Admiraliteedi Luureosakond

Allikas: Vikipeedia
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Admiraliteedi Luureosakond (The Naval intelligence Division) oli 1887. aastal loodud Suurbritannia ja Iirimaa Ühendkuningriigi Sõjamerelaevastiku Ministeeriumi ehk Admiraliteedi teabehankeorganisatsioon.

Suurbritannia sõjaväeluure – sõjamerejõudude iseseisev Admiraliteedi luureosakond liideti 1965. aastal pärast Suurbritannia Kaitseministeeriumi loomist ühisesse Kindralstaabi Luurevalitsusse.

Admiraliteedi Luureosakonna ülesandeks oli koguda ja analüüsida igakülgset informatsiooni sõjapidamiseks merel ja valmistada ette Kuningliku laevastiku ükskikasjalik mobilisatsiooniplaan.

Sõjamerejõudude Luureosakonna direktorid (Director of Naval Intelligence (DNI))[muuda | muuda lähteteksti]

Admiraliteedi Luureosakond Esimese maailmasõja ajal[muuda | muuda lähteteksti]

Admiraliteedi Luureosakond Teise maailmasõja ajal[muuda | muuda lähteteksti]

Sõjamerejõudude luureosakonna organisatsioon 1939. aastast[muuda | muuda lähteteksti]

 • NID 1. Põhi (Suursaksa Riik ja Saksamaa poolt okupeeritud territooriumid, Šveits, Rootsi ja Soome)
 • NID 2. Lääs (Põhja- ja Lõuna-Ameerika riigid, Gröönimaa, Island, Iirimaa, Lääne-India, Falklandi saared ja Fääri saared)
 • NID 3. Lõuna (Itaalia, Türgi, Kreeka, Hispaania, Portugal, Balkani maad (JugoslaaviaBosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Makedoonia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Sloveenia; Bulgaaria, Albaania, Rumeenia), Lähis-Ida, Aafrika)
 • NID 4. Ida (NSV Liit, India, Birma, Malaisia, Siiam, Ida-India, Prantsuse Indohiina, Jaapan, Austraalia, Uus-Meremaa)
 • NID 5, vastuluure ja julgeoleku allosakond
 • NID 6, oli Luureosakonna topgraafilise luurega tegelev allosakond, mis 1944. aastal reorganiseeriti kõik Briti sõjaharud mereväge, maaväge ja Kuninglikku Lennuväge varustavaks Teenistustevaheliseks Topograafiaosakonnaks;
 • NID 8 (Operational Intelligence Centre), oli kogutud informatsiooni analüüsikeskus, ülem Lieutenant-Commander Sir Norman Denning. Keskusse koondus peale ALO allüksuste ka informatsioon MI-6-ist,MI-5-st, RAF-ist ja side- ja raadioluurekeskusest Government Code and Cypher School/GC&CS-st Bletchley Parkist.
  • Allveelaevade jälgimise kabinet (Submarine Tracking Room), ülem kapten Rodger Winn, RNVR
 • NID 10, vastutas julgeoleku eest mereväes, sidesüsteemide ohutuse ja sidepidamisel kasutatavte šifrite ja šifreerimissüsteemide eest, allosakonda juhatas Luureosakonna direktori abi;
 • NID 11, tegeles sõjavangidelt informatsiooni kogumisega;
 • NID 19, (Information Section) Informatsiooniallosakond, vastutas kontaktide eest ajakirjanduse ja pressiga ning avaldas ka iganädalasi uudisajakirju olustikust laevastikule (Weekly Intelligence Report).
 • NID 17 ehk Kabinet 39 Admiraliteedis, oli Luureosakonna direktori, kes asus Kabinet 38-s personaalne staap ning ajukeskus, mis vastutas sidepidamise eest luureteenistustega, luureoperatsioonide planeerimise ja luuretegevuse koordineerimisega.
 • NID 21,
  • Ian Fleming juhendas luureosakonnale alluvat erigruppi Kommando 30 ehk Rünnakrühm 30 (30 Commando, or 30 Assault Unit), mille koosseisus olid lahingualase ja šeifide avamisel eriettevalmistuse saanud sõjaväelased, kelle ülesandeks oli pealetungioperatsioonide käigus koos eesliini väeosadega vallutada saksa sõjaväe ja luurele huvipakkuvate objektide vallutamine ning sealt huvipakkuva dokumentatsiooni hankimine;
  • 1944. aastal moodustati Luureosakonna juurde veel erigrupp (T-Force), mille ülesandeks oli analoogselt Rünnakrühm 30-ga, Briti sõjaväele huvipakkuvate sõjaväeliste ja tuumapommi alaste uuringukeskuste ning mürkgaasi ja raketiteadusega tegelevate uuringute laboratorite hõivamine koos seal oleva dokumentatsiooni ja teadlaste vangistamine. Grupp viis läbi saksa sõjaväesadamas Kielis asunud uurimiskeskuse raketiinseneride vangistamise, kes tegelesid rakettide, suunatavate mürskude (V-1, V-2, V-3) ning uut tüüpi allveelaevade väljatöötamisega.
  • Admiraliteedi Luureosakonna direktori John Henry Godfrey initsiatiivil loodi ka Teenistustevaheline Topograafiaosakond (Inter-Service Topographical Department (ISTD)), mis kaasates Suurbritannia ülikoolide teadlasi ning teiste luureühenduste oskusteavet valmistasid ette liitlasvägede kavandatud maabumis- ning sõjategevuspiirkondade kohta klimaatilis-geograafilisi ülevaateid. Ülevaated võimaldasid ette valmistada vägesid ja nende varustusvajadusi vastavale konkreetsele piirkonnale jne. Kuna liitlasväed ja Briti Ekspeditsioonikorpus arendasid sõjategevust Teise maailmasõja ajal nii Aafrikas, Euroopas kui ka Vahemere maades, olid ettevalmistused erinevates kliimavöötmetes ning geograafilistes piirkondades suuresti varieeruvad.

