Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik

Allikas: Vikipeedia

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik


Alexander Nevski Cathedral in Toompea beentree.jpg]
Asutatud 2002
Asukoht Pikk tänav 64, Tallinn
Piirkond Eesti Vabariigi Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kogudused
Juhtkond Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Veebileht Ametlik veebileht

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (ametlik lühend MPEÕK, vene keeles Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата) on üks kahest Eestis tegutsevast (teine on Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi jurisdiktsioonis, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik) õigeusu kirikust.

MPEÕK on omavalitsuslik, Moskva patriarhi kanoonilises jurisdiktsioonis tegutsev kirik, mille eestseisjaks on Tallinna ja kogu Eesti metropoliit, kelle kinnitab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku täiskogu ettepanekul ametisse patriarh isiklikult. Metropoliidi kantselei asetseb Tallinna vanalinnas Pikk tänav 64. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirikul on kaks piiskoppi. Kiriku eestseisja on alates 1992. aastast metropoliit Kornelius. Narva piiskopiks pühitseti juulis 2009 senine Saranski mungakloostri ülem Lazar.

Kiriku liturgiliseks keeleks on kirikuslaavi keel, kuid üksikutes kogudustes peetakse ka eestikeelseid jumalateenistusi. Kiriku häälekandja on igakuiselt ilmuv venekeelne ajaleht "Mir Pravoslavija" ("Мир Православия").

MPEÕK vaimulikud teenindavad 32 kogudust ja kirikut. Kiriku koosseisu kuulub 32 kogudust. Liikmeid, kelleks on põhiliselt Eesti venekeelse elanikkonna esindajad, on hinnanguliselt umbes 150 000.

Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalne Naisklooster, Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses

Juhtimine[muuda | redigeeri lähteteksti]

MPEÕK kirikupea on Kornelius (Jakobs), kelle tiitel on alates 2000. aastast Tallinna ja kogu Eesti metropoliit. Kiriku põhikirja kohaselt valitakse kirikupea MPEÕK täiskogul ja ta astub ametisse pärast tema ametisse kinnitamist Moskva ja kogu Venemaa patriarhi ning Vene Õigeusu Kiriku Sinodi poolt. Kirikupeal ei ole ametiaega, ta võib ametisse jääda kuni surmani.[1]

MPEÕK kõrgeim haldusorgan on kiriku täiskogu, mille koosseisu kuuluvad kõik MPEÕK palgalised vaimulikud ja üks ilmikute esindaja igast kogudusest. Täiskogu koguneb igal aastal vähemalt korra.[2]

Täiskogude vahelisel ajal juhib kirikut MPEÕK Sinod, mille liikmed valitakse kolmeaastaseks ametiajaks kiriku täiskogul. MPEÕK piiskopid kuuluvad sinodisse automaatselt, valitavaid liikmeid on kokku kuus – neli vaimulike ja kaks ilmikute esindajat. Kirikupea on automaatselt sinodi esimees.[3]

12. mail 2015 valitud sinodi koosseisu kuuluvad: Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius (Jakobs), Narva ja Peipsiveere piiskop Lazar (Gurkin), ülempreester Oleg Vrona, ülempreester Vitali Gavrilov, munkpreester Iona (Golovastikov), ülempreester Daniel Lepisk, Sergei Männik ja Oleg Burdeinõi.[4]

Ajalugu[muuda | redigeeri lähteteksti]

MPEÕK on moodustatud Eesti Õigeusu Kiriku nime all vastavalt Moskva Patriarhaadi Pühima Sinodi otsusele 11. augustist 1992, millega taasjõustati patriarh Tihhoni 1920. aasta otsus Eesti õigeusu kogudustele autonoomia andmise kohta.

Reaalselt moodustati MPEÕK alates 1945. aastast Eesti territooriumil tegutsenud Vene Õigeusu Kiriku Tallinna ja Eesti piiskopkonna baasil. Ajalooliselt ja õiguslikult peab MPEÕK ennast siiski 1920. aastal loodud autonoomse Eesti Õigeusu Kiriku õigusjärglaseks, olles kuulutanud kanooniliselt vigaseks selle kiriku mineku Konstantinoopoli oikumeenilise patriarhi jurisdiktsiooni alla 1923. aastal.

Sellest tulenevalt ollakse tülis ennast sama kiriku õigusjärglaseks pidava ja Eesti võimude poolt sellena 1993. aastal tunnustatud Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga, mis tegutseb endiselt Konstantinoopoli patriarhi jurisdiktsiooni all. Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku registreerimise tõttu võimude poolt ei saanud MPEÕK ennast registreerida Eesti Õigeusu Kiriku nime all ja keeldus seetõttu aastaid üldse oma tegevuse legaliseerimisest. Alles 2002. aastal jõuti Eesti valitsusega kokkuleppele kiriku registreerimises Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku nime all.

Kogudused ja kirikud[muuda | redigeeri lähteteksti]

Alates 30. maist 2011 on MPEÕK kogudused jagatud kahe piiskopkonna vahel. Erandi moodustab siinsete koguduste seas Tallinna Aleksander Nevski stavropigiaalne kogudus, mis on Moskva ja kogu Venemaa patriarhi otsealluvuses, kuid mida teenindab MPEÕK vaimulikkond.

Tallinna piiskopkond[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis MPEÕK Tallinna piiskopkond

Narva ja Peipsiveere piiskopkond[muuda | redigeeri lähteteksti]

Next.svg Pikemalt artiklis MPEÕK Narva ja Peipsiveere piiskopkond

Vaata ka[muuda | redigeeri lähteteksti]

Viited[muuda | redigeeri lähteteksti]

Välislingid[muuda | redigeeri lähteteksti]