Päästeamet

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search
Päästeameti vapp

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus. Päästeamet (käesolevas artiklis edaspidi ka amet) juhib Eesti Vabariigis päästeala tööd, korraldades päästetöid, teostades tuleohutuse järelevalvet ning kohaldades vajaduse korral riiklikku sundi seadustes ettenähtud juhtudel ja korras. Oma tegevuses esindab Päästeamet Eesti Vabariiki. Teenistuslikku järelevalvet Päästeameti tegevuse üle teostab siseminister.[1]

Alates 2. aprillist 2013 on Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. 2008–2013 oli peadirektor Kalev Timberg.

Tegevusvaldkonnad[muuda | muuda lähteteksti]

Päästetööd pärast inimvigastusteta autoavariid

Päästeametil on kuus peamist tegevusvaldkonda.[1]

Päästetöödeks loetakse tegevust mille eesmärk on päästa inimesi, loomi ning vara või kaitsta keskkonda erinevate õnnetuste korral. Õnnetusteks võivad olla liiklusavariid, tulekahjud, loodusõnnetused, kemikaalide lekked jmt. Samuti käsitletakse päästetöödena õnnetusega kaasnevate ohtude likvideerimist (nt tulekahju naabruses asuvate inimeste hoiatamine leviva suitsu eest jne).
  • Riiklik tuleohutusjärelevalve
Järelevalve eesmärk on õigusaktidega kehtestatud tuleohutusenõuete järgmise kontroll. Päästeametil on õigus nõuda tuleohtusnõuete järgimist ning teha vastavaid ettekirjutusi. Seejuures ei kontrolli amet tuleohutuse järgimist mõningates spetsiifilistes valdkondades. Need on tsiviillennundus, raudteetransport, allmaarajatised (nt kaevandused) ja veetransport. Lisaks eelnevale ei jälgi amet tuleohutusnõuete täitmist kaitseväes ega metsa ja muu taimestikuga kaetud aladel.
Kriisireguleerimise kui tegevuse eesmärk on hädaolukorraks valmisoleku säilitamine ja selle parandamine. Hädaolukorras töötavad käsikäes kohalikud omavalitsused, päästeamet, kaitseliit ja muud valitsusasutused.
  • Tuleohutus- ja päästealane ennetustöö
Ennetustegevuse eesmärk on päästealal omandatud teadmiste ning kogemuste jagamine elanikkonnale vältimaks inimeste õnnetusse sattumist. Igal aastal toimub ennetustegevuse projektide konkurss, millest parimaid finantseeritakse. [2]
  • Demineerimistööd
Demineermistöid teeb päästeamet oma struktuuriüksuseks oleva Demineerimiskeskuse [3] kaudu. Demineermistöödeks on lõhkeseadeldiste hävitamine, pommikahtluse kontroll jmt.
  • Õnnetusteadete menetlemine
Õnnetusteateid töötleb ja võtab vastu Riigi Päästeameti halduses olev valitsusasutus Häirekeskus. Häirekeskus saadab õnnetuspaigale päästemeeskonna ja/või kiirabi ning vajadusel tagab infovahetuse teiste ametkondaega, näiteks politsei ja piirivalvega.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Viited[muuda | muuda lähteteksti]

  1. 1,0 1,1 [1]

Välislingid[muuda | muuda lähteteksti]