Luureosakonna tegevus Teise maailmasõja ajal[muuda | muuda lähteteksti]

 • Operatsioon MINCEMEAT, mille käigus Luureosakonna ametnikud Ewen Montagu juhtimisel viisid läbi desinformatsioonioperatsiooni, mille käigus 30. aprillil 1943 toimetati Suurbritannia allveelaevaga Suursaksa Riiki Francisco Franco poolt varjatult toetava Hispaania rannikule Suurbritannia mereäeohvitseri vormis "major Martini" (tegelikult enesetapu sooritanud töötu Michael Glyndwri) surnukeha, kelle juures olevate dokumentide juurde paigutati võltsitud kiri kindral Harold Alexanderilt, milles kirjeldati kavandatavaid lahinguoperatsioone Saksamaa vägede vastu invasioonina Kreeka, Sardiinia ja Sitsiilia piirkonda. Desinformatsiooni eesmärk oli suunata põhilised Saksamaa kaitseettevalmistused ja sõjajõud eemale kavandatavast liitlasvägede Normandia dessandi maabumispaigast Normandiast Prantsusmaa põhjarannikul, mis toimus 6. juunil 1944. Hispaania võimud võimaldasid merest leitud surnukeha juures olevate dokumentidega tutvuda Hispaania saksa saadikul, kes edastas valeinformatsiooni Saksamaa sõjalisele juhtkonnale, kes võttis selle aluseks sõjalise tegevuse planeerimisel, mille kohta saadi ka Suurbritannias kinnituse saksa poole salajase sidepidamise dešifreerimise (Enigma) tulemusel.
 • Operatsioon Ruthless, plaan kasutades Saksamaa eraldusmärkidega lennukeid päästa uppuvaid saksa sõjaväe laevu, et sealt hankida dešifreerimistööks vajalikke koodiraamatuid ja Enigma šifreerimismasinaid.
 • Operatsioon Goldeneye, Gibraltari kaitseoperatsioon juhuks, kui Hispaania liitub Kolmikliiduga ja ründab seda Vahemere strateegilist tähtsust omavat punkti.

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]