerimise osakond;
 • ennetustöö osakond;
 • rahandusosakond; personali ja asjaajamise osakond; avalike suhete büroo; välissuhete büroo; haldusbüroo;
 • demineerimiskeskus.
Next.svg Pikemalt artiklis Päästekomando

Ajalugu[muuda | muuda lähteteksti]

Eesti NSV Siseministeeriumi Tuletõrje Valitsus nimetati 1990. aastal ümber Siseministeeriumi Tuletõrjeametiks. Eesti NSV Valitsuse määrusega nr. 10, 16. jaanuarist 1990. aastal moodustati Tuletõrje- ja Päästeamet[3] ja Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1991. aasta määrusega nr 26 moodustati EV Riiklik Tuletõrjeamet.

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1991. aasta korraldusega nr 30-k kohustati Siseministeeriumi 10. veebruariks 1991. aastal andma loodavale EV Riiklikule Tuletõrjeametile 1. oktoobri 1990. aasta seisuga üle Siseministeeriumi koosseisus olev Tuletõrjeamet koos kõigi allüksustega ning kohustati EV Riikliku Tuletõrjeametit andma üle kutselised tuletõrjemalevad ja sõjaväestatud tuletõrjeüksused maakondade ning vabariikliku alluvusega linnade valitsustele.

Eesti Vabariigi Tsiviilkaitse Staabi tegevus vabariigi territooriumil lõpetati 13. novembrist 1991. aastal. Eesti Vabariigi Tsiviilkaitse Staabi käsutuses olnud materiaalsed väärtused ja ametiruumid: Tallinnas, Raua tänav 2 asuva hoone IV korrus, Erika tänav 3 ja Energia tänav 6a asuvad hooned ning Eesti NSV Tsiviilkaitse Staabi[4] vabariiklik juhtimispunkt Rannamäe tee 1, anti üle Eesti Päästeametile[5].

1991. aasta detsembris EV Valitsuse määrusega nr 256 kinnitatud "EV ühtse päästeteenistuse kontseptsiooni" alusel Kodanikukaitse ja tuletõrje struktuuride ühinemiseks anti välja Vabariigi Valitsuse määrus nr 159, 25. maist 1992.a. EV Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimiseks ja tema funktsioonide üleandmiseks EV Riiklikult Päästeametile. Siseministeeriumi 3. juuni 1992. aasta käskkirjaga nr 63 moodustati komisjon EV Riikliku Tuletõrjeameti funktsioonide, varade ja allüksuste üleandmiseks Päästeametile[6].

Ühendatud Päästeameti peadirektoriks määrati Harry Hein, tema asetäitjateks, Eesti Vabariigi Riiklikus Päästeametis töötanud, Kalev Timberg ning Ants Rööp. Tuletõrje- ja päästeteenistuse ning erivarustuse valdkonna peadirektori asetäitjaks nimetati Mati Raidma.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

 1. 1,0 1,1 Päästeameti põhimäärus, RTL 2006, 33, 595
 2. Päästeameti peadirektori asetäitjana alustab Andreas Anvelt, www.rescue.ee
 3. Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta, Vabariigi Valitsuse määrus 16.01.1990
 4. ENSV Tsiviilkaitse Staap, 1944-1991, The National Archives of Estonia, ERA.R-1802
 5. Tsiviilkaitse Staabi tegevuse lõpetamise kohta vabariigi territooriumil, Eesti Vabariigi Valitsuse korraldus 14. novembrist 1991.a. nr. 426-k
 6. Eesti Vabariigi Riiklik Tuletõrjeamet, 1944-1991, The National Archives of Estonia, ERAF.95SM

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]